AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2019

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2019


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2019] [Q 2019]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2019-01-01T11 Me xa +265.31
2019-01-01T13 Sa a 11.04
2019-01-01T17 Sa c +281.54
2019-01-02T01 Sa v +281.57
2019-01-04T13 Ur d +10.48
2019-01-05T06 Lu d −21.55
2019-01-05T13 Lu c +285.42
2019-01-05T18 Ve e −46.86
2019-01-06T06 Ur Pg +28.60
2019-01-06T12 Lu xd +296.73
2019-01-07T18
** 
B +105.86
2019-01-08T15 Lu a 0.002715
2019-01-08T19 Lu V +324.08
2019-01-10T05 Me d −24.15
2019-01-12T18
** 
b +86.53
2019-01-14T16 Ma xd +9.52
2019-01-19T11 Lu +d +21.54
2019-01-20T10 Lu xa +116.76
2019-01-20T17 Lu o +120.85
2019-01-21T05
** 
S +147.56
2019-01-21T08 Lu p 0.002389
2019-01-21T09 Lu v +130.87
2019-01-22T06 Me a 1.423
2019-01-30T00 Me o +310.58
2019-01-30T08 Ma v +20.12
2019-02-01T12 Lu d −21.55
2019-02-02T18 Lu xd +296.83
2019-02-04T09 Lu c +315.76
2019-02-04T13 Lu V +318.07
2019-02-04T21 Lu a 0.002718
2019-02-05T00
** 
B +95.10
2019-02-09T15 Ve d −21.20
2019-02-10T04 Me v +330.48
2019-02-15T21 Lu +d +21.58
2019-02-16T21 Lu xa +116.49
2019-02-18T21 Lu p 0.002385
2019-02-19T01 Lu v +149.06
2019-02-19T03
** 
S +142.09
2019-02-19T03 Lu o +150.73
2019-02-20T03 Me xd +347.81
2019-02-26T09 Me e +18.07
2019-02-28T18 Lu d −21.64
2019-03-01T23 Lu xd +296.03
2019-03-03T07 Lu V +311.79
2019-03-03T23 Lu a 0.002717
2019-03-05T06 Me Rg +359.65
2019-03-05T11
** 
B +94.69
2019-03-06T04 Lu c +345.78
2019-03-06T11 Ne v +346.17
2019-03-06T13 Ne c +346.17
2019-03-07T07 Me +d +2.79
2019-03-07T08 Ne a 30.93
2019-03-08T13
** 
s +106.89
2019-03-13T21 Ve xa +315.12
2019-03-14T13 Me c +354.19
2019-03-15T05 Lu +d +21.77
2019-03-15T09 Me V +353.39
2019-03-16T04 Lu xa +114.85
2019-03-16T10
** 
b +106.51
2019-03-17T18 Me p 0.6091
2019-03-19T04
** 
S +141.47
2019-03-19T07 Lu p 0.002402
2019-03-19T14 Lu v +165.47
2019-03-20T13 Lu o +180.18
2019-03-28T01 Lu d −21.86
2019-03-28T01 Me Pg +346.10
2019-03-29T01 Lu xd +293.77
2019-03-30T10 Me xa +346.36
2019-03-30T22 Lu V +316.23
2019-03-31T12 Lu a 0.002711
2019-04-01T21
** 
B +95.63
2019-04-02T15 Me d −5.58
2019-04-04T20 Lu c +15.29
2019-04-09T07 Ju d −22.68
2019-04-10T04 Ju Rg +264.35
2019-04-11T03 Me e −27.64
2019-04-11T11 Lu +d +22.02
2019-04-12T06 Lu xa +112.02
2019-04-16T09 Lu p 0.002435
2019-04-16T12
** 
S +148.36
2019-04-16T19 Lu v +177.39
2019-04-18T23 Lu o +209.10
2019-04-22T11 Ur c +32.54
2019-04-22T16 Ur v +32.55
2019-04-23T01 Ur a 20.85
