AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2010

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2010


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2010] [Q 2010]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2010-01-01T00 Lu xd +111.06
2010-01-01T07 Lu v +115.53
2010-01-01T08 Lu p 0.002398
2010-01-01T10
** 
S +192.74
2010-01-04T06 Me c +284.31
2010-01-04T12 Me V +284.02
2010-01-05T00 Me p 0.6715
2010-01-07T00 Sa d +0.30
2010-01-07T19 Me +d −19.84
2010-01-10T23 Ve o +291.07
2010-01-11T20 Lu d −25.80
2010-01-13T02 Sa Rg +184.65
2010-01-13T04 Ve a 1.711
2010-01-14T11 Lu xa +291.13
2010-01-14T19 Lu c +295.02
2010-01-15T04 Me Pg +275.55
2010-01-15T07
** 
B +137.61
2010-01-16T13 Lu a 0.002717
2010-01-16T13 Lu V +315.97
2010-01-26T08 Lu +d +25.79
2010-01-26T20 Me e −24.73
2010-01-27T07 Ma p 0.6640
2010-01-28T12 Lu xd +111.10
2010-01-28T13 Ma V +130.10
2010-01-29T07 Ma o +129.79
2010-01-29T18 Lu o +130.22
2010-01-29T21 Lu p 0.002384
2010-01-29T22
** 
S +192.77
2010-01-29T23 Lu v +133.86
2010-01-31T06 Me d −21.95
2010-02-02T15 Me xa +290.32
2010-02-08T02 Lu d −25.75
2010-02-10T17 Lu xa +290.92
2010-02-11T23 Lu V +306.04
2010-02-12T14 Lu a 0.002718
2010-02-13T14 Lu c +325.31
2010-02-14T09
** 
B +132.90
2010-02-14T09 Ne v +326.16
2010-02-14T11 Ne c +326.16
2010-02-15T01 Ne a 31.01
2010-02-18T01
** 
s +192.62
2010-02-22T17 Lu +d +25.65
2010-02-24T21 Lu xd +110.22
2010-02-27T02 Ma +d +23.83
2010-02-27T09 Lu p 0.002392
2010-02-27T15 Lu v +151.51
2010-02-27T18 Ju v +339.69
2010-02-27T22 Ju c +339.74
2010-02-28T02 Ju a 5.981
2010-02-28T04 Lu o +159.99
2010-02-28T10
** 
S +183.56
2010-03-07T09 Lu d −25.57
2010-03-07T10 Me a 1.372
2010-03-09T20 Lu xa +289.38
2010-03-10T05 Ma Pg +120.29
2010-03-11T07 Lu V +306.52
2010-03-11T22 Lu a 0.002714
2010-03-13T23 Me o +353.76
2010-03-15T09 Lu c +355.15
2010-03-15T21
** 
B +128.35
2010-03-16T14 Ur v +356.56
2010-03-16T18 Ur c +356.57
2010-03-17T16 Ur a 21.09
2010-03-20T08 Me v +6.39
2010-03-21T06 Sa V +181.30
2010-03-21T10 Sa p 8.504
2010-03-21T12 Sa o +181.28
2010-03-22T00 Lu +d +25.42
2010-03-24T01 Lu xd +107.82
2010-03-24T07 Me xd +14.25
2010-03-27T16 Lu p 0.002419
2010-03-28T00 Lu v +165.91
2010-03-29T14 Lu o +189.26
2010-03-30T05
** 
S +183.92
2010-04-03T17 Lu d −25.32
2010-04-05T21 Lu xa +286.56
2010-04-08T03 Lu V +313.13
2010-04-08T07 Me e +19.16
2010-04-08T15 Lu a 0.002707
2010-04-12T13 Ve xd +45.15
2010-04-14T00 Lu c +24.46
2010-04-14T02
** 
B +133.74
2010-04-16T08 Me +d +18.46
2010-04-17T16 Me Rg +42.63
2010-04-18T05 Lu +d +25.19
2010-04-20T01 Lu xd +104.86
2010-04-23T14
** 
b +144.60
