AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2006

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2006


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2006] [Q 2006]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2006-01-01T04 Lu v +302.35
2006-01-01T11 Lu p 0.002418
2006-01-01T13
** 
B +143.70
2006-01-05T17 Lu xa +8.31
2006-01-08T17 Me d −24.25
2006-01-12T01 Lu +d +28.40
2006-01-12T18 Ve p 0.2665
2006-01-13T08 Ve V +293.75
2006-01-13T11 Ve c +293.67
2006-01-13T21 Lu o +114.08
2006-01-15T02
** 
S +199.21
2006-01-17T06 Lu a 0.002713
2006-01-17T23 Lu V +162.77
2006-01-19T06 Me a 1.426
2006-01-20T00 Lu xd +186.59
2006-01-25T23 Me o +306.13
2006-01-26T07 Ve +d −15.32
2006-01-26T11 Lu d −28.49
2006-01-27T07 Sa p 8.127
2006-01-27T10 Sa o +127.86
2006-01-27T12 Sa V +127.85
2006-01-29T02 Lu c +309.54
2006-01-29T10
** 
B +141.84
2006-01-29T14 Lu v +317.31
2006-01-29T19 Lu p 0.002392
2006-02-01T20 Lu xa +5.63
2006-02-02T21 Ve Pg +286.02
2006-02-05T08 Ne v +317.28
2006-02-05T17 Ne c +317.29
2006-02-06T04 Ne a 31.04
2006-02-07T09 Me v +327.96
2006-02-08T06 Lu +d +28.55
2006-02-12T16 Lu o +144.34
2006-02-13T01
** 
S +204.54
2006-02-13T12 Lu a 0.002716
2006-02-14T05 Lu V +162.36
2006-02-16T02 Lu xd +184.69
2006-02-17T19 Me xd +345.89
2006-02-21T07
** 
s +233.76
2006-02-22T21 Lu d −28.63
2006-02-23T13 Me e +18.07
2006-02-25T15 Ve d −16.31
2006-02-27T04 Lu v +334.41
2006-02-27T07
** 
B +147.11
2006-02-27T08 Lu p 0.002386
2006-02-27T12 Lu c +339.29
2006-02-28T17 Ur v +340.71
2006-02-28T23 Ur c +340.73
2006-03-01T00 Ju d −16.23
2006-03-01T04 Lu xa +4.39
2006-03-01T22 Ur a 21.07
2006-03-02T08 Me Rg +356.92
2006-03-04T05 Ju Rg +228.86
2006-03-04T13 Me +d +1.66
2006-03-07T12 Lu +d +28.69
2006-03-11T14 Me c +351.39
2006-03-11T16
** 
b +228.73
2006-03-12T10 Me V +350.58
2006-03-12T14 Lu a 0.002716
2006-03-12T15 Lu V +152.40
2006-03-13T03
** 
S +207.79
2006-03-14T11 Lu o +174.25
2006-03-14T18 Me p 0.6123
2006-03-15T07 Lu xd +184.30
2006-03-21T03
** 
s +229.39
2006-03-22T04 Lu d −28.73
2006-03-25T01 Me Pg +343.18
2006-03-25T05 Ve e −46.51
2006-03-27T00
** 
B +147.08
2006-03-27T18 Lu v +351.48
2006-03-27T19 Lu p 0.002401
2006-03-28T03 Me xa +343.63
2006-03-28T15 Lu xa +4.39
2006-03-28T22 Lu c +8.59
2006-03-30T17 Me d −6.57
2006-04-03T19 Lu +d +28.72
2006-04-04T23 Sa Pg +124.38
2006-04-05T13 Sa +d +19.89
2006-04-08T02 Me e −27.70
2006-04-08T23 Lu V +153.08
2006-04-09T01 Lu a 0.002711
2006-04-10T14
** 
S +212.76
2006-04-11T14 Lu xd +184.41
2006-04-11T21 Ma +d +25.10
2006-04-12T05 Ve xa +337.09
