AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2032

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2032


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2032] [Q 2032]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2032-01-02T14 Ju v +280.84
2032-01-03T19 Me xa +266.96
2032-01-05T03 Ju xa +281.44
2032-01-07T20 Lu xa +227.11
2032-01-10T04 Lu d −20.30
2032-01-11T17 Me d −24.05
2032-01-12T08 Lu c +292.19
2032-01-12T19 Lu p 0.002387
2032-01-12T21 Lu v +300.62
2032-01-16T13
** 
B +139.40
2032-01-20T08 Lu xd +46.02
2032-01-23T02 Lu +d +20.24
2032-01-25T07 Me a 1.420
2032-01-26T14 Ve d −22.50
2032-01-26T17 Sa d +21.30
2032-01-27T00 Lu o +127.15
2032-01-27T01 Lu V +127.24
2032-01-27T04 Lu a 0.002717
2032-01-29T19
** 
S +175.73
2032-02-02T00 Me o +313.33
2032-02-03T23 Lu xa +224.09
2032-02-06T15 Lu d −20.11
2032-02-10T08 Lu p 0.002386
2032-02-10T09 Lu v +316.05
2032-02-10T18 Lu c +322.09
2032-02-12T13 Ve xa +296.19
2032-02-12T23 Me v +332.99
2032-02-14T03
** 
B +110.30
2032-02-15T17 Sa Pg +76.06
2032-02-16T09 Lu xd +42.84
2032-02-19T09 Lu +d +20.01
2032-02-22T12 Me xd +349.73
2032-02-22T15 Lu V +119.46
2032-02-23T07 Lu a 0.002716
2032-02-25T19 Lu o +157.25
2032-02-28T03
** 
S +147.93
2032-02-29T01 Ur d +23.42
2032-02-29T05 Me e +18.08
2032-02-29T10 Ur Pg +83.20
2032-03-02T00 Lu xa +221.20
2032-03-04T23 Lu d −19.86
2032-03-07T04 Me Rg +2.39
2032-03-07T04 Ve v +325.45
2032-03-09T02 Me +d +3.91
2032-03-09T18 Lu v +330.28
2032-03-09T18 Lu p 0.002407
2032-03-11T04 Lu c +351.68
2032-03-13T02
** 
B +94.04
2032-03-14T14 Lu xd +40.46
2032-03-15T09 Ma xd +28.45
2032-03-16T13 Me c +357.00
2032-03-17T09 Me V +356.21
2032-03-17T17 Lu +d +19.78
2032-03-19T19 Me p 0.6059
2032-03-21T10 Lu V +125.66
2032-03-21T20 Lu a 0.002710
2032-03-22T03
** 
b +97.86
2032-03-26T12 Lu o +186.94
2032-03-27T10
** 
S +139.68
2032-03-29T03 Lu xa +219.76
2032-03-30T02 Me Pg +349.03
2032-03-31T18 Me xa +349.17
2032-04-01T05 Lu d −19.69
2032-04-02T02
** 
s +98.11
2032-04-04T00 Ne c +15.30
2032-04-04T07 Ne v +15.31
2032-04-04T14 Me d −4.58
2032-04-05T00 Ne a 30.85
2032-04-06T18 Lu v +339.40
2032-04-06T18 Lu p 0.002441
2032-04-09T14 Lu c +20.80
2032-04-10T04
** 
B +89.04
2032-04-10T23 Lu xd +39.61
2032-04-13T04 Me e −27.57
2032-04-14T01 Lu +d +19.65
2032-04-18T12 Lu V +134.46
2032-04-18T15 Lu a 0.002704
2032-04-24T21
** 
S +133.45
2032-04-25T03 Lu o +215.95
2032-04-25T09 Lu xa +219.60
2032-04-28T10 Lu d −19.64
2032-04-30T18
** 
b +96.79
