AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2047

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2047


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2047] [Q 2047]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2047-01-01T17 Ma v +326.09
2047-01-03T18 Lu V +14.50
2047-01-03T21 Lu a 0.002703
2047-01-09T03 Lu +d +26.10
2047-01-11T13 Lu o +111.75
2047-01-11T19 Lu xd +115.23
2047-01-12T10 Me v +303.01
2047-01-14T04
** 
S +179.20
2047-01-16T10 Lu p 0.002469
2047-01-16T10 Lu v +180.34
2047-01-19T23 Ne d +15.08
2047-01-22T02
** 
b +68.07
2047-01-22T03 Lu d −26.10
2047-01-24T17 Lu xa +295.27
2047-01-25T13 Lu c +306.01
2047-01-25T13 Sa d −22.38
2047-01-25T22 Ne Pg +46.55
2047-01-28T14 Me xd +327.46
2047-01-29T04
** 
B +121.25
2047-01-29T05 Me e +18.41
2047-01-31T18 Lu a 0.002706
2047-01-31T23 Lu V +24.31
2047-02-04T18 Me Rg +331.75
2047-02-05T13 Lu +d +26.07
2047-02-08T05 Lu xd +115.13
2047-02-08T06 Me +d −8.56
2047-02-10T02 Lu o +141.76
2047-02-12T12
** 
S +171.46
2047-02-12T13 Lu p 0.002432
2047-02-12T13 Lu v +177.47
2047-02-13T17 Me c +325.42
2047-02-14T07 Me V +324.72
2047-02-15T22 Me p 0.6423
2047-02-18T09 Lu d −26.02
2047-02-20T23 Lu xa +294.82
2047-02-22T13 Ur o +154.35
2047-02-22T17 Ur V +154.34
2047-02-23T10 Ur p 17.33
2047-02-24T06 Lu c +336.05
2047-02-26T06
** 
B +123.51
2047-02-26T09 Me Pg +316.48
2047-02-28T12 Lu a 0.002712
2047-02-28T23 Lu V +32.86
2047-03-04T22 Lu +d +25.90
2047-03-05T06 Me d −14.71
2047-03-07T13 Lu xd +113.88
2047-03-07T20 Me xa +320.64
2047-03-11T11 Ve xd +25.80
2047-03-11T13 Lu o +171.37
2047-03-11T21 Me e −27.46
2047-03-12T17 Lu p 0.002400
2047-03-12T17 Lu v +189.27
2047-03-12T22
** 
S +174.11
2047-03-17T14 Lu d −25.82
2047-03-20T01 Lu xa +292.94
2047-03-25T23 Lu c +188.57
2047-03-27T22 Lu a 0.002717
2047-03-28T00
** 
B +119.49
2047-03-28T14 Lu V +36.88
2047-04-01T05 Lu +d +25.67
2047-04-02T01 Ma xd +35.01
2047-04-03T16 Lu xd +111.18
2047-04-09T22 Lu o +200.48
2047-04-10T03 Lu v +203.54
2047-04-10T04 Lu p 0.002385
2047-04-11T01
** 
S +166.23
2047-04-12T22 Sa Rg +274.61
2047-04-13T22 Lu d −25.57
2047-04-16T02 Lu xa +289.97
2047-04-20T16 Ju v +31.76
2047-04-21T00 Me a 1.334
2047-04-21T02 Sa +d −22.27
2047-04-21T16 Ju c +32.00
2047-04-23T13 Ju a 5.967
2047-04-23T23 Me o +34.15
2047-04-24T00 Lu V +27.09
2047-04-24T01 Lu a 0.002718
2047-04-24T16 Lu c +34.92
2047-04-26T11
** 
B +113.64
2047-04-26T13 Me xd +39.63
2047-04-27T02 Me v +40.83
2047-04-28T10 Lu +d +25.45
2047-04-30T18 Lu xd +108.27
2047-05-07T07 Ur +d +11.40
2047-05-08T09 Ve +d +26.22