2006-04-13T04 Lu o +203.63
2006-04-18T10 Lu d −28.67
2006-04-24T22
** 
B +152.40
2006-04-24T22 Lu p 0.002431
2006-04-25T00 Lu xa +4.11
2006-04-25T02 Lu v +5.31
2006-04-27T07 Lu c +37.41
2006-05-01T04 Lu +d +28.61
2006-05-04T02 Ju o +223.99
2006-05-04T03 Ju V +223.99
2006-05-05T11 Ju p 4.413
2006-05-06T18 Lu V +158.87
2006-05-06T19 Lu a 0.002704
2006-05-08T20 Lu xd +183.63
2006-05-11T00
** 
S +227.19
2006-05-12T18 Lu o +232.40
2006-05-15T15 Lu d −28.54
2006-05-16T19 Me xd +54.40
2006-05-17T00 Me a 1.323
2006-05-17T23 Me o +57.02
2006-05-19T17 Me v +60.77
2006-05-20T07 Ne +d −15.05
2006-05-21T22 Ne Rg +319.82
2006-05-22T03 Lu p 0.002464
2006-05-22T05 Lu xa +2.72
2006-05-22T13 Lu v +7.45
2006-05-25T09
** 
B +162.88
2006-05-26T17 Lu c +65.83
2006-05-28T13 Lu +d +28.49
2006-06-03T13 Lu a 0.002701
2006-06-03T16 Lu V +165.74
2006-06-03T18 Me +d +25.54
2006-06-05T00 Lu xd +181.51
2006-06-11T06 Lu o +260.66
2006-06-11T09
** 
S +248.46
2006-06-11T22 Lu d −28.44
2006-06-15T08 Lu v +318.44
2006-06-16T05 Lu p 0.002466
2006-06-16T19 Ur +d −6.73
2006-06-18T07 Lu xa +0.17
2006-06-18T17 Ur Rg +344.73
2006-06-20T10 Me e +24.92
2006-06-24T02 Me xa +117.46
2006-06-24T20 Lu +d +28.45
2006-06-25T04 Lu c +94.00
2006-06-26T01
** 
B +167.19
2006-07-01T07 Lu a 0.002704
2006-07-01T09 Ju +d −13.41
2006-07-01T13 Lu V +172.56
2006-07-02T02 Lu xd +178.64
2006-07-04T07 Me Rg +121.37
2006-07-05T18 Ju Pg +218.98
2006-07-09T06 Lu d −28.48
2006-07-10T15 Lu o +288.68
2006-07-11T04
** 
S +241.00
2006-07-12T19 Lu v +320.36
2006-07-13T05 Lu p 0.002435
2006-07-14T14 Me d +16.05
2006-07-14T19 Me p 0.5736
2006-07-15T08 Lu xa +357.46
2006-07-17T01 Me V +116.03
2006-07-17T19 Me c +115.54
2006-07-22T02 Lu +d +28.51
2006-07-22T17 Ve +d +22.82
2006-07-24T16 Lu c +122.13
2006-07-25T02
** 
B +162.82
2006-07-28T12 Me Pg +111.06
2006-07-29T00 Lu a 0.002710
2006-07-29T04 Lu xd +176.32
2006-07-29T09 Lu V +178.43
2006-08-03T08 Ve xd +109.06
2006-08-05T15 Lu d −28.59
2006-08-06T15 Sa v +134.81
2006-08-06T17 Me e −19.12
2006-08-06T23 Sa c +134.86
2006-08-07T04 Sa a 10.16
2006-08-08T22 Lu o +316.72
2006-08-09T07
** 
S +232.30
2006-08-09T10 Me +d +19.70
2006-08-10T01 Lu v +333.03
2006-08-10T05 Ne p 29.04
2006-08-10T06 Lu p 0.002405
2006-08-10T17 Ne o +318.41
2006-08-10T20 Ne V +318.41
2006-08-11T13 Lu xa +355.80
2006-08-12T18 Me xd +123.00
2006-08-18T07 Lu +d +28.64
2006-08-23T07 Lu c +150.52
2006-08-25T09 Lu xd +175.35
2006-08-25T12 Lu a 0.002716
2006-08-25T14 Me v +146.62
2006-08-25T20
** 
B +151.20
2006-08-25T21 Lu V +181.01
