AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2029

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2029


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2029] [Q 2029]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2029-01-02T11
** 
S +364.46
2029-01-04T16 Lu p 0.002466
2029-01-04T18 Lu v +164.65
2029-01-04T21 Me xd +303.27
2029-01-04T23 Sa Pg +34.41
2029-01-06T08
** 
s +159.76
2029-01-06T19 Me Rg +303.63
2029-01-11T04 Ve d −23.19
2029-01-11T12 Lu d −25.21
2029-01-13T09 Lu xa +284.01
2029-01-13T21 Me +d −17.74
2029-01-14T05 Lu c +294.87
2029-01-14T21 Ve v +279.13
2029-01-15T01 Ve xa +279.36
2029-01-15T20 Me c +296.49
2029-01-16T04 Me V +296.05
2029-01-16T06
** 
B +182.61
2029-01-16T23 Me p 0.6655
2029-01-20T05 Lu a 0.002707
2029-01-20T10 Lu V +10.98
2029-01-22T04
** 
b +154.73
2029-01-26T00 Lu +d +25.19
2029-01-27T06 Me Pg +287.54
2029-01-27T20 Lu xd +103.91
2029-01-29T18 Lu o +130.61
2029-01-30T09
** 
S +281.96
2029-02-01T00 Lu p 0.002429
2029-02-01T01 Lu v +164.51
2029-02-06T17 Ju d −9.23
2029-02-07T18 Lu d −25.14
2029-02-07T21 Me d −20.58
2029-02-08T15 Me e −25.74
2029-02-09T15 Lu xa +283.60
2029-02-10T00 Ju Rg +207.42
2029-02-10T09 Ma d −2.50
2029-02-12T04 Me xa +298.77
2029-02-12T22 Lu c +325.01
2029-02-13T20 Ma Rg +193.92
2029-02-14T11 Ur d +21.96
2029-02-14T23
** 
B +170.45
2029-02-15T19 Ur Pg +70.20
2029-02-16T23 Lu a 0.002713
2029-02-17T11 Lu V +19.57
2029-02-22T09 Lu +d +25.03
2029-02-24T04 Lu xd +102.63
2029-02-28T05 Lu o +160.40
2029-03-01T06 Lu p 0.002397
2029-03-01T07 Lu v +176.73
2029-03-01T07
** 
S +235.12
2029-03-06T23 Lu d −24.94
2029-03-08T17 Lu xa +281.68
2029-03-14T16 Lu c +288.80
2029-03-16T09 Lu a 0.002717
2029-03-16T23 Lu V +22.05
2029-03-18T03
** 
B +150.81
2029-03-20T09
** 
s +213.89
2029-03-20T14 Me a 1.358
2029-03-21T17 Lu +d +24.77
2029-03-22T23 Ve o +3.06
2029-03-23T08 Lu xd +99.88
2029-03-24T19 Ma o +184.95
2029-03-25T23 Me o +5.93
2029-03-26T02 Ma V +184.45
2029-03-27T05 Ve a 1.723
2029-03-28T06 Ne v +8.56
2029-03-28T11 Ne c +8.57
2029-03-29T00 Ma p 0.6472
2029-03-29T10 Ne a 30.86
2029-03-29T14 Lu o +189.66
2029-03-29T17 Lu v +191.46
2029-03-29T17 Lu p 0.002384
2029-03-31T08
** 
S +198.58
2029-03-31T09 Me v +16.95
2029-04-02T20 Me xd +22.00
2029-04-03T07 Lu d −24.67
2029-04-04T17 Lu xa +278.67
2029-04-11T15 Ju o +202.53
2029-04-11T22 Ju V +202.50
2029-04-12T06 Lu V +10.78
2029-04-12T11 Lu a 0.002718
2029-04-12T18 Ju p 4.449
2029-04-13T09 Lu c +24.22
2029-04-16T23
** 
B +130.35
2029-04-17T22 Lu +d +24.53
2029-04-19T09 Lu xd +96.90
2029-04-20T23 Me e +19.90
