AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1983

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1983


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1983] [Q 1983]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1983-01-04T18 Me xd +302.25
1983-01-06T14 Me Rg +302.58
1983-01-11T13
** 
B +71.43
1983-01-11T21 Ma v +325.96
1983-01-12T02 Lu xd +274.29
1983-01-12T18 Lu d −23.60
1983-01-13T07 Lu V +288.86
1983-01-13T16 Lu a 0.002718
1983-01-13T17 Lu c +293.47
1983-01-13T22 Me +d −17.97
1983-01-15T15 Me c +295.43
1983-01-15T23 Me V +294.99
1983-01-16T18 Me p 0.6656
1983-01-26T03 Lu xa +93.98
1983-01-26T12
** 
S +127.37
1983-01-26T16 Lu +d +23.62
1983-01-27T01 Me Pg +286.48
1983-01-27T23 Lu p 0.002386
1983-01-28T03 Lu v +124.18
1983-01-28T10 Lu o +128.47
1983-02-02T13 Ne d −22.22
1983-02-05T01 Sa d −10.59
1983-02-07T16
** 
B +89.11
1983-02-08T00 Me d −20.75
1983-02-08T06 Lu xd +273.53
1983-02-08T10 Me e −25.71
1983-02-08T23 Lu d −23.66
1983-02-09T05 Lu V +284.52
1983-02-09T20 Lu a 0.002716
1983-02-11T22 Sa Rg +214.44
1983-02-12T02 Me xa +297.88
1983-02-12T12 Lu c +323.74
1983-02-22T10 Lu xa +92.33
1983-02-23T01 Lu +d +23.76
1983-02-23T20
** 
S +152.47
1983-02-25T09 Lu p 0.002408
1983-02-25T17 Lu v +140.70
1983-02-26T21 Lu o +158.19
1983-03-07T08
** 
B +118.62
1983-03-07T08 Lu xd +271.14
1983-03-08T05 Lu d −23.85
1983-03-08T22 Lu V +289.83
1983-03-09T11 Lu a 0.002710
1983-03-13T23 Ur Rg +249.11
1983-03-14T05 Lu c +353.59
1983-03-14T11 Ur d −21.71
1983-03-18T19 Ve xd +29.88
1983-03-20T08 Me a 1.359
1983-03-21T11 Lu xa +89.44
1983-03-22T08 Lu +d +24.00
1983-03-24T01
** 
S +199.49
1983-03-24T16 Ju d −21.19
1983-03-25T09 Lu p 0.002443
1983-03-25T20 Lu v +151.96
1983-03-26T00 Me o +5.31
1983-03-27T11 Ju Rg +250.93
1983-03-28T07 Lu o +187.56
1983-03-31T05 Me v +15.93
1983-03-31T12 Ne Rg +269.24
1983-04-02T18 Me xd +21.13
1983-04-03T10 Lu xd +268.08
1983-04-03T12
** 
B +162.29
1983-04-04T13 Lu d −24.12
1983-04-05T21 Lu V +297.46
1983-04-06T06 Lu a 0.002703
1983-04-12T19 Lu c +22.85
1983-04-17T12 Lu xa +86.76
1983-04-18T12
** 
s +201.44
1983-04-18T13 Lu +d +24.24
1983-04-18T15
** 
S +306.61
1983-04-20T17 Me e +19.88
1983-04-20T19 Lu p 0.002472
1983-04-21T00 Sa V +211.15
1983-04-21T07 Sa o +211.12
1983-04-21T08 Sa p 8.766
1983-04-21T11 Ma xd +42.08
1983-04-21T18 Lu v +146.44
1983-04-26T18 Lu o +216.44
1983-04-27T19 Me +d +21.64
1983-04-29T14
** 
B +196.07
1983-04-30T14 Lu xd +265.85
1983-05-01T04 Me Rg +55.56
1983-05-01T21 Lu d −24.34
1983-05-03T21 Lu V +305.09
1983-05-04T01 Lu a 0.002702
