AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2021

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2021


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2021] [Q 2021]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2021-01-01T16
** 
S +139.55
2021-01-06T08 Me v +297.33
2021-01-09T03 Lu p 0.002456
2021-01-09T06 Lu v +244.31
2021-01-10T08 Lu xd +259.72
2021-01-11T18 Ve d −23.18
2021-01-11T20 Lu d −24.87
2021-01-12T02 Ur d +13.34
2021-01-12T17 Lu c +293.23
2021-01-13T18 Ur Pg +36.73
2021-01-14T07 Ve v +277.76
2021-01-15T23 Ve xa +279.83
2021-01-16T04
** 
B +82.39
2021-01-21T01 Lu a 0.002703
2021-01-21T04 Lu V +40.76
2021-01-23T08 Sa v +304.32
2021-01-23T09 Sa a 10.97
2021-01-23T13 Me e +18.56
2021-01-23T15 Sa c +304.35
2021-01-23T21 Me xd +323.19
2021-01-24T09 Lu xa +79.13
2021-01-26T03 Lu +d +24.90
2021-01-27T14 Ju a 6.071
2021-01-28T07 Lu o +129.08
2021-01-28T13 Ju c +309.38
2021-01-29T11 Ju v +309.59
2021-01-30T03 Me Rg +326.50
2021-01-30T08
** 
S +125.11
2021-02-02T06 Lu v +198.32
2021-02-03T00 Me +d −10.53
2021-02-03T07 Lu p 0.002474
2021-02-04T03
** 
b +75.38
2021-02-06T12 Lu xd +258.18
2021-02-08T01 Me c +320.02
2021-02-08T03 Lu d −24.95
2021-02-08T14 Me V +319.36
2021-02-10T02 Me p 0.6472
2021-02-11T07 Lu c +323.27
2021-02-12T13
** 
B +76.19
2021-02-17T22 Lu a 0.002704
2021-02-18T06 Lu V +49.18
2021-02-20T13 Me Pg +311.03
2021-02-20T13 Lu xa +76.76
2021-02-22T11 Lu +d +25.05
2021-02-26T20 Lu o +158.96
2021-02-27T05
** 
S +124.92
2021-02-27T21 Me d −16.11
2021-03-01T06 Lu v +194.03
2021-03-01T17 Lu p 0.002443
2021-03-03T04 Me xa +316.26
2021-03-05T12 Lu xd +255.35
2021-03-05T21 Me e −27.26
2021-03-07T08 Lu d −25.16
2021-03-10T12 Ne c +350.64
2021-03-10T14 Ne v +350.65
2021-03-11T09 Ne a 30.92
2021-03-12T21
** 
B +74.89
2021-03-12T22 Lu c +196.96
2021-03-17T16 Lu a 0.002709
2021-03-18T04 Lu V +56.56
2021-03-19T15 Lu xa +73.68
2021-03-21T20 Lu +d +25.30
2021-03-26T00 Ve o +6.12
2021-03-27T19
** 
S +123.85
2021-03-28T06 Lu o +188.34
2021-03-29T10 Lu v +205.87
2021-03-29T18 Ve a 1.723
2021-03-29T18 Lu p 0.002408
2021-04-01T14 Lu xd +252.53
2021-04-03T14 Lu d −25.41
2021-04-10T01
** 
B +78.51
2021-04-11T14 Lu c +22.41
2021-04-14T05 Lu a 0.002715
2021-04-14T19 Lu V +60.63
2021-04-15T01 Me a 1.337
2021-04-15T17 Lu xa +71.45
2021-04-18T03 Lu +d +25.54
2021-04-19T00 Me o +30.15
2021-04-21T21 Me xd +36.29
2021-04-21T22 Me v +36.39
2021-04-22T09 Ma +d +24.90
2021-04-25T21
** 
S +135.79
2021-04-26T15 Lu o +217.12
2021-04-26T22 Lu v +221.82
