AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2042

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2042


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2042] [Q 2042]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2042-01-01T00 Ve o +281.21
2042-01-01T14
** 
S +237.03
2042-01-01T22 Ve a 1.711
2042-01-02T11 Me e +19.42
2042-01-05T00 Lu +d +27.75
2042-01-05T20 Lu o +106.18
2042-01-07T05 Me xd +305.68
2042-01-09T14 Me Rg +306.21
2042-01-09T17 Ne d +11.61
2042-01-11T15 Lu a 0.002706
2042-01-12T02 Lu V +182.35
2042-01-14T14 Ne Pg +35.30
2042-01-14T15 Lu xd +212.22
2042-01-15T21
** 
B +172.41
2042-01-16T01 Me +d −17.09
2042-01-18T14 Me c +299.13
2042-01-18T22 Me V +298.68
2042-01-19T11 Lu d −27.81
2042-01-19T20 Me p 0.6640
2042-01-21T08 Lu c +301.96
2042-01-23T02 Lu v +327.72
2042-01-23T10 Lu p 0.002425
2042-01-27T11 Lu xa +30.83
2042-01-29T03
** 
S +275.03
2042-01-29T18 Ur V +130.71
2042-01-29T23 Ur o +130.70
2042-01-30T03 Me Pg +290.16
2042-01-30T18 Ur p 17.50
2042-02-01T06 Lu +d +27.86
2042-02-04T14 Lu o +136.37
2042-02-04T19 Ma p 0.6717
2042-02-05T15 Ma V +137.97
2042-02-05T23 Ma o +137.83
2042-02-06T09 Sa d −11.31
2042-02-08T08 Lu a 0.002712
2042-02-09T00 Lu V +189.25
2042-02-10T00 Me d −20.20
2042-02-10T16 Lu xd +209.15
2042-02-10T18
** 
B +194.87
2042-02-11T15 Me e −25.93
2042-02-13T09 Sa Rg +216.60
2042-02-14T12 Me xa +300.68
2042-02-15T20 Lu d −27.97
2042-02-19T19 Lu c +331.81
2042-02-20T12 Lu v +342.10
2042-02-20T18 Lu p 0.002396
2042-02-23T14 Lu xa +28.15
2042-02-24T13
** 
S +248.26
2042-02-28T11 Lu +d +28.06
2042-03-04T01
** 
B +234.07
2042-03-06T08 Lu o +166.41
2042-03-07T16 Lu a 0.002716
2042-03-08T02 Ma +d +21.81
2042-03-08T09 Lu V +190.57
2042-03-09T19 Lu xd +207.24
2042-03-14T01
** 
S +277.15
2042-03-14T12 Ju d −19.52
2042-03-15T05 Lu d −28.17
2042-03-17T14 Ju Rg +242.07
2042-03-18T07 Ma Pg +128.18
2042-03-21T02 Lu v +359.10
2042-03-21T05 Lu c +99.68
2042-03-21T05 Lu p 0.002386
2042-03-22T22 Lu xa +26.96
2042-03-23T16 Me a 1.356
2042-03-27T17 Lu +d +28.22
2042-03-28T23
** 
s +315.15
2042-03-28T23 Me o +8.92
2042-03-29T00
** 
B +180.86
2042-04-03T00 Me v +19.19
2042-04-03T18 Lu a 0.002716
2042-04-03T21 Lu V +181.51
2042-04-05T02 Lu o +195.92
2042-04-05T04 Me xd +23.71
2042-04-06T00 Lu xd +206.85
2042-04-08T21 Ve xd +43.26
2042-04-11T06
** 
S +231.24
2042-04-11T12 Lu d −28.25
2042-04-13T03 Ur +d +18.74
2042-04-15T04 Ur Pg +128.62
2042-04-18T16 Lu v +16.19
2042-04-18T16 Lu p 0.002397
2042-04-19T09 Lu xa +26.86
2042-04-19T14 Lu c +30.14
2042-04-22T14 Sa V +213.30
2042-04-22T19 Sa o +213.29
