AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1988

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1988


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1988] [Q 1988]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1988-01-02T11 Lu +d +28.44
1988-01-03T13 Lu o +102.90
1988-01-03T22
** 
S +127.12
1988-01-06T17 Lu a 0.002714
1988-01-07T12 Lu V +149.71
1988-01-09T04 Me v +299.09
1988-01-09T15 Lu xd +175.34
1988-01-11T07
** 
b +99.63
1988-01-16T18 Lu d −28.49
1988-01-18T06
** 
B +82.18
1988-01-18T17 Lu c +298.35
1988-01-19T03 Lu v +304.90
1988-01-19T08 Lu p 0.002390
1988-01-22T11 Lu xa +354.33
1988-01-26T03 Me xd +324.38
1988-01-26T04 Me e +18.49
1988-01-29T16 Lu +d +28.55
1988-02-01T14
** 
S +134.86
1988-02-01T18 Me Rg +328.07
1988-02-02T08 Lu o +133.24
1988-02-02T22 Lu a 0.002717
1988-02-03T15 Lu V +148.16
1988-02-05T11 Me +d −9.93
1988-02-05T18 Lu xd +173.43
1988-02-08T23 Sa d −22.33
1988-02-10T16 Me c +321.65
1988-02-10T23 Ma xa +262.64
1988-02-11T06 Me V +320.98
1988-02-12T19 Me p 0.6451
1988-02-13T04 Lu d −28.64
1988-02-15T09
** 
B +89.10
1988-02-16T18 Lu v +322.13
1988-02-16T21 Lu p 0.002386
1988-02-17T03 Lu c +328.21
1988-02-18T09 Ve xd +11.02
1988-02-18T19 Lu xa +353.16
1988-02-23T05 Me Pg +312.68
1988-02-25T22 Lu +d +28.68
1988-02-26T14 Ma d −23.64
1988-02-29T09
** 
S +141.58
1988-03-01T00 Lu a 0.002716
1988-03-01T00 Lu V +138.05
1988-03-01T10 Me d −15.72
1988-03-03T04 Lu o +163.31
1988-03-03T23 Lu xd +173.05
1988-03-04T10 Me xa +317.48
1988-03-07T16 Me e −27.35
1988-03-11T12 Lu d −28.70
1988-03-13T08 Ma v +283.79
1988-03-14T01
** 
B +100.51
1988-03-16T08 Lu v +338.97
1988-03-16T08 Lu p 0.002403
1988-03-17T06 Lu xa +353.08
1988-03-17T14 Lu c +326.75
1988-03-24T05 Lu +d +28.69
1988-03-28T10 Lu V +139.46
1988-03-28T13 Lu a 0.002710
1988-03-28T22
** 
S +158.59
1988-03-31T06 Lu xd +173.11
1988-04-01T21 Lu o +192.88
1988-04-02T07 Ve e +45.84
1988-04-04T05 Ur Rg +271.05
1988-04-07T18 Lu d −28.64
1988-04-10T12 Sa Rg +272.55
1988-04-10T21 Ne Rg +280.19
1988-04-10T21
** 
B +120.93
1988-04-13T10 Lu p 0.002435
1988-04-13T15 Lu v +352.50
1988-04-13T16 Lu xa +352.90
1988-04-16T00 Lu c +26.73
1988-04-16T19 Me a 1.336
1988-04-19T21 Ne +d −22.07
1988-04-19T23 Me o +30.48
1988-04-20T14 Lu +d +28.58
1988-04-23T02 Me xd +37.10
1988-04-23T08 Me v +37.62
1988-04-25T06 Lu V +145.80
1988-04-25T06 Lu a 0.002704
1988-04-26T02 Sa +d −22.26
1988-04-26T14
** 
S +193.64
1988-04-27T12 Lu xd +172.33
1988-04-30T11 Ju v +42.21
1988-05-01T11 Lu o +221.81
1988-05-02T09 Ju c +42.67
1988-05-04T11 Ju a 5.986
1988-05-04T23 Lu d −28.49
1988-05-05T15 Ve +d +27.74
1988-05-08T20