2047-05-08T12 Lu v +218.00
2047-05-08T14 Lu p 0.002390
2047-05-09T03 Ne v +49.04
2047-05-09T05 Ne c +49.05
2047-05-09T06 Ur Pg +152.25
2047-05-09T06 Lu o +229.08
2047-05-10T02 Ne a 30.82
2047-05-10T15
** 
S +163.57
2047-05-11T07 Lu d −25.39
2047-05-13T06 Lu xa +287.35
2047-05-21T00 Me +d +25.50
2047-05-21T00 Lu V +23.78
2047-05-21T08 Lu a 0.002715
2047-05-23T01 Me e +22.38
2047-05-24T08 Lu c +63.59
2047-05-25T15
** 
B +115.65
2047-05-25T15 Lu +d +25.35
2047-05-27T20 Lu xd +106.39
2047-05-28T02 Ve e +45.35
2047-06-03T19 Me xa +91.05
2047-06-05T00 Me Rg +91.12
2047-06-05T19 Lu v +230.60
2047-06-05T21 Lu p 0.002414
2047-06-07T14 Lu o +257.28
2047-06-07T17 Lu d −25.35
2047-06-08T10
** 
S +167.66
2047-06-09T14 Lu xa +286.11
2047-06-16T05 Me p 0.5523
2047-06-17T02 Me V +86.74
2047-06-17T08 Me c +86.60
2047-06-17T18 Lu V +29.30
2047-06-17T22 Lu a 0.002709
2047-06-21T11 Ma +d +24.18
2047-06-21T22 Lu +d +25.35
2047-06-22T06 Sa o +271.31
2047-06-22T08 Sa V +271.30
2047-06-22T11 Sa p 9.030
2047-06-22T20
** 
B +119.14
2047-06-22T22 Lu c +91.94
2047-06-24T01 Lu xd +105.92
2047-06-24T15 Ma c +93.55
2047-06-26T20 Me d +18.64
2047-06-29T00 Me Pg +82.40
2047-07-01T00 Ve xa +138.48
2047-07-03T14 Lu v +237.47
2047-07-03T16 Lu p 0.002447
2047-07-05T02 Lu d −25.36
2047-07-06T10
** 
S +171.42
2047-07-06T22 Lu o +285.30
2047-07-06T23 Lu xa +285.96
2047-07-07T11
** 
s +140.05
2047-07-10T19 Me e −20.91
2047-07-15T11 Ve Rg +142.09
2047-07-15T16 Lu a 0.002703
2047-07-15T17 Lu V +36.85
2047-07-17T08 Ma a 2.607
2047-07-19T05 Lu +d +25.37
2047-07-21T08 Lu xd +105.98
2047-07-21T12
** 
B +118.97
2047-07-22T10 Lu c +120.09
2047-07-23T02 Me +d +22.47
2047-07-23T12 Me xd +106.05
2047-07-29T09 Lu v +216.37
2047-07-29T20 Lu p 0.002471
2047-08-01T10 Lu d −25.34
2047-08-01T18 Ve d +9.66
2047-08-02T15 Me v +126.35
2047-08-03T07
** 
b +135.53
2047-08-03T07 Lu xa +285.86
2047-08-04T01
** 
S +169.38
2047-08-05T08 Lu o +313.38
2047-08-05T22 Ve c +133.95
2047-08-06T01 Ve p 0.2893
2047-08-06T01 Ve V +133.88
2047-08-07T00 Me o +135.37
2047-08-10T23 Me a 1.355
2047-08-12T10 Lu a 0.002702
2047-08-12T17 Lu V +44.91
2047-08-15T14 Lu +d +25.28
2047-08-17T16 Lu xd +105.46
2047-08-17T20 Ne +d +16.46
2047-08-18T13
** 
B +122.84
2047-08-20T21 Lu c +148.30
2047-08-24T04 Lu v +195.60
2047-08-24T10 Ne Rg +51.62
2047-08-24T12 Lu p 0.002453
2047-08-27T14 Ve Pg +125.67
2047-08-28T15 Ur a 19.32
2047-08-28T16 Lu d −25.21
2047-08-29T10 Ur v +156.76
2047-08-29T16 Ur c +156.77
2047-08-30T12 Lu xa +284.78
2047-08-30T19 Me xa +178.12
