AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2003

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2003


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2003] [Q 2003]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2003-01-01T05 Me xd +298.35
2003-01-01T19 Ma v +230.44
2003-01-02T02
** 
B +157.40
2003-01-02T05 Lu d −25.78
2003-01-02T06 Me Rg +298.47
2003-01-02T08 Lu c +282.03
2003-01-06T05
** 
s +175.66
2003-01-10T12 Lu a 0.002703
2003-01-10T16 Lu V +27.57
2003-01-10T17 Ve e −46.86
2003-01-11T04 Me +d −18.86
2003-01-11T07 Me c +291.18
2003-01-11T14 Me V +290.81
2003-01-12T07 Me p 0.6682
2003-01-14T01 Lu xa +67.90
2003-01-15T15 Ma V +239.35
2003-01-16T03
** 
S +213.90
2003-01-16T06
** 
b +173.07
2003-01-16T13 Lu +d +25.79
2003-01-17T19 Sa d +22.03
2003-01-17T22 Lu o +117.94
2003-01-22T03 Ma v +243.54
2003-01-22T12 Lu v +181.55
2003-01-22T13 Me Pg +282.30
2003-01-23T11 Lu p 0.002473
2003-01-27T03 Lu xd +246.97
2003-01-29T12 Lu d −25.83
2003-01-30T09
** 
B +145.48
2003-01-30T11 Ne c +310.67
2003-01-30T13 Ne v +310.68
2003-01-30T20 Ne a 31.07
2003-01-31T22 Lu c +312.16
2003-02-01T07 Ju p 4.327
2003-02-01T17 Ju V +133.12
2003-02-01T21 Ju o +133.10
2003-02-03T15 Me e −25.34
2003-02-04T22 Me d −21.25
2003-02-07T09 Lu a 0.002704
2003-02-07T18 Lu V +36.14
2003-02-08T12 Me xa +294.98
2003-02-10T05 Lu xa +65.46
2003-02-10T13 Ve d −21.08
2003-02-12T22 Lu +d +25.91
2003-02-14T12
** 
S +197.98
2003-02-16T11 Lu o +147.92
2003-02-17T08 Ur v +328.82
2003-02-17T09 Ur c +328.82
2003-02-18T09 Ur a 21.01
2003-02-18T18 Lu v +180.95
2003-02-19T04 Lu p 0.002439
2003-02-21T18 Sa Pg +82.14
2003-02-23T00
** 
s +206.01
2003-02-23T03 Lu xd +244.08
2003-02-25T17 Lu d −26.01
2003-02-27T16 Ma xa +267.00
2003-03-01T05
** 
B +134.92
2003-03-02T14 Lu c +342.10
2003-03-07T04 Lu a 0.002710
2003-03-07T17 Lu V +43.58
2003-03-09T07 Lu xa +62.32
2003-03-10T11 Ma d −23.57
2003-03-12T07 Lu +d +26.16
2003-03-15T11 Me a 1.364
2003-03-15T17 Ve xa +316.24
2003-03-16T09
** 
S +184.89
2003-03-17T22 Lu o +177.44
2003-03-19T00 Lu v +193.56
2003-03-19T07 Lu p 0.002405
2003-03-20T23 Me o +180.00
2003-03-22T05 Lu xd +241.21
2003-03-24T23 Lu d −26.26
2003-03-27T03 Me v +12.36
2003-03-30T04 Me xd +18.56
2003-03-30T13
** 
B +129.70
2003-04-01T07 Lu c +11.68
2003-04-02T10 Ju +d +19.09
2003-04-03T14 Ju Pg +128.07
2003-04-03T15 Lu a 0.002715
2003-04-04T07 Lu V +47.32
2003-04-05T09 Lu xa +60.12
2003-04-08T15 Lu +d +26.38
2003-04-14T20
** 
S +184.36
2003-04-15T23 Me e +19.57
2003-04-16T07 Lu o +206.40
2003-04-16T12 Lu v +209.55
2003-04-16T16 Lu p 0.002387
2003-04-18T12 Lu xd +239.75
