AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1997

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1997


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1997] [Q 1997]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1997-01-01T13 Me c +281.68
1997-01-01T18 Me V +281.42
1997-01-02T05 Me p 0.6725
1997-01-06T08 Me +d −20.04
1997-01-07T08 Lu d −18.42
1997-01-08T16 Lu c +288.94
1997-01-08T18
** 
B +90.73
1997-01-09T15 Lu v +303.14
1997-01-09T20 Lu p 0.002401
1997-01-12T08 Me Pg +272.97
1997-01-13T09 Ve d −23.13
1997-01-13T13 Lu xd +1.19
1997-01-14T09 Ve v +275.85
1997-01-16T16 Ne v +297.44
1997-01-17T00 Ne c +297.46
1997-01-17T03 Ne a 31.14
1997-01-17T17 Ju a 6.115
1997-01-18T17 Ve xa +281.28
1997-01-18T21 Ve V +281.50
1997-01-19T01 Ju c +299.52
1997-01-19T14 Ju v +299.65
1997-01-20T08 Lu +d +18.37
1997-01-22T02
** 
S +135.82
1997-01-23T03 Lu o +123.65
1997-01-23T20 Me e −24.51
1997-01-24T00 Ur v +304.63
1997-01-24T01 Ur c +304.63
1997-01-24T22 Ur a 20.78
1997-01-25T04 Lu a 0.002715
1997-01-25T23 Lu V +157.23
1997-01-27T20 Lu xa +179.78
1997-01-29T13 Me d −22.19
1997-01-30T13 Ve v +296.07
1997-01-31T07 Me xa +288.51
1997-02-01T05 Ma d +0.77
1997-02-03T18
** 
b +114.96
1997-02-03T20 Lu d −18.28
1997-02-05T12 Ma Rg +185.92
1997-02-05T23
** 
B +86.54
1997-02-07T03 Lu c +318.87
1997-02-07T04 Lu v +319.59
1997-02-07T08 Lu p 0.002385
1997-02-09T19 Lu xd +359.23
1997-02-16T14 Lu +d +18.23
1997-02-20T05
** 
S +136.47
1997-02-21T05 Lu a 0.002717
1997-02-21T13 Lu V +149.66
1997-02-21T22 Lu o +153.86
1997-02-24T00 Lu xa +178.74
1997-03-03T05 Lu d −18.17
1997-03-04T08 Me a 1.375
1997-03-06T06
** 
B +94.89
1997-03-07T18 Lu v +336.93
1997-03-07T20 Lu p 0.002392
1997-03-08T13 Lu c +328.85
1997-03-09T05 Lu xd +358.71
1997-03-10T23 Me o +350.83
1997-03-15T21 Lu +d +18.15
1997-03-16T19 Ma o +176.77
1997-03-17T16 Me v +4.06
1997-03-17T19 Ma V +176.38
1997-03-20T04 Ma p 0.6594
1997-03-20T09 Lu V +144.51
1997-03-20T12 Lu a 0.002714
1997-03-21T18
** 
S +153.87
1997-03-21T23 Me xd +12.50
1997-03-23T07 Lu xa +178.77
1997-03-23T16 Lu o +183.61
1997-03-30T10 Sa c +10.26
1997-03-30T10 Sa a 10.44
1997-03-30T12 Lu d −18.16
1997-03-30T22 Sa v +10.32
1997-04-01T23 Ve o +12.78
1997-04-04T00
** 
B +115.83
1997-04-05T04 Lu p 0.002416
1997-04-05T06 Lu v +352.72
1997-04-05T08 Me e +19.04
1997-04-05T16 Lu xd +358.75
1997-04-05T20 Ve a 1.725
1997-04-06T23 Lu c +17.65
1997-04-12T02
** 
s +133.64
1997-04-12T06 Lu +d +18.19
1997-04-13T13 Me +d +17.60
1997-04-14T12 Me Rg +39.66
1997-04-17T02 Lu V +149.13
1997-04-17T03 Lu a 0.002707
1997-04-18T21
** 
S +173.41
1997-04-19T04 Ma +d +7.36
1997-04-19T13 Lu xa +178.54
