AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2043

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2043


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2043] [Q 2043]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2043-01-02T18 Me c +282.74
2043-01-02T19 Lu xd +193.39
2043-01-02T22 Me V +282.47
2043-01-03T10 Me p 0.6724
2043-01-04T01 Lu V +208.11
2043-01-04T08 Lu a 0.002704
2043-01-07T03 Me +d −19.98
2043-01-08T05
** 
B +129.20
2043-01-09T07 Lu d −28.33
2043-01-10T06
** 
b +50.78
2043-01-10T18 Lu c +290.92
2043-01-11T23 Ne d +12.34
2043-01-13T14 Me Pg +274.01
2043-01-16T16 Lu xa +11.71
2043-01-17T00 Ne Pg +37.55
2043-01-19T07 Lu p 0.002473
2043-01-20T09 Lu v +63.45
2043-01-22T03
** 
S +184.73
2043-01-22T09 Lu +d +28.39
2043-01-24T19 Lu o +125.19
2043-01-25T02 Me e −24.54
2043-01-29T21 Lu xd +190.39
2043-01-30T07 Me d −22.07
2043-02-01T02 Lu V +216.34
2043-02-01T05 Lu a 0.002702
2043-02-01T09 Me xa +289.38
2043-02-03T20 Ur o +135.40
2043-02-04T03 Ur V +135.38
2043-02-04T17 Ur p 17.45
2043-02-05T15 Lu d −28.47
2043-02-06T03
** 
B +134.45
2043-02-08T06 Ve d −21.36
2043-02-09T09 Lu c +320.99
2043-02-12T19 Lu xa +9.43
2043-02-12T20 Ma v +326.15
2043-02-12T22 Lu v +11.33
2043-02-13T06 Lu p 0.002460
2043-02-17T20 Sa d −15.00
2043-02-18T15 Lu +d +28.55
2043-02-20T06 Ma c +332.01
2043-02-20T20
** 
S +195.75
2043-02-23T10 Lu o +155.19
2043-02-25T10 Sa Rg +228.51
2043-02-26T03 Lu xd +188.81
2043-03-01T01 Lu a 0.002706
2043-03-01T01 Lu V +223.93
2043-03-04T05 Ju d −22.99
2043-03-05T00 Lu d −28.63
2043-03-05T14 Me a 1.375
2043-03-08T07
** 
B +143.94
2043-03-08T20 Ma a 2.371
2043-03-10T21 Lu c +350.66
2043-03-11T03 Ve xa +313.46
2043-03-11T23 Me o +351.47
2043-03-12T02 Lu xa +8.68
2043-03-12T19 Lu v +19.34
2043-03-12T21 Lu p 0.002423
2043-03-17T20 Lu +d +28.67
2043-03-18T21 Me v +5.06
2043-03-23T01 Me xd +13.37
2043-03-23T12
** 
S +213.93
2043-03-25T02 Lu o +184.86
2043-03-25T10 Lu xd +188.65
2043-03-28T16 Lu a 0.002712
2043-03-28T18 Lu V +228.76
2043-04-01T08 Lu d −28.68
2043-04-06T14 Me e +19.05
2043-04-08T04
** 
B +154.39
2043-04-08T13 Lu xa +8.71
2043-04-09T07 Lu c +19.84
2043-04-10T04 Lu p 0.002396
2043-04-10T06 Lu v +34.57
2043-04-12T20 Ju +d −22.96
2043-04-14T03 Lu +d +28.64
2043-04-14T17 Me +d +17.93
2043-04-15T18 Me Rg +40.76
2043-04-18T01 Ur +d +17.49
2043-04-19T15 Ju Rg +273.59
2043-04-20T02 Ur Pg +133.31
2043-04-21T16 Lu xd +188.68
2043-04-22T08
** 
S +219.49
2043-04-23T19 Lu o +214.03
2043-04-24T18 Lu V +225.26
2043-04-25T00 Lu a 0.002716
