AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2011

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2011


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2011] [Q 2011]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2011-01-01T22 Lu d −24.24
2011-01-03T00 Lu xa +272.77
2011-01-03T21 Lu c +283.63
2011-01-05T03
** 
B +110.54
2011-01-07T11 Ma a 2.379
2011-01-08T06 Ve e −46.86
2011-01-09T07 Me e −23.22
2011-01-09T17 Lu a 0.002707
2011-01-09T22 Lu V +357.38
2011-01-15T02
** 
b +111.32
2011-01-16T10 Lu +d +24.22
2011-01-17T12 Lu xd +92.64
2011-01-19T06
** 
S +151.93
2011-01-19T07 Sa d −4.44
2011-01-19T09 Lu o +119.46
2011-01-20T12 Me xa +279.63
2011-01-21T12 Lu p 0.002425
2011-01-21T13 Lu v +151.42
2011-01-22T09 Me d −23.12
2011-01-25T16 Sa Rg +197.22
2011-01-29T04 Lu d −24.18
2011-01-30T06 Lu xa +272.31
2011-02-02T14 Lu c +313.89
2011-02-02T20
** 
B +97.40
2011-02-04T05 Ma c +315.54
2011-02-06T10 Lu a 0.002713
2011-02-06T22 Lu V +5.64
2011-02-10T02 Ve d −21.14
2011-02-12T20 Lu +d +24.07
2011-02-13T20 Lu xd +91.36
2011-02-16T18 Ne v +328.38
2011-02-16T21 Ne c +328.38
2011-02-17T05 Me a 1.394
2011-02-17T07
** 
S +141.01
2011-02-17T12 Ne a 31.00
2011-02-17T20 Lu o +149.36
2011-02-18T19 Lu p 0.002395
2011-02-18T20 Lu v +164.36
2011-02-22T18 Ma v +330.17
2011-02-25T00 Me o +336.65
2011-02-25T10 Lu d −23.98
2011-02-26T08 Lu xa +270.40
2011-03-03T12
** 
B +92.08
2011-03-04T08 Lu c +343.93
2011-03-05T00 Me v +351.92
2011-03-05T19 Lu a 0.002718
2011-03-06T08 Lu V +7.41
2011-03-11T04 Me xd +3.63
2011-03-12T04 Lu +d +23.83
2011-03-12T23 Lu xd +88.58
2011-03-14T19 Ve xa +315.67
2011-03-18T12
** 
S +141.72
2011-03-19T06 Lu o +178.79
2011-03-19T06 Lu v +179.21
2011-03-19T07 Lu p 0.002384
2011-03-21T00 Ur c +0.54
2011-03-21T02 Ur v +0.55
2011-03-21T22 Ur a 21.08
2011-03-22T08 Me e +18.46
2011-03-23T05
** 
s +124.12
2011-03-24T17 Lu d −23.72
2011-03-25T09 Lu xa +267.37
2011-03-30T08 Me Rg +24.35
2011-03-30T22 Me +d +12.52
2011-04-01T12 Lu V +354.47
2011-04-01T16
** 
B +94.11
2011-04-01T21 Lu a 0.002718
2011-04-03T02 Lu c +13.48
2011-04-03T10 Sa p 8.614
2011-04-03T11 Sa V +193.87
2011-04-03T11 Sa o +193.87
2011-04-04T17 Ju v +16.12
2011-04-06T02 Ju c +16.46
2011-04-07T13 Ju a 5.949
2011-04-08T10 Lu +d +23.57
2011-04-09T00 Lu xd +85.63
2011-04-09T07 Me c +19.60
2011-04-10T04 Me V +18.94
2011-04-12T17 Me p 0.5789
2011-04-15T18
** 
S +140.10
2011-04-16T16 Lu v +193.80
2011-04-16T17 Lu p 0.002394
2011-04-17T14 Lu o +207.76
2011-04-18T11 Me xa +13.72
2011-04-21T01 Lu d −23.49
