AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2013

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2013


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2013] [Q 2013]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2013-01-04T20 Me d −24.46
2013-01-07T11 Lu xa +234.72
2013-01-09T03 Lu d −20.88
2013-01-09T22 Lu p 0.002407
2013-01-10T05 Lu v +275.27
2013-01-11T07 Lu c +291.77
2013-01-11T10 Me a 1.433
2013-01-12T07 Ve d −23.16
2013-01-13T10
** 
B +115.14
2013-01-13T16 Ve v +276.28
2013-01-16T21 Ve xa +280.32
2013-01-18T00 Me o +298.66
2013-01-20T13 Lu xd +53.72
2013-01-21T11 Lu V +64.67
2013-01-21T23 Lu a 0.002709
2013-01-22T17 Lu +d +20.82
2013-01-23T07 Ju d +20.77
2013-01-25T04 Ma v +324.16
2013-01-26T16 Lu o +127.38
2013-01-27T22
** 
S +155.84
2013-01-29T22 Ju Pg +66.32
2013-01-30T12
** 
s +135.22
2013-01-31T04 Me v +321.36
2013-02-03T14 Lu xa +232.07
2013-02-05T12 Lu d −20.70
2013-02-07T00 Lu p 0.002442
2013-02-07T11 Lu v +288.20
2013-02-09T19 Lu c +321.72
2013-02-10T23 Sa d −12.90
2013-02-11T06
** 
B +102.77
2013-02-11T22 Me xd +340.96
2013-02-16T06 Me e +18.09
2013-02-16T14 Lu xd +50.65
2013-02-18T03 Sa Rg +221.52
2013-02-18T11 Lu V +72.40
2013-02-18T18 Lu a 0.002704
2013-02-19T01 Lu +d +20.58
2013-02-20T11 Ne v +332.82
2013-02-20T19 Ne c +332.83
2013-02-21T10 Ne a 30.98
2013-02-22T21 Me Rg +349.87
2013-02-25T08 Lu o +157.40
2013-02-25T10 Me +d −1.26
2013-02-26T02
** 
S +148.50
2013-03-02T14 Lu xa +229.11
2013-03-03T08
** 
b +132.91
2013-03-04T00 Me c +344.11
2013-03-04T18 Lu d −20.45
2013-03-04T19 Me V +343.32
2013-03-05T10 Lu p 0.002473
2013-03-06T12 Lu v +284.41
2013-03-06T23 Me p 0.6212
2013-03-11T05
** 
B +100.71
2013-03-11T07 Lu c +351.38
2013-03-15T18 Lu xd +48.00
2013-03-17T08 Me Pg +335.63
2013-03-18T09 Lu +d +20.34
2013-03-18T11 Lu V +80.57
2013-03-18T15 Lu a 0.002702
2013-03-22T05 Me xa +336.75
2013-03-23T05 Me d −9.05
2013-03-24T10
** 
s +135.50
2013-03-26T10
** 
S +150.76
2013-03-26T21 Lu o +186.90
2013-03-27T23 Ve o +7.92
2013-03-28T12 Ur c +8.49
2013-03-28T13 Ur v +8.49
2013-03-29T08 Ur a 21.05
2013-03-29T17 Lu xa +227.26
2013-03-30T11 Lu v +237.73
2013-03-30T16 Lu p 0.002457
2013-03-31T06 Me e −27.78
2013-04-01T00 Lu d −20.25
2013-04-01T04 Ve a 1.724
2013-04-08T21
** 
B +103.85
2013-04-09T21 Lu c +20.67
2013-04-12T00 Lu xd +46.89
2013-04-14T17 Lu +d +20.19
2013-04-15T09 Lu a 0.002706
2013-04-15T10 Lu V +87.77
2013-04-17T12 Ma c +28.16
2013-04-24T13
** 
S +155.06
2013-04-25T07 Lu o +215.78
2013-04-26T02 Lu xa +226.81