2003-04-21T06 Lu d −26.44
2003-04-23T12 Me +d +20.53
2003-04-25T23 Me Rg +50.56
2003-04-28T22
** 
B +128.37
2003-04-30T19 Lu a 0.002717
2003-05-01T00 Lu c +40.73
2003-05-01T03 Lu V +42.25
2003-05-02T14 Lu xa +59.45
2003-05-05T21 Lu +d +26.49
2003-05-06T19 Me c +46.34
2003-05-07T09 Me V +45.99
2003-05-07T11 Me xa +45.91
2003-05-09T02 Me p 0.5560
2003-05-13T01
** 
S +177.36
2003-05-14T05 Ne +d −16.84
2003-05-15T02 Lu v +226.49
2003-05-15T03 Lu p 0.002389
2003-05-15T07 Ne Rg +313.19
2003-05-15T15 Lu o +234.90
2003-05-15T22 Lu xd +239.45
2003-05-18T15 Lu d −26.51
2003-05-19T19 Me Pg +41.13
2003-05-23T13 Me d +12.04
2003-05-26T11
** 
B +125.32
2003-05-27T22 Lu V +36.94
2003-05-28T01 Lu a 0.002715
2003-05-29T20 Lu xa +59.51
2003-05-30T16 Lu c +69.33
2003-06-02T03 Lu +d +26.49
2003-06-02T21 Me e −24.18
2003-06-04T13 Ur +d −11.17
2003-06-06T16 Ur Rg +332.82
2003-06-10T17
** 
S +183.76
2003-06-12T09 Lu xd +239.42
2003-06-12T11 Lu p 0.002409
2003-06-12T14 Lu v +242.57
2003-06-13T23 Lu o +263.02
2003-06-15T01 Lu d −26.46
2003-06-15T15 Sa +d +22.62
2003-06-23T17
** 
B +138.01
2003-06-24T01 Sa c +92.65
2003-06-24T06 Sa a 10.05
2003-06-24T09 Sa v +92.70
2003-06-24T10 Lu V +39.59
2003-06-24T14 Lu a 0.002709
2003-06-26T02 Lu xa +59.17
2003-06-26T04 Me xd +84.23
2003-06-29T06 Lu c +97.63
2003-06-29T09 Lu +d +26.45
2003-06-30T00
** 
b +106.44
2003-07-02T16 Me +d +24.26
2003-07-03T05 Me v +99.36
2003-07-05T00 Me o +103.17
2003-07-06T15 Me a 1.330
2003-07-06T20 Ve xd +93.23
2003-07-07T19 Ve +d +23.40
2003-07-09T16 Lu xd +238.49
2003-07-10T06
** 
S +220.10
2003-07-10T09 Lu p 0.002441
2003-07-10T18 Lu v +254.49
2003-07-12T11 Lu d −26.46
2003-07-13T07 Lu o +290.99
2003-07-17T11 Ma +d −13.03
2003-07-22T06 Lu V +45.50
2003-07-22T07 Lu a 0.002703
2003-07-22T21
** 
B +170.31
2003-07-23T06 Lu xa +57.55
2003-07-26T15 Lu +d +26.49
2003-07-28T18 Lu c +125.77
2003-07-28T19 Ma Rg +340.14
2003-08-03T11 Me xa +156.28
2003-08-03T16 Ne p 29.06
2003-08-03T17 Ne V +311.80
2003-08-04T01 Ne o +311.79
2003-08-05T18 Lu xd +236.26
2003-08-06T01 Lu p 0.002469
2003-08-06T16 Lu v +248.98
2003-08-08T15
** 
S +315.01
2003-08-08T18 Lu d −26.55
2003-08-10T12 Ne xa +311.61
2003-08-11T16 Lu o +319.10
2003-08-14T03 Me e +27.37
2003-08-15T03 Ve a 1.730
2003-08-17T23 Ve o +145.09
2003-08-19T02 Lu a 0.002701
2003-08-19T03 Lu V +52.25
2003-08-19T09 Lu xa +54.79
2003-08-21T22 Ju c +148.93
2003-08-22T05 Ju a 6.384
2003-08-22T07 Ju v +149.01
2003-08-22T23 Lu +d +26.64
2003-08-22T23 Ur p 19.02
2003-08-23T21 Ur o +330.84
2003-08-24T00 Ur V +330.83
2003-08-26T18
** 
B +205.70
2003-08-26T21 Ma p 0.3727
2003-08-27T05 Lu c +154.05
