AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1987

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1987


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1987] [Q 1987]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1987-01-02T20 Me d −24.63
1987-01-06T10 Me a 1.437
1987-01-06T11 Lu xa +16.32
1987-01-08T20 Ma v +0.59
1987-01-11T23 Lu V +82.96
1987-01-11T23 Me o +291.62
1987-01-12T17 Lu a 0.002717
1987-01-12T18 Lu +d +28.27
1987-01-14T08
** 
S +129.75
1987-01-14T14 Lu o +114.40
1987-01-15T14 Ve e −46.86
1987-01-21T02 Lu xd +194.41
1987-01-24T08 Ma xd +11.42
1987-01-26T11 Me v +316.18
1987-01-26T15 Lu d −28.35
1987-01-27T23 Lu p 0.002399
1987-01-27T23 Lu v +292.62
1987-01-28T03
** 
B +84.57
1987-01-28T21
** 
b +98.71
1987-01-29T01 Lu c +309.11
1987-02-02T13 Lu xa +13.32
1987-02-08T06 Me xd +336.99
1987-02-08T14 Lu V +87.47
1987-02-09T00 Lu +d +28.42
1987-02-09T04 Lu a 0.002712
1987-02-11T10 Ve d −20.95
1987-02-11T14 Me e +18.15
1987-02-12T02
** 
S +137.87
1987-02-13T08 Lu o +144.64
1987-02-14T12
** 
s +99.71
1987-02-17T03 Lu xd +192.15
1987-02-18T04 Me Rg +344.50
1987-02-20T22 Me +d −3.46
1987-02-22T23 Lu d −28.51
1987-02-25T03 Lu p 0.002432
1987-02-25T03 Lu v +304.11
1987-02-25T13
** 
B +92.00
1987-02-27T05 Me c +338.60
1987-02-27T12 Lu c +338.88
1987-02-27T23 Me V +337.81
1987-03-01T21 Lu xa +11.71
1987-03-01T23 Me p 0.6271
1987-03-02T04
** 
b +98.23
1987-03-08T07 Lu +d +28.58
1987-03-08T16 Lu V +96.52
1987-03-08T22 Lu a 0.002706
1987-03-11T22
** 
S +141.69
1987-03-12T09 Me Pg +329.95
1987-03-15T01 Lu o +174.45
1987-03-16T08 Lu xd +191.49
1987-03-16T10 Sa d −21.58
1987-03-17T13 Ve xa +317.35
1987-03-18T12 Me d −10.86
1987-03-18T13 Me xa +331.73
1987-03-22T05 Lu d −28.62
1987-03-24T06 Lu p 0.002466
1987-03-24T07 Lu v +301.68
1987-03-24T21
** 
B +100.00
1987-03-26T03 Ju v +5.74
1987-03-26T05 Me e −27.77
1987-03-26T13 Ju c +5.84
1987-03-27T15 Ju a 5.953
1987-03-29T00 Lu c +8.30
1987-03-29T06 Lu xa +11.49
1987-03-30T15 Sa Rg +261.16
1987-03-31T14 Ur Rg +266.73
1987-04-04T15 Lu +d +28.63
1987-04-05T18 Lu a 0.002703
1987-04-05T19 Lu V +105.88
1987-04-09T09 Ne Rg +278.00
1987-04-09T18
** 
S +159.65
1987-04-12T17 Lu xd +191.57
1987-04-13T08 Ur d −23.54
1987-04-13T14 Lu o +203.64
1987-04-18T02 Lu v +267.00
1987-04-18T05 Lu p 0.002464
1987-04-18T10 Lu d −28.61
1987-04-21T18 Ne +d −22.16
1987-04-21T19
** 
B +122.62
1987-04-25T14 Lu xa +11.50
1987-04-27T13 Lu c +37.25
1987-05-01T23 Lu +d +28.56
1987-05-03T13 Lu a 0.002705
1987-05-03T21 Lu V +114.64
