AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2007

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2007


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2007] [Q 2007]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2007-01-01T16 Me a 1.441
2007-01-02T00 Lu +d +28.38
2007-01-03T02 Lu o +102.82
2007-01-03T03
** 
S +152.55
2007-01-07T00 Me o +286.96
2007-01-08T05 Lu xd +167.83
2007-01-10T02 Lu V +190.10
2007-01-10T04 Lu a 0.002703
2007-01-16T09 Lu d −28.45
2007-01-18T10
** 
B +104.95
2007-01-18T16 Lu c +298.70
2007-01-19T00 Ma d −23.93
2007-01-21T16 Lu v +341.52
2007-01-21T20 Me v +311.83
2007-01-22T00 Lu p 0.002453
2007-01-22T00 Lu xa +346.91
2007-01-29T06 Lu +d +28.49
2007-02-01T16
** 
S +156.84
2007-02-01T17 Lu o +132.99
2007-02-04T10 Lu xd +166.31
2007-02-04T16 Me xd +333.88
2007-02-07T00 Lu a 0.002707
2007-02-07T01 Lu V +197.59
2007-02-07T03 Me e +18.21
2007-02-08T03 Ne c +319.50
2007-02-08T10 Ne v +319.51
2007-02-08T16 Ne a 31.04
2007-02-10T03 Sa p 8.200
2007-02-10T06 Sa o +141.64
2007-02-10T11 Sa V +141.62
2007-02-12T19 Lu d −28.56
2007-02-13T16 Me Rg +340.23
2007-02-16T11
** 
B +110.73
2007-02-16T16 Me +d −5.20
2007-02-17T04 Lu c +328.62
2007-02-18T08 Lu xa +346.15
2007-02-18T20 Lu v +353.16
2007-02-18T21 Lu p 0.002416
2007-02-22T16 Me c +334.18
2007-02-23T09 Me V +333.42
2007-02-25T06 Me p 0.6324
2007-02-25T11 Lu +d +28.60
2007-03-01T22
** 
S +161.59
2007-03-03T11 Lu o +163.01
2007-03-03T17 Lu xd +166.15
2007-03-05T03 Ur v +344.69
2007-03-05T03 Ur c +344.69
2007-03-06T03 Ur a 21.08
2007-03-06T15 Lu a 0.002713
2007-03-06T17 Lu V +201.61
2007-03-07T16 Me Pg +325.41
2007-03-12T04 Lu d −28.61
2007-03-14T00 Me d −12.22
2007-03-15T00 Me xa +327.91
2007-03-16T01 Ve xd +28.36
2007-03-16T08
** 
B +116.35
2007-03-17T19 Lu xa +346.19
2007-03-18T14 Lu c +317.33
2007-03-19T06 Lu p 0.002392
2007-03-19T08 Lu v +9.60
2007-03-21T10 Me e −27.72
2007-03-24T17 Lu +d +28.58
2007-03-30T15
** 
S +173.09
2007-03-30T23 Lu xd +166.12
2007-04-02T05 Lu o +192.57
2007-04-02T11 Lu V +195.53
2007-04-02T20 Lu a 0.002716
2007-04-03T11 Ju d −22.32
2007-04-05T12 Ju Rg +259.78
2007-04-08T10 Lu d −28.51
2007-04-11T18 Ma v +334.53
2007-04-13T23
** 
B +129.05
2007-04-14T05 Lu xa +345.64
2007-04-16T17 Lu p 0.002387
2007-04-16T22 Lu v +26.37
2007-04-16T23 Lu c +27.09
2007-04-17T20 Sa +d +16.64
2007-04-19T08 Sa Pg +138.15
2007-04-21T01 Lu +d +28.43
2007-04-22T12
** 
s +180.87
2007-04-27T03 Lu xd +165.02
2007-04-29T05 Lu V +189.54
2007-04-29T08
** 
S +197.81
2007-04-29T23 Lu a 0.002715
2007-04-30T05 Me a 1.329
2007-05-01T22 Lu o +221.63
