AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1994

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1994


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1994] [Q 1994]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1994-01-02T23 Me o +282.69
1994-01-04T21 Ve v +282.03
1994-01-04T22 Lu v +200.47
1994-01-05T12 Lu p 0.002474
1994-01-07T21 Lu xa +242.26
1994-01-09T01 Lu d −21.50
1994-01-10T19 Ne c +290.85
1994-01-10T20 Ne v +290.85
1994-01-10T21 Ne a 31.16
1994-01-11T02
** 
B +54.57
1994-01-11T11 Lu c +291.54
1994-01-12T01 Ur v +292.26
1994-01-12T05 Ur c +292.27
1994-01-12T22 Ur a 20.62
1994-01-17T00 Ve o +297.26
1994-01-18T13 Ve a 1.712
1994-01-18T17 Lu a 0.002703
1994-01-18T21 Me v +309.10
1994-01-18T23 Lu V +25.29
1994-01-21T23 Lu xd +61.21
1994-01-23T09 Lu +d +21.43
1994-01-26T13
** 
S +111.12
1994-01-27T01 Lu o +127.37
1994-01-30T03 Lu v +171.22
1994-01-30T16 Lu p 0.002456
1994-02-02T08 Me xd +331.84
1994-02-03T23 Lu xa +239.97
1994-02-04T07 Me e +18.26
1994-02-05T08 Lu d −21.34
1994-02-08T12
** 
B +65.79
1994-02-10T02 Lu c +321.66
1994-02-10T20 Me Rg +337.57
1994-02-13T23 Me +d −6.26
1994-02-15T13 Lu a 0.002707
1994-02-16T00 Lu V +33.54
1994-02-18T02 Lu xd +58.19
1994-02-19T19 Lu +d +21.19
1994-02-19T19 Me c +331.45
1994-02-20T11 Me V +330.70
1994-02-20T21 Sa v +332.81
1994-02-21T01 Sa a 10.75
1994-02-21T05 Sa c +332.85
1994-02-22T07 Me p 0.6352
1994-02-23T17
** 
S +118.65
1994-02-24T19 Ju d −14.99
1994-02-25T13 Lu o +157.24
1994-02-27T02 Lu v +180.20
1994-02-27T10 Lu p 0.002419
1994-02-28T01 Ju Rg +224.65
1994-03-02T23 Lu xa +236.86
1994-03-04T14 Lu d −21.08
1994-03-04T17 Me Pg +322.62
1994-03-08T01
** 
B +75.08
1994-03-08T02 Ma v +330.89
1994-03-11T05 Me d −13.04
1994-03-11T19 Lu c +351.47
1994-03-12T16 Me xa +325.55
1994-03-15T04 Lu a 0.002713
1994-03-15T19 Lu V +39.52
1994-03-17T04 Lu xd +55.38
1994-03-18T10 Me e −27.67
1994-03-19T03 Lu +d +20.94
1994-03-24T05
** 
S +133.97
1994-03-26T23 Lu o +186.55
1994-03-27T12 Lu v +195.08
1994-03-27T18 Lu p 0.002393
1994-03-30T03 Lu xa +234.57
1994-03-31T20 Lu d −20.86
1994-04-04T22
** 
B +97.28
1994-04-10T12 Lu c +20.88
1994-04-11T11 Lu a 0.002717
1994-04-12T01 Lu V +39.04
1994-04-13T07 Lu xd +53.93
1994-04-14T09 Ve xd +46.09
1994-04-15T09 Lu +d +20.77
1994-04-22T02
** 
S +165.34
1994-04-24T19 Ne Rg +293.35
1994-04-25T02 Lu v +211.92
1994-04-25T05 Lu p 0.002386
1994-04-25T07 Lu o +215.37
1994-04-26T12 Lu xa +233.81
1994-04-26T14 Ne +d −20.81
1994-04-26T22 Ur +d −21.37
1994-04-27T08 Me a 1.330
1994-04-28T05 Lu d −20.73
1994-04-29T20 Ju o +219.78
