AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2028

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2028


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2028] [Q 2028]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2028-01-02T23
** 
B +131.25
2028-01-08T10 Ju d +2.19
2028-01-09T14 Lu +d +26.62
2028-01-11T16 Lu o +111.44
2028-01-11T19 Ju Rg +177.51
2028-01-12T09 Lu xd +122.34
2028-01-12T18 Lu v +128.27
2028-01-12T19 Lu p 0.002400
2028-01-15T07
** 
S +171.63
2028-01-17T05 Me e +18.80
2028-01-19T00 Me xd +317.56
2028-01-22T09 Lu d −26.63
2028-01-22T21
** 
b +128.74
2028-01-23T22 Me Rg +319.69
2028-01-25T19 Lu xa +302.39
2028-01-26T03 Lu c +306.20
2028-01-28T03 Lu a 0.002717
2028-01-28T03 Lu V +330.03
2028-01-28T09 Me +d −12.95
2028-01-30T12
** 
B +115.50
2028-02-01T20 Me c +313.02
2028-02-02T08 Me V +312.41
2028-02-03T05 Ma v +324.48
2028-02-03T15 Me p 0.6535
2028-02-06T00 Lu +d +26.62
2028-02-08T20 Lu xd +122.33
2028-02-10T03 Lu o +141.41
2028-02-10T08 Lu p 0.002384
2028-02-10T10 Lu v +146.35
2028-02-10T22 Ur d +21.22
2028-02-12T08 Ur Pg +65.93
2028-02-12T21
** 
S +166.70
2028-02-13T19 Ve xd +8.03
2028-02-14T00 Me Pg +303.98
2028-02-18T15 Lu d −26.58
2028-02-19T17
** 
s +137.54
2028-02-22T01 Lu xa +302.19
2028-02-22T04 Me d −17.71
2028-02-23T13 Lu V +320.09
2028-02-24T04 Lu a 0.002718
2028-02-24T22 Lu c +336.37
2028-02-26T07 Me xa +310.85
2028-02-27T04 Me e −26.89
2028-02-28T15
** 
B +111.66
2028-03-04T08 Lu +d +26.48
2028-03-07T06 Lu xd +121.47
2028-03-09T20 Lu p 0.002390
2028-03-10T01 Lu v +163.67
2028-03-10T13 Lu o +170.98
2028-03-12T03 Ju o +172.58
2028-03-12T08 Ju V +172.56
2028-03-12T08
** 
S +153.45
2028-03-12T13 Ju p 4.440
2028-03-16T22 Lu d −26.40
2028-03-20T04 Lu xa +300.64
2028-03-20T15 Ma c +1.03
2028-03-21T09 Ve e +46.04
2028-03-21T19 Lu V +320.02
2028-03-22T12 Lu a 0.002715
2028-03-25T16 Lu c +6.03
2028-03-25T21 Ne v +6.32
2028-03-25T23 Ne c +6.33
2028-03-26T21 Ne a 30.86
2028-03-28T11
** 
B +96.97
2028-03-31T14 Lu +d +26.25
2028-04-03T10 Lu xd +119.11
2028-04-07T03 Lu p 0.002416
2028-04-07T08 Me a 1.343
2028-04-07T11 Lu v +178.42
2028-04-08T22 Lu o +200.09
2028-04-10T06
** 
S +138.66
2028-04-10T23 Me o +21.63
2028-04-13T07 Lu d −26.15
2028-04-15T08 Me v +30.76
2028-04-15T23 Me xd +32.12
2028-04-16T05 Lu xa +297.87
2028-04-18T15 Lu V +326.13
2028-04-19T03 Lu a 0.002708
2028-04-20T00 Sa c +30.94
2028-04-20T01 Sa a 10.27
2028-04-20T07 Sa v +30.98
2028-04-24T07 Lu c +35.15
2028-04-25T21
** 
B +86.86
2028-04-27T19 Lu +d +26.03
