AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2002

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2002


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2002] [Q 2002]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2002-01-01T19 Lu p 0.002443
2002-01-01T20 Lu v +141.02
2002-01-02T08
** 
S +172.85
2002-01-03T02 Ve V +280.48
2002-01-03T23 Ve v +281.56
2002-01-10T23 Lu xd +267.14
2002-01-11T12 Me e +19.00
2002-01-12T03 Lu d −24.23
2002-01-13T01 Lu c +293.22
2002-01-14T00 Ve o +294.16
2002-01-14T08 Me xd +313.05
2002-01-15T20 Ve a 1.711
2002-01-17T19
** 
B +111.99
2002-01-17T20 Lu a 0.002711
2002-01-18T04 Lu V +355.11
2002-01-18T08 Me Rg +314.49
2002-01-23T08 Me +d −14.65
2002-01-24T11 Sa d +19.98
2002-01-25T12 Lu xa +86.65
2002-01-26T13 Lu +d +24.26
2002-01-27T06 Me c +307.67
2002-01-27T17 Me V +307.11
2002-01-28T00 Ne v +308.47
2002-01-28T01 Ne c +308.47
2002-01-28T09 Ne a 31.08
2002-01-28T10 Lu o +128.87
2002-01-28T20 Me p 0.6574
2002-01-29T21 Lu p 0.002406
2002-01-29T22 Lu v +151.09
2002-01-31T02
** 
S +159.88
2002-02-07T03 Lu xd +266.03
2002-02-07T12 Sa Pg +68.04
2002-02-08T05 Me Pg +298.64
2002-02-08T09 Lu d −24.30
2002-02-10T00 Ma xd +16.37
2002-02-11T19 Lu c +323.40
2002-02-13T00 Ur v +324.82
2002-02-13T05 Ur c +324.83
2002-02-14T03 Ur a 20.98
2002-02-14T09 Lu a 0.002716
2002-02-14T20
** 
B +109.07
2002-02-14T23 Lu V +0.80
2002-02-17T05 Me d −18.80
2002-02-21T04 Me e −26.58
2002-02-21T15 Me xa +306.76
2002-02-21T18 Lu xa +84.52
2002-02-22T23 Lu +d +24.40
2002-02-26T21 Lu o +158.60
2002-02-27T07 Lu p 0.002386
2002-02-27T08 Lu v +165.55
2002-02-28T07
** 
S +152.47
2002-03-01T02 Ju Pg +95.63
2002-03-06T04 Lu xd +263.36
2002-03-07T14 Lu d −24.51
2002-03-11T22 Ju +d +23.46
2002-03-13T13 Lu V +352.81
2002-03-13T13 Lu a 0.002719
2002-03-13T14 Lu c +322.38
2002-03-15T15
** 
B +98.96
2002-03-20T20 Lu xa +81.43
2002-03-22T07 Lu +d +24.67
2002-03-27T19 Lu v +180.67
2002-03-27T19 Lu p 0.002386
2002-03-28T06 Lu o +187.92
2002-03-29T06
** 
S +143.95
2002-04-02T06 Lu xd +260.33
2002-04-02T08 Me a 1.347
2002-04-03T20 Lu d −24.78
2002-04-07T00 Me o +17.65
2002-04-09T06 Lu V +346.32
2002-04-09T17 Lu a 0.002717
2002-04-11T03 Me v +26.26
2002-04-12T07 Lu c +22.73
2002-04-12T07 Me xd +28.76
2002-04-13T05
** 
B +96.22
2002-04-13T11 Ve xd +45.62
2002-04-16T21 Lu xa +78.93
2002-04-18T13 Lu +d +24.91
2002-04-25T02 Lu v +194.06
2002-04-25T04 Lu p 0.002407
2002-04-26T15 Lu o +216.72
2002-04-27T15
** 
S +148.51
2002-04-29T12 Lu xd +258.39
2002-05-01T05 Lu d −24.97
