AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2034

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2034


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2034] [Q 2034]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2034-01-01T04 Lu v +59.76
2034-01-03T04 Lu +d +18.47
2034-01-04T00 Ve o +284.30
2034-01-04T07 Lu o +104.54
2034-01-04T19 Ve a 1.711
2034-01-07T09 Sa p 8.048
2034-01-07T14 Sa o +107.85
2034-01-07T17 Sa V +107.83
2034-01-09T09
** 
S +178.06
2034-01-09T10 Me v +300.20
2034-01-10T16 Lu xa +186.15
2034-01-12T07 Lu V +205.62
2034-01-12T12 Lu a 0.002703
2034-01-17T11 Lu d −18.42
2034-01-19T21 Lu c +300.43
2034-01-24T12 Lu xd +4.75
2034-01-25T05 Lu v +14.41
2034-01-25T10 Lu p 0.002473
2034-01-25T17
** 
B +109.08
2034-01-26T06 Me xd +325.34
2034-01-26T09 Me e +18.49
2034-01-30T12 Lu +d +18.35
2034-01-31T08 Ma xd +13.69
2034-02-01T23 Me Rg +329.12
2034-02-02T22 Lu o +134.67
2034-02-05T15 Me +d −9.56
2034-02-06T20 Lu xa +183.78
2034-02-07T15
** 
b +104.01
2034-02-07T17
** 
S +150.13
2034-02-09T08 Lu V +213.81
2034-02-09T09 Lu a 0.002704
2034-02-10T21 Me c +322.71
2034-02-11T11 Me V +322.04
2034-02-13T00 Me p 0.6448
2034-02-13T21 Lu d −18.26
2034-02-18T11 Lu c +330.35
2034-02-20T17 Lu xd +3.26
2034-02-20T18
** 
s +105.96
2034-02-20T23 Lu v +6.56
2034-02-21T03 Lu p 0.002439
2034-02-22T03
** 
B +100.47
2034-02-23T11 Me Pg +313.74
2034-02-26T18 Lu +d +18.20
2034-03-02T13 Me d −15.43
2034-03-03T10 Ur +d +23.70
2034-03-04T14 Lu o +164.59
2034-03-05T12 Me xa +318.42
2034-03-06T02 Lu xa +183.01
2034-03-07T15
** 
S +141.90
2034-03-08T21 Me e −27.37
2034-03-09T03 Lu a 0.002709
2034-03-09T05 Lu V +220.28
2034-03-09T15 Ur Pg +92.02
2034-03-10T04 Ju c +350.17
2034-03-10T08 Ju v +350.20
2034-03-10T18 Ju a 5.966
2034-03-13T06 Lu d −18.16
2034-03-15T13 Sa Pg +104.36
2034-03-19T22 Lu c +206.59
2034-03-20T03 Lu xd +3.00
2034-03-21T06 Lu p 0.002406
2034-03-21T06 Lu v +20.22
2034-03-22T18
** 
B +84.55
2034-03-25T01 Sa +d +22.51
2034-03-26T00 Lu +d +18.14
2034-04-02T09 Lu xa +183.10
2034-04-03T07 Lu o +194.13
2034-04-05T07
** 
S +124.48
2034-04-05T14 Lu V +221.56
2034-04-05T15 Lu a 0.002714
2034-04-09T01 Ne c +19.80
2034-04-09T07 Ne v +19.80
2034-04-09T14 Lu d −18.18
2034-04-09T19 Ve xd +43.73
2034-04-10T01 Ne a 30.84
2034-04-16T14 Lu xd +2.99
2034-04-18T01 Me a 1.336
2034-04-18T07 Lu c +28.82
2034-04-18T16 Lu p 0.002389
2034-04-18T19 Lu v +36.59
2034-04-20T03
** 
B +68.47
2034-04-20T23 Me o +31.09
2034-04-22T08 Lu +d +18.22
2034-04-24T05 Me xd +37.96
2034-04-24T12 Me v +38.62
2034-04-29T14 Lu xa +182.68
2034-05-02T03 Lu V +212.89
