AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1993

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1993


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1993] [Q 1993]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1993-01-03T01 Ma p 0.6261
1993-01-05T20 Ma V +108.29
1993-01-05T21 Lu +d +23.20
1993-01-06T03 Lu xd +81.43
1993-01-07T05 Me d −24.34
1993-01-07T10 Ma o +107.66
1993-01-07T18 Ur v +288.10
1993-01-07T21 Ur c +288.11
1993-01-08T00 Lu o +108.24
1993-01-08T04
** 
S +175.44
1993-01-08T10 Ne c +288.66
1993-01-08T10 Ne v +288.66
1993-01-08T11 Ne a 31.17
1993-01-08T13 Ur a 20.56
1993-01-10T00 Lu p 0.002422
1993-01-10T01 Lu v +138.56
1993-01-16T05 Me a 1.428
1993-01-17T19
** 
s +180.50
1993-01-18T16 Lu d −23.18
1993-01-18T21 Lu xa +261.11
1993-01-19T04 Ve e +47.06
1993-01-19T23 Ve xd +347.49
1993-01-21T18
** 
B +126.64
1993-01-22T06 Lu c +302.75
1993-01-22T23 Me o +303.41
1993-01-25T02 Ju d −4.48
1993-01-25T22 Lu a 0.002714
1993-01-26T09 Lu V +352.05
1993-01-28T10 Ju Rg +194.69
1993-01-29T21 Ma +d +27.02
1993-02-02T07 Lu +d +23.09
1993-02-02T11 Lu xd +80.11
1993-02-04T14 Me v +325.41
1993-02-06T09
** 
S +186.63
1993-02-06T11 Lu o +138.20
1993-02-07T08 Lu p 0.002392
1993-02-07T09 Lu v +151.89
1993-02-09T00 Sa a 10.84
1993-02-09T04 Sa c +320.93
1993-02-09T13 Sa v +320.98
1993-02-14T19 Ma Pg +98.67
1993-02-14T21 Lu d −23.00
1993-02-14T23 Lu xa +259.14
1993-02-15T11 Me xd +343.97
1993-02-19T17
** 
B +138.24
1993-02-20T17 Me e +18.07
1993-02-21T01 Lu c +332.92
1993-02-22T05 Lu a 0.002718
1993-02-22T15 Lu V +351.99
1993-02-26T04
** 
b +170.36
1993-02-27T10 Me Rg +354.21
1993-03-01T15 Lu xd +77.30
1993-03-01T16 Lu +d +22.83
1993-03-01T18 Me +d +0.54
1993-03-06T11
** 
S +199.77
1993-03-07T20 Lu p 0.002383
1993-03-07T20 Lu v +167.09
1993-03-07T21 Lu o +167.81
1993-03-08T15 Me c +348.59
1993-03-09T11 Me V +347.80
1993-03-10T21 Ve Rg +20.02
1993-03-11T17 Me p 0.6155
1993-03-14T00 Lu xa +256.11
1993-03-14T04 Lu d −22.72
1993-03-16T15 Ve +d +14.76
1993-03-19T11
** 
B +140.43
1993-03-20T19 Lu V +339.13
1993-03-21T07 Lu a 0.002718
1993-03-22T01 Me Pg +340.29
1993-03-22T19 Lu c +254.37
1993-03-25T19 Me xa +340.94
1993-03-27T19 Me d −7.54
1993-03-28T16 Lu xd +74.34
1993-03-28T23 Lu +d +22.57
1993-03-29T22 Ju V +189.80
1993-03-29T23 Ju o +189.79
1993-03-30T09
** 
s +178.67
1993-03-30T18 Ju p 4.454
1993-03-31T19 Ve p 0.2822
1993-03-31T23 Ve V +11.86
1993-04-01T01 Ve c +11.82
1993-04-02T16
** 
S +198.85
1993-04-05T01 Me e −27.74
1993-04-05T05
** 
b +178.63
1993-04-05T06 Lu v +181.55
1993-04-05T07 Lu p 0.002396
1993-04-06T06 Lu o +196.96
1993-04-10T04 Lu xa +253.42
