AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2045

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2045


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2045] [Q 2045]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2045-01-01T18 Lu +d +28.07
2045-01-02T18
** 
S +181.57
2045-01-02T22 Lu o +103.47
2045-01-03T02 Lu v +106.28
2045-01-03T07 Lu p 0.002385
2045-01-05T03 Me xa +268.62
2045-01-06T04 Lu xd +152.65
2045-01-10T02 Ve d −23.23
2045-01-11T20
** 
b +51.91
2045-01-12T06 Me d −23.94
2045-01-13T05 Ve xa +278.39
2045-01-14T21 Lu d −28.11
2045-01-15T12 Ne d +13.75
2045-01-16T07 Ve v +282.23
2045-01-17T10 Lu a 0.002718
2045-01-17T16 Lu c +298.50
2045-01-17T20
** 
B +126.44
2045-01-17T23 Lu V +301.87
2045-01-20T12 Lu xa +331.95
2045-01-20T23 Ne Pg +42.04
2045-01-21T07 Ma v +324.96
2045-01-27T08 Me a 1.417
2045-01-29T04 Lu +d +28.17
2045-01-31T17 Lu v +123.76
2045-01-31T20 Lu p 0.002387
2045-02-01T09 Lu o +133.40
2045-02-01T11
** 
S +177.52
2045-02-02T14 Lu xd +151.79
2045-02-04T00 Me o +316.10
2045-02-06T11 Ju a 6.045
2045-02-07T02 Ju c +319.23
2045-02-08T06 Ju v +319.51
2045-02-11T03 Lu d −28.19
2045-02-12T15 Ur o +144.84
2045-02-12T21 Ur V +144.83
2045-02-13T13 Ur p 17.38
2045-02-13T13 Lu V +293.99
2045-02-13T15 Lu a 0.002716
2045-02-14T18 Me v +335.51
2045-02-16T11 Lu c +328.73
2045-02-16T18 Lu xa +331.79
2045-02-16T21
** 
B +124.52
2045-02-23T20 Me xd +351.61
2045-02-25T12 Lu +d +28.20
2045-03-01T06 Lu p 0.002410
2045-03-01T07 Lu v +140.40
2045-03-02T01 Lu xd +151.81
2045-03-02T19 Lu o +163.16
2045-03-03T01 Me e +18.09
2045-03-03T06
** 
S +177.09
2045-03-10T02 Sa d −20.32
2045-03-10T02 Me Rg +5.13
2045-03-10T10 Lu d −28.18
2045-03-11T22 Me +d +5.03
2045-03-13T04 Lu V +298.15
2045-03-13T06 Lu a 0.002709
2045-03-16T00 Lu xa +331.77
2045-03-17T23 Ve o +358.20
2045-03-18T05 Lu c +99.77
2045-03-18T06
** 
B +124.04
2045-03-19T12 Me c +359.83
2045-03-20T05 Sa Rg +251.78
2045-03-20T09 Me V +359.04
2045-03-22T08 Ve a 1.722
2045-03-22T20 Me p 0.6027
2045-03-24T18 Lu +d +28.10
2045-03-29T05 Lu p 0.002445
2045-03-29T10 Lu xd +151.35
2045-03-29T11 Lu v +152.37
2045-03-31T19
** 
S +177.64
2045-04-01T06 Lu o +192.43
2045-04-02T03 Me Pg +351.98
2045-04-03T02 Me xa +352.03
2045-04-06T19 Lu d −28.03
2045-04-07T13 Me d −3.57
2045-04-10T01 Lu a 0.002703
2045-04-10T03 Lu V +305.25
2045-04-12T06 Lu xa +330.63
2045-04-15T21
** 
B +126.86
2045-04-16T06 Me e −27.48
2045-04-16T19 Lu c +27.70
2045-04-21T00 Lu +d +27.92
2045-04-24T00 Lu v +127.61
2045-04-24T10 Lu p 0.002472
2045-04-25T13 Lu xd +149.51
2045-04-27T03 Ur +d +14.63