2034-05-02T18 Lu a 0.002716
2034-05-03T00 Lu o +223.15
2034-05-04T17
** 
S +116.37
2034-05-05T12
** 
b +68.78
2034-05-06T21 Lu d −18.30
2034-05-13T22 Lu xd +1.83
2034-05-17T02 Lu p 0.002391
2034-05-17T07 Lu v +52.32
2034-05-17T15 Lu c +57.31
2034-05-18T09
** 
B +69.05
2034-05-19T05 Me +d +25.39
2034-05-19T19 Lu +d +18.35
2034-05-19T22 Me e +22.13
2034-05-20T17 Ve +d +25.10
2034-05-24T06 Ma +d +24.46
2034-05-26T17 Lu xa +180.99
2034-05-29T05 Lu V +210.85
2034-05-29T23 Lu a 0.002714
2034-06-01T12 Me xa +87.92
2034-06-01T15 Lu o +251.74
2034-06-01T17 Me Rg +87.92
2034-06-02T10
** 
S +122.58
2034-06-03T03 Lu d −18.41
2034-06-10T01 Lu xd +359.38
2034-06-13T02 Me p 0.5512
2034-06-13T18 Me V +83.59
2034-06-13T22 Me c +83.48
2034-06-14T09 Lu p 0.002411
2034-06-14T15 Lu v +66.16
2034-06-15T09
** 
B +78.56
2034-06-15T22 Lu c +85.38
2034-06-16T06 Lu +d +18.42
2034-06-21T02 Sa xd +111.63
2034-06-22T18 Lu xa +178.16
2034-06-24T08 Me d +18.48
2034-06-25T17 Me Pg +79.28
2034-06-25T22 Lu V +215.94
2034-06-26T12 Lu a 0.002708
2034-06-26T19 Ur a 19.94
2034-06-27T04 Ur v +96.27
2034-06-27T08 Ur c +96.28
2034-06-30T10
** 
S +133.68
2034-06-30T11 Lu d −18.43
2034-07-01T05 Lu o +279.97
2034-07-07T02 Lu xd +356.59
2034-07-07T17 Me e −21.12
2034-07-12T07 Lu p 0.002442
2034-07-12T15 Lu v +75.45
2034-07-13T07
** 
B +92.73
2034-07-13T17 Lu +d +18.39
2034-07-15T06 Lu c +113.38
2034-07-16T15 Sa v +114.89
2034-07-16T21 Sa c +114.93
2034-07-17T03 Sa a 10.07
2034-07-19T21 Lu xa +175.57
2034-07-20T16 Ne +d +7.17
2034-07-21T04 Me xd +104.25
2034-07-21T06 Me +d +22.67
2034-07-23T20 Lu V +223.01
2034-07-24T05 Lu a 0.002703
2034-07-25T06 Ne Rg +22.37
2034-07-27T20 Lu d −18.34
2034-07-29T06
** 
S +151.47
2034-07-30T03 Ju +d +4.17
2034-07-30T08 Ve xa +173.10
2034-07-30T17 Lu o +308.14
2034-07-31T02 Me v +124.21
2034-08-02T15 Ju Rg +13.95
2034-08-03T04 Lu xd +354.60
2034-08-04T00 Me o +132.38
2034-08-07T20 Lu p 0.002470
2034-08-07T23 Me a 1.353
2034-08-08T12 Lu v +69.71
2034-08-10T01 Lu +d +18.28
2034-08-10T11
** 
B +115.26
2034-08-11T23 Ve e +45.84
2034-08-13T15 Lu c +141.46
2034-08-16T04 Lu xa +174.16
2034-08-18T17 Ma c +146.35
2034-08-19T06 Ma a 2.675
2034-08-20T20 Lu V +230.79
2034-08-21T00 Lu a 0.002702
2034-08-24T05 Lu d −18.23
2034-08-26T23 Ma V +151.58
2034-08-27T02
** 
S +186.04
2034-08-28T11 Me xa +176.45
2034-08-29T04 Lu o +336.43
2034-08-30T10 Lu xd +353.97
2034-09-02T03 Lu p 0.002458
2034-09-02T06 Lu v +34.02
2034-09-06T07 Lu +d +18.19
2034-09-07T21
** 
B +144.19
2034-09-12T04 Lu c +169.99
2034-09-12T11 Lu xa +173.97
2034-09-16T09 Me e +26.52