2003-08-27T19 Ma V +335.14
2003-08-28T01 Me Rg +176.33
2003-08-28T05 Ma o +335.02
2003-08-30T00 Me d −2.37
2003-08-30T14 Lu v +202.06
2003-08-31T07 Lu p 0.002459
2003-09-01T19 Lu xd +233.41
2003-09-04T23 Lu d −26.75
2003-09-07T21 Me p 0.6329
2003-09-09T20 Me V +168.69
2003-09-10T04 Lu o +347.57
2003-09-10T13 Me c +167.94
2003-09-11T07
** 
S +280.64
2003-09-13T04 Ma d −16.48
2003-09-15T11 Lu xa +52.09
2003-09-15T21 Lu a 0.002705
2003-09-16T01 Lu V +59.09
2003-09-19T07 Lu +d +26.88
2003-09-19T20 Me Pg +162.21
2003-09-22T03 Me xd +162.65
2003-09-23T15 Me +d +6.91
2003-09-25T15 Lu c +182.65
2003-09-26T09 Me e −17.83
2003-09-26T19 Ma Pg +330.12
2003-09-27T10 Lu v +208.92
2003-09-27T18 Lu p 0.002425
2003-09-28T22
** 
B +196.64
2003-09-28T22 Lu xd +231.25
2003-10-01T02 Ve v +199.82
2003-10-02T05 Lu d −26.96
2003-10-09T10 Ve V +210.18
2003-10-09T19 Lu o +16.58
2003-10-12T09 Me v +190.14
2003-10-12T15 Lu xa +50.66
2003-10-13T13 Lu a 0.002712
2003-10-13T14
** 
S +286.64
2003-10-13T20 Lu V +64.75
2003-10-16T15 Lu +d +27.05
2003-10-22T08 Ne Pg +310.40
2003-10-23T11 Ne d −17.65
2003-10-23T22 Sa d +22.05
2003-10-24T03 Ve v +228.49
2003-10-25T00 Me o +211.73
2003-10-25T00 Lu c +211.70
2003-10-25T10 Sa Rg +103.24
2003-10-25T21 Lu v +224.41
2003-10-25T23 Lu p 0.002397
2003-10-26T06 Lu xd +230.48
2003-10-26T10 Ve xa +231.33
2003-10-29T11
** 
B +164.73
2003-10-29T12 Lu d −27.09
2003-10-30T10 Me xa +220.61
2003-10-31T06 Me a 1.439
2003-11-05T22 Ur d −12.57
2003-11-07T21 Ur Pg +328.90
2003-11-08T13 Lu o +46.21
2003-11-08T21 Lu xa +50.45
2003-11-09T23 Lu a 0.002716
2003-11-10T02 Lu V +64.42
2003-11-12T22 Lu +d +27.10
2003-11-13T00
** 
S +220.93
2003-11-22T18 Lu xd +230.52
2003-11-23T11 Lu c +241.22
2003-11-23T11 Lu p 0.002385
2003-11-23T13 Lu v +242.59
2003-11-25T21 Lu d −27.10
2003-11-27T18
** 
B +146.19
2003-11-29T05 Ve d −24.75
2003-12-01T17 Me d −25.86
2003-12-06T04 Lu xa +50.46
2003-12-06T12 Lu V +54.70
2003-12-07T00 Lu a 0.002716
2003-12-08T08 Lu o +76.34
2003-12-08T20 Me e +20.84
2003-12-10T03 Lu +d +27.06
2003-12-12T21
** 
S +198.97
2003-12-17T03 Me Rg +282.57
2003-12-19T02 Me xd +282.20
2003-12-20T04 Lu xd +229.94
2003-12-21T23 Lu p 0.002395
2003-12-22T05 Lu v +260.68
2003-12-22T21 Lu c +271.13
2003-12-23T08 Lu d −27.04
2003-12-25T18
** 
B +142.07
2003-12-26T13 Me c +274.85
2003-12-26T16 Me V +274.66
2003-12-26T23 Me p 0.6750
2003-12-28T23 Ma xd +7.64
2003-12-31T01 Ju d +5.51
2003-12-31T03 Sa V +99.78
2003-12-31T04 Sa p 8.050
2003-12-31T08 Sa o +99.76[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2003.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19