2045-04-29T03 Ur Pg +142.74
2045-04-29T23
** 
S +180.53
2045-04-30T17 Lu o +221.26
2045-05-01T23 Ma c +42.47
2045-05-04T02 Ne c +44.54
2045-05-04T03 Lu d −27.83
2045-05-04T06 Ne v +44.54
2045-05-05T00 Ne a 30.82
2045-05-06T09 Ve xd +59.33
2045-05-07T21 Lu a 0.002701
2045-05-08T01 Lu V +312.56
2045-05-09T09 Lu xa +328.09
2045-05-15T02 Ma xd +52.05
2045-05-15T14
** 
B +128.70
2045-05-16T06 Lu c +56.32
2045-05-18T06 Lu +d +27.77
2045-05-19T07 Lu v +99.65
2045-05-19T22 Lu p 0.002455
2045-05-22T14 Lu xd +146.74
2045-05-22T19 Me xd +59.35
2045-05-24T14 Me a 1.322
2045-05-24T23 Me o +64.14
2045-05-26T08 Me v +67.14
2045-05-28T21 Sa V +248.49
2045-05-28T22 Sa o +248.49
2045-05-29T02 Sa p 8.987
2045-05-30T05 Lu o +249.71
2045-05-30T06
** 
S +185.53
2045-05-31T10 Lu d −27.72
2045-06-03T08 Ve +d +24.48
2045-06-04T15 Lu a 0.002705
2045-06-04T23 Lu V +319.12
2045-06-05T11 Lu xa +325.25
2045-06-07T15 Me +d +25.40
2045-06-14T09 Ma a 2.496
2045-06-14T11
** 
B +135.84
2045-06-14T14 Lu +d +27.71
2045-06-14T15 Lu c +84.45
2045-06-16T05 Lu v +108.27
2045-06-16T14 Lu p 0.002422
2045-06-18T16 Lu xd +144.21
2045-06-26T19 Ju +d −7.98
2045-06-27T16 Lu d −27.72
2045-06-28T17 Me e +25.57
2045-06-28T19 Lu o +277.97
2045-06-29T08
** 
S +198.05
2045-06-30T01 Me xa +124.70
2045-06-30T11 Ju Rg +342.30
2045-07-02T05 Lu a 0.002711
2045-07-02T14 Lu xa +323.32
2045-07-02T15 Lu V +323.92
2045-07-05T15
** 
s +178.50
2045-07-11T00 Ma +d +24.00
2045-07-12T00 Lu +d +27.77
2045-07-12T17 Me Rg +130.60
2045-07-13T22 Lu c +112.42
2045-07-13T23
** 
B +142.78
2045-07-14T14 Lu v +122.72
2045-07-14T19 Lu p 0.002397
2045-07-15T23 Lu xd +142.94
2045-07-20T10 Me d +13.79
2045-07-21T17
** 
b +177.18
2045-07-23T05 Me p 0.5821
2045-07-24T21 Lu d −27.79
2045-07-25T15 Me V +124.88
2045-07-26T00 Sa +d −19.38
2045-07-26T09 Me c +124.32
2045-07-28T03
** 
S +206.09
2045-07-28T10 Lu o +306.24
2045-07-29T13 Lu a 0.002715
2045-07-29T19 Lu xa +322.75
2045-07-29T20 Lu V +323.12
2045-08-05T11
** 
s +178.67
2045-08-05T21 Me Pg +119.67
2045-08-08T02 Sa Pg +245.14
2045-08-08T10 Lu +d +27.82
2045-08-11T06
** 
B +149.48
2045-08-12T04 Lu v +139.44
2045-08-12T04 Lu p 0.002388
2045-08-12T05 Lu c +140.45
2045-08-12T09 Lu xd +142.76
2045-08-13T03 Ne +d +15.24
2045-08-14T11 Me e −18.76
2045-08-15T10 Me +d +18.26
2045-08-18T06 Ur a 19.36
2045-08-18T18 Me xd +128.92
2045-08-19T01 Ur v +147.23
2045-08-19T07 Ne Rg +47.11
2045-08-19T07 Ur c +147.25
2045-08-21T03 Lu d −27.82
2045-08-25T11 Lu V +315.62
2045-08-25T16 Lu a 0.002715
2045-08-25T22 Ve xa +193.62
2045-08-26T01 Lu xa +322.81