2011-04-21T13 Lu xa +264.74
2011-04-22T22 Me Pg +12.88
2011-04-27T20 Me d +3.54
2011-04-28T20 Lu V +355.58
2011-04-29T06 Lu a 0.002714
2011-04-29T13
** 
B +93.77
2011-05-02T18 Lu c +42.51
2011-05-05T15 Lu +d +23.42
2011-05-06T02 Lu xd +83.80
2011-05-07T04 Me e −26.38
2011-05-14T11
** 
S +145.16
2011-05-14T21 Lu v +205.67
2011-05-14T23 Lu p 0.002421
2011-05-16T23 Lu o +236.24
2011-05-18T11 Lu d −23.40
2011-05-18T21 Lu xa +263.56
2011-05-26T17 Lu V +2.56
2011-05-26T22 Lu a 0.002707
2011-05-28T05
** 
B +103.13
2011-05-31T07 Ne +d −11.64
2011-06-01T09 Lu c +71.06
2011-06-01T21 Lu +d +23.39
2011-06-02T08 Lu xd +83.40
2011-06-02T13 Ne Rg +330.92
2011-06-07T00 Sa +d −1.76
2011-06-07T03 Me xd +70.03
2011-06-11T11 Lu v +209.37
2011-06-11T13 Lu p 0.002455
2011-06-11T23 Me o +80.60
2011-06-12T06 Me v +81.17
2011-06-12T14 Sa Pg +190.44
2011-06-12T17 Me a 1.323
2011-06-12T20
** 
S +162.73
2011-06-14T20 Lu d −23.40
2011-06-15T06 Lu xa +263.45
2011-06-15T08 Lu o +264.37
2011-06-16T07
** 
b +107.59
2011-06-18T18 Me +d +24.98
2011-06-23T16 Lu a 0.002702
2011-06-23T17 Lu V +10.64
2011-06-26T06
** 
B +125.56
2011-06-29T05 Lu +d +23.40
2011-06-29T16 Lu xd +83.48
2011-06-30T20 Lu c +99.23
2011-07-05T22 Ve xd +92.79
2011-07-06T16 Lu v +180.06
2011-07-07T02 Lu p 0.002470
2011-07-07T06 Ve +d +23.42
2011-07-07T18 Ur +d +1.13
2011-07-07T20 Ma xd +72.19
2011-07-09T09 Ur Rg +4.56
2011-07-11T21
** 
S +195.73
2011-07-12T05 Lu d −23.38
2011-07-12T14 Lu xa +263.36
2011-07-14T18 Lu o +292.48
2011-07-15T10 Me xa +139.49
2011-07-19T14 Me e +26.80
2011-07-21T10 Lu a 0.002703
2011-07-21T18 Lu V +18.81
2011-07-22T16
** 
s +110.19
2011-07-25T23
** 
B +149.20
2011-07-26T14 Lu +d +23.33
2011-07-26T23 Lu xd +82.87
2011-07-30T06 Lu c +127.27
2011-08-02T04 Lu v +169.19
2011-08-02T09 Lu p 0.002445
2011-08-02T15 Me Rg +151.20
2011-08-06T16 Ma +d +23.79
2011-08-06T20 Me d +7.18
2011-08-08T11 Lu d −23.27
2011-08-08T18 Lu xa +262.20
2011-08-09T10
** 
S +223.36
2011-08-12T20 Ve a 1.731
2011-08-13T06 Me p 0.6053
2011-08-13T07 Lu o +320.70
2011-08-15T16 Me V +144.53
2011-08-16T00 Ve o +143.30
2011-08-16T12 Me c +143.81
2011-08-18T04 Lu a 0.002708
2011-08-18T17 Lu V +26.64
2011-08-19T19
** 
b +106.46
2011-08-21T21 Ne p 29.00
2011-08-22T11 Ne o +329.51
2011-08-22T17 Ne V +329.51
2011-08-23T00 Lu +d +23.15
2011-08-23T05 Lu xd +80.88
2011-08-23T21
** 
B +159.36
2011-08-26T09 Me Pg +138.69
2011-08-26T15 Ju +d +13.62
2011-08-28T15 Lu c +155.47
2011-08-29T20 Ju Rg +40.35
2011-08-30T01 Lu v +177.14
2011-08-30T05 Lu p 0.002412
