AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2016

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2016


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2016] [Q 2016]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2016-01-01T20 Lu V +192.58
2016-01-01T23 Lu a 0.002702
2016-01-03T13 Me xd +300.84
2016-01-04T07 Ju d +3.85
2016-01-04T23
** 
s +87.73
2016-01-05T00 Me Rg +301.04
2016-01-07T15 Ju Rg +173.24
2016-01-08T05 Lu d −18.43
2016-01-08T12
** 
B +128.11
2016-01-09T13 Lu c +289.21
2016-01-12T22 Me +d −18.33
2016-01-14T01 Me c +293.83
2016-01-14T03 Lu xd +353.47
2016-01-14T04 Lu v +353.86
2016-01-14T09 Me V +293.43
2016-01-14T15 Lu p 0.002471
2016-01-15T03 Me p 0.6669
2016-01-21T00
** 
S +174.26
2016-01-21T04 Lu +d +18.38
2016-01-21T13
** 
b +81.39
2016-01-23T13 Lu o +123.48
2016-01-25T10 Me Pg +284.91
2016-01-27T11 Lu xa +172.51
2016-01-27T15 Ve d −22.46
2016-01-29T20 Lu V +200.63
2016-01-29T20 Lu a 0.002704
2016-02-04T16 Lu d −18.30
2016-02-05T04
** 
B +121.31
2016-02-06T15 Me e −25.54
2016-02-06T20 Me d −20.93
2016-02-08T02 Lu c +319.27
2016-02-10T08 Lu xd +351.96
2016-02-10T09 Lu v +352.70
2016-02-10T15 Lu p 0.002436
2016-02-10T20 Me xa +296.87
2016-02-14T09 Ve xa +297.19
2016-02-17T11 Lu +d +18.26
2016-02-18T23
** 
S +174.43
2016-02-22T06 Lu o +153.55
2016-02-23T18 Lu xa +171.77
2016-02-26T14 Lu a 0.002710
2016-02-26T17 Lu V +207.04
2016-02-28T03 Ne c +339.49
2016-02-28T09 Ne v +339.50
2016-02-28T22 Ne a 30.95
2016-03-03T02 Lu d −18.22
2016-03-05T00
** 
B +127.24
2016-03-06T13 Ve v +323.35
2016-03-07T22 Ju o +168.30
2016-03-08T01 Ju V +168.29
2016-03-08T06 Ju p 4.435
2016-03-08T13 Lu c +319.43
2016-03-08T18 Lu xd +351.82
2016-03-09T19 Lu p 0.002403
2016-03-09T19 Lu v +7.57
2016-03-13T08 Sa d −21.01
2016-03-15T17 Lu +d +18.21
2016-03-17T12 Me a 1.361
2016-03-19T14
** 
S +190.30
2016-03-22T01 Lu xa +171.84
2016-03-22T23 Me o +2.96
2016-03-23T00 Lu o +183.31
2016-03-24T21 Sa Rg +256.41
2016-03-25T00 Lu V +207.29
2016-03-25T02 Lu a 0.002715
2016-03-28T18 Me v +14.66
2016-03-30T09 Lu d −18.24
2016-03-31T12 Me xd +20.29
2016-04-02T20
** 
B +146.82
2016-04-05T05 Lu xd +351.66
2016-04-06T23 Lu c +18.10
2016-04-07T05 Lu p 0.002388
2016-04-07T09 Lu v +24.28
2016-04-09T02 Ur v +20.44
2016-04-09T09 Ur c +20.46
2016-04-10T01 Ur a 20.97
2016-04-12T00 Lu +d +18.28
2016-04-17T00 Ma Rg +248.90
2016-04-17T22
** 
S +232.09
2016-04-17T23 Me e +19.73
2016-04-18T06 Lu xa +171.41
2016-04-20T11 Lu V +197.98
2016-04-21T04 Lu a 0.002716
2016-04-21T17 Lu o +212.53
2016-04-25T06 Me +d +21.23
2016-04-26T16 Lu d −18.38
2016-04-28T05 Me Rg +53.60
2016-04-28T08 Ma xa +248.10
2016-05-02T09
