AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2039

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2039


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2039] [Q 2039]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2039-01-01T22 Sa d +2.31
2039-01-03T17 Ne d +9.33
2039-01-04T16 Lu V +46.00
2039-01-04T17 Lu a 0.002708
2039-01-05T02
** 
S +288.27
2039-01-07T21 Me d −24.28
2039-01-07T22 Sa Rg +179.30
2039-01-08T02 Ne Pg +28.56
2039-01-08T11 Lu xa +91.25
2039-01-09T08 Lu +d +23.88
2039-01-09T23 Lu o +110.07
2039-01-14T01 Ma d −23.96
2039-01-16T12 Ur o +116.75
2039-01-16T20 Ur V +116.73
2039-01-17T06 Ur p 17.66
2039-01-17T11 Me a 1.428
2039-01-18T11
** 
B +206.00
2039-01-20T16 Lu p 0.002452
2039-01-20T20 Lu v +258.78
2039-01-21T17 Lu xd +270.98
2039-01-22T11 Lu d −23.89
2039-01-23T23 Me o +304.07
2039-01-24T01 Lu c +304.42
2039-01-29T16
** 
S +215.11
2039-01-30T19
** 
B +215.08
2039-02-01T13 Lu a 0.002703
2039-02-01T16 Lu V +53.95
2039-02-04T17 Lu xa +90.41
2039-02-05T15 Lu +d +23.92
2039-02-05T19 Me v +326.44
2039-02-08T15 Lu o +140.24
2039-02-13T15
** 
S +316.95
2039-02-14T03 Lu v +216.34
2039-02-14T14 Ju p 4.373
2039-02-14T19 Ju o +146.48
2039-02-15T00 Ju V +146.45
2039-02-15T05 Lu p 0.002475
2039-02-16T14 Me xd +344.88
2039-02-17T21 Lu xd +269.49
2039-02-18T18 Lu d −24.00
2039-02-21T22 Me e +18.06
2039-02-22T15 Lu c +334.37
2039-02-24T22
** 
s +223.65
2039-02-28T16 Me Rg +355.27
2039-03-01T10 Lu a 0.002703
2039-03-01T15
** 
B +165.74
2039-03-01T17 Lu V +62.29
2039-03-02T23 Me +d +0.97
2039-03-03T21 Lu xa +88.05
2039-03-05T00 Lu +d +24.12
2039-03-09T21 Me c +349.66
2039-03-10T04 Lu o +169.98
2039-03-10T16 Me V +348.86
2039-03-12T09 Ve xd +26.31
2039-03-12T18 Lu v +207.39
2039-03-12T23 Me p 0.6150
2039-03-13T07 Lu p 0.002447
2039-03-14T11
** 
S +231.74
2039-03-16T01 Sa p 8.461
2039-03-16T04 Sa o +175.93
2039-03-16T10 Sa V +175.90
2039-03-16T22 Lu xd +266.63
2039-03-17T23 Lu d −24.23
2039-03-23T07 Me Pg +341.37
2039-03-24T06 Lu c +92.57
2039-03-26T21 Me xa +341.98
2039-03-29T00 Me d −7.16
2039-03-29T05 Lu a 0.002708
2039-03-29T16 Lu V +69.59
2039-03-30T00
** 
B +151.61
2039-03-30T05 Ur +d +21.71
2039-03-30T23 Lu xa +84.95
2039-04-01T08 Lu +d +24.38
2039-04-01T09 Ur Pg +114.68
2039-04-06T07 Me e −27.74
2039-04-07T17 Ma v +335.52
2039-04-08T14 Lu o +199.14
2039-04-09T22 Lu v +218.60
2039-04-10T05 Lu p 0.002412
2039-04-11T12
** 
S +198.35
2039-04-12T23 Lu xd +263.88
2039-04-14T05 Lu d −24.47
2039-04-15T05 Ju +d +15.40
2039-04-17T02 Ju Pg +141.44
2039-04-20T18 Ne c +31.05
2039-04-20T20 Ne v +31.05