2013-04-27T07 Lu v +245.19
2013-04-27T08 Lu p 0.002422
2013-04-27T20 Sa o +218.21
2013-04-27T21 Sa p 8.816
2013-04-28T00 Sa V +218.19
2013-04-28T07 Lu d −20.17
2013-05-07T22
** 
B +110.53
2013-05-09T07 Lu xd +46.85
2013-05-09T12 Lu c +49.51
2013-05-09T14 Me a 1.325
2013-05-10T01 Ve xd +61.14
2013-05-10T21 Me xd +50.30
2013-05-10T23 Me o +50.51
2013-05-12T00 Lu +d +20.17
2013-05-13T01 Lu a 0.002713
2013-05-13T02 Lu V +92.15
2013-05-13T04 Me v +55.26
2013-05-23T12 Lu xa +226.85
2013-05-24T06
** 
S +169.40
2013-05-24T16 Lu o +244.12
2013-05-24T19 Ma xd +55.61
2013-05-25T13 Lu p 0.002396
2013-05-25T16 Lu v +259.46
2013-05-25T16 Lu d −20.18
2013-05-30T17 Me +d +25.63
2013-06-04T03 Ne +d −10.15
2013-06-04T11 Ma a 2.467
2013-06-05T13 Lu xd +46.76
2013-06-05T13 Ve +d +24.42
2013-06-06T11
** 
B +126.39
2013-06-06T15 Ne Rg +335.37
2013-06-08T03 Lu c +78.00
2013-06-08T07 Lu +d +20.20
2013-06-09T02 Lu V +89.32
2013-06-09T09 Lu a 0.002717
2013-06-12T07 Me e +24.25
2013-06-16T16 Ju v +87.96
2013-06-18T04 Me xa +110.78
2013-06-19T04 Ju c +88.54
2013-06-19T21 Lu xa +226.17
2013-06-21T07 Ju a 6.137
2013-06-22T04 Lu d −20.19
2013-06-22T07
** 
S +188.16
2013-06-22T23 Lu p 0.002386
2013-06-22T23 Lu o +272.15
2013-06-23T03 Lu v +274.60
2013-06-26T01 Me Rg +113.11
2013-06-29T09 Ju +d +23.22
2013-06-30T02 Sa +d −10.78
2013-07-02T16 Lu xd +45.50
2013-07-05T14 Lu +d +20.17
2013-07-05T17 Lu V +81.91
2013-07-05T20
** 
B +136.91
2013-07-06T12 Lu a 0.002717
2013-07-06T15 Me p 0.5662
2013-07-07T16 Sa Pg +214.81
2013-07-07T19 Lu c +106.28
2013-07-08T15 Me V +108.09
2013-07-09T06 Me c +107.71
2013-07-09T14 Me d +17.54
2013-07-10T15
** 
b +93.18
2013-07-15T13 Ur +d +4.30
2013-07-15T23 Ma +d +23.97
2013-07-17T02 Ur Rg +12.52
2013-07-17T02 Lu xa +224.07
2013-07-19T15 Lu d −20.10
2013-07-20T06 Me Pg +103.36
2013-07-20T17
** 
S +201.03
2013-07-21T01
** 
s +93.49
2013-07-21T08 Lu p 0.002396
2013-07-21T13 Lu v +289.23
2013-07-22T06 Lu o +300.08
2013-07-29T17 Lu xd +42.97
2013-07-30T02 Me e −19.53
2013-08-01T21 Lu +d +20.03
2013-08-02T03 Lu V +83.76
2013-08-02T21 Lu a 0.002713
2013-08-03T06
** 
B +148.98
2013-08-03T21 Me +d +20.69
2013-08-06T09 Lu c +134.57
2013-08-06T21 Me xd +118.16
2013-08-13T04 Lu xa +221.23
2013-08-16T00 Lu d −19.91
2013-08-18T13 Lu p 0.002422
2013-08-18T18 Lu v +301.51
2013-08-18T22 Me v +140.94
2013-08-19T12
** 
S +227.59
2013-08-20T13 Lu o +328.18
2013-08-21T20
** 
b +88.60
2013-08-23T23 Me o +151.12
2013-08-25T20 Lu xd +40.11
2013-08-25T22 Ne p 28.97
2013-08-26T13 Ne o +333.96