2021-04-27T03 Lu p 0.002389
2021-04-28T21 Lu xd +251.02
2021-04-30T07 Ur c +40.69
2021-04-30T15 Ur v +40.71
2021-04-30T19 Ur a 20.76
2021-04-30T21 Lu d −25.60
2021-05-08T04
** 
B +99.33
2021-05-09T03 Ve xd +60.69
2021-05-11T07 Lu c +51.31
2021-05-11T09 Lu a 0.002717
2021-05-11T18 Lu V +56.79
2021-05-12T22 Lu xa +70.71
2021-05-15T10 Lu +d +25.64
2021-05-16T20 Me e +21.89
2021-05-17T08 Me +d +25.25
2021-05-18T00 Sa +d −17.36
2021-05-22T20 Sa Rg +313.52
2021-05-24T06
** 
S +161.06
2021-05-25T12 Lu v +238.67
2021-05-25T13 Lu p 0.002388
2021-05-25T23 Lu o +245.42
2021-05-26T07 Lu xd +250.70
2021-05-28T07 Lu d −25.64
2021-05-29T10 Me Rg +84.72
2021-05-30T04 Me xa +84.69
2021-06-04T23 Ve +d +24.43
2021-06-05T17
** 
B +119.37
2021-06-07T11 Lu V +50.58
2021-06-07T14 Lu a 0.002715
2021-06-09T04 Lu xa +70.79
2021-06-09T22 Lu c +79.79
2021-06-09T22 Me p 0.5504
2021-06-10T10 Me V +80.43
2021-06-10T13 Me c +80.36
2021-06-11T15 Lu +d +25.64
2021-06-16T08 Ju +d −11.58
2021-06-20T02 Ju Rg +332.19
2021-06-20T23
** 
S +181.54
2021-06-21T16 Ne +d −3.73
2021-06-21T17 Me d +18.26
2021-06-22T09 Me Pg +76.13
2021-06-22T18 Lu xd +250.74
2021-06-22T21 Lu p 0.002406
2021-06-23T00 Lu v +254.78
2021-06-24T06 Lu o +273.50
2021-06-24T17 Lu d −25.63
2021-06-25T01 Ne Rg +353.20
2021-07-02T14
** 
B +139.33
2021-07-04T16 Me e −21.34
2021-07-04T22 Lu V +52.82
2021-07-05T03 Lu a 0.002709
2021-07-06T10 Lu xa +70.49
2021-07-08T21 Lu +d +25.61
2021-07-09T13 Lu c +108.05
2021-07-18T20 Me xd +102.46
2021-07-18T23
** 
S +232.43
2021-07-19T11 Me +d +22.86
2021-07-20T01 Lu xd +249.78
2021-07-20T22 Lu p 0.002437
2021-07-21T06 Lu v +267.71
2021-07-22T03 Lu d −25.64
2021-07-23T14 Lu o +301.42
2021-07-24T00
** 
s +212.48
2021-07-28T12 Me v +122.04
2021-07-29T07
** 
B +183.13
2021-07-31T23 Me o +129.37
2021-08-01T17 Lu V +58.36
2021-08-01T18 Sa o +310.19
2021-08-01T19 Lu a 0.002703
2021-08-01T23 Sa p 8.935
2021-08-02T00 Sa V +310.17
2021-08-02T14 Lu xa +68.92
2021-08-05T00 Me a 1.350
2021-08-05T04 Lu +d +25.69
2021-08-08T01 Lu c +136.23
2021-08-12T10
** 
S +260.81
2021-08-16T04 Lu xd +247.57
2021-08-16T20 Lu p 0.002467
2021-08-17T14 Lu v +267.90
2021-08-18T10 Lu d −25.76
2021-08-18T13 Ur +d +15.88
2021-08-19T09 Ju V +327.24
2021-08-19T10 Ur Rg +44.80
2021-08-19T12 Ju o +327.23
2021-08-19T17 Ju p 4.013
2021-08-21T18
** 
B +212.51
2021-08-22T00 Lu o +329.61
2021-08-26T03 Me xa +174.76
2021-08-28T16 Ve xa +195.29
2021-08-29T14 Lu a 0.002701
2021-08-29T15 Lu V +65.11
2021-08-29T17 Lu xa +66.17
2021-09-01T12 Lu +d +25.87
