AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2033

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2033


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2033] [Q 2033]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2033-01-02T12 Me d −24.58
2033-01-03T07 Lu v +316.13
2033-01-03T17 Lu p 0.002442
2033-01-06T04
** 
B +160.45
2033-01-06T15 Me a 1.437
2033-01-07T11 Ve e +47.18
2033-01-08T06 Lu xd +26.78
2033-01-11T23 Me o +292.30
2033-01-12T12 Lu +d +19.08
2033-01-15T01 Lu o +115.71
2033-01-15T09 Ve xd +343.02
2033-01-19T05
** 
S +207.80
2033-01-19T18 Lu a 0.002709
2033-01-20T08 Lu V +179.70
2033-01-22T11 Lu xa +204.97
2033-01-26T16 Me v +317.21
2033-01-27T02 Lu d −18.98
2033-01-30T10 Lu c +311.35
2033-01-31T12 Lu v +328.11
2033-01-31T19 Lu p 0.002407
2033-02-01T14 Ju a 6.056
2033-02-02T09 Ju c +314.36
2033-02-02T11 Ju v +314.38
2033-02-03T13
** 
B +134.11
2033-02-04T07 Lu xd +23.66
2033-02-08T09 Me xd +337.93
2033-02-08T19 Lu +d +18.89
2033-02-11T19 Me e +18.14
2033-02-13T19 Lu o +145.90
2033-02-16T07 Lu a 0.002714
2033-02-17T00 Lu V +184.30
2033-02-17T05
** 
S +179.64
2033-02-18T09 Me Rg +345.56
2033-02-18T13 Lu xa +202.34
2033-02-21T03 Me +d −3.04
2033-02-23T12 Lu d −18.76
2033-02-27T03 Ve Rg +8.53
2033-02-27T10 Me c +339.67
2033-02-28T04 Me V +338.89
2033-02-28T20 Lu c +341.08
2033-03-01T01 Lu v +344.36
2033-03-01T02 Sa Pg +90.21
2033-03-01T06 Lu p 0.002388
2033-03-02T05 Me p 0.6267
2033-03-02T14
** 
B +124.86
2033-03-03T13 Lu xd +21.71
2033-03-04T23 Ur Pg +87.59
2033-03-06T09 Ve +d +10.22
2033-03-07T13 Ur d +23.63
2033-03-08T01 Lu +d +18.68
2033-03-12T15 Me Pg +331.03
2033-03-15T10 Lu a 0.002716
2033-03-15T13 Lu o +175.80
2033-03-15T20 Lu V +179.17
2033-03-16T02
** 
S +174.26
2033-03-17T17 Lu xa +201.26
2033-03-18T15 Me xa +332.74
2033-03-18T16 Me d −10.50
2033-03-19T17 Ve p 0.2801
2033-03-19T22 Ve V +0.51
2033-03-20T04 Ve c +0.36
2033-03-22T20 Lu d −18.61
2033-03-26T11 Me e −27.78
2033-03-29T16 Lu v +1.63
2033-03-29T18 Lu p 0.002389
2033-03-30T05
** 
B +117.65
2033-03-30T05 Lu c +101.76
2033-03-30T23 Lu xd +21.20
2033-04-01T22 Ma xa +268.34
2033-04-04T09 Lu +d +18.59
2033-04-06T02 Ne v +17.53
2033-04-06T13 Ne c +17.54
2033-04-07T12 Ne a 30.84
2033-04-10T03 Ve Pg +352.35
2033-04-11T12 Lu V +172.28
2033-04-11T15 Lu a 0.002714
2033-04-12T20
** 
S +162.83
2033-04-12T23
** 
b +118.40
2033-04-13T23 Lu xa +201.25
2033-04-14T07 Lu o +205.16
2033-04-19T02 Lu d −18.60
2033-04-22T21 Ve d +0.17
2033-04-27T02 Lu p 0.002410
2033-04-27T04 Lu v +17.80
2033-04-27T06
** 
B +110.38
2033-04-27T09 Lu xd +21.24
2033-04-28T14 Lu c +39.12