2013-08-26T19 Ne V +333.95
2013-08-29T05 Lu +d +19.80
2013-08-29T14 Ve xa +195.84
2013-08-29T23 Lu V +90.17
2013-08-30T08 Me a 1.375
2013-08-30T12 Lu a 0.002706
2013-09-03T21
** 
B +166.26
2013-09-04T23 Lu c +163.10
2013-09-09T05 Lu xa +218.82
2013-09-12T06 Lu d −19.69
2013-09-14T03 Me xa +188.70
2013-09-15T04 Lu p 0.002456
2013-09-15T12 Lu v +307.50
2013-09-18T23 Lu o +186.55
2013-09-19T16
** 
S +258.65
2013-09-22T01 Lu xd +38.19
2013-09-25T13 Lu +d +19.60
2013-09-27T00 Lu V +98.19
2013-09-27T06 Lu a 0.002703
2013-10-02T08 Ur p 19.04
2013-10-03T01 Ur o +10.52
2013-10-03T02 Ur V +10.52
2013-10-04T12 Lu c +191.92
2013-10-06T03
** 
B +172.13
2013-10-06T10 Lu xa +217.78
2013-10-08T17 Me e +25.18
2013-10-09T11 Lu d −19.54
2013-10-10T11 Lu p 0.002472
2013-10-10T21 Lu v +280.97
2013-10-18T11 Lu o +25.74
2013-10-19T09 Lu xd +37.67
2013-10-19T13 Me d −20.32
2013-10-20T09
** 
S +256.68
2013-10-20T22 Me Rg +228.39
2013-10-22T21 Lu +d +19.51
2013-10-25T01 Lu V +107.01
2013-10-25T02 Lu a 0.002704
2013-10-31T05 Me p 0.6716
2013-10-31T14 Ve e +46.96
2013-11-01T00 Me V +219.99
2013-11-01T08 Me c +219.57
2013-11-02T14 Ju d +21.86
2013-11-02T18 Lu xa +217.75
2013-11-02T20 Me xd +217.67
2013-11-03T00 Lu c +221.29
2013-11-03T18
** 
B +170.48
2013-11-05T17 Sa v +224.21
2013-11-05T18 Lu d −19.51
2013-11-05T21 Lu p 0.002442
2013-11-05T22 Sa a 10.86
2013-11-05T23 Lu v +263.73
2013-11-06T00 Sa c +224.24
2013-11-06T04 Ve d −27.16
2013-11-06T16 Ju Rg +110.51
2013-11-08T17 Ju xd +110.50
2013-11-10T09 Me Pg +212.49
2013-11-11T23 Me +d −10.38
2013-11-12T02 Ne d −11.19
2013-11-13T01 Ne Pg +332.58
2013-11-15T17 Lu xd +37.78
2013-11-17T03 Lu o +55.46
2013-11-17T15 Me e −19.34
2013-11-17T15
** 
S +256.42
2013-11-19T05 Lu +d +19.53
2013-11-21T21 Lu a 0.002710
2013-11-22T03 Lu V +115.71
2013-11-30T04 Lu xa +217.48
2013-12-02T12 Lu c +250.98
2013-12-03T04 Lu d −19.56
2013-12-03T14
** 
B +164.63
2013-12-03T22 Lu p 0.002407
2013-12-04T00 Lu v +273.47
2013-12-11T03 Me xa +250.04
2013-12-12T22 Lu xd +37.07
2013-12-15T08 Ur d +2.77
2013-12-16T13 Lu +d +19.57
2013-12-16T21 Lu o +85.63
2013-12-17T03 Ur Pg +8.59
2013-12-17T13
** 
S +229.41
2013-12-19T11 Lu a 0.002716
2013-12-19T21 Lu V +121.12
2013-12-20T17 Ve xd +298.97
2013-12-21T09 Ve Rg +298.98
2013-12-25T00 Me a 1.445
2013-12-27T12 Lu xa +215.86
2013-12-27T15 Me d −24.92
2013-12-29T00 Me o +278.07
2013-12-30T16 Lu d −19.54
2013-12-31T23 Lu c +280.96[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2013.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19