2019-04-24T09 Lu d −22.13
2019-04-25T03 Lu xd +290.74
2019-04-26T17 Sa +d −21.48
2019-04-27T20 Lu V +323.46
2019-04-28T06 Lu a 0.002704
2019-04-29T11 Sa Rg +290.52
2019-04-30T00
** 
B +107.70
2019-05-04T10 Lu c +44.19
2019-05-08T17 Lu +d +22.24
2019-05-09T06 Lu xa +109.35
2019-05-13T09 Lu p 0.002467
2019-05-14T02 Lu v +177.59
2019-05-15T14
** 
S +170.91
2019-05-16T10 Ma +d +24.56
2019-05-18T09 Lu o +237.67
2019-05-19T03 Me xd +56.06
2019-05-19T21 Me a 1.323
2019-05-20T23 Me o +60.12
2019-05-21T18 Lu d −22.32
2019-05-22T06 Me v +62.91
2019-05-22T07 Lu xd +288.45
2019-05-25T20 Lu V +331.04
2019-05-26T01 Lu a 0.002701
2019-05-28T09
** 
B +136.34
2019-06-02T22 Lu c +72.59
2019-06-05T00 Lu +d +22.36
2019-06-05T09 Me +d +25.50
2019-06-05T10 Lu xa +107.88
2019-06-07T11 Lu p 0.002463
2019-06-07T13 Lu v +138.12
2019-06-10T03 Ju o +259.48
2019-06-10T04 Ju V +259.48
2019-06-11T15 Ju p 4.284
2019-06-13T03
** 
s +212.16
2019-06-13T15
** 
S +223.67
2019-06-16T20 Lu o +265.91
2019-06-17T18 Ne +d −5.39
2019-06-18T03 Lu d −22.38
2019-06-18T13 Lu xd +287.62
2019-06-20T22 Ne Rg +348.73
2019-06-22T18 Lu V +338.21
2019-06-22T19 Lu a 0.002704
2019-06-23T12 Me e +25.15
2019-06-26T10 Me xa +119.93
2019-06-27T06
** 
B +172.89
2019-07-02T07 Lu c +100.61
2019-07-02T09 Lu +d +22.38
2019-07-02T18 Lu xa +107.65
2019-07-04T17 Lu p 0.002431
2019-07-04T18 Lu v +136.58
2019-07-05T00 Ve xd +92.33
2019-07-06T16 Ve +d +23.43
2019-07-07T11 Me Rg +124.47
2019-07-08T22 Sa V +287.24
2019-07-09T04 Sa o +287.22
2019-07-09T08 Sa p 9.033
2019-07-12T14
** 
S +314.99
2019-07-15T10 Lu d −22.37
2019-07-15T21 Lu xd +287.68
2019-07-16T09 Lu o +294.07
2019-07-16T18 Me d +15.36
2019-07-17T22 Me p 0.5763
2019-07-20T06 Me V +119.00
2019-07-20T11 Lu a 0.002710
2019-07-20T13 Lu V +344.01
2019-07-21T00 Me c +118.48
2019-07-22T23 Ma V +133.68
2019-07-27T11
** 
B +193.17
2019-07-29T19 Lu +d +22.37
2019-07-30T04 Lu xa +107.59
2019-07-31T15 Lu c +128.61
2019-07-31T15 Me Pg +113.95
2019-08-01T19 Lu p 0.002402
2019-08-01T22 Lu v +148.09
2019-08-02T01 Ju +d −22.12
2019-08-09T15 Me e −18.99
2019-08-10T08 Ur +d +13.25
2019-08-10T14 Ve a 1.731
2019-08-11T01 Ju Pg +254.51
2019-08-11T11 Ur Rg +36.62
2019-08-11T16 Lu d −22.40
2019-08-11T17 Me +d +19.25
2019-08-12T02 Lu xd +287.45
2019-08-14T00 Ve o +141.51
2019-08-14T05
** 
S +281.33
2019-08-15T00 Lu o +322.43
2019-08-15T02 Me xd +124.96
2019-08-16T21 Lu V +344.46
2019-08-16T22 Lu a 0.002716
2019-08-26T05 Lu +d +22.48
2019-08-26T13 Lu xa +106.70
2019-08-28T06 Me v +148.89
2019-08-28T07 Ma a 2.675
2019-08-29T22 Lu c +156.76