2043-04-26T04 Me c +36.37
2043-04-26T21 Me V +35.90
2043-04-28T14 Lu d −28.59
2043-04-29T02 Me p 0.5634
2043-04-29T23 Ne c +40.04
2043-04-30T05 Ne v +40.05
2043-04-30T08 Me xa +33.66
2043-04-30T22 Ne a 30.81
2043-05-05T07 Sa o +225.21
2043-05-05T10 Sa p 8.866
2043-05-05T12 Sa V +225.19
2043-05-05T23 Lu xa +8.19
2043-05-07T05
** 
B +151.82
2043-05-08T14 Lu p 0.002387
2043-05-08T15 Lu c +48.43
2043-05-08T18 Lu v +50.70
2043-05-09T12 Me Pg +30.61
2043-05-11T11 Lu +d +28.55
2043-05-13T21 Me d +9.15
2043-05-18T20 Lu xd +187.68
2043-05-21T08 Lu V +217.44
2043-05-21T18
** 
S +217.22
2043-05-22T02 Lu a 0.002716
2043-05-23T11 Lu o +242.74
2043-05-23T18 Me e −25.10
2043-05-25T20 Lu d −28.47
2043-06-02T04 Lu xa +6.39
2043-06-05T23 Lu p 0.002398
2043-06-06T05 Lu v +65.59
2043-06-06T09
** 
B +150.01
2043-06-06T22 Lu c +76.64
2043-06-07T21 Lu +d +28.45
2043-06-14T21 Lu xd +185.29
2043-06-15T07
** 
s +196.27
2043-06-17T19 Lu V +219.59
2043-06-18T12 Lu a 0.002712
2043-06-19T01 Me xd +79.21
2043-06-19T14 Ju o +268.71
2043-06-19T18 Ju V +268.69
2043-06-21T00 Ju p 4.250
2043-06-21T19
** 
S +206.16
2043-06-22T01 Lu d −28.42
2043-06-22T02 Lu o +271.10
2043-06-25T09 Me v +92.88
2043-06-25T23 Me o +94.21
2043-06-27T07 Me +d +24.53
2043-06-27T14 Me a 1.326
2043-06-28T04 Ma xd +68.86
2043-06-29T06 Lu xa +3.61
2043-06-30T06 Ju d −23.09
2043-07-02T06 Ve xd +90.99
2043-07-04T03 Lu p 0.002424
2043-07-04T10 Lu v +77.86
2043-07-05T00 Ve +d +23.47
2043-07-05T07 Lu +d +28.44
2043-07-06T05 Lu c +104.58
2043-07-06T21 Sa +d −13.11
2043-07-07T04
** 
B +140.40
2043-07-12T00 Lu xd +182.41
2043-07-15T04 Sa Pg +221.83
2043-07-15T14 Lu V +225.75
2043-07-16T02 Lu a 0.002705
2043-07-19T07 Lu d −28.48
2043-07-21T15 Lu o +299.25
2043-07-22T12
** 
S +192.27
2043-07-26T07 Lu xa +1.07
2043-07-27T07 Me xa +150.51
2043-07-29T17 Ju +d −23.08
2043-07-31T16 Lu p 0.002457
2043-08-01T02 Lu v +82.87
2043-08-01T09 Ma +d +23.82
2043-08-01T14 Lu +d +28.54
2043-08-04T04 Ve a 1.732
2043-08-04T13 Me e +27.29
2043-08-04T14 Lu c +132.61
2043-08-05T20
** 
B +132.54
2043-08-06T23 Ve o +134.91
2043-08-08T04 Lu xd +180.30
2043-08-08T23 Ur a 19.43
2043-08-09T09 Ne +d +13.93
2043-08-09T19 Ur v +137.77
2043-08-09T23 Ur c +137.78
2043-08-12T13 Lu V +233.30
2043-08-12T20 Lu a 0.002702
2043-08-15T04 Ne Rg +42.61
2043-08-15T15 Lu d −28.61
2043-08-18T13 Me Rg +167.32
2043-08-20T03 Lu o +327.54
2043-08-20T05 Ju Pg +263.75
2043-08-20T14
** 
S +182.46
2043-08-21T05 Me d +1.13
2043-08-22T11 Lu xa +359.77
2043-08-26T01 Lu p 0.002471
2043-08-26T13 Lu v +57.49