1987-05-04T19 Me a 1.327
1987-05-07T00 Me o +46.50
1987-05-07T05 Me xd +47.00
1987-05-09T00 Me v +50.93
1987-05-09T01
** 
S +203.80
1987-05-10T01 Lu xd +191.04
1987-05-13T00 Lu o +232.27
1987-05-15T09 Lu v +266.66
1987-05-15T10 Lu p 0.002431
1987-05-15T17 Lu d −28.50
1987-05-19T23
** 
B +163.47
1987-05-21T15 Ma +d +24.51
1987-05-22T18 Lu xa +10.46
1987-05-27T03 Lu c +65.82
1987-05-28T12 Me +d +25.66
1987-05-29T06 Lu +d +28.44
1987-05-31T05 Lu a 0.002711
1987-05-31T19 Lu V +122.10
1987-06-06T07 Lu xd +189.16
1987-06-06T11
** 
S +369.02
1987-06-07T01 Me e +23.76
1987-06-08T13 Sa V +257.88
1987-06-08T17 Sa o +257.87
1987-06-08T21 Sa p 9.014
1987-06-11T08 Lu o +260.40
1987-06-12T02 Lu d −28.41
1987-06-12T11 Lu v +277.22
1987-06-12T13 Lu p 0.002401
1987-06-14T12 Me xa +105.40
1987-06-15T14 Ur p 18.20
1987-06-15T21 Ur o +264.73
1987-06-16T04 Ur V +264.72
1987-06-18T19 Lu xa +8.14
1987-06-18T21
** 
B +209.58
1987-06-20T03
** 
s +142.19
1987-06-20T15 Me Rg +106.81
1987-06-25T11 Lu +d +28.40
1987-06-25T17 Lu c +94.10
1987-06-27T15 Lu a 0.002717
1987-06-28T05 Ne V +276.62
1987-06-28T08 Ne o +276.62
1987-06-28T10 Lu V +126.22
1987-06-28T13 Ne p 29.22
1987-07-01T08 Me p 0.5617
1987-07-03T01
** 
b +141.62
1987-07-03T03 Me V +102.00
1987-07-03T10 Lu xd +186.36
1987-07-03T15 Me c +101.68
1987-07-06T21 Me d +18.28
1987-07-08T16 Ve xd +94.13
1987-07-08T22 Ve +d +23.38
1987-07-09T12 Lu d −28.43
1987-07-10T15 Lu o +288.33
1987-07-10T19 Lu v +290.73
1987-07-10T21 Lu p 0.002387
1987-07-11T20
** 
S +257.23
1987-07-14T19 Me Pg +97.40
1987-07-15T21 Lu xa +5.24
1987-07-22T16 Lu +d +28.47
1987-07-24T19 Lu a 0.002718
1987-07-25T03 Lu V +119.72
1987-07-25T04 Me e −19.85
1987-07-25T08 Lu c +122.36
1987-07-30T11 Lu xd +183.77
1987-07-31T07 Sa +d −21.10
1987-07-31T20 Me +d +21.34
1987-08-01T11
** 
B +191.08
1987-08-03T04 Me xd +114.39
1987-08-05T21 Lu d −28.54
1987-08-06T13
** 
s +145.81
1987-08-08T04 Lu v +304.89
1987-08-08T07 Lu p 0.002391
1987-08-08T22 Lu o +316.30
1987-08-09T21 Ma V +142.09
1987-08-12T02 Lu xa +3.11
1987-08-12T11
** 
S +252.25
1987-08-14T17 Me v +136.53
1987-08-16T00 Ju +d +10.03
1987-08-18T19 Sa Pg +254.53
1987-08-18T22 Lu +d +28.61
1987-08-19T08 Ju Rg +29.73
1987-08-19T13 Ve a 1.730
1987-08-20T00 Me o +147.24
1987-08-20T22 Lu V +114.10
1987-08-21T01 Lu a 0.002715
1987-08-23T00 Ve o +149.91
1987-08-23T00 Ma a 2.676
1987-08-23T23 Lu c +150.81
1987-08-24T19 Ma c +151.60
1987-08-25T07 Me a 1.370
1987-08-26T14 Lu xd +182.50
1987-08-30T08
** 
B +143.91
1987-08-31T14 Ur +d −23.40