** 
B +168.12
2016-05-02T13 Lu xd +350.51
2016-05-05T16 Lu p 0.002392
2016-05-05T21 Lu v +40.26
2016-05-06T07 Lu c +46.68
2016-05-06T09 Ju +d +7.84
2016-05-07T15
** 
s +274.62
2016-05-08T19 Me xa +49.61
2016-05-08T23 Ju Pg +163.26
2016-05-09T03 Me c +49.42
2016-05-09T10 Lu +d +18.45
2016-05-09T15 Me V +49.10
2016-05-10T03 Ma d −21.77
2016-05-11T05 Me p 0.5544
2016-05-15T08 Lu xa +169.64
2016-05-16T08
** 
S +266.09
2016-05-17T16 Lu V +197.34
2016-05-18T10 Lu a 0.002713
2016-05-21T09 Lu o +241.25
2016-05-21T23 Ma o +241.79
2016-05-22T01 Me Pg +44.34
2016-05-23T23 Lu d −18.54
2016-05-24T19 Ma V +240.79
2016-05-25T14 Me d +12.85
2016-05-29T16 Lu xd +348.09
2016-05-30T05
** 
B +185.10
2016-05-30T08 Ve V +67.95
2016-05-30T09 Ma p 0.5032
2016-05-30T17 Ve v +68.39
2016-06-02T18 Sa o +253.11
2016-06-02T21 Sa p 9.015
2016-06-02T21 Sa V +253.10
2016-06-02T22 Lu p 0.002414
2016-06-03T05 Lu v +53.84
2016-06-04T15 Lu c +74.87
2016-06-05T00 Me e −23.92
2016-06-05T21 Lu +d +18.58
2016-06-05T23 Ve o +76.11
2016-06-06T12 Ve xd +76.77
2016-06-06T14 Ve a 1.735
2016-06-10T09 Ne +d −7.82
2016-06-11T10 Lu xa +166.79
2016-06-13T05 Ne Rg +342.04
2016-06-14T10 Lu V +202.75
2016-06-15T00 Lu a 0.002707
2016-06-16T02
** 
S +288.29
2016-06-19T07 Ve V +92.44
2016-06-19T23 Lu o +269.57
2016-06-20T06 Lu d −18.61
2016-06-20T12 Ve +d +23.92
2016-06-22T07 Ma +d −20.99
2016-06-25T17 Lu xd +345.24
2016-06-27T12 Me xd +85.92
2016-06-29T11 Ma Pg +233.06
2016-06-30T18 Lu p 0.002446
2016-07-01T03 Lu v +62.26
2016-07-03T08 Lu +d +18.60
2016-07-03T11 Me +d +24.15
2016-07-03T23 Lu c +102.93
2016-07-04T19 Me v +101.48
2016-07-06T12 Ve v +113.60
2016-07-07T00 Me o +106.24
2016-07-08T12 Me a 1.332
2016-07-08T13 Lu xa +164.21
2016-07-10T08
** 
B +193.56
2016-07-12T08 Lu V +210.01
2016-07-12T17 Lu a 0.002702
2016-07-17T15 Lu d −18.57
2016-07-19T10 Lu o +297.68
2016-07-21T07 Ve V +131.79
2016-07-22T19 Lu xd +343.32
2016-07-24T06
** 
S +268.91
2016-07-26T23 Lu p 0.002471
2016-07-27T17 Lu v +52.32
2016-07-27T22 Ur +d +8.92
2016-07-28T19 Sa +d −20.30
2016-07-29T05 Ur Rg +24.51
2016-07-30T10 Ve v +143.00
2016-07-30T16 Lu +d +18.53
2016-08-02T08 Lu c +130.98
2016-08-04T18 Me xa +158.10
2016-08-04T19 Lu xa +162.87
2016-08-09T08 Lu V +217.69
2016-08-09T11 Lu a 0.002702
2016-08-09T14
** 
B +159.96
2016-08-12T20 Sa Pg +249.78
2016-08-14T00 Lu d −18.49
2016-08-16T03 Me e +27.37
2016-08-17T21 Lu o +325.84
2016-08-19T02 Lu xd +342.68
2016-08-21T13 Lu p 0.002454
2016-08-21T15 Lu v +19.27
2016-08-22T20
** 
S +214.26
2016-08-26T23 Lu +d +18.46
2016-08-30T00 Me Rg +179.08
2016-08-31T19 Me d −3.45
2016-08-31T21 Lu c +159.34
2016-09-01T03 Lu xa +162.68