2043-08-28T20 Lu +d +28.66
2043-08-29T07 Me p 0.6228
2043-08-31T12 Me V +160.01
2043-09-01T07 Me c +159.26
2043-09-03T01 Lu c +160.97
2043-09-03T01
** 
B +126.51
2043-09-04T12 Lu xd +179.58
2043-09-09T14 Lu V +241.43
2043-09-09T15 Lu a 0.002704
2043-09-10T18 Me Pg +153.76
2043-09-11T23 Lu d −28.70
2043-09-15T00 Me xd +155.15
2043-09-15T06 Me +d +9.63
2043-09-17T13 Me e −17.87
2043-09-17T23
** 
S +179.02
2043-09-18T13 Lu o +329.31
2043-09-18T19 Lu xa +359.59
2043-09-21T12 Lu p 0.002442
2043-09-21T14 Lu v +39.69
2043-09-25T02 Lu +d +28.71
2043-10-01T19 Lu xd +179.63
2043-10-01T20
** 
B +126.27
2043-10-02T15 Lu c +189.83
2043-10-03T13 Ve v +206.25
2043-10-03T14 Me v +182.24
2043-10-07T09 Lu a 0.002710
2043-10-07T14 Lu V +249.48
2043-10-09T07 Lu d −28.69
2043-10-15T00 Me o +202.30
2043-10-16T05 Lu xa +359.51
2043-10-17T13
** 
S +182.05
2043-10-17T23 Lu o +25.00
2043-10-19T11 Lu p 0.002408
2043-10-19T14 Lu v +48.81
2043-10-21T19 Me a 1.431
2043-10-21T20 Ve xa +228.95
2043-10-22T08 Lu +d +28.64
2043-10-23T07 Me xa +216.04
2043-10-29T01 Lu xd +179.24
2043-10-31T03
** 
B +132.52
2043-11-01T08 Lu c +219.27
2043-11-02T02 Ju d −23.40
2043-11-02T09 Ne p 28.82
2043-11-03T02 Ne V +41.19
2043-11-03T04
** 
b +81.24
2043-11-03T05 Ne o +41.18
2043-11-04T00 Lu a 0.002717
2043-11-04T07 Lu V +254.68
2043-11-05T13 Lu d −28.56
2043-11-12T14 Lu xa +358.33
2043-11-12T20 Sa v +231.15
2043-11-13T00 Sa a 10.90
2043-11-13T04 Sa c +231.19
2043-11-16T00
** 
S +195.78
2043-11-16T07 Ju xa +274.00
2043-11-16T09 Lu o +54.46
2043-11-16T21 Lu p 0.002386
2043-11-16T23 Lu v +63.13
2043-11-18T17 Lu +d +28.50
2043-11-24T19 Ur d +14.79
2043-11-25T03 Lu xd +177.40
2043-11-26T15 Ve d −24.85
2043-11-26T21 Me d −25.85
2043-11-27T01 Ur Rg +142.16
2043-11-29T12 Me e +21.49
2043-11-29T15
** 
B +144.61
2043-11-30T19 Lu V +245.80
2043-12-01T02 Lu c +249.27
2043-12-01T05 Lu a 0.002719
2043-12-02T19 Lu d −28.42
2043-12-08T09 Me Rg +274.42
2043-12-09T18 Lu xa +355.62
2043-12-11T23 Me xd +273.22
2043-12-14T17
** 
S +210.88
2043-12-15T10 Lu p 0.002385
2043-12-15T11 Lu v +78.78
2043-12-15T20 Lu o +84.23
2043-12-16T03 Lu +d +28.41
2043-12-18T00 Me c +266.47
2043-12-18T02 Me V +266.38
2043-12-18T04 Me p 0.6771
2043-12-22T04 Lu xd +174.34
2043-12-26T14 Me +d −19.89
2043-12-27T13 Lu V +239.52
2043-12-27T16
** 
B +151.45
2043-12-28T04 Me Pg +258.11
2043-12-28T08 Lu a 0.002717
2043-12-30T00 Lu d −28.40
2043-12-30T21 Lu c +279.61[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2043.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19