2032-05-03T04 Lu v +327.53
2032-05-03T08 Lu p 0.002470
2032-05-08T08 Lu xd +39.63
2032-05-08T17
** 
B +83.70
2032-05-09T01 Lu c +49.49
2032-05-11T10 Lu +d +19.65
2032-05-15T02 Ju +d −19.95
2032-05-16T10 Lu a 0.002702
2032-05-16T14 Lu V +143.29
2032-05-19T02 Ju Rg +302.14
2032-05-20T11 Me xd +57.71
2032-05-21T17 Me a 1.322
2032-05-22T18 Lu xa +219.63
2032-05-23T00 Me o +63.23
2032-05-23T19 Me v +65.02
2032-05-24T05
** 
S +134.07
2032-05-24T14 Lu o +244.46
2032-05-25T18 Lu d −19.67
2032-05-28T10 Lu v +299.02
2032-05-28T15 Lu p 0.002458
2032-06-02T00 Ve o +72.55
2032-06-02T12 Ve a 1.735
2032-06-04T14 Lu xd +39.32
2032-06-04T17 Ve xd +75.88
2032-06-06T00 Me +d +25.45
2032-06-06T03
** 
B +92.45
2032-06-07T13 Lu c +77.85
2032-06-07T19 Lu +d +19.69
2032-06-13T03 Ma +d +24.25
2032-06-13T04 Lu a 0.002706
2032-06-13T14 Lu V +151.57
2032-06-16T02 Sa v +86.48
2032-06-16T16 Sa c +86.56
2032-06-16T20 Sa a 10.03
2032-06-17T03 Ur a 20.07
2032-06-17T06 Ur v +87.39
2032-06-17T13 Ur c +87.40
2032-06-19T01 Lu xa +218.56
2032-06-19T10 Ve +d +23.95
2032-06-22T04 Lu d −19.68
2032-06-22T08
** 
S +149.97
2032-06-22T23 Lu o +272.57
2032-06-23T16 Ve V +99.21
2032-06-25T00 Lu v +302.65
2032-06-25T03 Lu p 0.002424
2032-06-25T15 Me e +25.36
2032-06-27T17 Me xa +122.34
2032-07-01T17 Lu xd +37.72
2032-07-05T01
** 
B +108.43
2032-07-05T02 Lu +d +19.66
2032-07-07T02 Lu c +106.02
2032-07-07T10 Ve v +116.11
2032-07-09T14 Me Rg +127.54
2032-07-10T17 Ma c +109.49
2032-07-10T19 Lu a 0.002713
2032-07-11T12 Lu V +158.71
2032-07-15T18 Ne +d +5.54
2032-07-16T06 Lu xa +216.15
2032-07-18T01 Me d +14.60
2032-07-18T19 Sa +d +22.43
2032-07-18T20 Ju o +297.23
2032-07-18T20 Ju V +297.23
2032-07-19T15 Lu d −19.58
2032-07-19T19 Ju p 4.121
2032-07-20T02 Me p 0.5792
2032-07-20T03 Ne Rg +17.87
2032-07-20T14
** 
S +163.25
2032-07-22T06 Lu o +300.50
2032-07-22T10 Me V +121.95
2032-07-23T03 Lu v +313.89
2032-07-23T05 Me c +121.41
2032-07-23T06 Lu p 0.002397
2032-07-26T13 Ma a 2.637
2032-07-28T18 Lu xd +35.01
2032-08-01T09 Lu +d +19.52
2032-08-02T02
** 
B +118.54
2032-08-02T18 Me Pg +116.82
2032-08-05T17 Lu c +134.32
2032-08-07T04 Lu a 0.002718
2032-08-08T00 Lu V +161.38
2032-08-11T13 Me e −18.87
2032-08-12T07 Lu xa +213.26
2032-08-13T01 Me +d +18.77
2032-08-16T01 Lu d −19.39
2032-08-16T10 Me xd +126.91
2032-08-18T07
** 
S +181.96
2032-08-20T12 Lu v +327.78
2032-08-20T13 Lu o +328.56
2032-08-20T15 Lu p 0.002386
2032-08-24T21 Lu xd +32.29
2032-08-28T16 Lu +d +19.30
2032-08-29T21 Me v +151.17