2039-04-21T17 Ne a 30.82
2039-04-22T21 Lu c +33.12
2039-04-25T18 Lu a 0.002714
2039-04-26T08 Lu V +74.03
2039-04-27T02 Lu xa +82.74
2039-04-27T20
** 
B +125.82
2039-04-28T15 Lu +d +24.60
2039-05-07T23 Lu o +227.75
2039-05-08T09 Lu v +233.92
2039-05-08T13 Lu p 0.002391
2039-05-08T17 Ve +d +26.17
2039-05-10T01
** 
S +164.31
2039-05-10T06 Lu xd +262.27
2039-05-11T13 Lu d −24.65
2039-05-15T08 Me a 1.324
2039-05-15T13 Me xd +53.60
2039-05-17T00 Me o +56.70
2039-05-18T07 Me v +59.60
2039-05-20T06 Sa +d +5.13
2039-05-22T13 Lu c +61.84
2039-05-23T00 Lu a 0.002717
2039-05-23T08 Lu V +71.24
2039-05-24T06 Lu xa +81.97
2039-05-24T14 Sa Pg +172.47
2039-05-25T22 Lu +d +24.69
2039-05-26T03
** 
B +103.77
2039-05-30T11 Ve e +45.34
2039-06-02T21 Me +d +25.56
2039-06-05T22 Lu v +250.79
2039-06-05T23 Lu p 0.002388
2039-06-06T06 Lu o +255.96
2039-06-06T16 Lu xd +262.00
2039-06-07T23 Lu d −24.70
2039-06-08T03
** 
S +147.26
2039-06-18T13 Me e +24.73
2039-06-19T01 Lu V +64.68
2039-06-19T04 Lu a 0.002716
2039-06-20T12 Lu xa +82.06
2039-06-21T05 Lu c +90.21
2039-06-22T03 Lu +d +24.69
2039-06-22T20 Me xa +115.95
2039-06-23T05
** 
B +96.76
2039-07-01T22 Ve xa +139.95
2039-07-02T09 Me Rg +119.38
2039-07-04T02 Lu xd +261.96
2039-07-04T08 Lu p 0.002403
2039-07-04T11 Lu v +267.23
2039-07-05T10 Lu d −24.69
2039-07-05T14 Lu o +283.90
2039-07-06T07
** 
S +142.83
2039-07-12T22 Me p 0.5713
2039-07-13T12 Me d +16.47
2039-07-15T02 Me V +114.14
2039-07-15T19 Me c +113.68
2039-07-16T10 Lu V +65.76
2039-07-16T15 Lu a 0.002710
2039-07-17T18 Lu xa +81.81
2039-07-17T20 Ve Rg +144.26
2039-07-19T09 Lu +d +24.69
2039-07-20T14 Ur a 19.63
2039-07-20T19
** 
B +92.56
2039-07-20T19 Lu c +118.45
2039-07-21T11 Ur c +119.07
2039-07-21T12 Ur v +119.08
2039-07-26T14 Me Pg +109.25
2039-07-31T10 Lu xd +261.10
2039-07-31T19 Ne +d +11.08
2039-08-01T10 Lu p 0.002433
2039-08-01T18 Lu v +280.81
2039-08-01T19 Lu d −24.72
2039-08-02T17
** 
S +137.31
2039-08-03T05 Ve d +8.81
2039-08-03T22 Lu o +311.93
2039-08-05T00 Me e −19.24
2039-08-06T00 Ne Rg +33.63
2039-08-08T04 Me +d +19.93
2039-08-08T06 Ve c +136.11
2039-08-08T08 Ve V +136.08
2039-08-08T09 Ve p 0.2891
2039-08-11T13 Me xd +121.97
2039-08-13T04 Lu V +71.20
2039-08-13T07 Lu a 0.002704
2039-08-13T22 Lu xa +80.25
2039-08-15T16 Lu +d +24.78
2039-08-17T08
** 
B +87.12
2039-08-19T08 Lu c +146.74
2039-08-24T04 Me v +145.38
2039-08-27T13 Lu xd +258.92
2039-08-28T03
** 
b +70.94
2039-08-28T14 Lu p 0.002465
2039-08-29T02 Lu d −24.87
2039-08-29T08 Lu v +284.48
2039-08-29T22 Ve Pg +127.84
2039-08-29T23 Me o +156.95
2039-08-31T04