2029-04-27T02 Lu v +205.84
2029-04-27T04 Lu p 0.002392
2029-04-27T09 Ma +d +3.72
2029-04-27T22 Lu o +218.44
2029-04-27T22 Me +d +21.88
2029-04-29T19
** 
S +177.82
2029-04-30T16 Lu d −24.48
2029-05-01T11 Me Rg +56.67
2029-05-01T21 Lu xa +276.07
2029-05-04T05 Sa c +44.51
2029-05-04T07 Sa a 10.18
2029-05-04T15 Sa v +44.57
2029-05-05T06 Ma Pg +174.92
2029-05-08T05 Ve xd +60.23
2029-05-09T09 Lu V +9.38
2029-05-09T19 Lu a 0.002715
2029-05-11T03 Me xa +53.29
2029-05-12T11 Me c +52.51
2029-05-12T22 Me V +52.23
2029-05-13T01 Lu c +53.08
2029-05-14T08 Me p 0.5530
2029-05-14T15
** 
B +123.63
2029-05-15T03 Lu +d +24.42
2029-05-16T11 Lu xd +95.12
2029-05-19T04 Ur xd +73.40
2029-05-25T07 Me Pg +47.56
2029-05-25T08 Lu v +218.13
2029-05-25T10 Lu p 0.002417
2029-05-27T06 Lu o +246.74
2029-05-28T01
** 
S +176.84
2029-05-28T02 Lu d −24.39
2029-05-28T14 Me d +13.63
2029-05-29T05 Lu xa +274.80
2029-06-04T00 Ur a 20.27
2029-06-04T04 Ur c +74.33
2029-06-04T10 Ve +d +24.45
2029-06-04T13 Ur v +74.36
2029-06-06T05 Lu V +15.91
2029-06-06T10 Lu a 0.002708
2029-06-08T04 Me e −23.67
2029-06-09T19 Ju +d −5.59
2029-06-11T09 Lu +d +24.40
2029-06-11T15 Lu c +81.49
2029-06-11T23
** 
B +125.21
2029-06-12T16 Lu xd +94.66
2029-06-13T08 Ju Pg +197.50
2029-06-22T01 Lu v +223.36
2029-06-22T03 Lu p 0.002450
2029-06-24T11 Lu d −24.41
2029-06-25T15 Lu xa +274.69
2029-06-25T15 Lu o +274.85
2029-06-25T20
** 
S +178.77
2029-06-28T00 Ma xa +188.91
2029-06-29T20 Me xd +87.64
2029-07-04T04 Lu a 0.002703
2029-07-04T05 Lu V +23.74
2029-07-05T05 Me +d +24.04
2029-07-07T08 Me v +103.62
2029-07-08T17 Lu +d +24.41
2029-07-08T23 Me o +107.15
2029-07-09T09 Ne +d +3.03
2029-07-10T00 Lu xd +94.72
2029-07-10T20
** 
B +129.97
2029-07-11T03 Lu c +109.64
2029-07-11T10 Me a 1.333
2029-07-13T10 Ne Rg +11.14
2029-07-17T11 Lu v +197.73
2029-07-17T23 Lu p 0.002471
2029-07-21T19 Lu d −24.39
2029-07-22T23 Lu xa +274.60
2029-07-25T01 Lu o +302.90
2029-07-25T18
** 
S +194.91
2029-07-31T22 Lu a 0.002703
2029-08-01T05 Lu V +31.81
2029-08-03T18
** 
b +109.34
2029-08-05T02 Lu +d +24.34
2029-08-06T08 Lu xd +94.18
2029-08-07T02 Me xa +159.91
2029-08-09T03
** 
B +148.44
2029-08-09T13 Lu c +137.76
2029-08-12T16 Lu v +182.31
2029-08-12T22 Lu p 0.002449
2029-08-18T01 Lu d −24.26
2029-08-19T03 Me e +27.35
2029-08-19T03 Lu xa +273.49
2029-08-23T13 Lu o +331.19
2029-08-24T11
** 
S +231.34
2029-08-27T18 Ve xa +194.74
2029-08-28T16 Lu a 0.002708
2029-08-28T20 Sa +d +16.75
2029-08-29T05 Lu V +39.83
2029-09-01T11 Lu +d +24.14
2029-09-02T00 Me Rg +181.83
2029-09-02T13 Lu xd +92.19
