AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2046

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2046


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2046] [Q 2046]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2046-01-01T01 Ve c +281.29
2046-01-04T00 Me d −24.50
2046-01-04T17 Lu d −27.29
2046-01-05T05
** 
B +149.21
2046-01-06T16 Lu c +287.04
2046-01-07T23
** 
b +92.31
2046-01-08T21 Lu xa +313.65
2046-01-09T15 Me a 1.435
2046-01-11T04 Lu a 0.002711
2046-01-11T07 Lu V +342.54
2046-01-16T00 Me o +296.63
2046-01-17T17 Ne d +14.43
2046-01-19T06 Lu +d +27.33
2046-01-20T11
** 
S +215.50
2046-01-21T11 Ve Pg +273.67
2046-01-22T00 Lu o +122.65
2046-01-22T18 Lu xd +133.63
2046-01-23T06 Lu v +140.95
2046-01-23T07 Lu p 0.002403
2046-01-23T11 Ne Pg +44.30
2046-01-23T14 Ve +d −17.02
2046-01-29T13 Me v +319.84
2046-01-31T23 Lu d −27.34
2046-02-02T17
** 
B +155.41
2046-02-05T03 Lu xa +313.61
2046-02-05T11 Lu c +317.29
2046-02-07T16 Lu a 0.002716
2046-02-07T17 Lu V +344.14
2046-02-10T17 Me xd +339.91
2046-02-14T15 Me e +18.11
2046-02-15T16 Lu +d +27.32
2046-02-17T11 Ur V +149.59
2046-02-17T14 Ur o +149.59
2046-02-18T11 Ur p 17.35
2046-02-18T13
** 
S +231.14
2046-02-19T05 Lu xd +133.60
2046-02-20T04 Ve d −17.79
2046-02-20T06
** 
s +109.38
2046-02-20T11 Lu o +152.53
2046-02-20T18 Lu p 0.002385
2046-02-20T21 Lu v +158.79
2046-02-21T05 Me Rg +348.24
2046-02-23T20 Me +d −1.95
2046-02-28T05 Lu d −27.29
2046-03-02T08 Me c +342.41
2046-03-03T02 Me V +341.63
2046-03-04T07
** 
B +156.30
2046-03-04T09 Lu xa +313.42
2046-03-05T05 Me p 0.6238
2046-03-06T04 Lu V +334.75
2046-03-06T19 Lu a 0.002718
2046-03-07T06 Lu c +347.34
2046-03-10T14 Ma Rg +216.23
2046-03-10T18 Ma d −11.27
2046-03-10T22
** 
b +104.06
2046-03-13T04 Ve e −46.61
2046-03-13T21 Ju v +354.88
2046-03-15T00 Lu +d +27.20
2046-03-15T02 Ju c +355.18
2046-03-15T02 Sa d −21.75
2046-03-15T14 Me Pg +333.86
2046-03-15T18 Ju a 5.963
2046-03-18T15 Lu xd +132.73
2046-03-18T17
** 
S +224.08
2046-03-20T23 Me xa +335.23
2046-03-21T06 Lu p 0.002389
2046-03-21T12 Lu v +176.08
2046-03-21T13 Me d −9.60
2046-03-21T21 Lu o +181.91
2046-03-27T12 Lu d −27.11
2046-03-29T11 Me e −27.79
2046-03-31T12 Lu xa +311.96
2046-04-01T01 Sa Rg +263.23
2046-04-01T05
** 
B +159.59
2046-04-02T08 Lu V +333.37
2046-04-03T00 Lu a 0.002715
2046-04-05T23 Lu c +16.83
2046-04-07T15 Ve xa +333.62
2046-04-11T05 Lu +d +26.97
2046-04-14T19 Lu xd +130.42
2046-04-17T06 Ma o +207.90
2046-04-17T15
** 
S +244.17
2046-04-18T14 Lu p 0.002412
2046-04-18T21 Lu v +190.59
2046-04-19T08 Ma V +207.10
2046-04-20T06 Lu o +210.82