2019-08-30T03 Lu p 0.002388
2019-08-30T07 Lu v +162.37
2019-09-01T23 Ma c +159.71
2019-09-04T00 Me o +162.10
2019-09-04T12
** 
B +181.37
2019-09-07T21 Lu d −22.54
2019-09-08T05 Lu xd +285.96
2019-09-08T23 Ne p 28.93
2019-09-09T13 Ne V +347.32
2019-09-09T19 Ne o +347.31
2019-09-10T06 Me a 1.387
2019-09-12T07 Lu V +334.80
2019-09-13T01 Lu a 0.002716
2019-09-13T16 Lu o +282.20
2019-09-17T19 Sa Pg +283.91
2019-09-18T08
** 
S +231.82
2019-09-22T09 Me xa +194.27
2019-09-22T13 Lu +d +22.68
2019-09-22T18 Lu xa +104.44
2019-09-27T08 Sa d −22.52
2019-09-27T14 Lu p 0.002392
2019-09-27T17 Lu v +177.30
2019-09-28T06 Lu c +185.34
2019-10-01T15 Ve v +201.85
2019-10-03T21
** 
B +142.86
2019-10-05T04 Lu d −22.78
2019-10-05T06 Lu xd +283.19
2019-10-09T11 Lu V +333.62
2019-10-10T07 Lu a 0.002713
2019-10-13T09 Lu o +20.26
2019-10-17T12 Ve V +221.57
2019-10-17T17
** 
S +182.61
2019-10-19T12 Me e +24.47
2019-10-19T19 Lu xa +101.40
2019-10-19T19 Lu +d +22.94
2019-10-24T14 Ve xa +230.38
2019-10-25T11 Ve v +231.46
2019-10-25T22 Lu p 0.002415
2019-10-26T01 Lu v +190.70
2019-10-27T08 Ur p 18.83
2019-10-27T15 Lu c +214.40
2019-10-27T18 Ur V +34.61
2019-10-27T20 Ur o +34.61
2019-10-28T23 Me d −22.42
2019-10-31T03 Me Rg +237.64
2019-11-01T02
** 
B +119.40
2019-11-01T09 Lu xd +280.28
2019-11-01T12 Lu d −23.05
2019-11-06T08 Lu V +340.33
2019-11-06T20 Lu a 0.002708
2019-11-08T12
** 
b +57.04
2019-11-10T06 Me p 0.6748
2019-11-10T21 Me V +229.25
2019-11-11T01 Me xd +229.02
2019-11-11T03 Me c +228.94
2019-11-12T01 Lu o +49.89
2019-11-15T08
** 
S +166.57
2019-11-15T20 Lu xa +99.17
2019-11-16T01 Lu +d +23.15
2019-11-20T01
** 
s +58.93
2019-11-20T07 Me Pg +221.59
2019-11-21T13 Me +d −13.08
2019-11-22T19 Lu p 0.002451
2019-11-22T23 Lu v +198.84
2019-11-25T02 Ne d −6.51
2019-11-26T03 Lu c +244.06
2019-11-26T21 Ne Pg +345.93
2019-11-28T00 Me e −19.92
2019-11-28T04 Ve d −24.79
2019-11-28T16 Lu xd +278.66
2019-11-28T22 Lu d −23.20
2019-11-29T13
** 
B +110.27
2019-12-04T10 Lu V +349.40
2019-12-04T16 Lu a 0.002704
2019-12-06T13 Ju d −23.30
2019-12-11T17 Lu o +79.85
2019-12-13T02 Lu xa +98.41
2019-12-13T08 Lu +d +23.23
2019-12-13T11
** 
S +148.23
2019-12-18T08 Lu p 0.002475
2019-12-18T16 Lu v +176.53
2019-12-19T08 Me xa +255.60
2019-12-25T10 Ju a 6.213
2019-12-25T17 Lu c +274.10
2019-12-25T18
** 
b +49.56
2019-12-26T01 Lu xd +278.40
2019-12-26T08 Lu d −23.23
2019-12-27T06 Ju c +275.71
2019-12-28T05
** 
B +91.33
2019-12-28T06 Ju v +275.94[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2019.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19