AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1998

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1998


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1998] [Q 1998]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1998-01-02T07 Lu v +335.93
1998-01-02T18 Lu xd +342.24
1998-01-02T21 Lu p 0.002468
1998-01-06T07 Me e −23.00
1998-01-10T21 Lu +d +18.66
1998-01-12T05 Lu o +112.29
1998-01-13T17
** 
S +108.02
1998-01-15T04 Ve p 0.2669
1998-01-15T18 Ve V +296.25
1998-01-15T23 Ve c +296.12
1998-01-16T03 Lu xa +161.25
1998-01-18T04 Me xa +277.90
1998-01-18T08 Lu a 0.002705
1998-01-18T09 Lu V +187.54
1998-01-19T10 Ne c +299.66
1998-01-19T15 Ne a 31.13
1998-01-19T17 Ne v +299.67
1998-01-20T01 Ma v +326.21
1998-01-20T21 Me d −23.27
1998-01-25T09 Lu d −18.60
1998-01-26T04 Ve +d −14.81
1998-01-27T18 Lu c +308.11
1998-01-28T04 Ur v +308.70
1998-01-28T08 Ur c +308.71
1998-01-28T10
** 
B +52.35
1998-01-29T04 Ur a 20.83
1998-01-29T21 Lu v +339.46
1998-01-29T23 Lu xd +340.72
1998-01-30T02 Lu p 0.002432
1998-02-05T09 Ve Pg +288.47
1998-02-07T04 Lu +d +18.56
1998-02-10T22 Lu o +142.52
1998-02-10T23
** 
S +105.64
1998-02-12T10 Lu xa +160.49
1998-02-14T03 Me a 1.397
1998-02-15T02 Lu a 0.002711
1998-02-15T05 Lu V +193.67
1998-02-21T19 Lu d −18.52
1998-02-22T00 Me o +333.80
1998-02-22T19 Ju a 5.997
1998-02-22T20 Ju c +334.54
1998-02-23T09 Ju v +334.67
1998-02-25T14
** 
B +52.84
1998-02-26T05 Lu c +337.92
1998-02-26T09 Lu xd +340.55
1998-02-27T03 Ve d −15.95
1998-02-27T08 Lu p 0.002400
1998-02-27T08 Lu v +354.75
1998-03-02T07 Me v +349.51
1998-03-06T10 Lu +d +18.52
1998-03-08T20 Me xd +1.83
1998-03-11T16 Lu xa +160.58
1998-03-11T18
** 
S +109.88
1998-03-12T16 Lu o +172.40
1998-03-14T10 Lu V +193.16
1998-03-14T12 Lu a 0.002715
1998-03-19T10 Me e +18.40
1998-03-21T04 Lu d −18.56
1998-03-25T20 Lu xd +340.44
1998-03-26T02
** 
B +61.62
1998-03-27T07 Me Rg +21.50
1998-03-27T15 Lu c +7.27
1998-03-27T16 Ve e −46.48
1998-03-27T19 Lu p 0.002387
1998-03-27T22 Lu v +11.98
1998-03-28T02 Me +d +11.47
1998-04-02T16 Lu +d +18.61
1998-04-06T04 Me c +16.68
1998-04-07T01 Me V +15.99
1998-04-07T21 Lu xa +160.14
1998-04-08T13
** 
S +112.08
1998-04-09T14 Me p 0.5819
1998-04-09T21 Lu V +183.77
1998-04-10T14 Lu a 0.002716
1998-04-11T10 Lu o +201.83
1998-04-12T23 Sa c +23.36
1998-04-13T00 Sa a 10.34
1998-04-13T02 Sa v +23.37
1998-04-13T03 Ve xa +337.81
1998-04-16T03 Me xa +10.38
1998-04-17T11 Lu d −18.72
1998-04-19T19 Me Pg +9.79
1998-04-22T04 Lu xd +339.22
1998-04-22T21
** 
B +62.30
1998-04-24T19 Me d +2.50