2021-09-01T12
** 
S +346.98
2021-09-06T12 Lu c +164.62
2021-09-10T05 Lu v +216.70
2021-09-10T22 Lu p 0.002463
2021-09-12T04 Lu xd +244.73
2021-09-13T00 Ne p 28.92
2021-09-13T09 Me e +26.64
2021-09-13T12 Ne V +351.80
2021-09-13T21 Ne o +351.79
2021-09-14T15 Lu d −25.98
2021-09-16T02
** 
B +165.96
2021-09-19T23 Ma a 2.638
2021-09-20T11 Lu o +358.22
2021-09-25T19 Lu xa +63.43
2021-09-26T09 Lu a 0.002705
2021-09-26T13 Lu V +72.23
2021-09-26T16 Me Rg +205.48
2021-09-26T21 Me d −13.35
2021-09-28T20 Lu +d +26.11
2021-09-28T23
** 
S +218.08
2021-10-05T18
** 
b +114.57
2021-10-05T23 Lu c +193.42
2021-10-07T08 Me p 0.6584
2021-10-07T16 Ma c +195.12
2021-10-07T21 Lu v +221.86
2021-10-08T05 Lu p 0.002429
2021-10-08T16 Me V +197.20
2021-10-09T04 Me c +196.60
2021-10-09T07 Lu xd +242.54
2021-10-10T11 Sa d −19.34
2021-10-10T13 Sa Pg +306.88
2021-10-11T21 Lu d −26.20
2021-10-12T18
** 
B +148.50
2021-10-14T05
** 
s +115.48
2021-10-14T20 Me xd +191.15
2021-10-15T20 Ju d −15.15
2021-10-17T16 Ju Pg +322.33
2021-10-18T03 Me Pg +190.13
2021-10-20T03 Lu o +27.44
2021-10-20T13 Me +d −2.88
2021-10-22T23 Lu xa +61.89
2021-10-24T03 Lu a 0.002711
2021-10-24T09 Lu V +78.25
2021-10-24T16 Me e −18.29
2021-10-26T04 Lu +d +26.29
2021-10-26T15
** 
S +196.14
2021-10-29T02 Ve e +46.93
2021-11-04T03 Ur p 18.74
2021-11-04T09 Lu c +222.70
2021-11-04T10 Ur V +42.79
2021-11-04T11 Ur o +42.78
2021-11-05T07 Lu v +236.80
2021-11-05T10 Lu p 0.002399
2021-11-05T15 Lu xd +241.73
2021-11-06T03 Ve d −27.24
2021-11-08T04 Lu d −26.32
2021-11-10T13
** 
B +123.21
2021-11-11T09 Me v +219.61
2021-11-18T21 Lu o +57.25
2021-11-19T05 Lu xa +61.69
2021-11-20T13 Lu a 0.002716
2021-11-20T16 Lu V +78.71
2021-11-22T02 Me xa +236.78
2021-11-22T10 Lu +d +26.34
2021-11-23T16
** 
S +157.81
2021-11-28T19 Ne d −4.86
2021-11-29T00 Me o +247.67
2021-11-30T02 Me a 1.451
2021-11-30T21 Ne Pg +350.41
2021-12-03T02 Lu xd +241.72
2021-12-03T19 Lu c +252.40
2021-12-03T22 Lu p 0.002385
2021-12-03T23 Lu v +255.02
2021-12-05T14 Lu d −26.33
2021-12-05T15 Me V +258.10
2021-12-08T08
** 
B +96.63
2021-12-15T14 Me d −25.44
2021-12-16T12 Lu xa +61.70
2021-12-16T22 Me v +275.84
2021-12-17T02 Lu V +68.94
2021-12-17T14 Lu a 0.002716
2021-12-18T16 Lu o +87.48
2021-12-18T22 Ve Rg +296.49
2021-12-19T04 Ma xa +244.42
2021-12-19T16 Lu +d +26.30
2021-12-19T19 Ve xd +296.47
2021-12-22T04
** 
S +134.21
2021-12-30T13 Lu xd +241.23[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2021.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19