2010-04-24T08 Lu p 0.002454
2010-04-24T21 Lu v +173.36
2010-04-27T21
** 
S +193.90
2010-04-28T00 Lu o +218.10
2010-04-28T04 Me c +38.29
2010-04-28T20 Me V +37.84
2010-04-30T22 Me p 0.5614
2010-05-01T02 Lu d −25.10
2010-05-01T14 Me xa +36.08
2010-05-03T00 Lu xa +283.73
2010-05-06T02 Lu V +320.78
2010-05-06T10 Lu a 0.002702
2010-05-11T10 Me Pg +32.66
2010-05-11T20
** 
B +143.09
2010-05-13T13 Lu c +53.17
2010-05-13T17
** 
s +147.62
2010-05-15T10 Lu +d +25.05
2010-05-15T16 Me d +9.73
2010-05-17T03 Lu xd +102.74
2010-05-19T20 Lu p 0.002471
2010-05-20T14 Lu v +151.44
2010-05-22T05 Ve +d +25.03
2010-05-25T10 Sa +d +3.10
2010-05-25T15 Me e −24.90
2010-05-26T04
** 
S +213.99
2010-05-27T11 Lu o +246.55
2010-05-28T10 Lu d −25.03
2010-05-28T21 Ne +d −12.36
2010-05-30T05 Sa Pg +177.83
2010-05-30T06 Lu xa +282.18
2010-05-31T01 Ne Rg +328.70
2010-06-03T01 Lu V +328.17
2010-06-03T04 Lu a 0.002702
2010-06-09T15
** 
B +158.97
2010-06-11T18 Lu +d +25.02
2010-06-11T23 Lu c +81.42
2010-06-13T09 Lu xd +101.97
2010-06-15T03 Lu p 0.002446
2010-06-15T03 Lu v +126.97
2010-06-20T06 Me xd +80.02
2010-06-24T17 Lu d −25.04
2010-06-25T07
** 
S +257.21
2010-06-25T23 Lu o +274.79
2010-06-26T13 Lu xa +281.94
2010-06-26T18 Me v +94.01
2010-06-28T00 Me o +96.70
2010-06-28T06 Me +d +24.49
2010-06-29T06 Me a 1.327
2010-06-30T21 Lu a 0.002707
2010-06-30T22 Lu V +334.64
2010-07-03T09 Ur +d −0.46
2010-07-05T02 Ur Rg +0.59
2010-07-09T04 Lu +d +25.05
2010-07-10T19 Lu xd +101.98
2010-07-11T02
** 
B +184.63
2010-07-11T07 Lu c +109.41
2010-07-12T23 Lu p 0.002414
2010-07-13T01 Lu v +135.43
2010-07-19T09 Ju +d +0.08
2010-07-21T23 Lu d −25.04
2010-07-22T23 Ju Rg +3.40
2010-07-23T20 Lu xa +281.99
2010-07-25T13 Lu o +303.02
2010-07-28T11 Lu a 0.002714
2010-07-28T13 Lu V +338.40
2010-07-28T13 Me xa +151.55
2010-07-29T18
** 
S +335.47
2010-08-02T02 Ve xa +175.25
2010-08-05T14 Lu +d +24.98
2010-08-06T07 Me e +27.32
2010-08-06T17
** 
b +117.43
2010-08-07T05 Lu xd +101.63
2010-08-09T15 Lu c +137.43
2010-08-10T06 Lu p 0.002392
2010-08-10T09 Lu v +149.01
2010-08-15T04
** 
B +181.50
2010-08-18T05 Lu d −24.93
2010-08-19T05 Ve e +45.94
2010-08-19T07 Ne p 29.01
2010-08-19T15 Ne V +327.30
2010-08-19T21 Ne o +327.29
2010-08-20T00 Lu xa +281.20
2010-08-20T07 Me Rg +169.05
2010-08-22T19 Me d +0.47
2010-08-24T05 Lu o +331.41
2010-08-24T06 Lu V +332.34
2010-08-24T17 Lu a 0.002717
2010-08-30T11
** 
S +274.45
2010-08-31T02 Me p 0.6251
2010-09-01T23 Lu +d +24.80
2010-09-02T05 Me V +161.67
2010-09-03T00 Me c +160.91
2010-09-03T12 Lu xd +100.04
2010-09-06T10 Ma xa +204.71
2010-09-07T15 Lu p 0.002388
2010-09-07T19 Lu v +163.87