2033-04-29T14 Sa +d +22.77
2033-05-01T18 Lu +d +18.63
2033-05-05T01 Me a 1.327
2033-05-06T23 Ve xa +3.64
2033-05-06T23 Me o +47.11
2033-05-07T08 Me xd +47.87
2033-05-09T02 Lu V +175.53
2033-05-09T04 Lu a 0.002708
2033-05-09T05 Me v +51.93
2033-05-11T05 Lu xa +201.09
2033-05-12T01
** 
S +161.28
2033-05-13T22 Lu o +233.96
2033-05-16T08 Lu d −18.67
2033-05-24T16 Ur +d +23.65
2033-05-24T17 Lu xd +20.55
2033-05-25T00 Lu p 0.002443
2033-05-25T08 Lu v +29.62
2033-05-25T12
** 
B +116.76
2033-05-26T11 Ma Rg +282.50
2033-05-27T23 Lu c +67.49
2033-05-28T07 Me +d +25.66
2033-05-28T22 Ve e −45.86
2033-05-29T05 Lu +d +18.70
2033-06-05T22 Lu V +181.65
2033-06-05T22 Lu a 0.002703
2033-06-07T07 Me e +23.80
2033-06-07T10 Lu xa +199.73
2033-06-09T17
** 
S +173.90
2033-06-12T11 Lu o +262.30
2033-06-12T16 Lu d −18.73
2033-06-14T14 Me xa +106.44
2033-06-20T13 Lu p 0.002470
2033-06-20T20 Lu v +18.22
2033-06-20T20 Lu xd +18.55
2033-06-20T22 Me Rg +107.94
2033-06-21T16 Ju +d −9.79
2033-06-22T00 Ur a 20.00
2033-06-22T10 Ur c +91.83
2033-06-22T20 Ur v +91.85
2033-06-23T02
** 
B +124.68
2033-06-25T09 Ju Rg +337.32
2033-06-25T15 Lu +d +18.72
2033-06-26T09 Lu c +95.58
2033-06-27T13 Ma o +276.70
2033-06-27T17
** 
s +163.06
2033-06-29T13 Ma V +276.08
2033-07-01T07 Sa v +100.70
2033-07-01T14 Me p 0.5620
2033-07-01T19 Sa c +100.76
2033-07-02T00 Sa a 10.04
2033-07-03T10 Me V +103.11
2033-07-03T16 Lu a 0.002701
2033-07-03T19 Lu V +188.40
2033-07-03T22 Me c +102.79
2033-07-04T13 Lu xa +197.12
2033-07-04T14
** 
b +162.89
2033-07-04T23 Ma p 0.4230
2033-07-06T19 Me d +18.17
2033-07-07T18
** 
S +177.11
2033-07-10T01 Lu d −18.69
2033-07-11T21 Lu o +290.38
2033-07-15T02 Me Pg +98.51
2033-07-15T05 Lu v +337.71
2033-07-15T21 Lu p 0.002458
2033-07-17T21 Lu xd +15.77
2033-07-18T06 Ne +d +6.36
2033-07-20T18
** 
B +127.73
2033-07-22T04 Ma d −28.63
2033-07-22T17 Ne Rg +20.12
2033-07-22T23 Lu +d +18.63
2033-07-25T10 Me e −19.84
2033-07-25T20 Lu c +123.71
2033-07-31T10 Lu a 0.002705
2033-07-31T15 Lu xa +194.36
2033-07-31T16 Lu V +195.00
2033-07-31T17 Me +d +21.20
2033-08-01T02 Ma Pg +269.79
2033-08-03T07 Me xd +115.28
2033-08-04T07 Ve +d +22.04
2033-08-05T22
** 
S +194.71
2033-08-06T12 Lu d −18.53
2033-08-10T06 Lu o +318.42
2033-08-12T01 Lu v +344.76
2033-08-12T09 Lu p 0.002425
2033-08-13T23 Lu xd +13.39
2033-08-14T21 Me v +137.54
2033-08-17T17
** 
B +150.62
2033-08-19T05 Lu +d +18.46
2033-08-20T00 Me o +147.86
2033-08-24T09 Lu c +152.06
2033-08-24T17 Ju o +332.35
2033-08-24T17 Ju V +332.35
2033-08-24T19 Ju p 4.002
2033-08-25T12 Me a 1.370
2033-08-27T19 Lu xa +192.61
2033-08-28T02 Ve xd +124.10