2034-09-17T18 Lu a 0.002707
2034-09-17T20 Lu V +238.77
2034-09-20T14 Lu d −18.18
2034-09-24T04
** 
S +225.99
2034-09-26T20 Lu xd +354.03
2034-09-27T14 Lu o +5.11
2034-09-28T12
** 
s +144.97
2034-09-29T14 Me Rg +208.12
2034-09-29T15 Me d −14.26
2034-09-29T16 Lu p 0.002423
2034-09-29T18 Lu v +36.84
2034-09-30T07 Ve Rg +216.13
2034-09-30T17 Ju p 3.953
2034-10-01T12 Ju o +8.92
2034-10-01T13 Ju V +8.91
2034-10-03T13 Lu +d +18.21
2034-10-04T02 Ve d −20.57
2034-10-07T06
** 
B +158.72
2034-10-09T18 Lu xa +173.99
2034-10-09T18 Ur d +23.32
2034-10-10T06 Me p 0.6601
2034-10-11T11 Me V +199.80
2034-10-11T19 Lu c +199.06
2034-10-11T23 Me c +199.22
2034-10-12T19 Ne p 28.84
2034-10-13T13 Ne V +20.95
2034-10-13T17 Ne o +20.95
2034-10-15T11 Lu a 0.002714
2034-10-15T17 Lu V +245.74
2034-10-15T19 Ur Rg +100.57
2034-10-17T04 Me xd +194.02
2034-10-17T21 Lu d −18.27
2034-10-20T22 Me Pg +192.70
2034-10-21T04 Ve c +208.38
2034-10-21T11 Ve V +208.21
2034-10-21T17
** 
S +222.31
2034-10-22T03 Ve p 0.2735
2034-10-23T06 Me +d −3.78
2034-10-24T06 Lu xd +353.49
2034-10-24T16
** 
b +137.65
2034-10-27T00 Lu o +34.15
2034-10-27T12 Me e −18.38
2034-10-27T22 Lu p 0.002394
2034-10-28T00 Lu v +49.49
2034-10-30T20 Lu +d +18.34
2034-11-02T20
** 
B +160.17
2034-11-05T22 Lu xa +172.92
2034-11-10T13 Lu c +228.72
2034-11-11T02 Ve Pg +200.47
2034-11-11T12 Sa d +19.16
2034-11-11T21 Lu a 0.002718
2034-11-11T22 Lu V +245.13
2034-11-14T05 Lu d −18.44
2034-11-14T16 Me v +222.78
2034-11-15T22 Sa Rg +125.38
2034-11-19T10
** 
S +275.90
2034-11-20T12 Ve xd +202.15
2034-11-20T12 Lu xd +351.49
2034-11-23T00 Ve +d −8.57
2034-11-24T10 Me xa +238.34
2034-11-25T09 Ju d +0.26
2034-11-25T10 Lu p 0.002383
2034-11-25T10 Lu o +63.75
2034-11-25T12 Lu v +64.83
2034-11-27T07 Lu +d +18.49
2034-11-28T14 Ju Pg +4.02
2034-11-30T14
** 
B +193.80
2034-12-01T23 Me o +250.27
2034-12-02T23 Lu xa +170.34
2034-12-03T01 Me a 1.452
2034-12-05T23 Me V +256.52
2034-12-08T03 Lu V +232.73
2034-12-08T22 Lu a 0.002718
2034-12-10T08 Lu c +258.84
2034-12-11T12 Lu d −18.56
2034-12-16T14
** 
S +242.87
2034-12-17T02 Me d −25.38
2034-12-17T14 Lu xd +348.37
2034-12-20T19 Me v +279.85
2034-12-21T07
** 
B +239.46
2034-12-23T22 Lu p 0.002394
2034-12-23T23 Lu v +80.16
2034-12-24T20 Lu +d +18.56
2034-12-24T20 Lu o +93.65
2034-12-26T09 Ne d +6.11
2034-12-29T16 Ur o +98.53
2034-12-29T21
** 
S +264.58
2034-12-29T23 Ur V +98.52
2034-12-30T01 Lu xa +167.19
2034-12-30T03 Ne Pg +19.56
2034-12-30T04 Ur p 17.91
2034-12-31T18 Ve e −46.86[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2034.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19