2007-05-03T00 Me o +43.09
2007-05-03T16 Me xd +44.55
2007-05-05T02 Me v +47.61
2007-05-05T16 Lu d −28.34
2007-05-10T03 Ve +d +26.00
2007-05-11T11 Lu xa +343.75
2007-05-12T21
** 
B +154.10
2007-05-15T03 Lu p 0.002402
2007-05-15T08 Lu v +41.43
2007-05-16T07 Lu c +55.56
2007-05-18T11 Lu +d +28.28
2007-05-22T15 Ne +d −14.41
2007-05-24T05 Lu xd +162.60
2007-05-24T09 Ne Rg +322.03
2007-05-26T02 Me +d +25.65
2007-05-26T19 Lu V +193.21
2007-05-27T10 Lu a 0.002710
2007-05-28T23
** 
S +255.22
2007-05-31T13 Lu o +250.22
2007-06-01T21 Lu d −28.21
2007-06-02T01 Me e +23.30
2007-06-05T11 Ju o +254.91
2007-06-05T23 Ju V +254.84
2007-06-07T00 Ju p 4.304
2007-06-07T12 Lu xa +340.89
2007-06-08T20 Ve e +45.34
2007-06-10T23 Me xa +100.81
2007-06-11T19
** 
B +180.19
2007-06-12T04 Lu p 0.002432
2007-06-12T12 Lu v +52.94
2007-06-14T15 Lu c +83.69
2007-06-14T20 Lu +d +28.21
2007-06-15T11 Me Rg +101.60
2007-06-20T07 Lu xd +159.72
2007-06-21T03 Ur +d −5.19
2007-06-23T00 Ur Rg +348.69
2007-06-23T15 Lu V +199.83
2007-06-24T02 Lu a 0.002704
2007-06-26T07 Me p 0.5579
2007-06-26T18
** 
S +300.38
2007-06-27T20 Me V +96.96
2007-06-28T06 Me c +96.70
2007-06-29T03 Lu d −28.22
2007-06-30T01 Lu o +278.41
2007-07-03T21 Me d +18.62
2007-07-04T13 Lu xa +338.46
2007-07-05T14 Ve xa +145.39
2007-07-09T09 Lu p 0.002463
2007-07-09T14 Me Pg +92.47
2007-07-09T22 Lu v +54.43
2007-07-10T09
** 
B +186.65
2007-07-12T04 Lu +d +28.24
2007-07-14T00 Lu c +111.71
2007-07-17T12 Lu xd +157.68
2007-07-20T10 Me e −20.19
2007-07-21T14 Lu V +207.37
2007-07-21T20 Lu a 0.002702
2007-07-26T11 Lu d −28.30
2007-07-26T12
** 
S +316.24
2007-07-27T05 Ve Rg +152.95
2007-07-28T20 Me +d +21.77
2007-07-29T12 Lu o +306.54
2007-07-30T00 Ju +d −21.42
2007-07-30T15 Me xd +111.56
2007-07-31T18 Lu xa +337.25
2007-08-03T12 Lu p 0.002466
2007-08-03T18 Lu v +19.90
2007-08-06T13 Ju Pg +249.93
2007-08-08T11 Lu +d +28.34
2007-08-09T21 Ve d +5.24
2007-08-10T16 Me v +133.11
2007-08-11T04
** 
B +190.09
2007-08-12T11 Lu c +139.85
2007-08-12T17 Ne p 29.03
2007-08-13T04 Ne V +320.63
2007-08-13T06 Ne o +320.63
2007-08-13T19 Lu xd +157.04
2007-08-14T23 Me o +141.96
2007-08-17T15 Ve c +144.85
2007-08-17T20 Ve V +144.71
2007-08-17T21 Ve p 0.2882
2007-08-18T14 Lu V +215.04
2007-08-18T15 Lu a 0.002705
2007-08-20T11 Me a 1.364
2007-08-20T22 Sa v +148.47
2007-08-21T11 Sa c +148.53
2007-08-21T15 Sa a 10.24
2007-08-22T19 Lu d −28.36
2007-08-27T11
** 
S +324.94
2007-08-27T18
** 
b +116.66
2007-08-27T22 Lu o +334.78
2007-08-28T02 Lu xa +337.08
2007-08-30T12 Lu p 0.002434
2007-08-30T14 Lu v +13.26