2042-04-22T20 Sa p 8.780
2042-04-23T23 Me e +20.07
2042-04-24T02 Lu +d +28.23
2042-04-26T02
** 
B +145.58
2042-04-27T00 Ne v +37.78
2042-04-27T10 Ne c +37.79
2042-04-28T08 Ne a 30.81
2042-04-30T14 Me +d +22.48
2042-05-01T00 Lu V +180.07
2042-05-01T03 Lu a 0.002712
2042-05-03T06 Lu xd +206.95
2042-05-04T17 Me Rg +59.76
2042-05-04T18 Lu o +224.95
2042-05-08T17 Lu d −28.21
2042-05-10T10
** 
S +197.05
2042-05-13T11 Me xa +56.96
2042-05-15T19 Me c +55.61
2042-05-16T05 Me V +55.38
2042-05-16T18 Lu xa +26.72
2042-05-16T21 Lu p 0.002424
2042-05-17T01 Lu v +30.87
2042-05-17T11 Me p 0.5518
2042-05-17T11 Ju o +237.21
2042-05-17T20 Ju V +237.16
2042-05-18T22 Lu c +58.61
2042-05-18T23 Ju p 4.374
2042-05-20T05 Ve +d +25.12
2042-05-21T11 Lu +d +28.17
2042-05-23T20
** 
B +138.28
2042-05-28T13 Me Pg +50.78
2042-05-28T17 Lu V +184.91
2042-05-28T19 Lu a 0.002705
2042-05-30T12 Lu xd +206.28
2042-05-31T14 Me d +14.36
2042-06-03T08 Lu o +253.42
2042-06-04T23 Lu d −28.11
2042-06-07T14
** 
S +189.57
2042-06-11T08 Me e −23.42
2042-06-13T00 Lu xa +25.39
2042-06-13T09 Lu p 0.002457
2042-06-13T21 Lu v +37.86
2042-06-17T07 Lu c +86.77
2042-06-17T20 Lu +d +28.10
2042-06-22T07
** 
B +126.18
2042-06-25T08 Sa +d −9.05
2042-06-25T13 Lu a 0.002701
2042-06-25T14 Lu V +191.42
2042-06-26T16 Lu xd +204.22
2042-07-02T04 Me xd +89.36
2042-07-02T06 Lu d −28.10
2042-07-02T11 Sa Pg +209.89
2042-07-02T20 Lu o +281.58
2042-07-06T01
** 
S +166.20
2042-07-06T23 Me +d +23.93
2042-07-07T23 Lu v +353.02
2042-07-08T19 Lu p 0.002470
2042-07-09T22 Me v +105.77
2042-07-10T01 Lu xa +22.85
2042-07-11T23 Me o +110.22
2042-07-13T21 Ju +d −17.43
2042-07-14T07 Me a 1.334
2042-07-15T03 Lu +d +28.12
2042-07-16T17 Lu c +114.81
2042-07-19T00 Ju Pg +232.21
2042-07-21T02
** 
B +107.76
2042-07-23T08 Lu a 0.002703
2042-07-23T12 Lu V +198.22
2042-07-23T18 Lu xd +201.35
2042-07-29T10 Ve xa +172.36
2042-07-29T14 Lu d −28.19
2042-08-01T05 Lu o +309.61
2042-08-03T18 Lu v +346.24
2042-08-03T20 Ur a 19.48
2042-08-04T06
** 
S +152.52
2042-08-04T06 Lu p 0.002444
2042-08-04T20 Ur c +133.07
2042-08-05T08 Ur v +133.10
2042-08-06T02 Lu xa +20.12
2042-08-07T01 Ne +d +13.24
2042-08-09T10 Me xa +161.73
2042-08-09T12 Ve e +45.81
2042-08-11T09 Lu +d +28.25
2042-08-12T16 Ne Rg +40.37
2042-08-15T06 Lu c +143.06
2042-08-18T14
** 
B +103.48
2042-08-19T21 Lu xd +198.99
2042-08-20T01 Lu a 0.002709
2042-08-20T08 Lu V +204.51
2042-08-22T03 Me e +27.32
2042-08-25T23 Lu d −28.35
2042-08-27T17 Ma xa +201.67
2042-08-30T14 Lu o +337.84
2042-08-31T21 Lu v +357.61
2042-09-01T03 Lu p 0.002411
2042-09-01T23
** 
S +153.33
2042-09-02T07 Lu xa +18.36