1983-05-11T01 Me xa +52.06
1983-05-11T07 Ve +d +25.88
1983-05-12T04 Me c +51.39
1983-05-12T07 Lu c +51.51
1983-05-12T10
** 
S +331.75
1983-05-12T15 Me V +51.11
1983-05-14T02 Me p 0.5532
1983-05-14T16 Lu xa +85.34
1983-05-15T20 Lu +d +24.39
1983-05-16T02 Lu v +105.59
1983-05-16T04 Lu p 0.002457
1983-05-25T00 Me Pg +46.42
1983-05-25T02
** 
B +185.66
1983-05-26T06 Lu o +244.95
1983-05-27T10 Ju o +246.06
1983-05-27T19 Ju V +246.01
1983-05-27T21 Lu xd +265.09
1983-05-28T08 Me d +13.35
1983-05-28T11 Ur p 17.93
1983-05-28T12 Ur o +247.11
1983-05-28T15 Ur V +247.11
1983-05-28T22 Ju p 4.340
1983-05-29T06 Lu d −24.43
1983-05-31T19 Lu V +311.96
1983-05-31T19 Lu a 0.002705
1983-06-02T23 Ma c +72.35
1983-06-06T14
** 
S +265.88
1983-06-07T22 Me e −23.70
1983-06-10T16 Lu c +79.71
1983-06-11T01 Lu xa +85.06
1983-06-12T04 Lu +d +24.43
1983-06-12T18 Lu p 0.002423
1983-06-12T19 Lu v +110.62
1983-06-16T01 Ve e +45.35
1983-06-18T22 Ne V +267.87
1983-06-19T05 Ne o +267.86
1983-06-19T11 Ne p 29.25
1983-06-20T05
** 
B +158.32
1983-06-23T23 Sa +d −8.27
1983-06-24T04 Lu xd +265.13
1983-06-24T20 Lu o +273.26
1983-06-25T13 Lu d −24.43
1983-06-28T10 Lu a 0.002712
1983-06-28T11 Lu V +316.74
1983-06-29T17 Me xd +86.77
1983-06-30T23 Sa Pg +207.73
1983-07-01T03 Ma +d +24.11
1983-07-02T09
** 
S +197.21
1983-07-04T06 Ma a 2.564
1983-07-05T09 Me +d +24.11
1983-07-07T04 Me v +102.64
1983-07-08T08 Ve xa +149.06
1983-07-08T11 Lu xa +85.03
1983-07-08T23 Me o +106.55
1983-07-09T14 Lu +d +24.43
1983-07-10T00 Lu c +107.69
1983-07-10T22 Lu p 0.002398
1983-07-11T01 Lu v +123.59
1983-07-11T04 Me a 1.333
1983-07-17T07
** 
B +120.15
1983-07-19T00 Ne +d −22.15
1983-07-21T09 Lu xd +264.83
1983-07-22T17 Ju +d −19.67
1983-07-22T19 Lu d −24.43
1983-07-24T11 Lu o +301.48
1983-07-25T13 Lu V +314.21
1983-07-25T18 Lu a 0.002716
1983-07-28T18 Ju Pg +241.07
1983-07-30T09
** 
S +154.12
1983-08-03T07 Ve Rg +159.50
1983-08-04T20 Lu xa +84.11
1983-08-06T00 Lu +d +24.48
1983-08-07T00 Me xa +159.05
1983-08-08T07 Lu c +135.68
1983-08-08T07 Lu p 0.002388
1983-08-08T11 Lu v +138.36
1983-08-12T04 Ur +d −21.07
1983-08-13T06
** 
B +97.12
1983-08-13T16 Ur Pg +245.07
1983-08-15T10 Ve d +2.41
1983-08-17T12 Lu xd +263.32
1983-08-18T21 Me e +27.35
1983-08-19T00 Lu d −24.53
1983-08-21T02 Lu V +305.83
1983-08-21T21 Lu a 0.002716
1983-08-23T02 Lu o +329.92
1983-08-24T16 Ve c +151.43
1983-08-24T19 Ve V +151.34
1983-08-25T00 Ve p 0.2871
1983-08-27T14
** 
S +141.11
1983-09-01T00 Lu xa +81.77
1983-09-01T18 Me Rg +180.75
1983-09-02T09 Lu +d +24.65