2028-04-30T10 Lu xd +116.18
2028-05-02T13 Ve +d +27.78
2028-05-04T22 Lu p 0.002450
2028-05-05T09 Lu v +186.75
2028-05-08T07 Lu o +228.73
2028-05-08T19 Me e +21.24
2028-05-09T03
** 
S +133.73
2028-05-10T10 Ve Rg +79.68
2028-05-10T13 Ju +d +6.21
2028-05-10T15 Lu d −25.98
2028-05-11T09 Ma a 2.412
2028-05-12T02 Me +d +24.69
2028-05-13T07 Ju Pg +167.54
2028-05-13T08 Lu xa +295.06
2028-05-16T14 Lu V +333.74
2028-05-16T21 Lu a 0.002702
2028-05-20T20 Me Rg +76.31
2028-05-23T20 Lu c +63.69
2028-05-23T23
** 
B +83.91
2028-05-24T06 Me xa +75.87
2028-05-25T01 Lu +d +25.93
2028-05-27T12 Lu xd +114.01
2028-05-30T00 Ur v +70.01
2028-05-30T07 Ur a 20.34
2028-05-30T10 Ur c +70.04
2028-05-30T18 Lu p 0.002472
2028-05-31T14 Lu v +171.78
2028-05-31T21 Ve p 0.2884
2028-05-31T21 Ve c +71.44
2028-05-31T23 Ve V +71.40
2028-06-01T14 Me c +72.10
2028-06-01T16 Me V +72.06
2028-06-01T18 Me p 0.5491
2028-06-04T08 Ve xa +69.29
2028-06-05T16
** 
S +130.24
2028-06-06T18 Lu o +257.01
2028-06-06T23 Lu d −25.92
2028-06-09T14 Lu xa +293.48
2028-06-10T10 Ma xd +62.28
2028-06-13T13 Lu V +341.22
2028-06-13T16 Lu a 0.002702
2028-06-13T17 Me Pg +67.75
2028-06-14T16 Me d +17.36
2028-06-20T04
** 
B +82.39
2028-06-21T09 Lu +d +25.93
2028-06-22T06 Lu c +91.86
2028-06-22T10 Ve Pg +63.18
2028-06-23T18 Lu xd +113.25
2028-06-25T16 Lu p 0.002450
2028-06-25T17 Lu v +141.19
2028-06-26T15 Me e −22.00
2028-07-01T09 Ve d +17.01
2028-07-03T14
** 
S +132.13
2028-07-04T07 Lu d −25.94
2028-07-06T06 Lu o +285.20
2028-07-06T18
** 
b +88.75
2028-07-06T21 Lu xa +293.19
2028-07-06T22 Ne +d +2.19
2028-07-10T21 Ne Rg +8.90
2028-07-11T10 Lu a 0.002707
2028-07-11T10 Lu V +348.08
2028-07-12T23 Me xd +98.02
2028-07-14T22 Me +d +23.27
2028-07-18T03
** 
B +89.90
2028-07-18T19 Lu +d +25.94
2028-07-21T04 Lu xd +113.24
2028-07-21T15 Lu c +119.82
2028-07-21T23 Me v +116.57
2028-07-23T10 Lu p 0.002417
2028-07-23T12 Lu v +147.90
2028-07-23T12 Ma +d +23.90
2028-07-24T23 Me o +123.02
2028-07-28T08 Me a 1.344
2028-07-31T12 Lu d −25.94
2028-08-01T15
** 
S +147.35
2028-08-03T04 Lu xa +293.26
2028-08-04T20 Lu o +313.45
2028-08-08T00 Lu a 0.002713
2028-08-08T02 Lu V +352.34
2028-08-10T16 Ve e −45.69
2028-08-15T02 Sa +d +12.82
2028-08-15T05 Lu +d +25.90
2028-08-15T14
** 
B +110.42
2028-08-16T23 Ve +d +20.21
2028-08-17T14 Lu xd +112.92
2028-08-19T22 Lu c +147.91
2028-08-20T05 Me xa +170.51
2028-08-20T16 Lu p 0.002394
2028-08-20T19 Lu v +161.18
2028-08-22T09 Sa Rg +41.31
2028-08-27T18 Lu d −25.84
2028-08-30T03
** 
S +172.03