1994-04-30T00 Me o +40.01
1994-04-30T07 Ur Rg +296.34
1994-04-30T08 Ju V +219.72
1994-05-01T05 Ju p 4.423
1994-05-01T08 Me xd +42.88
1994-05-02T12 Me v +45.45
1994-05-02T19
** 
B +132.48
1994-05-08T14 Lu a 0.002717
1994-05-08T15 Lu V +31.10
1994-05-10T05 Lu c +49.82
1994-05-10T13 Lu xd +53.80
1994-05-12T14 Lu +d +20.73
1994-05-20T07
** 
S +228.57
1994-05-23T06 Ve +d +24.99
1994-05-23T14 Lu p 0.002399
1994-05-23T15 Lu v +228.66
1994-05-23T23 Lu xa +233.83
1994-05-24T11 Me +d +25.62
1994-05-24T15 Lu o +243.69
1994-05-25T15 Lu d −20.74
1994-05-29T21 Me e +23.05
1994-05-31T04
** 
B +175.24
1994-06-04T21 Lu V +30.99
1994-06-05T00 Lu a 0.002712
1994-06-06T19 Lu xd +53.81
1994-06-08T15 Me xa +97.91
1994-06-08T20 Lu c +78.29
1994-06-08T21 Lu +d +20.75
1994-06-12T05 Me Rg +98.41
1994-06-16T05
** 
S +329.63
1994-06-16T18 Sa +d −8.53
1994-06-20T08 Lu xa +233.42
1994-06-20T18 Lu p 0.002426
1994-06-21T00 Lu v +242.84
1994-06-22T02 Lu d −20.74
1994-06-22T14 Sa Rg +342.40
1994-06-22T23 Lu o +271.78
1994-06-23T04 Me p 0.5561
1994-06-24T12 Me V +93.85
1994-06-24T21 Me c +93.62
1994-06-27T09 Ju +d −11.98
1994-06-27T22
** 
B +199.28
1994-07-01T14 Ju Pg +214.76
1994-07-01T18 Me d +18.71
1994-07-02T14 Lu V +35.91
1994-07-02T16 Lu a 0.002705
1994-07-04T00 Lu xd +52.87
1994-07-06T05 Lu +d +20.72
1994-07-06T07 Me Pg +89.41
1994-07-08T09 Lu c +106.50
1994-07-11T04
** 
S +273.45
1994-07-13T19 Ne V +291.96
1994-07-14T00 Ne p 29.16
1994-07-14T03 Ne o +291.96
1994-07-15T21 Ur p 18.65
1994-07-16T06 Ur V +294.37
1994-07-16T15 Ur o +294.36
1994-07-17T10 Me e −20.37
1994-07-17T13 Lu xa +231.80
1994-07-18T05 Lu p 0.002459
1994-07-18T18 Lu v +249.06
1994-07-19T11 Lu d −20.67
1994-07-21T11
** 
B +210.11
1994-07-21T19
** 
s +176.89
1994-07-22T08 Lu o +299.80
1994-07-26T23 Me +d +22.03
1994-07-28T07 Me xd +109.71
1994-07-30T11 Lu a 0.002701
1994-07-30T11 Lu V +42.41
1994-07-31T03 Lu xd +50.54
1994-08-01T11
** 
S +326.88
1994-08-02T13 Lu +d +20.58
1994-08-03T05 Ma xd +81.32
1994-08-03T22 Ve xa +176.63
1994-08-06T20 Lu c +134.63
1994-08-08T01 Me v +130.91
1994-08-11T14 Lu v +200.89
1994-08-12T11 Lu p 0.002470
1994-08-13T00 Me o +141.02
1994-08-13T14 Lu xa +229.15
1994-08-15T16
** 
B +171.03
1994-08-15T18 Lu d −20.48
1994-08-17T11 Me a 1.362
1994-08-20T18 Lu o +327.99
1994-08-21T00 Ma +d +23.66
1994-08-23T23 Ve e +46.01
1994-08-27T05 Lu a 0.002703
1994-08-27T06 Lu xd +47.63
1994-08-27T09 Lu V +49.29
1994-08-27T15
** 
S +217.60
1994-08-29T22 Lu +d +20.35
1994-09-01T04 Sa o +339.00
1994-09-01T07 Sa p 8.706
1994-09-01T09 Sa V +338.99
1994-09-04T14 Me xa +181.40