1997-04-22T08 Lu o +212.74
1997-04-22T22
** 
b +133.24
1997-04-24T22 Me c +35.26
1997-04-25T15 Me V +34.78
1997-04-26T18 Lu d −18.26
1997-04-27T07 Ma Pg +166.74
1997-04-27T20 Me p 0.5637
1997-04-29T06 Me xa +32.42
1997-05-01T08 Ne Rg +299.96
1997-05-01T18 Ne +d −19.75
1997-05-02T05
** 
B +124.79
1997-05-02T23 Lu p 0.002451
1997-05-02T23 Lu xd +357.98
1997-05-03T06 Lu v +2.37
1997-05-06T08 Lu c +46.35
1997-05-08T06 Me Pg +29.48
1997-05-09T15 Lu +d +18.33
1997-05-09T20 Ur +d −18.69
1997-05-11T21 Ve xd +62.05
1997-05-12T13 Ur Rg +308.67
1997-05-12T15 Me d +8.79
1997-05-14T22 Lu a 0.002702
1997-05-14T23 Lu V +155.85
1997-05-16T18 Lu xa +177.07
1997-05-16T22
** 
S +186.66
1997-05-21T21 Lu o +241.32
1997-05-22T12 Me e −25.14
1997-05-24T01 Lu d −18.40
1997-05-28T00 Lu v +326.56
1997-05-28T19 Lu p 0.002472
1997-05-29T06
** 
B +142.72
1997-05-30T02 Lu xd +355.91
1997-06-04T19 Lu c +74.66
1997-06-05T16 Ju +d −14.90
1997-06-06T01 Lu +d +18.44
1997-06-06T15 Ve +d +24.39
1997-06-09T11 Ju Rg +321.94
1997-06-11T16 Lu a 0.002702
1997-06-11T21 Lu V +162.72
1997-06-12T21 Lu xa +174.41
1997-06-13T23
** 
S +234.55
1997-06-17T22 Me xd +78.34
1997-06-20T07 Lu o +269.48
1997-06-20T10 Lu d −18.46
1997-06-23T03 Lu v +310.26
1997-06-23T17 Lu p 0.002450
1997-06-24T05 Me v +91.91
1997-06-24T20
** 
B +180.77
1997-06-24T23 Me o +93.60
1997-06-26T02 Lu xd +353.06
1997-06-26T09 Me a 1.326
1997-06-26T12 Me +d +24.58
1997-07-03T10 Lu +d +18.46
1997-07-04T06 Lu c +102.83
1997-07-07T12
** 
S +316.73
1997-07-07T18 Ma xa +188.98
1997-07-09T10 Lu a 0.002707
1997-07-09T18 Lu V +169.15
1997-07-09T23 Lu xa +171.69
1997-07-17T21 Lu d −18.41
1997-07-19T15 Lu o +297.48
1997-07-19T15
** 
B +189.24
1997-07-20T15 Ne p 29.13
1997-07-20T19 Ne o +298.56
1997-07-20T21 Ne V +298.56
1997-07-21T03 Lu v +319.76
1997-07-21T11 Lu p 0.002417
1997-07-23T05 Lu xd +350.80
1997-07-23T13
** 
s +201.94
1997-07-25T11 Sa +d +5.60
1997-07-26T05 Me xa +149.62
1997-07-28T11 Ur p 18.81
1997-07-29T07 Ur o +306.69
1997-07-29T11 Ur V +306.69
1997-07-30T03
** 
S +261.05
1997-07-30T17 Lu +d +18.37
1997-08-01T03 Sa Rg +20.36
1997-08-02T20 Lu c +131.06
1997-08-03T07 Me e +27.28
1997-08-06T01 Lu a 0.002714
1997-08-06T02 Lu xa +170.04
1997-08-06T10 Lu V +173.82
1997-08-08T22 Ju V +317.01
1997-08-09T01 Ju o +317.00
1997-08-09T13 Ju p 4.049
1997-08-14T08 Lu d −18.31
1997-08-14T19
** 
B +154.03
1997-08-17T07 Me Rg +166.23
1997-08-17T22 Lu o +325.56
1997-08-18T13 Lu v +334.77
1997-08-18T17 Lu p 0.002393
1997-08-19T13 Lu xd +349.83
1997-08-20T01 Me d +1.56
1997-08-26T11
** 
S +205.61
1997-08-26T20
** 
b +183.10
1997-08-26T23 Lu +d +18.27
1997-08-28T02 Me p 0.6223