2045-08-26T16
** 
S +219.21
2045-08-27T02 Lu o +334.73
2045-08-29T18 Ju p 3.995
2045-08-29T18 Ju o +337.33
2045-08-29T21 Ju V +337.31
2045-09-01T13 Me v +153.41
2045-09-04T18 Lu +d +27.78
2045-09-07T23 Me o +165.94
2045-09-08T19 Lu xd +142.70
2045-09-09T14 Lu p 0.002398
2045-09-09T18 Lu v +156.56
2045-09-10T13 Lu c +168.74
2045-09-10T15
** 
B +155.29
2045-09-15T09 Me a 1.393
2045-09-17T10 Lu d −27.74
2045-09-21T16 Lu V +314.99
2045-09-22T00 Lu a 0.002711
2045-09-22T07 Lu xa +322.40
2045-09-25T18 Lu o +3.58
2045-09-26T01 Me xa +197.45
2045-09-26T18
** 
S +226.29
2045-10-02T00 Lu +d +27.64
2045-10-06T03 Lu xd +141.57
2045-10-07T19 Lu p 0.002426
2045-10-08T04 Lu v +171.84
2045-10-09T22 Lu c +197.54
2045-10-11T04
** 
B +157.47
2045-10-14T18 Lu d −27.55
2045-10-19T10 Lu V +320.08
2045-10-19T11 Lu xa +320.54
2045-10-19T16 Lu a 0.002705
2045-10-21T18 Ve e +46.84
2045-10-24T13 Me e +24.09
2045-10-25T09 Lu o +32.90
2045-10-25T10 Ju d −11.81
2045-10-26T23
** 
S +227.40
2045-10-27T16 Ju Pg +332.43
2045-10-29T05 Lu +d +27.43
2045-11-02T01 Me d −23.38
2045-11-02T05 Lu xd +139.01
2045-11-04T09 Lu p 0.002461
2045-11-04T19 Me Rg +242.78
2045-11-05T02 Lu v +180.13
2045-11-06T03 Ve d −27.49
2045-11-06T09 Ne p 28.82
2045-11-07T04 Ne o +45.69
2045-11-07T05 Ne V +45.68
2045-11-08T09 Lu c +226.89
2045-11-09T12
** 
B +156.80
2045-11-11T03
** 
b +108.72
2045-11-11T03 Lu d −27.34
2045-11-14T17 Me xd +235.31
2045-11-14T21 Me p 0.6762
2045-11-15T10 Me V +234.41
2045-11-15T12 Lu xa +317.53
2045-11-15T14 Me c +234.15
2045-11-16T09 Lu V +327.54
2045-11-16T12 Lu a 0.002702
2045-11-22T18
** 
s +110.13
2045-11-23T21
** 
S +227.17
2045-11-23T23 Lu o +62.61
2045-11-24T20 Me Pg +226.67
2045-11-25T11 Lu +d +27.28
2045-11-25T21 Me +d −14.45
2045-11-28T15 Lu v +127.91
2045-11-29T05 Lu xd +136.03
2045-11-29T06 Lu p 0.002472
2045-12-02T20 Me e −20.26
2045-12-03T23 Ur d +11.59
2045-12-05T08 Sa a 11.00
2045-12-05T12 Sa c +254.28
2045-12-05T18 Sa v +254.31
2045-12-06T00 Ur Rg +151.64
2045-12-07T18
** 
B +155.47
2045-12-07T23 Lu c +256.80
2045-12-08T11 Lu d −27.26
2045-12-11T13 Ve Rg +289.03
2045-12-12T15 Lu xa +314.84
2045-12-14T09 Lu a 0.002705
2045-12-14T09 Lu V +335.60
2045-12-17T02 Ve xd +288.39
2045-12-22T14
** 
S +215.82
2045-12-22T20 Lu +d +27.26
2045-12-23T00 Me xa +258.82
2045-12-23T12 Lu o +92.60
2045-12-25T20 Lu v +126.08
2045-12-26T03 Lu p 0.002437
2045-12-26T09 Lu xd +134.06
2045-12-31T12 Ve p 0.2650
2045-12-31T21 Ve V +281.40[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2045.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19