2002-05-03T15 Me e +20.80
2002-05-07T00 Lu V +352.05
2002-05-07T07 Lu a 0.002710
2002-05-08T11 Me +d +24.02
2002-05-11T22 Ne +d −17.39
2002-05-11T22 Lu c +51.57
2002-05-12T00
** 
B +106.02
2002-05-12T19 Ne Rg +310.99
2002-05-13T13
** 
b +22.82
2002-05-14T00 Lu xa +77.87
2002-05-15T06 Me Rg +69.99
2002-05-15T19 Lu +d +25.03
2002-05-20T14 Me xa +68.93
2002-05-22T18 Ve +d +25.01
2002-05-23T01 Lu v +202.71
2002-05-23T03 Lu p 0.002440
2002-05-25T23 Lu o +245.05
2002-05-26T03
** 
S +160.84
2002-05-26T19 Me c +65.84
2002-05-26T21 Lu xd +257.83
2002-05-26T23 Me V +65.73
2002-05-27T11 Me p 0.5492
2002-05-28T15 Lu d −25.06
2002-05-29T07 Ma +d +24.42
2002-05-31T05 Ur +d −12.57
2002-06-02T09 Ur Rg +328.84
2002-06-03T23 Lu V +359.97
2002-06-04T01 Lu a 0.002704
2002-06-08T03 Me Pg +61.36
2002-06-08T23 Sa c +78.47
2002-06-09T00
** 
B +118.73
2002-06-09T01 Sa v +78.48
2002-06-09T03 Sa a 10.06
2002-06-09T22 Me d +16.40
2002-06-10T07 Lu xa +77.86
2002-06-10T11 Lu c +79.92
2002-06-12T02 Lu +d +25.06
2002-06-18T13 Lu v +191.53
2002-06-18T19 Lu p 0.002469
2002-06-21T09 Me e −22.48
2002-06-23T06 Lu xd +257.85
2002-06-23T13
** 
S +178.98
2002-06-24T09 Lu o +273.20
2002-06-24T23 Lu d −25.05
2002-07-01T19 Lu a 0.002702
2002-07-02T00 Lu V +8.15
2002-07-07T16 Lu xa +77.72
2002-07-08T03
** 
B +134.08
2002-07-09T07 Me xd +94.52
2002-07-09T09 Lu +d +25.04
2002-07-09T22 Lu c +108.02
2002-07-12T09 Me +d +23.56
2002-07-13T19 Lu v +163.10
2002-07-14T01 Lu p 0.002459
2002-07-17T15 Ju v +116.76
2002-07-17T19 Me v +112.27
2002-07-19T13 Ju c +117.19
2002-07-20T12 Lu xd +257.37
2002-07-20T23 Ju a 6.261
2002-07-21T00 Me o +119.07
2002-07-22T07 Lu d −25.05
2002-07-23T12 Me a 1.340
2002-07-23T12
** 
S +202.75
2002-07-23T21 Lu o +301.31
2002-07-29T13 Lu a 0.002706
2002-07-30T00 Lu V +16.19
2002-08-01T05 Ne p 29.07
2002-08-01T12 Ne o +309.58
2002-08-01T19 Ne V +309.58
2002-08-03T00 Ve xa +175.95
2002-08-03T23 Lu xa +76.42
2002-08-05T18 Lu +d +25.09
2002-08-07T12
** 
B +152.69
2002-08-08T07 Lu c +136.06
2002-08-10T07 Lu v +165.82
2002-08-10T10 Ma c +138.12
2002-08-10T11 Lu p 0.002426
2002-08-14T00 Ma a 2.671
2002-08-16T14 Me xa +167.07
2002-08-16T14 Lu xd +255.51
2002-08-18T12 Lu d −25.16
2002-08-18T14 Ur p 18.99
2002-08-19T06 Ur V +326.87
2002-08-19T12 Ur o +326.86
2002-08-21T14 Ve e +45.98
2002-08-22T10 Lu o +329.64
2002-08-23T01
** 
S +231.52
2002-08-26T05 Lu a 0.002712
2002-08-26T22 Lu V +23.39
2002-08-31T02 Lu xa +73.82
2002-08-31T15 Me e +27.12
2002-09-01T04 Ma V +151.96
2002-09-02T03 Lu +d +25.29