2007-09-04T16 Lu +d +28.38
2007-09-06T22 Me xa +183.04
2007-09-08T04 Ve Pg +136.59
2007-09-08T08 Ur p 19.09
2007-09-09T06 Ur o +346.70
2007-09-09T07 Ur V +346.70
2007-09-10T02 Lu xd +157.13
2007-09-11T00 Lu c +168.43
2007-09-11T09
** 
B +189.86
2007-09-15T08 Lu a 0.002712
2007-09-15T12 Lu V +222.21
2007-09-19T04 Lu d −28.34
2007-09-23T10 Ve +d +10.33
2007-09-24T12 Lu xa +336.97
2007-09-26T07 Lu o +66.64
2007-09-27T03
** 
S +319.80
2007-09-27T14 Lu p 0.002403
2007-09-27T16 Lu v +24.08
2007-09-28T22 Me e +25.84
2007-10-01T06
** 
s +120.39
2007-10-01T22 Lu +d +28.30
2007-10-02T22 Ma xd +91.97
2007-10-07T08 Lu xd +156.69
2007-10-10T17 Lu c +197.51
2007-10-10T23 Me d −17.75
2007-10-11T15 Me Rg +219.08
2007-10-12T08
** 
B +179.56
2007-10-12T21 Lu a 0.002717
2007-10-13T00 Lu V +224.97
2007-10-16T11 Lu d −28.19
2007-10-21T20 Lu xa +335.76
2007-10-22T02 Me p 0.6671
2007-10-23T02 Me V +210.69
2007-10-23T11 Me c +210.19
2007-10-25T06
** 
S +261.57
2007-10-25T16 Lu o +32.39
2007-10-25T23 Lu p 0.002385
2007-10-26T02 Lu v +38.62
2007-10-26T14 Me xd +206.54
2007-10-26T18 Ve xd +166.98
2007-10-28T02 Ve e −46.47
2007-10-29T06 Lu +d +28.11
2007-10-31T04 Ne Pg +319.25
2007-10-31T07 Ne d −15.32
2007-11-01T11 Me Pg +203.36
2007-11-02T09
** 
b +108.14
2007-11-03T09 Me +d −7.43
2007-11-03T10 Lu xd +154.88
2007-11-08T08 Lu V +214.01
2007-11-08T08 Me e −18.84
2007-11-08T22
** 
B +167.25
2007-11-09T00 Lu a 0.002718
2007-11-09T11 Lu c +227.16
2007-11-12T16 Lu d −28.00
2007-11-14T20 Ma Rg +102.45
2007-11-18T00 Lu xa +333.06
2007-11-21T23 Ur d −6.72
2007-11-23T12 Lu p 0.002388
2007-11-23T12
** 
S +235.25
2007-11-23T14 Lu v +54.15
2007-11-23T20 Ur Pg +344.77
2007-11-24T02 Lu o +61.92
2007-11-25T16 Lu +d +27.96
2007-11-30T11 Lu xd +151.79
2007-12-01T17 Me v +241.13
2007-12-03T21 Me xa +244.54
2007-12-05T10 Lu V +211.91
2007-12-06T05 Lu a 0.002715
2007-12-06T14 Me V +248.78
2007-12-09T05 Lu c +257.28
2007-12-09T17
** 
B +156.80
2007-12-09T21 Lu d −27.90
2007-12-13T12 Sa d +9.86
2007-12-15T01 Lu xa +330.00
2007-12-15T08 Me a 1.450
2007-12-16T23 Me o +265.09
2007-12-18T11 Ma p 0.5893
2007-12-19T00 Sa Rg +158.57
2007-12-20T19 Ju a 6.235
2007-12-21T22 Lu p 0.002412
2007-12-21T23 Lu v +68.30
2007-12-22T04 Ju d −23.25
2007-12-22T07 Ma V +93.41
2007-12-22T18 Ju c +271.02
2007-12-23T02 Lu +d +27.90
2007-12-23T06 Me d −25.15
2007-12-23T13 Lu o +91.84
2007-12-23T17
** 
S +216.34
2007-12-24T05 Ju v +271.36
2007-12-24T07 Ma o +92.61
2007-12-27T15 Lu xd +149.02[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2007.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19