AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1989

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1989


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1989] [Q 1989]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1989-01-05T18 Lu d −28.18
1989-01-07T07 Lu c +287.47
1989-01-08T13
** 
B +105.32
1989-01-08T16 Me e +19.10
1989-01-10T02 Lu v +327.54
1989-01-10T11 Lu p 0.002449
1989-01-10T15 Lu xa +335.65
1989-01-12T00 Me xd +310.74
1989-01-13T22 Ve d −23.11
1989-01-14T09 Ju d +18.47
1989-01-15T13 Me Rg +311.89
1989-01-18T14 Lu +d +28.23
1989-01-19T15 Ve xa +281.77
1989-01-19T17 Ju Pg +56.09
1989-01-20T22 Me +d −15.45
1989-01-21T09 Lu o +121.82
1989-01-21T22
** 
S +152.69
1989-01-22T15
** 
b +123.83
1989-01-24T02 Lu xd +155.03
1989-01-24T12 Me c +305.00
1989-01-24T22 Me V +304.47
1989-01-25T23 Me p 0.6593
1989-01-26T11 Lu a 0.002708
1989-01-26T14 Lu V +184.48
1989-01-30T14 Ve v +295.46
1989-02-02T03 Lu d −28.29
1989-02-03T02
** 
s +124.99
1989-02-05T04
** 
B +105.85
1989-02-05T08 Me Pg +295.98
1989-02-05T19 Lu c +317.49
1989-02-06T23 Lu xa +334.86
1989-02-07T08 Lu v +340.09
1989-02-07T10 Lu p 0.002413
1989-02-14T20 Lu +d +28.31
1989-02-14T20 Me d −19.29
1989-02-18T04 Me e −26.42
1989-02-19T00
** 
S +156.91
1989-02-19T07 Me xa +304.76
1989-02-20T03 Lu o +151.97
1989-02-20T09 Lu xd +154.84
1989-02-23T02 Lu a 0.002714
1989-02-23T04 Lu V +187.89
1989-03-01T12 Lu d −28.32
1989-03-05T13
** 
B +111.82
1989-03-06T10 Lu xa +334.92
1989-03-07T06 Lu c +347.14
1989-03-07T19 Lu p 0.002390
1989-03-07T22 Lu v +357.21
1989-03-14T02 Lu +d +28.28
1989-03-19T15 Lu xd +154.86
1989-03-20T06
** 
S +169.16
1989-03-21T19 Lu V +180.72
1989-03-21T21 Lu o +181.78
1989-03-22T06 Lu a 0.002716
1989-03-28T20 Lu d −28.21
1989-03-29T06 Ur +d −23.58
1989-03-30T08 Me a 1.349
1989-04-02T20 Lu xa +334.37
1989-04-03T01
** 
B +128.94
1989-04-03T23 Ve o +14.58
1989-04-03T23 Me o +14.64
1989-04-05T07 Lu p 0.002388
1989-04-05T12 Lu v +14.29
1989-04-05T15 Lu c +16.31
1989-04-07T17
** 
b +108.44
1989-04-08T01 Ve a 1.726
1989-04-08T12 Me v +24.01
1989-04-08T17 Ur Rg +275.33
1989-04-09T23 Me xd +27.06
1989-04-10T09 Lu +d +28.14
1989-04-13T07 Ne Rg +282.38
1989-04-15T19 Lu xd +153.73
1989-04-17T15 Lu V +175.68
1989-04-18T09 Lu a 0.002715
1989-04-19T03
** 
S +205.33
1989-04-20T04 Ne +d −21.94
1989-04-20T15 Lu o +211.03
1989-04-21T04 Sa +d −22.04
1989-04-22T10 Sa Rg +283.93
1989-04-25T01 Lu d −28.03
1989-04-28T12 Ma +d +24.81
1989-04-30T02 Lu xa +332.39
1989-04-30T14 Me e +20.60