2046-04-23T16 Ma p 0.5970
2046-04-23T21 Lu d −26.89
2046-04-27T14 Lu xa +309.18
2046-04-30T03 Lu V +339.31
2046-04-30T16 Lu a 0.002709
2046-05-02T06 Ur +d +13.06
2046-05-03T16
** 
B +168.65
2046-05-04T05 Ur Pg +147.49
2046-05-05T14 Lu c +45.76
2046-05-06T12 Ne v +46.79
2046-05-06T16 Ne c +46.79
2046-05-07T13 Ne a 30.82
2046-05-07T22 Me a 1.326
2046-05-08T10 Lu +d +26.78
2046-05-09T16 Me xd +49.52
2046-05-10T00 Me o +50.20
2046-05-11T18 Me v +54.09
2046-05-11T19 Lu xd +127.50
2046-05-16T11 Lu p 0.002446
2046-05-16T21 Lu v +199.59
2046-05-19T08
** 
S +248.76
2046-05-19T15 Lu o +239.29
2046-05-20T15 Ma +d −6.82
2046-05-21T06 Lu d −26.73
2046-05-24T17 Lu xa +306.37
2046-05-28T01 Lu V +346.73
2046-05-28T03 Ma Pg +198.10
2046-05-28T10 Lu a 0.002703
2046-05-29T21 Me +d +25.64
2046-06-01T14 Ma xa +198.23
2046-06-04T03 Lu c +74.21
2046-06-04T16 Lu +d +26.70
2046-06-04T21
** 
B +164.37
2046-06-07T21 Lu xd +125.37
2046-06-09T20 Sa V +259.95
2046-06-10T03 Sa o +259.93
2046-06-10T07 Sa p 9.019
2046-06-10T10 Me e +24.05
2046-06-11T16 Lu p 0.002471
2046-06-12T12 Lu v +190.37
2046-06-13T01
** 
s +228.27
2046-06-16T22 Me xa +109.16
2046-06-17T14 Lu d −26.71
2046-06-18T01 Lu o +267.52
2046-06-18T11
** 
S +234.58
2046-06-20T22 Lu xa +304.79
2046-06-24T02 Me Rg +111.10
2046-06-25T00 Lu V +354.22
2046-06-25T04 Lu a 0.002702
2046-07-02T00 Lu +d +26.74
2046-07-03T13 Lu c +102.31
2046-07-03T15
** 
B +157.71
2046-07-04T18 Me p 0.5642
2046-07-05T03 Lu xd +124.49
2046-07-06T16 Me V +106.18
2046-07-07T06 Me c +105.82
2046-07-07T06 Lu p 0.002454
2046-07-07T07 Lu v +155.79
2046-07-08T16 Me d +17.82
2046-07-14T21 Lu d −26.75
2046-07-16T18
** 
S +226.13
2046-07-17T12 Lu o +295.61
2046-07-18T05 Lu xa +304.46
2046-07-18T07 Me Pg +101.50
2046-07-19T23 Ve +d +22.91
2046-07-22T22 Lu a 0.002706
2046-07-22T22 Lu V +1.24
2046-07-28T09 Me e −19.67
2046-07-29T10 Lu +d +26.76
2046-07-29T18 Ve xd +106.75
2046-07-30T09 Sa +d −21.36
2046-07-31T23
** 
B +157.94
2046-08-01T12 Lu xd +124.52
2046-08-01T22 Lu c +130.33
2046-08-02T18 Me +d +20.87
2046-08-03T21 Lu p 0.002421
2046-08-03T23 Lu v +160.65
2046-08-04T04 Ju +d +6.09
2046-08-05T15 Me xd +117.17
2046-08-07T15 Ju Rg +19.00
2046-08-11T03 Lu d −26.75
2046-08-14T12 Lu xa +304.53
2046-08-15T12 Ne +d +15.86
2046-08-15T17
** 
S +231.48
2046-08-16T02 Lu o +323.93
2046-08-17T11 Me v +139.71
2046-08-19T13 Lu a 0.002713
2046-08-19T16 Lu V +6.46
2046-08-20T05 Sa Pg +256.60
2046-08-21T21 Ne Rg +49.37
2046-08-23T00 Me o +150.80
2046-08-23T12 Ur a 19.34
2046-08-24T12 Ur c +152.00
2046-08-25T01 Ur v +152.04
2046-08-25T19 Lu +d +26.69
2046-08-28T13 Me a 1.373