1987-09-01T00 Ur Pg +262.72
1987-09-02T05 Lu d −28.68
1987-09-05T12 Lu v +318.47
1987-09-05T14 Lu p 0.002413
1987-09-07T06 Lu o +344.60
1987-09-08T11 Lu xa +2.37
1987-09-10T12 Me xa +185.48
1987-09-10T19
** 
S +183.77
1987-09-15T05 Lu +d +28.71
1987-09-16T16 Ne Pg +275.23
1987-09-17T12 Lu V +118.02
1987-09-17T15 Lu a 0.002709
1987-09-22T15 Lu c +179.55
1987-09-22T20 Lu xd +182.39
1987-09-27T15
** 
B +115.62
1987-09-29T11 Lu d −28.72
1987-10-03T11 Lu v +327.28
1987-10-03T12 Lu p 0.002447
1987-10-03T16 Me e +25.53
1987-10-05T21 Lu xa +2.39
1987-10-06T16 Lu o +13.40
1987-10-09T20
** 
S +155.25
1987-10-12T13 Lu +d +28.70
1987-10-15T05 Me d −18.94
1987-10-15T09 Lu a 0.002703
1987-10-15T11 Lu V +125.55
1987-10-16T04 Me Rg +223.21
1987-10-16T23 Ne d −22.34
1987-10-17T00 Ju p 3.959
1987-10-18T00 Ju V +24.68
1987-10-18T02 Ju o +24.67
1987-10-20T04 Lu xd +182.32
1987-10-22T05 Lu c +208.78
1987-10-22T12 Ve v +225.12
1987-10-25T04
** 
B +100.12
1987-10-26T13 Me p 0.6694
1987-10-26T17 Lu d −28.64
1987-10-27T11 Me V +214.80
1987-10-27T19 Me c +214.36
1987-10-28T05 Ve xa +232.28
1987-10-28T20 Lu v +300.58
1987-10-28T20
** 
b +125.48
1987-10-29T14 Lu p 0.002474
1987-10-30T04 Me xd +211.49
1987-11-01T20
** 
s +125.55
1987-11-02T05 Lu xa +1.95
1987-11-05T04 Lu o +42.76
1987-11-05T19 Me Pg +207.40
1987-11-07T02
** 
S +145.89
1987-11-07T13 Me +d −8.76
1987-11-08T21 Lu +d +28.58
1987-11-12T05 Lu a 0.002703
1987-11-12T13 Lu V +134.24
1987-11-12T20 Me e −19.06
1987-11-16T10 Lu xd +181.12
1987-11-20T18 Lu c +238.43
1987-11-22T17
** 
B +89.94
1987-11-22T23 Lu d −28.50
1987-11-23T17 Lu v +280.76
1987-11-24T03 Lu p 0.002452
1987-11-29T07 Lu xa +0.08
1987-11-30T06 Ve d −24.71
1987-12-04T20 Lu o +72.63
1987-12-05T18
** 
S +131.27
1987-12-06T05 Lu +d +28.44
1987-12-07T11 Me xa +246.87
1987-12-10T01 Lu a 0.002708
1987-12-10T15 Lu V +142.91
1987-12-11T08 Ju d +6.45
1987-12-13T14 Lu xd +178.41
1987-12-14T23 Ju Pg +19.76
1987-12-15T10 Sa a 11.02
1987-12-15T14 Sa c +263.61
1987-12-16T00 Sa v +263.65
1987-12-18T20 Ur c +266.91
1987-12-18T22 Ur v +266.91
1987-12-19T05 Ur a 20.23
1987-12-20T01 Me a 1.448
1987-12-20T06 Lu c +268.31
1987-12-20T08 Lu d −28.44
1987-12-20T23
** 
B +79.08
1987-12-21T16 Lu v +289.79
1987-12-21T23 Lu p 0.002415
1987-12-23T00 Me o +271.22
1987-12-25T14 Me d −25.06
1987-12-26T08 Lu xa +357.02
1987-12-29T04 Ne v +277.71
1987-12-29T06 Ne a 31.21
1987-12-29T11 Ne c +277.72[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1987.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19