** 
B +151.49
1988-05-10T09 Lu p 0.002467
1988-05-10T18 Lu v +349.87
1988-05-10T20 Lu xa +351.42
1988-05-15T10 Lu c +55.28
1988-05-17T22 Lu +d +28.44
1988-05-18T08 Me +d +25.34
1988-05-18T16 Me e +22.10
1988-05-22T01 Ve Rg +90.45
1988-05-22T12
** 
s +151.89
1988-05-23T01 Lu a 0.002701
1988-05-23T05 Lu V +152.87
1988-05-23T20
** 
S +235.23
1988-05-24T16 Lu xd +170.18
1988-05-30T22 Lu o +250.22
1988-05-31T09 Me xa +86.78
1988-05-31T10 Me Rg +86.78
1988-06-01T05 Lu d −28.38
1988-06-03T17 Lu v +303.38
1988-06-04T12 Lu p 0.002463
1988-06-06T20
** 
B +161.47
1988-06-06T21 Lu xa +348.80
1988-06-08T22 Ve xa +84.39
1988-06-11T09 Ur d −23.65
1988-06-11T20 Me p 0.5511
1988-06-12T10 Ve p 0.2892
1988-06-12T11 Ve V +82.22
1988-06-12T11 Me V +82.46
1988-06-12T11 Ve c +82.20
1988-06-12T15 Me c +82.36
1988-06-13T21 Lu c +83.51
1988-06-14T05 Lu +d +28.35
1988-06-19T06 Ur p 18.26
1988-06-19T09 Ur V +269.06
1988-06-19T15 Ur o +269.05
1988-06-19T16 Sa V +269.27
1988-06-19T19 Lu a 0.002704
1988-06-19T21 Sa o +269.25
1988-06-20T00 Sa p 9.028
1988-06-20T02 Lu V +159.61
1988-06-20T17
** 
S +225.20
1988-06-20T18 Lu xd +167.27
1988-06-23T05 Me d +18.41
1988-06-24T10 Me Pg +78.15
1988-06-28T14 Lu d −28.37
1988-06-29T07 Lu o +278.28
1988-06-29T21 Ne o +278.81
1988-06-29T23 Ne V +278.81
1988-06-30T01 Ne p 29.21
1988-07-01T01
** 
b +131.51
1988-07-01T07 Lu v +307.52
1988-07-01T17 Lu p 0.002431
1988-07-03T21
** 
B +158.41
1988-07-03T23 Lu xa +346.13
1988-07-04T02 Ve Pg +73.92
1988-07-06T11 Me e −21.16
1988-07-11T11 Ve d +17.76
1988-07-11T11 Lu +d +28.39
1988-07-13T09 Lu c +111.70
1988-07-17T11 Lu a 0.002711
1988-07-17T20 Lu xd +164.99
1988-07-17T21 Lu V +165.22
1988-07-19T02
** 
S +259.94
1988-07-20T01 Me xd +103.37
1988-07-20T10 Me +d +22.77
1988-07-25T23 Lu d −28.44
1988-07-28T15 Lu o +306.26
1988-07-29T14 Lu v +320.74
1988-07-29T20 Lu p 0.002402
1988-07-29T22 Me v +123.23
1988-07-30T09
** 
B +189.75
1988-07-31T04 Lu xa +344.43
1988-08-03T00 Me o +131.76
1988-08-06T18 Me a 1.352
1988-08-07T17 Lu +d +28.50
1988-08-11T22
** 
S +286.51
1988-08-12T00 Lu c +140.01
1988-08-13T23 Lu a 0.002716
1988-08-14T01 Lu xd +164.06
1988-08-14T07 Lu V +167.28
1988-08-19T04 Ve +d +19.67
1988-08-22T08 Lu d −28.56
1988-08-22T13 Ve e −45.77
1988-08-23T10 Ma +d −0.30
1988-08-24T03
** 
B +198.71
1988-08-26T02 Ma Rg +11.46
1988-08-26T22 Lu o +334.40
1988-08-27T03 Lu v +337.19
1988-08-27T04 Lu p 0.002387
1988-08-27T09 Me xa +175.61
1988-08-27T14 Lu xa +344.07
1988-08-29T20 Sa Pg +265.93
1988-09-03T19
** 
S +323.47
1988-09-03T22 Lu +d +28.57
1988-09-04T19 Ur Pg +267.04
1988-09-06T13 Ur +d −23.62
1988-09-10T01 Lu V +160.91