2046-08-28T22 Lu xd +124.22
2046-08-31T06 Lu c +158.56
2046-08-31T13
** 
B +161.92
2046-09-01T02 Lu p 0.002395
2046-09-01T05 Lu v +173.22
2046-09-07T09 Lu d −26.64
2046-09-10T17 Lu xa +303.80
2046-09-12T22 Me xa +187.92
2046-09-14T18 Lu o +252.75
2046-09-15T17 Lu V +3.76
2046-09-15T22 Lu a 0.002717
2046-09-16T10
** 
S +239.65
2046-09-22T02 Lu +d +26.52
2046-09-25T05 Lu xd +122.64
2046-09-29T12 Lu p 0.002386
2046-09-29T14 Lu c +187.10
2046-09-29T15 Lu v +188.06
2046-10-01T17
** 
B +162.41
2046-10-04T16 Lu d −26.42
2046-10-05T15 Ju p 3.954
2046-10-06T03 Ju V +14.01
2046-10-06T13 Ju o +13.96
2046-10-06T22 Me e +25.33
2046-10-07T18 Lu xa +301.62
2046-10-12T03 Lu V +354.05
2046-10-12T04 Ve a 1.719
2046-10-12T23 Lu a 0.002716
2046-10-14T11 Lu o +21.80
2046-10-14T23 Ve o +202.27
2046-10-17T09
** 
S +230.52
2046-10-18T01 Me d −19.94
2046-10-19T06 Me Rg +226.86
2046-10-19T08 Lu +d +26.28
2046-10-19T11 Ma d −25.08
2046-10-22T08 Lu xd +119.77
2046-10-27T19
** 
b +110.80
2046-10-27T23 Lu p 0.002397
2046-10-28T02 Lu v +202.82
2046-10-28T23 Lu c +216.20
2046-10-29T14 Me p 0.6707
2046-10-30T11 Me V +218.44
2046-10-30T18 Me c +218.02
2046-10-30T21
** 
B +158.25
2046-11-01T00 Lu d −26.18
2046-11-01T15 Me xd +215.72
2046-11-03T20 Lu xa +298.55
2046-11-05T10
** 
s +111.77
2046-11-08T15 Lu V +356.55
2046-11-08T19 Me Pg +210.99
2046-11-08T21 Ne p 28.82
2046-11-09T08 Lu a 0.002712
2046-11-09T11 Ne V +47.95
2046-11-09T16 Ne o +47.94
2046-11-10T11 Me +d −9.92
2046-11-13T05 Lu o +51.47
2046-11-15T08
** 
S +228.32
2046-11-15T13 Lu +d +26.10
2046-11-15T23 Me e −19.21
2046-11-18T08 Ve xa +245.29
2046-11-18T08 Lu xd +116.94
2046-11-25T05 Lu p 0.002427
2046-11-25T08 Lu v +215.41
2046-11-27T09 Lu c +245.79
2046-11-27T14 Ve v +256.91
2046-11-28T10 Lu d −26.08
2046-11-30T05 Ju d +2.26
2046-11-30T11
** 
B +150.24
2046-12-01T01 Lu xa +296.10
2046-12-03T12 Ju Pg +9.06
2046-12-06T15 Lu V +4.70
2046-12-07T00 Lu a 0.002706
2046-12-09T00 Ur d +9.88
2046-12-09T21 Me xa +249.28
2046-12-10T23 Ve d −24.26
2046-12-11T00 Ur Rg +156.40
2046-12-12T19 Lu +d +26.06
2046-12-12T21 Lu o +81.56
2046-12-15T09
** 
S +200.22
2046-12-15T12 Lu xd +115.38
2046-12-16T18 Sa a 11.03
2046-12-16T23 Sa c +265.66
2046-12-17T09 Sa v +265.71
2046-12-22T16 Lu p 0.002464
2046-12-22T20 Lu v +218.21
2046-12-23T06 Me a 1.447
2046-12-25T19 Lu d −26.08
2046-12-26T18 Me d −24.95
2046-12-26T22 Lu c +275.85
2046-12-27T00 Me o +276.11
2046-12-28T09 Lu xa +295.20
2046-12-30T14
** 
B +133.64



[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2046.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19