1998-04-25T05 Lu p 0.002393
1998-04-25T11 Lu v +28.22
1998-04-25T23 Lu c +36.04
1998-04-30T01 Lu +d +18.79
1998-05-01T13
** 
b +39.09
1998-05-03T19 Ne Rg +302.17
1998-05-03T22 Ne +d −19.33
1998-05-04T02 Me e −26.57
1998-05-05T00 Lu xa +158.33
1998-05-07T03
** 
S +118.20
1998-05-07T04 Lu V +184.02
1998-05-07T21 Lu a 0.002713
1998-05-08T02 Ma xd +48.84
1998-05-11T02 Lu o +230.68
1998-05-12T08 Ma c +51.90
1998-05-14T09 Ur +d −17.61
1998-05-14T17 Lu d −18.91
1998-05-17T00 Ur Rg +312.75
1998-05-19T07 Lu xd +336.73
1998-05-20T18
** 
B +77.90
1998-05-23T11 Lu p 0.002418
1998-05-23T18 Lu v +41.64
1998-05-25T07 Lu c +64.40
1998-05-27T12 Lu +d +18.97
1998-06-01T02 Lu xa +155.47
1998-06-03T23 Lu V +189.88
1998-06-04T12 Lu a 0.002707
1998-06-04T19 Me xd +68.37
1998-06-05T10
** 
S +140.50
1998-06-09T16 Lu o +259.12
1998-06-09T17 Me v +79.07
1998-06-09T21 Me a 1.322
1998-06-10T00 Me o +79.69
1998-06-11T00 Lu d −19.03
1998-06-15T08 Lu xd +333.90
1998-06-17T00 Me +d +25.05
1998-06-17T16
** 
B +109.43
1998-06-20T04 Lu p 0.002450
1998-06-20T15 Lu v +49.24
1998-06-21T00 Ma a 2.518
1998-06-23T15 Lu c +92.49
1998-06-23T23 Lu +d +19.05
1998-06-28T05 Lu xa +152.88
1998-07-01T21 Lu V +197.14
1998-07-02T05 Lu a 0.002702
1998-07-03T21
** 
S +181.84
1998-07-08T09 Lu d −19.04
1998-07-08T11 Ma +d +24.04
1998-07-09T03 Lu o +287.27
1998-07-12T10 Lu xd +332.03
1998-07-13T02 Me xa +137.39
1998-07-13T23 Ju +d −2.00
1998-07-15T21
** 
B +143.45
1998-07-16T01 Lu p 0.002471
1998-07-16T12 Me e +26.68
1998-07-16T19 Lu v +33.79
1998-07-17T13 Ju Rg +358.06
1998-07-21T08 Lu +d +19.01
1998-07-23T01 Lu c +120.49
1998-07-23T03 Ne p 29.12
1998-07-23T06 Ve +d +22.80
1998-07-23T07 Ne V +300.77
1998-07-23T08 Ne o +300.77
1998-07-25T11 Lu xa +151.59
1998-07-29T20 Lu V +204.64
1998-07-30T00 Lu a 0.002703
1998-07-30T14 Me Rg +148.27
1998-07-31T13
** 
S +228.67
1998-08-01T22 Ur p 18.85
1998-08-02T11 Ur V +310.78
1998-08-02T18 Ur o +310.76
1998-08-04T03 Me d +8.21
1998-08-04T06 Ve xd +109.52
1998-08-04T18 Lu d −18.97
1998-08-07T14 Lu o +315.35
1998-08-08T04 Sa +d +10.31
1998-08-08T17 Lu xd +331.47
1998-08-10T04 Me p 0.6022
1998-08-10T23 Lu p 0.002449
1998-08-11T01 Lu v +5.12
1998-08-12T15 Me V +141.72
1998-08-13T08
** 
B +166.40
1998-08-13T11 Me c +141.01
1998-08-15T05 Sa Rg +33.63
1998-08-17T15 Lu +d +18.96
1998-08-21T14 Lu c +148.79
1998-08-21T19 Lu xa +151.46
1998-08-23T10 Me Pg +135.96
1998-08-26T18 Lu a 0.002708
1998-08-26T19 Lu V +212.01
1998-08-28T10
** 
S +287.58
1998-08-29T19 Me +d +14.75
1998-08-30T21 Me e −18.16
1998-08-31T18 Me xd +140.54