1989-05-02T09
** 
B +159.53
1989-05-03T16 Lu p 0.002405
1989-05-03T22 Lu v +29.22
1989-05-04T23 Lu c +44.95
1989-05-06T01 Me +d +23.60
1989-05-07T18 Lu +d +27.97
1989-05-11T23 Me Rg +66.85
1989-05-12T18 Ve xd +62.49
1989-05-12T21 Lu xd +151.27
1989-05-15T07 Lu V +179.99
1989-05-15T21 Lu a 0.002710
1989-05-18T03
** 
S +259.81
1989-05-18T06 Me xa +65.38
1989-05-20T06 Lu o +239.71
1989-05-22T06 Lu d −27.88
1989-05-23T09 Me c +62.71
1989-05-23T15 Me V +62.57
1989-05-24T08 Me p 0.5496
1989-05-27T03 Lu xa +329.59
1989-05-31T04
** 
B +181.99
1989-05-31T16 Lu p 0.002436
1989-06-01T01 Lu v +40.10
1989-06-03T07 Lu c +73.22
1989-06-04T04 Lu +d +27.84
1989-06-04T20 Me Pg +58.15
1989-06-06T13 Ju v +77.98
1989-06-07T00 Me d +15.83
1989-06-07T04 Ve +d +24.38
1989-06-08T21 Ju c +78.52
1989-06-08T23 Lu xd +148.35
1989-06-11T01 Ju a 6.096
1989-06-12T04 Lu V +186.93
1989-06-12T14 Lu a 0.002704
1989-06-17T04
** 
S +307.30
1989-06-18T06 Me e −22.73
1989-06-18T12 Lu d −27.84
1989-06-18T18 Lu o +267.98
1989-06-23T04 Lu xa +327.12
1989-06-23T23 Ur p 18.33
1989-06-24T09 Ur o +273.34
1989-06-24T16 Ur V +273.33
1989-06-24T19
** 
s +126.95
1989-06-27T15 Lu p 0.002466
1989-06-28T08 Lu v +39.71
1989-07-01T12 Lu +d +27.86
1989-07-02T00 Sa o +280.61
1989-07-02T02 Sa V +280.61
1989-07-02T05 Sa p 9.021
1989-07-02T10 Ne o +280.99
1989-07-02T11 Ne V +280.99
1989-07-02T13 Ne p 29.20
1989-07-02T17 Lu c +101.26
1989-07-06T04 Lu xd +146.36
1989-07-06T23 Me xd +92.79
1989-07-09T12
** 
B +188.93
1989-07-10T03 Lu V +194.36
1989-07-10T08 Lu a 0.002702
1989-07-10T15 Me +d +23.70
1989-07-15T06 Me v +110.14
1989-07-15T20 Lu d −27.89
1989-07-18T00 Me o +116.03
1989-07-18T05 Lu o +296.04
1989-07-20T09 Lu xa +325.92
1989-07-20T14 Me a 1.339
1989-07-22T08
** 
S +243.22
1989-07-22T19 Lu p 0.002463
1989-07-22T23 Lu v +2.65
1989-07-28T18 Lu +d +27.93
1989-08-01T04 Lu c +129.40
1989-08-02T11 Lu xd +145.75
1989-08-02T21 Ju +d +23.10
1989-08-07T02 Lu V +201.77
1989-08-07T03 Lu a 0.002705
1989-08-08T12
** 
B +144.49
1989-08-12T05 Lu d −27.96
1989-08-14T06 Me xa +165.32
1989-08-16T15 Lu o +324.19
1989-08-16T17 Lu xa +325.83
1989-08-19T00 Lu p 0.002430
1989-08-19T02 Lu v +0.33
1989-08-20T19
** 
S +185.88
1989-08-25T00 Lu +d +27.95
1989-08-28T15 Me e +27.18
1989-08-29T18 Lu xd +145.84
1989-08-30T17 Lu c +157.82
1989-08-31T22 Ur d −23.71
1989-09-01T08 Ve xa +197.49
1989-09-03T20 Lu a 0.002712
1989-09-03T22 Lu V +208.31
1989-09-05T17
** 
B +120.95
1989-09-08T03
** 
b +119.11
1989-09-08T14 Lu d −27.92
1989-09-09T11 Ur Pg +271.33