** 
S +137.46
2039-09-02T07 Lu o +340.23
2039-09-04T00 Ju a 6.417
2039-09-04T06 Ju c +162.09
2039-09-04T18 Ju v +162.21
2039-09-05T10 Me a 1.381
2039-09-10T01 Lu xa +77.50
2039-09-10T02 Lu V +77.96
2039-09-10T02 Lu a 0.002701
2039-09-12T00 Lu +d +24.99
2039-09-14T06
** 
B +95.45
2039-09-15T02 Ve +d +12.47
2039-09-17T20 Lu c +175.30
2039-09-18T19 Me xa +191.91
2039-09-21T21 Lu v +231.96
2039-09-22T14 Lu p 0.002466
2039-09-23T04 Ma xd +92.85
2039-09-23T13 Lu xd +256.04
2039-09-24T14 Sa v +182.40
2039-09-25T04 Sa c +182.47
2039-09-25T06 Sa a 10.52
2039-09-25T07 Lu d −25.11
2039-09-28T12
** 
S +149.84
2039-10-01T19 Lu o +9.00
2039-10-02T10 Ma +d +23.46
2039-10-07T03 Lu xa +74.72
2039-10-07T21 Lu a 0.002704
2039-10-08T00 Lu V +85.15
2039-10-09T08 Lu +d +25.24
2039-10-12T17
** 
B +108.25
2039-10-14T17 Me e +24.82
2039-10-17T07 Lu c +204.27
2039-10-18T18 Ve e −46.36
2039-10-19T08 Lu v +234.44
2039-10-19T17 Lu p 0.002433
2039-10-20T16 Lu xd +253.85
2039-10-21T17
** 
s +82.76
2039-10-22T13 Lu d −25.34
2039-10-23T02 Ve xd +163.76
2039-10-24T09 Ne p 28.82
2039-10-24T21 Me d −21.56
2039-10-24T21 Ne V +32.21
2039-10-25T06 Ne o +32.20
2039-10-26T10
** 
S +161.42
2039-10-26T15 Me Rg +233.55
2039-10-30T21 Ma d +23.30
2039-10-31T10 Lu o +38.39
2039-11-03T07 Lu xa +73.17
2039-11-04T15 Lu a 0.002711
2039-11-04T21 Lu V +91.48
2039-11-05T08 Ur d +19.93
2039-11-05T15 Lu +d +25.42
2039-11-05T21 Me p 0.6734
2039-11-06T13 Me V +225.15
2039-11-06T20 Me c +224.79
2039-11-07T12 Me xd +223.91
2039-11-08T06 Ur Rg +123.42
2039-11-10T12
** 
B +108.88
2039-11-15T02
** 
b +70.73
2039-11-15T17 Lu c +233.75
2039-11-15T22 Me Pg +217.57
2039-11-16T18 Lu v +249.40
2039-11-16T21 Lu p 0.002401
2039-11-17T00 Lu xd +252.98
2039-11-17T08 Me +d −11.93
2039-11-18T21 Lu d −25.46
2039-11-23T08 Ma Rg +111.76
2039-11-23T10 Me e −19.63
2039-11-23T17
** 
S +162.37
2039-11-30T04 Lu o +68.34
2039-11-30T14 Lu xa +72.98
2039-12-02T03 Lu a 0.002716
2039-12-02T06 Lu V +92.86
2039-12-02T22 Lu +d +25.46
2039-12-07T06
** 
B +125.70
2039-12-14T11 Lu xd +253.00
2039-12-15T04 Lu c +263.58
2039-12-15T08 Lu p 0.002385
2039-12-15T10 Lu v +267.51
2039-12-15T18 Me xa +253.23
2039-12-16T07 Lu d −25.46
2039-12-22T00
** 
S +201.01
2039-12-27T20 Lu xa +72.98
2039-12-28T02 Ma p 0.6109
2039-12-28T16 Lu V +82.99
2039-12-29T04 Lu a 0.002716
2039-12-30T00 Lu o +98.67
2039-12-30T04 Lu +d +25.44
2039-12-30T15 Me d −24.77
2039-12-30T22 Me a 1.442
2039-12-31T11 Ma V +102.49[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2039.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19