AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1990

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1990


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1990] [Q 1990]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1990-01-01T22 Ne v +282.08
1990-01-02T03 Ne a 31.19
1990-01-02T05 Ne c +282.09
1990-01-06T00 Sa v +286.26
1990-01-06T03 Sa a 11.01
1990-01-06T09 Sa c +286.30
1990-01-07T06 Lu p 0.002453
1990-01-07T09 Lu v +63.22
1990-01-08T13 Me c +288.54
1990-01-08T18 Lu +d +27.45
1990-01-08T20 Me V +288.19
1990-01-09T11 Me p 0.6694
1990-01-09T16 Me +d −19.31
1990-01-10T02
** 
S +138.92
1990-01-10T17 Lu o +110.73
1990-01-12T14 Lu xd +136.56
1990-01-17T14 Ve p 0.2673
1990-01-18T04 Ve V +298.73
1990-01-18T10 Ve c +298.58
1990-01-18T23 Lu V +215.79
1990-01-19T04 Lu a 0.002704
1990-01-19T16 Me Pg +279.69
1990-01-22T21 Lu d −27.48
1990-01-24T17
** 
B +88.47
1990-01-26T02 Ve +d −14.22
1990-01-26T07 Lu c +306.58
1990-01-27T00 Lu xa +316.44
1990-01-31T15 Me e −25.13
1990-02-01T06 Ma d −23.82
1990-02-01T15 Lu p 0.002474
1990-02-01T17 Lu v +36.06
1990-02-03T01 Me d −21.55
1990-02-05T01 Lu +d +27.49
1990-02-06T04 Me xa +293.13
1990-02-06T21
** 
S +135.12
1990-02-07T21 Ve Pg +290.92
1990-02-08T23 Lu xd +136.49
1990-02-09T07 Lu o +140.78
1990-02-16T01 Lu a 0.002704
1990-02-16T04 Lu V +225.63
1990-02-19T06 Lu d −27.49
1990-02-19T07 Ju xd +90.85
1990-02-21T17
** 
B +88.15
1990-02-23T10 Lu xa +316.46
1990-02-24T06 Ju Pg +90.80
1990-02-24T20 Lu c +336.51
1990-02-27T20 Lu p 0.002445
1990-02-27T20 Lu v +19.55
1990-02-28T17 Ve d −15.56
1990-03-02T00
** 
b +113.26
1990-03-04T07 Lu +d +27.44
1990-03-07T14
** 
S +139.47
1990-03-08T06 Lu xd +136.29
1990-03-10T23 Lu o +170.62
1990-03-12T09 Me a 1.367
1990-03-15T19 Lu a 0.002709
1990-03-16T05 Lu V +234.44
1990-03-18T14 Lu d −27.35
1990-03-19T00 Me o +179.02
1990-03-21T23
** 
B +99.13
1990-03-22T18 Lu xa +315.60
1990-03-24T12 Me v +10.08
1990-03-26T07 Lu c +69.16
1990-03-27T10 Ju +d +23.49
1990-03-27T20 Lu p 0.002410
1990-03-27T20 Lu v +28.73
1990-03-27T20 Me xd +16.84
1990-03-30T03 Ve e −46.46
1990-03-31T13 Lu +d +27.26
1990-04-04T09 Lu xd +134.79
1990-04-05T10
** 
S +158.15
1990-04-06T16 Ur +d −23.39
1990-04-09T15 Lu o +200.02
1990-04-12T07 Lu a 0.002714
1990-04-12T23 Lu V +239.91
1990-04-13T00 Me e +19.42
1990-04-13T07 Ur Rg +279.59
1990-04-14T01 Ve xa +338.54
1990-04-14T10
** 
s +122.49
1990-04-14T21 Lu d −27.13
1990-04-15T19 Ne Rg +284.57
1990-04-18T23 Lu xa +313.20
1990-04-19T11 Ma v +329.28
1990-04-19T22
** 
B +116.56
1990-04-20T18 Me +d +19.77
1990-04-21T02 Ne +d −21.78
1990-04-22T18 Me Rg +47.52
1990-04-24T16 Lu c +34.73
1990-04-25T04 Lu v +42.14