2016-09-01T10 Ne p 28.95
2016-09-02T01 Ne V +340.63
2016-09-02T04 Ne o +340.62
2016-09-02T06
** 
b +73.06
2016-09-06T06 Lu a 0.002708
2016-09-06T07 Lu V +225.43
2016-09-06T15
** 
B +145.79
2016-09-09T20 Me p 0.6355
2016-09-10T09 Lu d −18.45
2016-09-11T18 Me V +171.36
2016-09-12T11 Me c +170.63
2016-09-15T11 Lu xd +342.74
2016-09-16T07 Lu o +354.31
2016-09-18T05 Lu p 0.002419
2016-09-18T07 Lu v +24.07
2016-09-20T11
** 
S +207.78
2016-09-21T17 Me Pg +164.82
2016-09-23T00 Ma d −25.91
2016-09-23T04 Lu +d +18.47
2016-09-23T11 Me xd +165.08
2016-09-24T12
** 
s +80.79
2016-09-24T19 Ju a 6.454
2016-09-25T08 Me +d +6.02
2016-09-25T19 Ju c +183.63
2016-09-26T02 Ve xa +213.64
2016-09-26T22 Ju v +183.87
2016-09-28T05 Me e −17.83
2016-09-28T10 Lu xa +162.70
2016-09-30T12 Lu c +188.24
2016-10-03T22 Lu a 0.002715
2016-10-04T03 Lu V +231.57
2016-10-06T19
** 
B +137.59
2016-10-07T17 Lu d −18.55
2016-10-12T21 Lu xd +342.26
2016-10-14T05 Me v +192.67
2016-10-14T07 Ur p 18.95
2016-10-14T19 Ur V +22.51
2016-10-14T22 Ur o +22.51
2016-10-15T16 Lu o +23.25
2016-10-16T11 Lu p 0.002392
2016-10-16T14 Lu v +37.26
2016-10-19T02
** 
S +179.63
2016-10-20T11 Lu +d +18.62
2016-10-25T13 Lu xa +161.66
2016-10-26T23 Me o +214.39
2016-10-29T05
** 
b +70.73
2016-10-30T05 Lu c +217.76
2016-10-31T04 Lu V +229.25
2016-10-31T07 Lu a 0.002718
2016-10-31T18 Me xa +222.16
2016-11-02T06 Me a 1.441
2016-11-04T01 Lu d −18.74
2016-11-04T17
** 
B +116.25
2016-11-09T03 Lu xd +340.23
2016-11-13T23 Lu p 0.002383
2016-11-14T01 Lu v +52.50
2016-11-14T01 Lu o +52.62
2016-11-14T02 Ve d −25.59
2016-11-16T21 Lu +d +18.82
2016-11-17T07
** 
S +158.62
2016-11-18T02 Ne d −8.91
2016-11-19T12 Ne Pg +339.24
2016-11-21T14 Lu xa +159.10
2016-11-26T11 Lu V +217.83
2016-11-27T08 Lu a 0.002718
2016-11-29T00 Lu c +247.70
2016-12-01T07 Lu d −18.91
2016-12-02T05 Me d −25.84
2016-12-03T07
** 
B +104.36
2016-12-06T05 Lu xd +337.12
2016-12-09T15 Sa v +258.83
2016-12-09T19 Sa a 11.03
2016-12-09T23 Sa c +258.87
2016-12-10T19 Me e +20.67
2016-12-12T11 Lu p 0.002396
2016-12-12T13 Lu v +67.81
2016-12-13T12 Lu o +82.42
2016-12-14T09 Lu +d +18.94
2016-12-16T10
** 
S +151.00
2016-12-18T16 Lu xa +155.95
2016-12-18T22 Me Rg +285.13
2016-12-20T10 Me xd +284.92
2016-12-24T03 Lu V +222.11
2016-12-24T18 Lu a 0.002713
2016-12-27T02 Ur d +7.47
2016-12-27T07 Ma v +336.38
2016-12-28T06 Me c +277.48
2016-12-28T10 Me V +277.26
2016-12-28T15 Lu d −18.96
2016-12-28T18 Lu c +277.97
2016-12-28T19 Me p 0.6742
2016-12-28T19 Ur Pg +20.56
2016-12-30T17
** 
B +107.00[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2016.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19