2028-08-30T08 Lu xa +292.47
2028-09-03T11 Lu o +341.98
2028-09-04T00 Lu V +348.00
2028-09-04T07 Lu a 0.002717
2028-09-05T15 Me e +26.95
2028-09-11T12 Lu +d +25.71
2028-09-13T07
** 
B +130.40
2028-09-13T21 Lu xd +111.34
2028-09-16T08
** 
s +113.94
2028-09-18T02 Lu p 0.002387
2028-09-18T05 Lu v +175.85
2028-09-18T06 Lu c +176.33
2028-09-18T10 Ur Rg +74.24
2028-09-19T04 Me Rg +198.59
2028-09-19T16 Ur +d +22.47
2028-09-19T18 Me d −10.89
2028-09-24T01 Lu d −25.60
2028-09-25T12 Ve xd +142.57
2028-09-26T10 Lu xa +290.33
2028-09-27T03
** 
S +190.09
2028-09-28T16 Ne p 28.86
2028-09-28T20 Ju a 6.453
2028-09-29T09 Ne V +7.48
2028-09-29T14 Ne o +7.47
2028-09-29T22 Me p 0.6530
2028-09-30T00 Ju c +187.89
2028-09-30T12 Ju v +188.00
2028-09-30T13 Lu V +339.60
2028-10-01T08 Me V +190.41
2028-10-01T10 Lu a 0.002716
2028-10-01T22 Me c +189.76
2028-10-03T04 Lu o +10.98
2028-10-08T19 Lu +d +25.45
2028-10-08T22 Me xd +183.86
2028-10-09T09
** 
b +106.87
2028-10-10T22 Me Pg +183.48
2028-10-10T23 Lu xd +108.49
2028-10-11T15
** 
B +136.81
2028-10-13T14 Me +d −0.52
2028-10-16T12 Lu p 0.002400
2028-10-16T15 Lu v +190.55
2028-10-17T09 Me e −18.09
2028-10-17T14 Lu c +205.27
2028-10-21T10 Lu d −25.37
2028-10-23T11 Lu xa +287.26
2028-10-26T14
** 
S +214.51
2028-10-28T03 Lu V +343.35
2028-10-28T19 Lu a 0.002711
2028-10-30T02 Sa V +37.83
2028-10-30T04 Sa p 8.228
2028-10-30T05 Sa o +37.82
2028-11-01T21 Lu o +40.48
2028-11-03T07 Me v +211.98
2028-11-05T00 Lu +d +25.26
2028-11-07T00 Lu xd +105.68
2028-11-08T23
** 
B +169.08
2028-11-13T17 Lu p 0.002431
2028-11-13T20 Lu v +202.53
2028-11-16T01 Lu c +234.73
2028-11-16T05 Me xa +232.93
2028-11-17T19 Lu d −25.22
2028-11-19T16 Lu xa +284.88
2028-11-20T00 Me o +238.95
2028-11-22T11 Me a 1.450
2028-11-25T02 Lu V +351.43
2028-11-25T12 Lu a 0.002705
2028-11-25T18
** 
S +340.36
2028-12-01T13 Lu o +70.41
2028-12-02T05 Lu +d +25.19
2028-12-03T08 Ur o +72.20
2028-12-03T11 Ur V +72.20
2028-12-03T11 Ur p 18.31
2028-12-04T03 Lu xd +104.15
2028-12-11T00 Lu p 0.002467
2028-12-11T05 Lu v +203.45
2028-12-11T18 Me d −25.57
2028-12-13T07 Ne d +1.06
2028-12-15T04 Lu d −25.19
2028-12-15T14 Lu c +264.65
2028-12-15T18
** 
B +205.74
2028-12-16T06 Ne Pg +6.09
2028-12-17T00 Lu xa +283.95
2028-12-23T06 Lu V +1.06
2028-12-23T09 Lu a 0.002703
2028-12-28T15 Sa d +10.63
2028-12-29T14 Lu +d +25.21
2028-12-30T14 Me e +19.54
2028-12-31T04 Lu o +100.55
2028-12-31T10 Lu xd +103.94[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2028.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19