1993-04-10T13 Lu d −22.49
1993-04-15T08
** 
B +143.49
1993-04-17T07 Lu V +341.59
1993-04-17T17 Lu a 0.002714
1993-04-21T11 Lu c +31.86
1993-04-22T01 Ur +d −22.06
1993-04-22T02 Ve Pg +3.74
1993-04-22T06 Ne Rg +291.15
1993-04-24T16 Ne +d −21.10
1993-04-24T18 Lu xd +72.56
1993-04-25T04 Lu +d +22.41
1993-04-25T18 Ur Rg +292.19
1993-04-30T20
** 
S +219.39
1993-05-03T10 Lu v +193.17
1993-05-03T11 Lu p 0.002424
1993-05-04T08 Ve d +3.62
1993-05-05T15 Lu o +225.65
1993-05-06T02
** 
s +180.63
1993-05-07T12 Lu xa +252.26
1993-05-07T22 Lu d −22.38
1993-05-11T12 Ve xa +10.06
1993-05-12T10
** 
B +167.26
1993-05-14T03 Me a 1.324
1993-05-14T11 Me xd +52.75
1993-05-15T05 Lu V +349.21
1993-05-15T10 Lu a 0.002707
1993-05-16T00 Me o +56.10
1993-05-17T03 Me v +58.61
1993-05-21T02 Lu c +60.51
1993-05-21T23 Lu xd +72.13
1993-05-22T10 Lu +d +22.36
1993-05-28T07 Ju +d −0.57
1993-05-28T10
** 
S +351.17
1993-05-30T20 Lu v +194.62
1993-05-30T22 Lu p 0.002458
1993-05-31T12 Ju Pg +184.75
1993-06-02T03 Me +d +25.58
1993-06-03T22 Lu xa +252.19
1993-06-04T01 Lu o +253.92
1993-06-04T04 Sa +d −12.60
1993-06-04T07 Lu d −22.36
1993-06-08T00
** 
B +207.69
1993-06-09T16 Sa Rg +330.32
1993-06-09T19 Ve e −45.77
1993-06-12T04 Lu a 0.002702
1993-06-12T06 Lu V +357.49
1993-06-17T07 Me e +24.69
1993-06-18T07 Lu xd +72.21
1993-06-18T17 Lu +d +22.36
1993-06-19T13 Lu c +88.76
1993-06-20T03
** 
S +255.23
1993-06-21T18 Me xa +114.94
1993-06-24T21 Lu v +163.28
1993-06-25T05 Lu p 0.002469
1993-06-30T17
** 
B +212.89
1993-07-01T03 Me Rg +118.25
1993-07-01T05 Lu xa +252.04
1993-07-01T16 Lu d −22.36
1993-07-03T11 Lu o +282.05
1993-07-09T22 Lu a 0.002703
1993-07-10T06 Lu V +5.71
1993-07-11T09 Ur p 18.59
1993-07-11T13 Ne p 29.17
1993-07-11T14 Ne o +289.76
1993-07-11T15 Me p 0.5709
1993-07-11T21 Ne V +289.75
1993-07-12T01 Ur o +290.20
1993-07-12T06 Ur V +290.19
1993-07-12T13 Me d +16.68
1993-07-13T06
** 
S +275.78
1993-07-13T20 Me V +113.03
1993-07-14T13 Me c +112.57
1993-07-15T15 Lu xd +71.57
1993-07-16T03 Lu +d +22.32
1993-07-18T23 Lu c +116.79
1993-07-21T16 Lu v +156.21
1993-07-21T20 Lu p 0.002441
1993-07-25T08 Me Pg +108.14
1993-07-26T18
** 
B +198.54
1993-07-28T09 Lu xa +250.86
1993-07-28T22 Lu d −22.27
1993-08-02T00 Lu o +310.23
1993-08-03T18 Me e −19.26
1993-08-06T15 Lu a 0.002709
1993-08-06T20 Ve +d +21.87
1993-08-07T05 Me +d +20.12
1993-08-07T05 Lu V +13.40
1993-08-08T13
** 
S +290.50
1993-08-10T10 Me xd +121.05
1993-08-11T20 Lu xd +69.56
1993-08-12T13 Lu +d +22.15
1993-08-17T07 Lu c +144.91
1993-08-18T15 Lu v +164.94
1993-08-18T19 Lu p 0.002409
1993-08-19T07 Sa V +326.96
1993-08-19T10 Sa o +326.95
1993-08-19T13 Sa p 8.800