2006-09-01T00 Me o +159.22
2006-09-02T01 Lu d −28.71
2006-09-03T23 Ur p 19.08
2006-09-04T16 Ur V +342.75
2006-09-04T22 Ur o +342.74
2006-09-07T05 Me a 1.384
2006-09-07T06 Lu o +345.03
2006-09-07T13 Lu v +349.42
2006-09-07T15 Lu p 0.002388
2006-09-07T23 Lu xa +355.35
2006-09-08T16
** 
S +201.35
2006-09-14T13 Lu +d +28.72
2006-09-18T08
** 
b +57.63
2006-09-20T01 Me xa +192.68
2006-09-21T15 Lu V +175.26
2006-09-21T15 Lu xd +175.40
2006-09-21T17 Lu a 0.002717
2006-09-21T23 Lu c +179.36
2006-09-25T06
** 
B +133.01
2006-09-29T08 Lu d −28.71
2006-09-29T21 Ma a 2.609
2006-10-05T10 Lu xa +355.31
2006-10-06T02 Lu p 0.002389
2006-10-06T04 Lu v +7.11
2006-10-06T15 Lu o +13.74
2006-10-08T08
** 
S +178.78
2006-10-11T21 Lu +d +28.68
2006-10-16T12 Me e +24.66
2006-10-18T11 Lu V +170.46
2006-10-18T21 Lu xd +175.20
2006-10-18T21 Lu a 0.002714
2006-10-21T17 Lu c +208.67
2006-10-22T19 Ma c +209.74
2006-10-24T10
** 
B +119.34
2006-10-24T15 Ve a 1.716
2006-10-26T08 Me d −21.88
2006-10-26T13 Lu d −28.59
2006-10-26T23 Ve o +213.88
2006-10-28T06 Me Rg +235.08
2006-10-28T16 Ne Pg +317.03
2006-10-29T00 Ne d −15.94
2006-11-01T17
** 
s +67.28
2006-11-01T18 Lu xa +354.59
2006-11-03T11 Lu p 0.002410
2006-11-03T18 Lu v +24.12
2006-11-05T01 Lu o +42.97
2006-11-05T02
** 
b +67.25
2006-11-06T05
** 
S +165.11
2006-11-07T11 Me p 0.6741
2006-11-08T03 Me V +226.68
2006-11-08T06 Lu +d +28.52
2006-11-08T09 Me c +226.34
2006-11-08T17 Me xd +225.88
2006-11-15T01 Lu xd +173.74
2006-11-15T03 Lu V +174.62
2006-11-15T11 Lu a 0.002709
2006-11-17T12 Me Pg +219.06
2006-11-17T18 Ur d −8.24
2006-11-18T20 Me +d −12.35
2006-11-19T08 Ju a 6.365
2006-11-19T15 Ur Pg +340.81
2006-11-20T10 Lu c +238.46
2006-11-21T10
** 
B +113.49
2006-11-21T11 Ju c +239.51
2006-11-22T15 Ju v +239.77
2006-11-22T19 Lu d −28.44
2006-11-22T21 Ve xa +247.64
2006-11-23T12 Ve v +248.39
2006-11-25T02 Me e −19.76
2006-11-28T22 Lu xa +352.25
2006-11-30T08 Sa d +14.21
2006-12-01T11 Lu p 0.002446
2006-12-02T00 Lu v +36.73
2006-12-02T13 Ma xa +237.79
2006-12-04T12 Lu o +72.73
2006-12-04T18
** 
S +158.26
2006-12-05T14 Sa Rg +145.07
2006-12-05T15 Lu +d +28.40
2006-12-12T03 Lu xd +170.82
2006-12-13T01 Lu V +181.93
2006-12-13T07 Lu a 0.002703
2006-12-13T16 Ve d −24.19
2006-12-17T00 Me xa +254.00
2006-12-20T01 Lu d −28.38
2006-12-20T01 Lu c +268.54
2006-12-20T12
** 
B +105.57
2006-12-25T22 Lu xa +349.18
2006-12-27T14 Lu p 0.002475
2006-12-28T17 Lu v +28.40
2006-12-31T11 Me d −24.74[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2006.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19