1990-04-25T04 Lu p 0.002390
1990-04-27T20 Lu +d +27.05
1990-04-30T20 Sa +d −20.91
1990-05-01T09 Lu xd +132.01
1990-05-03T06
** 
S +168.61
1990-05-03T11 Me c +43.27
1990-05-04T02 Me V +42.88
1990-05-04T09 Sa Rg +295.34
1990-05-05T03 Me xa +42.21
1990-05-05T22 Me p 0.5577
1990-05-09T07 Lu o +228.89
1990-05-09T12 Lu a 0.002717
1990-05-09T20 Lu V +235.24
1990-05-12T03 Lu d −26.95
1990-05-16T01 Lu xa +310.26
1990-05-16T13 Me Pg +37.91
1990-05-17T22
** 
B +121.22
1990-05-18T17
** 
b +112.32
1990-05-20T12 Me d +11.19
1990-05-23T13 Lu v +56.36
1990-05-23T14 Lu p 0.002389
1990-05-23T23 Lu c +63.05
1990-05-25T06 Lu +d +26.91
1990-05-28T12 Lu xd +129.27
1990-05-30T17 Me e −24.44
1990-06-01T03
** 
S +184.25
1990-06-05T09 Lu V +226.64
1990-06-05T16 Lu a 0.002715
1990-06-07T23 Lu o +257.42
1990-06-08T08 Lu d −26.89
1990-06-12T02 Lu xa +308.05
1990-06-14T12
** 
B +146.16
1990-06-20T20 Lu v +69.63
1990-06-20T22 Lu p 0.002406
1990-06-21T16 Lu +d +26.90
1990-06-22T06 Lu c +91.08
1990-06-23T20 Me xd +82.54
1990-06-24T19 Lu xd +127.64
1990-06-28T13 Ur p 18.40
1990-06-28T18 Ur V +277.61
1990-06-29T02 Ur o +277.59
1990-06-30T09
** 
S +253.14
1990-06-30T16 Me v +97.24
1990-06-30T22 Me +d +24.36
1990-07-01T23 Me o +100.09
1990-07-02T22 Lu V +230.14
1990-07-03T04 Lu a 0.002710
1990-07-03T18 Me a 1.329
1990-07-04T19 Ne V +283.19
1990-07-04T23 Ne o +283.18
1990-07-05T00 Ne p 29.19
1990-07-05T14 Lu d −26.92
1990-07-07T13 Lu o +285.65
1990-07-09T06 Lu xa +307.26
1990-07-12T17
** 
B +197.09
1990-07-14T05 Sa o +292.01
1990-07-14T08 Ju v +112.41
1990-07-14T10 Sa p 8.994
1990-07-14T13 Sa V +291.99
1990-07-14T17 Ju c +112.49
1990-07-16T07 Ju a 6.238
1990-07-18T20 Lu v +79.17
1990-07-18T23 Lu p 0.002437
1990-07-19T01 Lu +d +26.94
1990-07-21T14 Lu c +119.09
1990-07-22T04 Lu xd +127.22
1990-07-23T19 Ve +d +22.78
1990-07-26T04
** 
S +237.13
1990-07-30T20 Lu V +237.05
1990-07-30T20 Lu a 0.002704
1990-07-31T20
** 
B +232.80
1990-08-01T03 Me xa +154.42
1990-08-01T21 Lu d −26.95
1990-08-05T04 Ve xd +109.99
1990-08-05T14 Lu xa +307.34
1990-08-06T02 Lu o +313.84
1990-08-11T00
** 
S +279.86
1990-08-11T02 Me e +27.36
1990-08-14T15 Lu v +71.90
1990-08-14T21 Lu p 0.002467
1990-08-15T08 Lu +d +26.94
1990-08-15T22
** 
s +153.84
1990-08-18T13 Lu xd +127.29
1990-08-20T00 Lu c +147.25
1990-08-25T01 Me Rg +173.56
1990-08-25T10
** 
B +187.53
1990-08-27T05 Me d −1.29
1990-08-27T14 Lu a 0.002702
1990-08-27T20 Lu V +245.03
1990-08-29T05 Lu d −26.89
1990-09-01T22 Lu xa +307.02
1990-09-03T15 Sa xa +288.99
1990-09-04T13 Lu o +342.27
1990-09-04T21 Me p 0.6302
1990-09-06T21 Me V +166.01
1990-09-07T03
** 
S +279.26
1990-09-07T15 Me c +165.25
1990-09-08T13 Lu v +38.94