1993-08-22T23 Me v +144.38
1993-08-23T20
** 
B +155.95
1993-08-24T10 Lu xa +248.40
1993-08-25T04 Lu d −22.05
1993-08-29T00 Me o +156.32
1993-08-31T14 Lu o +338.70
1993-09-01T16 Ve xd +126.58
1993-09-03T04 Lu a 0.002715
1993-09-03T23 Lu V +19.07
1993-09-04T04 Me a 1.381
1993-09-05T06
** 
S +191.32
1993-09-07T23 Lu xd +66.61
1993-09-08T21 Lu +d +21.90
1993-09-15T15 Lu c +173.27
1993-09-15T23 Lu v +178.35
1993-09-16T02 Lu p 0.002389
1993-09-17T17 Me xa +191.09
1993-09-20T12 Lu xa +245.51
1993-09-20T17
** 
B +117.85
1993-09-21T11 Lu d −21.80
1993-09-24T10 Ur d −22.67
1993-09-26T20 Ur Pg +288.22
1993-09-29T12 Ne Pg +288.37
1993-09-30T06 Lu o +83.56
1993-09-30T09 Lu a 0.002717
1993-10-01T01 Lu V +16.61
1993-10-02T20 Ma xa +214.25
1993-10-04T01
** 
S +152.02
1993-10-05T00 Lu xd +64.11
1993-10-06T04 Lu +d +21.67
1993-10-06T16 Ne d −21.53
1993-10-13T11 Me e +24.85
1993-10-14T10 Lu v +193.55
1993-10-14T13 Lu p 0.002388
1993-10-14T23 Lu c +202.12
1993-10-16T08 Ju a 6.447
1993-10-17T18 Lu xa +243.55
1993-10-17T22 Ju c +205.06
1993-10-18T11 Ju v +205.18
1993-10-18T16
** 
B +91.87
1993-10-18T19 Lu d −21.61
1993-10-23T17 Me d −21.31
1993-10-25T08 Sa d −15.06
1993-10-25T10 Me Rg +232.51
1993-10-27T10 Lu V +6.52
1993-10-27T12 Lu a 0.002715
1993-10-27T13 Sa Pg +323.63
1993-10-30T00 Lu o +37.12
1993-11-01T04 Lu xd +63.05
1993-11-01T14
** 
S +131.30
1993-11-02T09 Lu +d +21.55
1993-11-04T15 Me p 0.6732
1993-11-05T08 Me V +224.10
1993-11-05T15 Me c +223.73
1993-11-06T09 Me xd +222.75
1993-11-11T21 Lu v +209.15
1993-11-11T23 Lu p 0.002407
1993-11-13T09 Lu c +231.56
1993-11-14T04 Lu xa +242.99
1993-11-14T17 Me Pg +216.53
1993-11-15T05 Lu d −21.53
1993-11-15T08
** 
B +79.12
1993-11-16T04 Me +d −11.61
1993-11-17T03 Ma a 2.453
1993-11-22T05 Me e −19.61
1993-11-23T23 Lu V +9.19
1993-11-24T00 Lu a 0.002709
1993-11-28T10 Lu xd +63.06
1993-11-28T18 Lu o +67.04
1993-11-29T11
** 
S +119.42
1993-11-29T15 Lu +d +21.53
1993-12-10T01 Lu p 0.002442
1993-12-10T02 Lu v +221.16
1993-12-11T14 Lu xa +243.03
1993-12-12T15 Lu d −21.54
1993-12-12T21 Lu c +261.41
1993-12-13T21
** 
B +60.95
1993-12-14T16 Me xa +252.41
1993-12-17T03 Ve v +258.41
1993-12-21T07 Ma d −24.18
1993-12-21T19 Lu a 0.002704
1993-12-21T22 Lu V +16.64
1993-12-22T05 Ve xa +264.85
1993-12-25T18 Lu xd +62.85
1993-12-26T14 Ma c +275.37
1993-12-26T23 Lu +d +21.53
1993-12-28T11 Lu o +97.22
1993-12-28T11
** 
S +108.12
1993-12-29T14 Ve d −23.67
1993-12-29T17 Me a 1.443
1993-12-29T23 Me d −24.82
1993-12-30T13
** 
b +68.47
1993-12-30T23 Ve V +275.83



[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1993.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19