2042-09-04T18
** 
b +33.13
2042-09-04T23 Me Rg +184.56
2042-09-06T09 Me d −5.59
2042-09-07T14 Lu +d +28.42
2042-09-13T20 Lu c +171.70
2042-09-15T12
** 
B +107.56
2042-09-15T18 Me p 0.6405
2042-09-16T01 Lu xd +197.91
2042-09-16T15 Lu a 0.002715
2042-09-16T23 Lu V +208.36
2042-09-17T14 Me V +176.70
2042-09-18T06 Me c +175.98
2042-09-22T07 Lu d −28.50
2042-09-27T10 Me Pg +170.05
2042-09-27T20 Ve Rg +213.78
2042-09-28T03 Me xd +170.12
2042-09-28T22 Lu o +207.53
2042-09-29T08
** 
s +46.38
2042-09-29T10 Lu v +13.78
2042-09-29T11 Lu p 0.002389
2042-09-29T16 Lu xa +17.93
2042-09-29T17
** 
S +160.68
2042-09-30T18 Me +d +4.21
2042-10-02T00 Ve d −19.82
2042-10-03T20 Me e −17.86
2042-10-04T20 Lu +d +28.52
2042-10-13T08 Lu xd +197.91
2042-10-13T14 Lu c +200.86
2042-10-13T19
** 
B +111.05
2042-10-13T20 Lu V +204.18
2042-10-13T21 Lu a 0.002717
2042-10-18T18 Ve c +206.01
2042-10-19T00 Ve V +205.85
2042-10-19T14 Lu d −28.51
2042-10-19T17 Ve p 0.2742
2042-10-19T23 Me v +197.80
2042-10-25T04
** 
b +35.40
2042-10-27T03 Lu xa +17.86
2042-10-27T23 Lu p 0.002386
2042-10-28T02 Lu v +31.87
2042-10-28T02
** 
S +162.33
2042-10-28T07 Lu o +35.55
2042-10-30T21 Ne p 28.81
2042-10-31T17 Ne o +38.94
2042-10-31T22 Ne V +38.93
2042-11-01T02 Sa a 10.82
2042-11-01T04 Sa c +219.39
2042-11-01T05 Lu +d +28.47
2042-11-01T15 Sa v +219.44
2042-11-03T00 Me o +221.34
2042-11-05T10 Me xa +225.26
2042-11-08T04 Me a 1.444
2042-11-08T16 Ve Pg +198.08
2042-11-09T13 Lu V +197.33
2042-11-09T13 Lu xd +197.79
2042-11-10T00 Lu a 0.002716
2042-11-10T20
** 
B +117.22
2042-11-12T08 Lu c +230.61
2042-11-15T19 Lu d −28.41
2042-11-19T14 Ve xd +200.32
2042-11-19T15 Ur d +16.25
2042-11-20T16 Ve +d −7.93
2042-11-22T01 Ur Rg +137.45
2042-11-23T13 Lu xa +17.09
2042-11-25T10 Lu p 0.002404
2042-11-25T17 Lu v +49.44
2042-11-25T22
** 
S +174.56
2042-11-26T18 Lu o +65.14
2042-11-28T15 Lu +d +28.37
2042-12-02T10 Ju a 6.317
2042-12-04T01 Ma d −24.35
2042-12-04T11 Ju c +252.93
2042-12-05T05 Me d −25.78
2042-12-06T09 Ju v +253.37
2042-12-06T17 Lu xd +196.32
2042-12-07T02 Lu V +200.78
2042-12-07T13 Lu a 0.002710
2042-12-10T02
** 
B +128.26
2042-12-12T02 Lu c +260.67
2042-12-13T01 Lu d −28.32
2042-12-16T15 Me e +20.35
2042-12-20T16 Lu xa +14.80
2042-12-22T12
** 
s +57.22
2042-12-23T13 Lu p 0.002439
2042-12-24T01 Lu v +63.25
2042-12-24T12 Me Rg +290.27
2042-12-24T16
** 
S +185.54
2042-12-25T02 Me xd +290.22
2042-12-26T01 Lu +d +28.30
2042-12-26T05 Lu o +95.10
2042-12-29T08 Ve e −46.86[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2042.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19