2033-08-28T03 Lu a 0.002712
2033-08-28T11 Lu V +200.48
2033-09-02T21 Lu d −18.36
2033-09-03T13
** 
s +203.45
2033-09-03T21
** 
S +257.03
2033-09-08T14 Lu o +311.57
2033-09-09T10 Lu v +359.16
2033-09-09T13 Lu p 0.002397
2033-09-10T07 Lu xd +12.34
2033-09-10T14 Me xa +186.30
2033-09-15T02
** 
B +186.79
2033-09-15T11 Lu +d +18.32
2033-09-23T01 Lu c +180.84
2033-09-24T00 Lu xa +192.24
2033-09-24T13 Lu a 0.002717
2033-09-24T18 Lu V +200.71
2033-09-30T05 Lu d −18.29
2033-09-30T19
** 
S +269.62
2033-10-01T16 Ur d +23.55
2033-10-03T22 Me e +25.50
2033-10-07T17 Lu xd +12.32
2033-10-07T22 Lu o +15.47
2033-10-08T00 Lu p 0.002385
2033-10-08T00 Lu v +16.66
2033-10-10T07 Ne p 28.84
2033-10-10T21
** 
B +223.59
2033-10-11T01 Ur Rg +96.10
2033-10-11T04 Ne o +18.69
2033-10-11T09 Ne V +18.69
2033-10-12T19 Lu +d +18.29
2033-10-15T09 Me d −19.24
2033-10-16T09 Me Rg +224.27
2033-10-20T17 Ju d −13.50
2033-10-21T06
** 
S +241.47
2033-10-21T07 Lu xa +192.29
2033-10-21T07 Lu V +192.52
2033-10-21T15 Lu a 0.002717
2033-10-22T18 Ju Pg +327.46
2033-10-22T19 Lu c +210.22
2033-10-23T17
** 
b +178.29
2033-10-26T19 Me p 0.6696
2033-10-27T11 Lu d −18.33
2033-10-27T16 Me V +215.86
2033-10-28T00 Me c +215.42
2033-10-29T13 Sa d +21.36
2033-10-30T06 Me xd +212.64
2033-11-01T18 Sa Rg +111.33
2033-11-04T04 Lu xd +12.00
2033-11-04T14
** 
B +221.67
2033-11-05T10
** 
s +181.01
2033-11-05T11 Lu p 0.002394
2033-11-05T16 Lu v +34.67
2033-11-06T00 Me Pg +208.45
2033-11-06T08 Lu o +44.72
2033-11-07T18 Me +d −9.11
2033-11-09T05 Lu +d +18.37
2033-11-13T02 Me e −19.08
2033-11-15T13
** 
S +276.04
2033-11-17T11 Lu V +191.49
2033-11-17T12 Lu xa +191.63
2033-11-17T22 Lu a 0.002713
2033-11-21T13 Lu c +240.07
2033-11-23T17 Lu d −18.44
2033-11-30T17
** 
B +181.88
2033-12-01T11 Lu xd +10.50
2033-12-03T19 Lu p 0.002422
2033-12-04T04 Lu v +50.65
2033-12-05T19 Lu o +74.46
2033-12-06T16 Lu +d +18.48
2033-12-07T13 Me xa +247.69
2033-12-11T20
** 
S +238.49
2033-12-14T14 Lu xa +189.31
2033-12-15T07 Lu V +197.59
2033-12-15T15 Lu a 0.002707
2033-12-17T15 Ve xa +262.48
2033-12-20T07 Me a 1.448
2033-12-21T02 Lu d −18.50
2033-12-21T06 Lu c +270.21
2033-12-21T08 Ve v +267.14
2033-12-22T23 Me o +271.90
2033-12-24T00 Ne d +5.28
2033-12-24T21 Ur V +94.07
2033-12-25T01 Ur o +94.06
2033-12-25T06 Me d −25.02
2033-12-25T10 Ur p 17.97
2033-12-26T20 Ve d −23.74
2033-12-27T14 Ne Pg +17.31
2033-12-28T12 Lu xd +7.59
2033-12-28T16
** 
B +141.27
2033-12-31T06 Ma v +351.53
2033-12-31T11 Lu p 0.002459[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2033.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19