1998-09-01T04 Lu d −18.96
1998-09-05T03 Lu xd +331.47
1998-09-05T23 Lu o +343.68
1998-09-07T18 Lu p 0.002416
1998-09-07T20 Lu v +11.62
1998-09-08T00
** 
B +202.45
1998-09-13T20 Lu +d +18.98
1998-09-15T05 Ju p 3.963
1998-09-15T14 Ju o +353.06
1998-09-15T17 Ju V +353.04
1998-09-16T16 Me v +166.55
1998-09-18T01 Lu xa +151.43
1998-09-18T11
** 
S +252.31
1998-09-20T05 Lu c +177.53
1998-09-23T09 Lu a 0.002715
1998-09-23T13 Lu V +217.60
1998-09-24T23 Me o +181.96
1998-09-28T12 Lu d −19.05
1998-09-30T21
** 
B +194.58
1998-10-02T13 Lu xd +330.98
1998-10-02T22 Me a 1.413
1998-10-05T08 Lu o +68.67
1998-10-06T01 Lu p 0.002391
1998-10-06T04 Lu v +24.96
1998-10-09T01 Me xa +205.98
1998-10-10T18
** 
S +261.75
1998-10-10T22 Ne Pg +299.39
1998-10-11T02 Lu +d +19.12
1998-10-14T00 Ne d −19.96
1998-10-15T05 Lu xa +150.39
1998-10-16T03 Ur d −18.69
1998-10-18T05 Ur Pg +308.81
1998-10-18T07
** 
s +217.39
1998-10-19T22 Lu c +206.84
1998-10-20T11 Lu V +213.18
1998-10-20T17 Lu a 0.002718
1998-10-23T03 Sa V +30.17
1998-10-23T05 Sa p 8.293
1998-10-23T06 Sa o +30.16
1998-10-25T19 Lu d −19.26
1998-10-27T03 Ve a 1.716
1998-10-27T19
** 
B +148.44
1998-10-29T19 Lu xd +328.98
1998-10-30T00 Ve o +216.96
1998-11-03T12 Lu p 0.002384
1998-11-03T15 Lu v +40.34
1998-11-03T17 Lu o +41.60
1998-11-07T11 Lu +d +19.35
1998-11-07T18
** 
S +190.09
1998-11-10T06 Ju d −6.00
1998-11-10T21 Me e +22.79
1998-11-11T06 Lu xa +147.82
1998-11-13T00 Ju Pg +348.16
1998-11-15T12 Me d −25.18
1998-11-15T22 Lu V +204.08
1998-11-16T18 Lu a 0.002717
1998-11-18T16 Lu c +236.66
1998-11-20T23 Me Rg +257.56
1998-11-22T02 Lu d −19.47
1998-11-22T19 Ve v +246.83
1998-11-23T19 Ve xa +248.12
1998-11-23T20
** 
B +122.26
1998-11-25T20 Lu xd +325.87
1998-11-27T18 Me xd +253.62
1998-11-30T20 Me p 0.6783
1998-12-01T01 Me V +249.33
1998-12-01T03 Me c +249.23
1998-12-02T00 Lu p 0.002399
1998-12-02T02 Lu v +55.29
1998-12-03T03 Lu o +71.26
1998-12-04T23 Lu +d +19.53
1998-12-04T23 Ve V +262.10
1998-12-05T23
** 
S +170.53
1998-12-08T08 Lu xa +144.67
1998-12-10T18 Me Pg +241.31
1998-12-10T22 Me +d −17.69
1998-12-12T01 Ve v +271.03
1998-12-13T14 Lu V +208.37
1998-12-14T05 Ve d −24.18
1998-12-14T05 Lu a 0.002712
1998-12-18T10 Lu c +266.80
1998-12-19T09 Lu d −19.58
1998-12-19T20 Me e −21.53
1998-12-21T18
** 
B +112.04
1998-12-22T11 Sa d +7.92
1998-12-22T21 Lu xd +323.28
1998-12-29T02 Sa Pg +26.77
1998-12-30T05 Lu p 0.002432
1998-12-30T07 Lu v +67.34[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1998.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19