1990-09-08T23 Lu p 0.002462
1990-09-10T11 Ur d −23.65
1990-09-11T13 Lu +d +26.82
1990-09-14T04 Ur Pg +275.60
1990-09-14T19 Lu xd +126.57
1990-09-16T13
** 
b +143.49
1990-09-16T23 Me Pg +159.59
1990-09-18T12 Lu c +175.86
1990-09-19T19 Me xd +160.23
1990-09-20T23 Me +d +7.79
1990-09-21T18
** 
B +169.80
1990-09-22T15 Sa Pg +288.70
1990-09-23T02 Ne Pg +281.79
1990-09-23T14 Me e −17.83
1990-09-24T09 Lu a 0.002706
1990-09-24T20 Lu V +253.39
1990-09-25T13 Lu d −26.71
1990-09-28T06 Sa d −22.16
1990-09-29T04 Lu xa +305.47
1990-10-03T23 Lu o +11.01
1990-10-05T11
** 
S +225.35
1990-10-06T00 Ne d −22.09
1990-10-06T01 Lu v +41.22
1990-10-06T06 Lu p 0.002428
1990-10-08T19 Lu +d +26.60
1990-10-09T14 Me v +187.65
1990-10-11T21 Lu xd +124.37
1990-10-18T03 Lu c +204.99
1990-10-20T07 Ma Rg +74.56
1990-10-21T09
** 
B +145.22
1990-10-22T00 Me o +209.05
1990-10-22T03 Lu a 0.002713
1990-10-22T20 Lu V +261.28
1990-10-22T20 Lu d −26.47
1990-10-26T07 Lu xa +302.55
1990-10-28T02 Me xa +219.07
1990-10-28T07 Me a 1.437
1990-10-29T06 Ma xd +73.96
1990-10-29T17 Ve a 1.715
1990-10-31T23 Ve o +218.78
1990-11-02T09 Lu o +40.23
1990-11-03T06 Lu v +53.27
1990-11-03T11 Lu p 0.002397
1990-11-04T01
** 
S +194.99
1990-11-05T03 Lu +d +26.38
1990-11-07T21 Lu xd +121.30
1990-11-15T12 Ma +d +22.78
1990-11-16T21 Lu c +234.74
1990-11-18T14 Lu a 0.002717
1990-11-19T02 Lu d −26.31
1990-11-19T12 Lu V +265.80
1990-11-19T15 Ma p 0.5169
1990-11-19T18
** 
B +132.38
1990-11-22T07 Ve v +245.53
1990-11-22T08 Lu xa +299.66
1990-11-24T15 Ma V +66.36
1990-11-24T17 Ve xa +248.59
1990-11-26T01 Ju d +17.28
1990-11-27T08 Ma o +65.34
1990-11-28T11
** 
s +189.44
1990-11-29T16 Ju Rg +133.59
1990-11-30T04 Me d −25.86
1990-12-01T18 Lu v +69.16
1990-12-01T19 Lu o +69.88
1990-12-01T22 Lu p 0.002383
1990-12-02T12 Ve V +258.36
1990-12-02T13 Lu +d +26.29
1990-12-03T11
** 
S +181.70
1990-12-05T02 Lu xd +118.88
1990-12-05T22 Me e +21.00
1990-12-11T22 Ve v +270.18
1990-12-14T08 Me Rg +280.01
1990-12-14T18 Ve d −24.16
1990-12-15T15 Lu a 0.002718
1990-12-15T23 Lu V +256.75
1990-12-16T07 Lu d −26.28
1990-12-16T16 Lu c +264.97
1990-12-16T18 Me xd +279.46
1990-12-18T12
** 
B +125.51
1990-12-19T11 Lu xa +298.17
1990-12-21T00
** 
b +182.10
1990-12-23T19 Me c +272.22
1990-12-23T22 Me V +272.06
1990-12-24T04 Me p 0.6757
1990-12-28T15 Ma d +21.93
1990-12-30T00 Lu +d +26.30
1990-12-30T08 Lu v +86.11
1990-12-30T11 Lu p 0.002391
1990-12-31T01 Ur v +279.71
1990-12-31T03 Ur c +279.71
1990-12-31T06 Lu o +99.85
1990-12-31T10 Me +d −20.17
1990-12-31T17 Ur a 20.43
1990-12-31T21
** 
S +179.89[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1990.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19