1989-09-10T18 Sa Pg +277.30
1989-09-11T08 Me Rg +190.56
1989-09-12T09 Me d −7.88
1989-09-13T03 Lu xa +325.70
1989-09-14T09 Ma a 2.651
1989-09-14T23 Lu o +175.42
1989-09-16T03 Lu p 0.002400
1989-09-16T06 Lu v +11.72
1989-09-18T12
** 
S +166.72
1989-09-20T15 Ne Pg +279.61
1989-09-21T06 Lu +d +27.87
1989-09-22T03 Me p 0.6468
1989-09-23T18 Me V +182.53
1989-09-24T10 Me c +181.83
1989-09-25T23 Lu xd +145.42
1989-09-29T07 Ma c +186.62
1989-09-29T09 Lu c +186.74
1989-10-01T07 Lu a 0.002717
1989-10-01T09 Lu V +210.05
1989-10-02T08 Sa d −22.78
1989-10-02T22 Me xd +175.79
1989-10-03T05
** 
B +116.83
1989-10-03T11 Me Pg +175.74
1989-10-05T21 Lu d −27.76
1989-10-06T12 Me +d +2.24
1989-10-06T23 Ne d −22.20
1989-10-09T21 Me e −17.94
1989-10-10T12 Lu xa +324.49
1989-10-14T08
** 
s +126.74
1989-10-14T08 Lu o +21.47
1989-10-14T13 Lu p 0.002384
1989-10-14T16 Lu v +26.49
1989-10-16T11
** 
S +160.71
1989-10-18T13 Lu +d +27.69
1989-10-23T01 Lu xd +143.59
1989-10-23T16 Ju d +22.75
1989-10-26T04
** 
b +126.52
1989-10-26T07 Me v +203.66
1989-10-27T16 Lu V +198.78
1989-10-28T10 Lu a 0.002718
1989-10-28T11 Ju Rg +100.87
1989-10-29T03 Lu c +216.19
1989-11-01T08
** 
B +103.76
1989-11-02T03 Lu d −27.56
1989-11-06T13 Ve d −26.94
1989-11-06T15 Lu xa +321.82
1989-11-08T02 Ve e +47.05
1989-11-09T23 Me o +227.91
1989-11-10T05 Me xa +228.27
1989-11-12T01 Lu p 0.002390
1989-11-12T03 Lu v +41.77
1989-11-12T17 Lu o +50.84
1989-11-14T09
** 
S +147.36
1989-11-14T15 Me a 1.448
1989-11-14T22 Lu +d +27.50
1989-11-19T02 Lu xd +140.51
1989-11-23T22 Lu V +198.56
1989-11-24T16 Lu a 0.002715
1989-11-27T21 Lu c +246.13
1989-11-29T07 Lu d −27.42
1989-11-29T19
** 
B +96.50
1989-12-03T16 Lu xa +318.75
1989-12-06T23
** 
s +128.70
1989-12-08T07 Me d −25.71
1989-12-10T10 Lu p 0.002415
1989-12-10T12 Lu v +55.76
1989-12-12T04 Lu o +80.66
1989-12-12T09 Lu +d +27.41
1989-12-13T06
** 
S +143.27
1989-12-16T06 Lu xd +137.78
1989-12-21T20 Lu V +206.11
1989-12-22T07 Lu a 0.002709
1989-12-22T22 Me e +19.94
1989-12-23T11 Ve xd +305.85
1989-12-25T20 Ju p 4.165
1989-12-26T13 Lu d −27.42
1989-12-26T18 Ur v +275.47
1989-12-26T18 Ur c +275.47
1989-12-26T20 Ju V +95.84
1989-12-27T02 Ju o +95.81
1989-12-27T06 Ur a 20.36
1989-12-27T15 Lu c +276.39
1989-12-28T09
** 
B +94.23
1989-12-28T20 Ve Rg +306.42
1989-12-28T23 Ma xa +247.87
1989-12-29T21 Me xd +295.84
1989-12-30T11 Me Rg +295.89
1989-12-30T18 Lu xa +316.85[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1989.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19