1997-08-30T06 Me V +158.94
1997-08-31T01 Me c +158.19
1997-08-31T10 Ve xa +196.95
1997-09-01T11 Lu c +159.58
1997-09-02T08 Lu xa +169.70
1997-09-02T09 Lu a 0.002717
1997-09-02T13 Lu V +172.28
1997-09-04T01
** 
s +183.89
1997-09-09T13 Me Pg +152.70
1997-09-10T17 Lu d −18.24
1997-09-11T16
** 
B +137.35
1997-09-13T21 Me xd +154.15
1997-09-14T01 Me +d +10.00
1997-09-16T00 Lu xd +349.76
1997-09-16T03 Lu p 0.002386
1997-09-16T03 Lu v +352.08
1997-09-16T06 Lu o +353.92
1997-09-16T08 Me e −17.87
1997-09-22T19
** 
S +176.78
1997-09-23T06 Lu +d +18.25
1997-09-29T04 Lu V +164.75
1997-09-29T11 Lu a 0.002716
1997-09-29T14 Lu xa +169.81
1997-10-01T04 Lu c +188.55
1997-10-02T09 Me v +181.21
1997-10-06T07 Ju d −18.10
1997-10-07T16 Ju Pg +312.09
1997-10-08T00 Lu d −18.31
1997-10-08T09 Ne Pg +297.18
1997-10-09T09 Sa V +16.93
1997-10-09T15 Sa p 8.392
1997-10-09T16 Sa o +16.91
1997-10-09T19
** 
B +104.63
1997-10-11T16 Ur d −19.69
1997-10-12T01 Ne d −20.34
1997-10-12T23 Me o +199.93
1997-10-13T10 Lu xd +349.48
1997-10-13T19 Ur Pg +304.74
1997-10-14T13 Lu p 0.002399
1997-10-14T18 Lu v +9.62
1997-10-15T15 Lu o +22.85
1997-10-20T13 Me a 1.431
1997-10-20T14 Lu +d +18.37
1997-10-20T21
** 
S +138.38
1997-10-22T04 Me xa +215.22
1997-10-26T11 Lu V +165.22
1997-10-26T19 Lu xa +169.04
1997-10-26T21 Lu a 0.002711
1997-10-30T21 Lu c +218.04
1997-11-04T06 Lu d −18.47
1997-11-05T15 Ve e +47.02
1997-11-06T10 Ve d −27.01
1997-11-06T12
** 
B +74.82
1997-11-09T03 Ma d −24.68
1997-11-09T16 Lu xd +347.96
1997-11-11T19 Lu p 0.002429
1997-11-12T05 Lu v +24.83
1997-11-14T02 Lu o +52.24
1997-11-17T00 Lu +d +18.54
1997-11-18T14
** 
S +114.67
1997-11-22T22 Lu xa +166.79
1997-11-23T08 Lu V +171.48
1997-11-23T14 Lu a 0.002705
1997-11-26T03 Me d −25.83
1997-11-28T06 Me e +21.51
1997-11-29T14 Lu c +247.92
1997-12-01T13 Lu d −18.63
1997-12-04T03
** 
B +55.17
1997-12-06T18 Lu xd +345.14
1997-12-07T04 Me Rg +273.37
1997-12-09T04 Lu p 0.002466
1997-12-09T19
** 
b +68.87
1997-12-10T00 Lu v +31.24
1997-12-10T04 Sa d +2.95
1997-12-10T20 Me xd +272.12
1997-12-13T14 Lu o +82.17
1997-12-14T11 Lu +d +18.67
1997-12-15T21 Sa Pg +13.54
1997-12-16T19 Me c +265.41
1997-12-16T21 Me V +265.33
1997-12-16T23 Me p 0.6772
1997-12-17T08
** 
S +108.84
1997-12-20T00 Lu xa +163.63
1997-12-21T08 Lu V +179.48
1997-12-21T11 Lu a 0.002702
1997-12-22T13 Ve xd +303.65
1997-12-25T11 Me +d −19.81
1997-12-26T09 Ve Rg +303.94
1997-12-26T21
** 
s +75.65
1997-12-26T23 Me Pg +257.06
1997-12-28T22 Lu d −18.67
1997-12-29T04 Lu c +278.00
1997-12-31T15
** 
B +58.82[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1997.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19