2010-09-07T22 Lu c +165.66
2010-09-12T10 Me Pg +155.36
2010-09-13T15
** 
B +174.25
2010-09-14T12 Lu d −24.71
2010-09-15T11
** 
s +127.05
2010-09-16T02 Lu xa +278.97
2010-09-16T05 Me xd +156.48
2010-09-16T18 Me +d +9.15
2010-09-19T03 Me e −17.84
2010-09-20T00 Lu V +326.06
2010-09-20T08 Ur p 19.09
2010-09-20T09 Ju p 3.954
2010-09-20T18 Ju V +358.41
2010-09-20T20 Lu a 0.002715
2010-09-20T23 Ju o +358.38
2010-09-21T01 Ur V +358.60
2010-09-21T04 Ur o +358.60
2010-09-22T21 Lu o +221.03
2010-09-28T02
** 
S +232.30
2010-09-29T05 Lu +d +24.56
2010-09-30T12 Sa c +187.75
2010-09-30T14 Lu xd +97.23
2010-09-30T14 Sa a 10.56
2010-10-01T00 Sa v +187.81
2010-10-05T04 Me v +183.71
2010-10-06T01 Lu p 0.002403
2010-10-06T04 Lu v +178.05
2010-10-07T06 Lu c +194.37
2010-10-07T19 Ve Rg +223.23
2010-10-10T09 Ve d −22.67
2010-10-11T20 Lu d −24.46
2010-10-12T20
** 
B +144.97
2010-10-13T03 Lu xa +275.97
2010-10-17T00 Me o +204.34
2010-10-17T14 Lu V +329.92
2010-10-18T06 Lu a 0.002710
2010-10-22T13 Lu o +29.53
2010-10-23T13 Me a 1.433
2010-10-24T12 Me xa +216.78
2010-10-26T10 Lu +d +24.34
2010-10-26T15
** 
S +190.51
2010-10-27T15 Lu xd +94.44
2010-10-28T13 Ve c +215.50
2010-10-28T15 Ve V +215.45
2010-10-29T09 Ve p 0.2715
2010-10-29T20
** 
b +109.87
2010-11-03T05 Lu p 0.002434
2010-11-03T08 Lu v +189.56
2010-11-05T16 Lu c +223.69
2010-11-06T03 Ne d −13.34
2010-11-06T14 Ne Pg +325.91
2010-11-08T05 Lu d −24.27
2010-11-09T08 Lu xa +273.57
2010-11-09T16
** 
B +128.98
2010-11-14T14 Lu V +338.05
2010-11-14T23 Lu a 0.002705
2010-11-15T06 Ju d −3.92
2010-11-18T04 Ju Pg +353.49
2010-11-18T09 Ve Pg +207.65
2010-11-21T05 Lu o +59.29
2010-11-22T16 Lu +d +24.23
2010-11-23T06 Ve xd +208.12
2010-11-23T18 Lu xd +92.94
2010-11-24T03
** 
S +175.21
2010-11-27T18 Me d −25.86
2010-11-29T22 Ve +d −10.43
2010-11-30T06 Lu p 0.002469
2010-11-30T14 Lu v +188.37
2010-12-01T05 Me e +21.33
2010-12-03T16 Ur d −2.02
2010-12-05T05
** 
s +115.83
2010-12-05T05 Lu c +253.50
2010-12-05T12 Ur Pg +356.67
2010-12-05T14 Lu d −24.23
2010-12-06T16 Lu xa +272.73
2010-12-08T06
** 
B +117.80
2010-12-08T22 Ma d −24.30
2010-12-09T23 Me Rg +275.93
2010-12-12T18 Lu V +347.68
2010-12-12T20 Lu a 0.002703
2010-12-13T04 Me xd +274.96
2010-12-19T13 Me c +268.03
2010-12-19T15 Me V +267.92
2010-12-19T19 Me p 0.6767
2010-12-20T00 Lu +d +24.24
2010-12-20T20 Lu o +89.32
2010-12-21T02 Lu xd +92.71
2010-12-22T04
** 
S +164.31
2010-12-25T00 Lu p 0.002463
2010-12-25T02 Lu v +149.45
2010-12-27T21 Me +d −19.99
2010-12-29T19 Me Pg +259.62[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2010.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19