1988-09-10T03 Lu a 0.002717
1988-09-10T07 Lu xd +164.09
1988-09-10T16 Lu c +168.69
1988-09-15T03 Me e +26.53
1988-09-18T03 Ne Pg +277.42
1988-09-18T16 Lu d −28.55
1988-09-19T06
** 
B +171.47
1988-09-21T07 Ju +d +20.33
1988-09-21T15 Ma p 0.3931
1988-09-24T01 Lu xa +344.10
1988-09-24T01 Ju Rg +66.13
1988-09-24T15 Lu p 0.002391
1988-09-24T18 Lu v +354.80
1988-09-25T07 Lu o +76.04
1988-09-26T00 Ma V +5.71
1988-09-27T15 Ma o +5.23
1988-09-28T03
** 
s +256.42
1988-09-28T09 Me Rg +207.06
1988-09-28T10 Me d −13.89
1988-09-30T02 Ve xd +145.47
1988-09-30T14
** 
S +238.39
1988-10-01T05 Lu +d +28.51
1988-10-07T00 Lu V +157.39
1988-10-07T09 Lu a 0.002714
1988-10-07T13 Lu xd +163.92
1988-10-09T00 Me p 0.6599
1988-10-09T21 Ne d −22.29
1988-10-10T06 Me V +198.76
1988-10-10T09 Lu c +197.82
1988-10-10T18 Me c +198.17
1988-10-13T21 Ma d −2.68
1988-10-15T11
** 
B +158.91
1988-10-15T22 Lu d −28.42
1988-10-16T01 Me xd +192.91
1988-10-19T17 Me Pg +191.65
1988-10-21T09 Lu xa +343.28
1988-10-22T01 Me +d −3.40
1988-10-23T00 Lu p 0.002414
1988-10-23T07 Lu v +11.37
1988-10-24T16 Lu o +32.02
1988-10-26T07 Me e −18.36
1988-10-27T14
** 
S +214.12
1988-10-27T17 Ma Pg +359.88
1988-10-28T14 Lu +d +28.36
1988-11-03T15 Lu V +161.55
1988-11-03T17 Lu xd +162.42
1988-11-03T23 Lu a 0.002708
1988-11-09T02 Lu c +227.43
1988-11-12T03 Lu d −28.26
1988-11-13T04
** 
B +134.36
1988-11-13T09 Me v +221.61
1988-11-17T13 Lu xa +340.96
1988-11-19T22 Lu p 0.002450
1988-11-20T12 Lu v +23.62
1988-11-21T04 Ju p 4.034
1988-11-22T06 Ju V +61.09
1988-11-22T14 Ju o +61.04
1988-11-23T03 Lu o +61.58
1988-11-23T08 Me xa +237.53
1988-11-24T23 Lu +d +28.20
1988-11-25T05
** 
S +175.67
1988-11-29T17 Sa d −22.67
1988-11-30T19 Lu xd +159.53
1988-12-01T00 Me o +249.59
1988-12-01T14 Lu V +168.84
1988-12-01T18 Lu a 0.002703
1988-12-01T20 Me a 1.452
1988-12-05T01 Me V +256.00
1988-12-05T16 Ur d −23.66
1988-12-08T17 Lu c +257.40
1988-12-09T09 Lu d −28.15
1988-12-11T07
** 
B +114.08
1988-12-11T08 Ma xd +10.73
1988-12-14T13 Lu xa +337.91
1988-12-15T15 Lu p 0.002476
1988-12-16T09 Me d −25.42
1988-12-16T13 Lu v +6.23
1988-12-19T11 Me v +278.70
1988-12-22T05 Ur v +271.20
1988-12-22T07 Ur c +271.21
1988-12-22T08 Lu +d +28.15
1988-12-22T17 Lu o +91.60
1988-12-22T18 Ur a 20.30
1988-12-24T06
** 
S +157.43
1988-12-25T19 Sa a 11.03
1988-12-26T00 Sa c +274.95
1988-12-26T07 Sa v +274.99
1988-12-27T21 Lu xd +156.60
1988-12-29T15 Lu V +177.06
1988-12-29T15 Lu a 0.002703
1988-12-30T17 Ne a 31.20
1988-12-30T20 Ne c +279.90
1988-12-31T04 Ne v +279.91[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1988.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19