1994-09-05T06 Lu c +162.98
1994-09-07T15 Lu v +197.33
1994-09-08T02 Lu p 0.002441
1994-09-09T15 Lu xa +226.51
1994-09-11T21
** 
B +136.57
1994-09-12T00 Lu d −20.24
1994-09-19T08 Lu o +356.65
1994-09-23T09 Lu xd +45.50
1994-09-23T23 Lu a 0.002709
1994-09-24T05 Lu V +55.68
1994-09-25T01
** 
S +178.49
1994-09-25T22 Me e +25.99
1994-09-26T06 Lu +d +20.13
1994-09-29T03 Ur d −22.09
1994-10-01T10 Ur Pg +292.38
1994-10-02T00 Ne Pg +290.57
1994-10-04T15 Lu c +191.70
1994-10-05T21 Lu v +209.99
1994-10-06T02 Lu p 0.002408
1994-10-06T21 Lu xa +225.03
1994-10-07T22 Ne d −21.28
1994-10-08T06 Me d −16.96
1994-10-08T18 Me Rg +216.48
1994-10-08T23
** 
B +119.86
1994-10-09T06 Lu d −20.06
1994-10-12T17 Ve Rg +228.01
1994-10-14T11 Ve d −23.91
1994-10-19T00 Lu o +25.90
1994-10-19T06 Me p 0.6657
1994-10-20T07 Me V +208.10
1994-10-20T14 Lu xd +44.75
1994-10-20T17 Me c +207.58
1994-10-21T13 Lu a 0.002715
1994-10-21T19 Lu V +59.03
1994-10-22T20
** 
S +171.07
1994-10-23T13 Lu +d +20.02
1994-10-24T06 Me xd +203.53
1994-10-29T16 Me Pg +200.81
1994-10-31T16 Me +d −6.57
1994-11-02T11 Ve c +220.30
1994-11-02T14 Ve V +220.21
1994-11-03T01 Lu c +220.90
1994-11-03T06 Ve p 0.2702
1994-11-03T07 Lu xa +224.76
1994-11-03T11 Lu v +227.07
1994-11-03T11 Lu p 0.002388
1994-11-05T03
** 
B +118.94
1994-11-05T11 Me e −18.74
1994-11-05T14 Sa d −11.21
1994-11-05T15 Lu d −20.01
1994-11-08T19 Sa Pg +335.68
1994-11-15T06 Ju a 6.380
1994-11-16T20 Lu xd +44.86
1994-11-17T07 Ju c +235.24
1994-11-17T11 Lu V +52.23
1994-11-17T17 Lu a 0.002716
1994-11-17T18 Lu o +55.69
1994-11-18T18
** 
S +162.89
1994-11-18T20 Ju v +235.58
1994-11-19T19 Lu +d +20.02
1994-11-23T04 Ve Pg +212.48
1994-11-25T02 Ve xd +212.55
1994-11-26T17 Me v +235.36
1994-11-30T19 Lu xa +224.74
1994-12-01T13 Me xa +242.97
1994-12-02T00 Lu p 0.002388
1994-12-02T03 Lu v +245.52
1994-12-02T11 Lu c +250.57
1994-12-02T23
** 
b +124.49
1994-12-03T02 Lu d −20.03
1994-12-03T04
** 
B +107.77
1994-12-04T14 Ve +d −11.59
1994-12-07T06 Me V +251.90
1994-12-12T09 Me a 1.450
1994-12-14T00 Me o +262.48
1994-12-14T02 Lu xd +44.45
1994-12-14T07 Lu V +46.98
1994-12-14T20 Lu a 0.002714
1994-12-17T02 Lu +d +20.05
1994-12-17T06
** 
S +152.05
1994-12-17T14 Lu o +85.95
1994-12-21T18 Me d −25.21
1994-12-25T12 Ma d +13.68
1994-12-28T02 Lu xa +223.48
1994-12-30T10 Lu p 0.002410
1994-12-30T14 Lu d −20.02
1994-12-30T18 Lu v +262.70
1994-12-31T10
** 
B +101.79
1994-12-31T22 Lu c +280.54
1994-12-31T23 Me v +291.24[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1994.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19