1983-09-03T09 Me d −4.09
1983-09-05T17 Lu p 0.002396
1983-09-05T21 Lu v +152.84
1983-09-06T14 Lu c +163.93
1983-09-07T17 Ne Pg +266.47
1983-09-09T09
** 
B +92.98
1983-09-12T14 Me p 0.6377
1983-09-13T14 Lu xd +260.58
1983-09-14T10 Me V +172.96
1983-09-15T03 Me c +172.24
1983-09-15T05 Ve Pg +143.20
1983-09-15T06 Lu d −24.74
1983-09-17T10 Lu V +306.96
1983-09-18T05 Lu a 0.002712
1983-09-21T18 Lu o +260.25
1983-09-23T17
** 
S +140.31
1983-09-24T08 Me Pg +166.39
1983-09-25T16 Me xd +166.55
1983-09-27T21 Me +d +5.51
1983-09-28T01 Lu xa +78.81
1983-09-29T15 Lu +d +24.89
1983-09-29T18 Ve +d +8.56
1983-09-30T19 Me e −17.84
1983-10-03T23 Lu p 0.002423
1983-10-04T03 Lu v +165.44
1983-10-05T23 Lu c +192.64
1983-10-07T18
** 
B +84.82
1983-10-10T17 Lu xd +257.75
1983-10-12T13 Lu d −25.00
1983-10-15T08 Lu V +313.91
1983-10-15T20 Lu a 0.002706
1983-10-16T20 Me v +194.17
1983-10-21T09 Lu o +27.96
1983-10-21T15
** 
S +123.08
1983-10-25T03 Lu xa +76.65
1983-10-26T21 Lu +d +25.11
1983-10-29T11 Ve xd +169.57
1983-10-29T23 Me o +216.39
1983-10-30T16 Sa a 10.81
1983-10-30T18 Sa c +217.25
1983-10-31T04 Sa v +217.30
1983-10-31T13 Lu p 0.002458
1983-10-31T20 Lu v +171.10
1983-11-03T00 Me xa +222.89
1983-11-04T04 Ve e −46.54
1983-11-04T10 Lu c +221.95
1983-11-04T23
** 
B +65.58
1983-11-04T23 Me a 1.442
1983-11-06T23 Lu xd +256.16
1983-11-08T22 Lu d −25.18
1983-11-12T10 Lu V +322.80
1983-11-12T15 Lu a 0.002703
1983-11-19T08
** 
S +111.12
1983-11-19T14
** 
b +61.27
1983-11-20T00 Lu o +57.63
1983-11-21T08 Lu xa +75.89
1983-11-23T03 Lu +d +25.22
1983-11-25T15 Lu p 0.002472
1983-11-25T21 Lu v +139.55
1983-12-01T15 Ur c +249.37
1983-12-01T17 Ur a 19.97
1983-12-01T19 Ur v +249.38
1983-12-03T01
** 
B +56.17
1983-12-04T00 Lu c +251.81
1983-12-04T00 Me d −25.83
1983-12-04T08 Lu xd +255.89
1983-12-06T07 Lu d −25.22
1983-12-10T12 Lu a 0.002705
1983-12-10T13 Lu V +332.47
1983-12-12T00 Ju a 6.276
1983-12-13T12 Me e +20.54
1983-12-14T00 Ju c +261.97
1983-12-14T21 Ju v +262.17
1983-12-15T13
** 
s +64.43
1983-12-17T19
** 
S +107.55
1983-12-18T18 Lu xa +75.98
1983-12-19T14 Lu o +87.59
1983-12-20T12 Lu +d +25.21
1983-12-20T14 Ne a 31.25
1983-12-20T21 Ne c +268.96
1983-12-21T01 Ne v +268.96
1983-12-21T12 Me Rg +286.66
1983-12-22T06 Lu p 0.002439
1983-12-22T08 Lu v +127.46
1983-12-22T15 Me xd +286.53
1983-12-30T19 Me c +279.06
1983-12-30T23 Me V +278.82
1983-12-31T09 Me p 0.6734
1983-12-31T11
** 
B +46.36
1983-12-31T15 Lu xd +255.89[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1983.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19