2011-09-01T10 Me +d +14.04
2011-09-02T18 Me e −18.10
2011-09-03T03 Me xd +142.69
2011-09-04T17 Lu d −23.05
2011-09-04T19 Lu xa +259.73
2011-09-07T11
** 
S +257.94
2011-09-11T21 Lu o +349.27
2011-09-14T17 Lu a 0.002714
2011-09-15T13 Lu V +33.03
2011-09-19T07 Lu xd +77.93
2011-09-19T07 Lu +d +22.89
2011-09-19T09 Me v +168.90
2011-09-22T23
** 
B +190.70
2011-09-24T17 Ur p 19.08
2011-09-25T12 Ur o +2.57
2011-09-25T13 Ur V +2.57
2011-09-26T23 Lu c +184.00
2011-09-27T09 Lu v +190.32
2011-09-27T13 Lu p 0.002390
2011-09-27T23 Me o +184.75
2011-10-01T04 Ve v +200.62
2011-10-01T21 Lu xa +256.81
2011-10-01T23 Lu d −22.80
2011-10-05T23 Me a 1.416
2011-10-11T09 Me xa +207.54
2011-10-11T14 Lu o +18.42
2011-10-11T23 Lu a 0.002717
2011-10-12T17 Lu V +31.89
2011-10-13T09 Sa c +200.19
2011-10-13T09 Sa a 10.67
2011-10-13T12 Sa v +200.21
2011-10-13T19
** 
S +334.55
2011-10-14T00 Ve V +216.55
2011-10-16T08 Lu xd +75.40
2011-10-16T14 Lu +d +22.66
2011-10-24T20 Ve v +230.02
2011-10-25T12 Ve xa +230.85
2011-10-25T20 Lu v +205.95
2011-10-26T00 Lu p 0.002387
2011-10-26T07 Lu c +213.06
2011-10-27T06 Ju p 3.970
2011-10-28T04 Ju V +35.33
2011-10-28T13 Ju o +35.28
2011-10-29T03 Lu xa +254.80
2011-10-29T08 Lu d −22.60
2011-10-30T19
** 
B +177.95
2011-11-08T01 Lu a 0.002715
2011-11-08T01 Lu V +21.16
2011-11-08T10 Ne d −12.64
2011-11-09T02 Ne Pg +328.13
2011-11-10T08 Lu o +48.06
2011-11-12T12 Lu xd +74.28
2011-11-12T19 Lu +d +22.55
2011-11-13T21 Me e +22.59
2011-11-14T09
** 
S +240.63
2011-11-17T16 Me d −25.37
2011-11-23T08 Lu v +221.84
2011-11-23T11 Lu p 0.002404
2011-11-23T19 Me Rg +260.12
2011-11-24T18 Lu c +242.59
2011-11-25T13 Lu xa +254.23
2011-11-25T18 Lu d −22.55
2011-11-27T02
** 
s +159.80
2011-11-28T05
** 
B +156.44
2011-11-28T17 Ve d −24.77
2011-11-30T02 Me xd +256.67
2011-12-03T15 Me p 0.6784
2011-12-03T19 Me V +251.91
2011-12-03T20 Me c +251.84
2011-12-04T01
** 
b +159.42
2011-12-05T11 Lu V +22.48
2011-12-05T13 Lu a 0.002710
2011-12-07T21 Ur d −0.42
2011-12-09T17 Ur Pg +0.64
2011-12-09T19 Lu xd +74.30
2011-12-10T01 Lu +d +22.56
2011-12-10T02 Lu o +78.20
2011-12-12T15
** 
S +225.20
2011-12-13T13 Me +d −18.14
2011-12-13T13 Me Pg +243.85
2011-12-21T10 Ju d +10.41
2011-12-21T14 Lu p 0.002439
2011-12-21T15 Lu v +235.00
2011-12-22T19 Me e −21.74
2011-12-22T23 Lu xa +254.26
2011-12-23T05 Lu d −22.55
2011-12-24T06 Lu c +272.58
2011-12-25T09 Ju Pg +30.36
2011-12-26T17
** 
B +151.40[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2011.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19