2002-09-03T01 Ma v +153.17
2002-09-06T15 Sa +d +22.14
2002-09-06T15 Lu c +164.35
2002-09-07T05
** 
B +163.55
2002-09-07T11 Lu v +177.26
2002-09-07T15 Lu p 0.002398
2002-09-12T15 Lu xd +252.64
2002-09-14T07 Me Rg +193.25
2002-09-14T17 Lu d −25.38
2002-09-15T04 Me d −8.90
2002-09-16T08 Ma V +161.62
2002-09-21T02 Lu o +147.50
2002-09-21T13
** 
S +237.32
2002-09-21T19
** 
s +94.65
2002-09-22T15 Lu a 0.002716
2002-09-23T12 Lu V +27.13
2002-09-25T02 Me p 0.6489
2002-09-26T15 Me V +185.16
2002-09-27T04 Lu xa +70.91
2002-09-27T06 Me c +184.48
2002-09-29T11 Lu +d +25.53
2002-09-30T09
** 
b +94.27
2002-10-05T06 Me xd +178.44
2002-10-05T13
** 
B +162.57
2002-10-05T21 Lu v +191.92
2002-10-05T23 Lu c +193.06
2002-10-06T01 Lu p 0.002386
2002-10-06T07 Me Pg +178.32
2002-10-09T04 Me +d +1.32
2002-10-09T19 Lu xd +250.02
2002-10-10T06 Ve Rg +225.61
2002-10-10T23 Sa Rg +89.09
2002-10-12T00 Lu d −25.61
2002-10-12T11 Ve d −23.31
2002-10-12T17 Me e −17.99
2002-10-19T16 Lu a 0.002716
2002-10-19T18
** 
S +230.95
2002-10-19T20 Ne Pg +308.20
2002-10-19T23 Lu V +18.08
2002-10-20T19 Lu o +27.71
2002-10-21T06 Ne d −18.16
2002-10-24T06 Lu xa +69.07
2002-10-26T18 Lu +d +25.73
2002-10-29T06 Me v +206.42
2002-10-31T00 Ve c +217.90
2002-10-31T02 Ve V +217.84
2002-10-31T20 Ve p 0.2709
2002-11-01T16 Ur d −13.93
2002-11-03T09 Lu v +207.72
2002-11-03T12 Lu p 0.002394
2002-11-03T14
** 
B +156.75
2002-11-03T15 Ur Pg +324.91
2002-11-04T08 Lu c +222.27
2002-11-06T03 Lu xd +248.81
2002-11-08T09 Lu d −25.78
2002-11-12T13 Me xa +229.83
2002-11-14T00 Me o +232.13
2002-11-15T21 Lu V +13.74
2002-11-15T23 Lu a 0.002713
2002-11-17T13 Me a 1.449
2002-11-18T09
** 
S +227.40
2002-11-19T13 Lu o +57.56
2002-11-20T11 Lu xa +68.64
2002-11-20T19 Ve Pg +210.06
2002-11-23T00 Lu +d +25.81
2002-11-24T03 Ve xd +210.29
2002-11-30T10 Ju d +16.03
2002-12-01T19 Lu v +222.64
2002-12-01T20 Lu p 0.002422
2002-12-02T06 Ve +d −11.02
2002-12-02T18
** 
B +159.36
2002-12-03T14 Lu xd +248.72
2002-12-03T19 Lu c +252.00
2002-12-03T23 Ju Rg +138.11
2002-12-05T19 Lu d −25.81
2002-12-09T19 Me d −25.67
2002-12-13T15 Lu V +19.25
2002-12-13T16 Lu a 0.002707
2002-12-17T01 Sa p 8.052
2002-12-17T02 Sa V +85.61
2002-12-17T05 Sa o +85.60
2002-12-17T18 Lu xa +68.73
2002-12-18T11
** 
S +232.87
2002-12-19T07 Lu o +87.70
2002-12-20T06 Lu +d +25.79
2002-12-25T20 Me e +19.80
2002-12-29T12 Lu p 0.002459
2002-12-29T15 Lu v +229.41
2002-12-30T23 Lu xd +248.51[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2002.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19