2032-08-30T11
** 
B +140.47
2032-09-03T08 Lu a 0.002718
2032-09-03T14 Lu V +153.54
2032-09-04T08 Lu c +162.89
2032-09-04T23 Me o +163.06
2032-09-08T09 Lu xa +211.16
2032-09-12T07 Me a 1.390
2032-09-12T09 Lu d −19.18
2032-09-16T19
** 
S +228.19
2032-09-17T07 Ju Pg +292.31
2032-09-17T22 Lu v +342.67
2032-09-18T00 Ju d −22.12
2032-09-18T02 Lu p 0.002393
2032-09-18T21 Lu o +213.56
2032-09-21T04 Lu xd +30.74
2032-09-23T17 Me xa +195.86
2032-09-24T06 Ve xa +212.64
2032-09-24T23 Lu +d +19.12
2032-09-29T09
** 
B +173.67
2032-09-30T11 Lu V +149.41
2032-09-30T15 Lu a 0.002714
2032-10-04T01 Lu c +191.86
2032-10-05T14 Lu xa +210.47
2032-10-06T05 Ur Rg +91.66
2032-10-07T18 Ne p 28.85
2032-10-08T09 Ne V +16.45
2032-10-08T16 Ne o +16.44
2032-10-09T15 Lu d −19.06
2032-10-16T07 Lu v +356.62
2032-10-16T09 Lu p 0.002419
2032-10-16T23
** 
S +332.92
2032-10-18T07 Lu o +25.96
2032-10-18T09 Sa Rg +97.18
2032-10-18T14 Lu xd +30.51
2032-10-20T17 Sa d +22.24
2032-10-21T12 Me e +24.28
2032-10-22T08 Lu +d +19.05
2032-10-28T05 Lu V +154.72
2032-10-28T06 Lu a 0.002707
2032-10-30T12 Me d −22.92
2032-11-01T21 Lu xa +210.53
2032-11-01T23 Me Rg +240.21
2032-11-02T17 Lu c +221.35
2032-11-03T09
** 
B +202.65
2032-11-05T21 Lu d −19.07
2032-11-12T02 Me p 0.6755
2032-11-12T09 Me xd +232.17
2032-11-12T15 Me V +231.83
2032-11-12T21 Me c +231.54
2032-11-13T03 Lu p 0.002456
2032-11-13T03 Lu v +3.61
2032-11-13T05 Ve d −25.66
2032-11-15T00 Lu xd +30.47
2032-11-16T18 Lu o +55.46
2032-11-17T11
** 
S +277.73
2032-11-18T18 Lu +d +19.10
2032-11-22T02 Me Pg +224.13
2032-11-23T05 Me +d −13.77
2032-11-25T02 Lu a 0.002703
2032-11-25T06 Lu V +162.77
2032-11-29T04 Lu xa +210.11
2032-11-29T22 Me e −20.09
2032-12-02T08 Lu c +251.25
2032-12-03T04 Lu d −19.13
2032-12-07T09 Lu v +321.13
2032-12-07T15
** 
B +197.20
2032-12-08T07 Lu p 0.002474
2032-12-11T18
** 
s +154.14
2032-12-12T05 Lu xd +29.38
2032-12-16T04 Lu +d +19.14
2032-12-16T08 Lu o +85.48
2032-12-20T10 Ur o +89.62
2032-12-20T16 Ur V +89.61
2032-12-20T16 Me xa +257.20
2032-12-20T19 Ur p 18.04
2032-12-20T21
** 
S +279.92
2032-12-21T17 Ne d +4.45
2032-12-22T18 Ur +d +23.65
2032-12-22T23 Lu a 0.002704
2032-12-23T08 Lu V +171.56
2032-12-24T07 Sa p 8.032
2032-12-24T10 Sa o +93.69
2032-12-24T15 Sa V +93.67
2032-12-25T04 Ne Pg +15.06
2032-12-26T09 Lu xa +208.07
2032-12-30T15 Lu d −19.12
2032-12-31T22 Lu c +281.29[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2032.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19