2029-09-03T14 Me d −4.52
2029-09-05T19 Sa Rg +55.01
2029-09-07T15
** 
B +169.05
2029-09-07T22 Lu c +166.05
2029-09-09T12 Lu v +189.27
2029-09-09T16 Lu p 0.002415
2029-09-12T20 Me p 0.6380
2029-09-14T07 Lu d −24.03
2029-09-14T16 Me V +174.03
2029-09-15T04 Lu xa +271.02
2029-09-15T09 Me c +173.31
2029-09-21T21
** 
S +287.95
2029-09-22T04 Lu o +111.07
2029-09-23T02 Ur Rg +78.55
2029-09-24T13 Me Pg +167.44
2029-09-25T07 Lu a 0.002714
2029-09-25T11 Ur +d +22.96
2029-09-25T19 Me xd +167.59
2029-09-26T01 Lu V +46.39
2029-09-28T01 Me +d +5.12
2029-09-28T18 Lu +d +23.87
2029-09-29T15 Lu xd +89.27
2029-10-01T00 Me e −17.84
2029-10-01T05 Ne p 28.86
2029-10-02T03 Ne o +9.71
2029-10-02T08 Ne V +9.70
2029-10-05T15
** 
s +131.78
2029-10-07T07 Lu c +194.78
2029-10-07T11
** 
B +191.72
2029-10-07T19 Lu v +202.58
2029-10-07T23 Lu p 0.002391
2029-10-11T13 Lu d −23.78
2029-10-12T06 Lu xa +268.05
2029-10-17T02 Me v +195.22
2029-10-21T21 Lu o +29.25
2029-10-22T13 Lu a 0.002717
2029-10-23T09 Lu V +46.93
2029-10-26T00 Lu +d +23.67
2029-10-26T07
** 
S +309.43
2029-10-26T15 Ve e +46.91
2029-10-26T17 Lu xd +86.66
2029-10-28T15 Ju a 6.425
2029-10-29T23 Me o +217.06
2029-10-30T12 Ju c +217.85
2029-11-01T09 Ju v +218.26
2029-11-03T02 Me xa +223.71
2029-11-03T17 Ma d −24.77
2029-11-05T05 Me a 1.443
2029-11-05T07 Lu v +218.18
2029-11-05T11 Lu p 0.002386
2029-11-05T16 Lu c +224.02
2029-11-06T02 Ve d −27.32
2029-11-07T22 Lu d −23.62
2029-11-08T11 Lu xa +266.04
2029-11-11T19
** 
B +168.67
2029-11-12T20 Sa V +51.54
2029-11-13T00 Sa p 8.144
2029-11-13T02 Sa o +51.52
2029-11-18T15 Lu a 0.002716
2029-11-18T16 Lu V +35.61
2029-11-20T16 Lu o +59.11
2029-11-22T05 Lu +d +23.58
2029-11-22T20 Lu xd +85.55
2029-11-26T02
** 
S +218.06
2029-12-03T17 Me d −25.82
2029-12-03T20 Lu v +234.63
2029-12-03T22 Lu p 0.002402
2029-12-05T02 Lu c +253.74
2029-12-05T09 Lu d −23.58
2029-12-05T21 Lu xa +265.51
2029-12-07T16 Ur V +76.52
2029-12-07T19 Ur o +76.51
2029-12-08T00 Ur p 18.24
2029-12-10T21
** 
B +141.00
2029-12-13T17 Me e +20.51
2029-12-15T15 Ne d +1.91
2029-12-16T00 Lu V +36.18
2029-12-16T02 Lu a 0.002711
2029-12-16T11 Ve Rg +294.02
2029-12-18T17 Ne Pg +8.33
2029-12-18T21 Ve xd +293.90
2029-12-19T12 Lu +d +23.59
2029-12-20T03 Lu xd +85.52
2029-12-20T10 Lu o +89.34
2029-12-21T17 Me Rg +287.70
2029-12-22T18 Me xd +287.58
2029-12-22T21
** 
b +116.93
2029-12-25T03
** 
S +191.16
2029-12-31T00 Me c +280.11
2029-12-31T04 Me V +279.86
2029-12-31T14 Me p 0.6734[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2029.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19