2047-09-01T05 Sa Pg +267.99
2047-09-01T18
** 
S +183.18
2047-09-03T20 Lu o +341.79
2047-09-09T04 Lu a 0.002707
2047-09-09T17 Lu V +53.02
2047-09-10T22 Ju +d +18.01
2047-09-11T22 Lu +d +25.08
2047-09-13T02 Ve +d +12.97
2047-09-13T21 Lu xd +103.55
2047-09-13T23 Ju Rg +55.69
2047-09-16T04
** 
B +136.48
2047-09-19T06 Lu c +176.73
2047-09-19T09 Me e +26.39
2047-09-20T22 Lu v +201.73
2047-09-21T03 Lu p 0.002419
2047-09-24T21 Lu d −24.98
2047-09-25T05
** 
s +153.58
2047-09-26T13 Lu xa +282.37
2047-09-30T02
** 
S +199.57
2047-10-02T09 Me d −15.14
2047-10-02T12 Me Rg +210.74
2047-10-03T11 Lu o +14.90
2047-10-06T20 Lu a 0.002713
2047-10-07T15 Lu V +60.13
2047-10-09T05 Lu +d +24.83
2047-10-11T00 Lu xd +100.54
2047-10-13T03 Me p 0.6617
2047-10-14T07 Me V +202.41
2047-10-14T18 Me c +201.84
2047-10-15T08
** 
B +139.29
2047-10-16T09 Ve e −46.33
2047-10-18T15 Lu c +205.67
2047-10-19T05 Lu v +214.71
2047-10-19T10 Lu p 0.002393
2047-10-19T12 Me xd +196.90
2047-10-22T04 Ve xd +162.98
2047-10-22T05 Lu d −24.73
2047-10-23T14 Lu xa +279.38
2047-10-23T17 Me Pg +195.25
2047-10-25T22 Me +d −4.68
2047-10-28T13
** 
S +198.72
2047-10-30T08 Me e −18.46
2047-11-02T05 Lu o +40.17
2047-11-03T04 Lu a 0.002717
2047-11-03T23 Lu V +61.36
2047-11-05T11 Lu +d +24.64
2047-11-07T01 Lu xd +97.94
2047-11-11T05 Ju p 4.003
2047-11-11T10 Ne p 28.83
2047-11-12T04 Ne o +50.20
2047-11-12T09 Ne V +50.19
2047-11-12T12
** 
B +149.58
2047-11-12T12 Ju V +50.61
2047-11-12T14 Ju o +50.61
2047-11-16T18 Lu v +230.62
2047-11-16T21 Lu p 0.002385
2047-11-17T01 Lu c +235.10
2047-11-17T06 Sa d −22.69
2047-11-18T01 Me v +226.08
2047-11-18T14 Lu d −24.61
2047-11-19T20 Lu xa +277.32
2047-11-26T18 Me xa +239.91
2047-11-28T00
** 
S +230.16
2047-11-30T05 Lu a 0.002716
2047-11-30T07 Lu V +50.33
2047-12-01T23 Lu o +70.20
2047-12-02T16 Lu +d +24.58
2047-12-04T05 Lu xd +96.80
2047-12-06T00 Me o +254.44
2047-12-06T00 Me a 1.451
2047-12-06T17 Me V +255.60
2047-12-13T09
** 
B +167.46
2047-12-14T03 Ur d +8.09
2047-12-15T07 Lu v +247.26
2047-12-15T09 Lu p 0.002399
2047-12-16T01 Lu d −24.58
2047-12-16T01 Ur Rg +161.17
2047-12-16T11 Lu c +264.90
2047-12-17T06 Lu xa +276.70
2047-12-18T14 Me d −25.33
2047-12-24T10 Me v +283.59
2047-12-27T12 Lu V +49.59
2047-12-27T15 Lu a 0.002711
2047-12-28T02 Sa a 11.03
2047-12-28T03 Sa v +276.98
2047-12-28T08 Sa c +277.00
2047-12-29T17
** 
S +262.19
2047-12-29T23 Lu +d +24.59
2047-12-31T11 Lu xd +96.78
2047-12-31T18 Lu o +100.51[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2047.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19