AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2048

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2048


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2048] [Q 2048]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2048-01-04T21 Ju d +15.53
2048-01-09T13 Ju Pg +45.67
2048-01-12T11 Lu d −24.59
2048-01-12T15 Lu p 0.002431
2048-01-12T17 Lu v +261.92
2048-01-12T18 Me e +18.98
2048-01-13T17 Lu xa +276.79
2048-01-14T08
** 
B +172.16
2048-01-14T23 Lu c +294.98
2048-01-15T11 Me xd +314.04
2048-01-19T13 Me Rg +315.54
2048-01-22T03 Ne d +15.72
2048-01-24T09 Lu a 0.002705
2048-01-24T10 Lu V +56.41
2048-01-24T11 Me +d −14.34
2048-01-25T13 Ve d −22.55
2048-01-26T06 Lu +d +24.56
2048-01-27T18 Lu xd +96.59
2048-01-28T10 Ne Pg +48.81
2048-01-28T11 Me c +308.73
2048-01-28T21
** 
S +243.76
2048-01-28T22 Me V +308.16
2048-01-30T01 Me p 0.6572
2048-01-30T12 Lu o +130.79
2048-02-08T19 Lu d −24.48
2048-02-08T20 Lu p 0.002468
2048-02-09T00 Lu v +261.81
2048-02-09T10 Me Pg +299.69
2048-02-10T00 Lu xa +276.00
2048-02-10T17 Ve xa +295.19
2048-02-11T21
** 
B +160.90
2048-02-13T12 Lu c +324.98
2048-02-18T05 Me d −18.57
2048-02-20T22 Ve v +307.85
2048-02-21T06 Lu a 0.002702
2048-02-21T11 Lu V +64.73
2048-02-22T10 Me e −26.61
2048-02-22T15 Lu +d +24.38
2048-02-22T17 Me xa +307.67
2048-02-24T00 Lu xd +94.99
2048-02-24T10
** 
b +111.18
2048-02-26T16 Ve V +314.93
2048-02-27T06
** 
S +228.08
2048-02-27T12 Ur V +159.12
2048-02-27T13 Ur o +159.12
2048-02-28T10 Ur p 17.31
2048-02-29T02 Lu o +160.70
2048-03-03T20 Lu v +213.67
2048-03-04T15 Lu p 0.002466
2048-03-07T00 Lu d −24.26
2048-03-07T05 Ve v +326.80
2048-03-08T02 Lu xa +273.71
2048-03-12T21
** 
B +155.01
2048-03-14T02 Lu c +354.68
2048-03-20T02 Lu a 0.002705
2048-03-20T11 Lu V +72.67
2048-03-20T23 Lu +d +24.12
2048-03-22T02 Lu xd +92.09
2048-03-28T16
** 
S +218.09
2048-03-29T14 Lu o +190.04
2048-03-31T12 Lu v +218.33
2048-03-31T22 Lu p 0.002430
2048-04-02T14 Me a 1.346
2048-04-03T06 Lu d −24.00
2048-04-04T03 Lu xa +270.73
2048-04-06T23 Me o +18.27
2048-04-11T07 Me v +27.27
2048-04-12T05
** 
B +152.59
2048-04-12T10 Me xd +29.62
2048-04-12T17 Lu c +23.99
2048-04-16T18 Lu a 0.002711
2048-04-17T06 Lu +d +23.89
2048-04-17T07 Lu V +78.86
2048-04-18T04 Lu xd +89.27
2048-04-18T13 Ma xa +259.58
2048-04-22T02 Sa +d −21.88
2048-04-23T19 Sa Rg +285.98
2048-04-27T23 Lu o +218.87
2048-04-28T04
** 
S +221.86
2048-04-28T20 Lu v +232.21
2048-04-29T02 Lu p 0.002401
2048-04-30T04 Ma Rg +260.37
2048-04-30T14 Lu d −23.83
2048-05-01T06 Lu xa +268.49
2048-05-03T21 Me e +20.83
2048-05-08T12 Me +d +24.17
2048-05-10T19 Ne c +51.30
2048-05-10T20 Ne v +51.31
2048-05-11T10 Ur +d +9.66
2048-05-11T15 Ne a 30.83
2048-05-12T09 Lu c +52.80
2048-05-12T17
** 
B +155.46
2048-05-13T08 Ur Pg +157.02
2048-05-14T04 Lu a 0.002716
2048-05-14T12 Lu +d +23.78
2048-05-14T17 Lu V +80.64
2048-05-15T08 Lu xd +87.77
2048-05-15T13 Me Rg +71.12
2048-05-20T16 Me xa +70.13
2048-05-26T08 Ju v +67.79
2048-05-27T02 Me c +66.97
2048-05-27T06 Me V +66.87
2048-05-27T06
** 
S +223.43
2048-05-27T06 Lu o +247.13
2048-05-27T08 Lu v +248.38
2048-05-27T12 Lu p 0.002387
2048-05-27T18 Me p 0.5492
2048-05-27T23 Ve o +67.76
2048-05-28T00 Lu d −23.76
2048-05-28T10 Ju c +68.28
2048-05-28T15 Lu xa +267.64
2048-05-29T05 Ve a 1.735
2048-05-30T18 Ju a 6.056
2048-06-02T21 Ve xd +74.99
2048-06-03T02 Ma o +253.70
2048-06-05T22 Ma V +252.74
2048-06-08T09 Me Pg +62.50
2048-06-10T04 Me d +16.60
2048-06-10T08 Lu a 0.002717
2048-06-10T10 Lu V +74.37
2048-06-10T15
** 
B +156.49
2048-06-10T17 Lu +d +23.77
2048-06-11T00 Lu c +81.27
2048-06-11T03 Ma d −24.79
2048-06-11T13 Lu xd +87.59
2048-06-11T13 Ma p 0.4737
2048-06-18T07 Ve +d +23.97
2048-06-21T15 Me e −22.45
2048-06-24T10 Lu d −23.78
2048-06-24T21 Lu p 0.002393
2048-06-24T22 Lu v +265.24
2048-06-25T02 Lu xa +267.60
2048-06-25T11
** 
S +223.86
2048-06-25T14 Lu o +275.17
2048-06-28T00 Ve V +105.90
2048-06-28T12
** 
s +204.70
2048-07-03T10 Sa o +282.67
2048-07-03T16 Sa p 9.020
2048-07-03T17 Sa V +282.65
2048-07-04T00 Ma +d −24.67
2048-07-07T10 Lu V +71.06
2048-07-07T15 Lu a 0.002714
2048-07-07T16 Ve v +117.73
2048-07-08T00 Lu +d +23.77
2048-07-08T19 Lu xd +87.65
2048-07-09T09 Me xd +95.40
2048-07-10T10 Ma Pg +245.51
2048-07-10T16 Lu c +109.58
2048-07-11T14
** 
B +151.63
2048-07-12T05 Me +d +23.49
2048-07-17T23 Me v +113.25
2048-07-21T00 Me o +119.68
2048-07-21T20 Lu d −23.73
2048-07-22T11 Lu xa +267.30
2048-07-23T04 Lu p 0.002415
2048-07-23T09 Lu v +280.88
2048-07-23T17 Me a 1.341
2048-07-24T21 Lu o +303.15
2048-07-25T19
** 
S +212.06
2048-08-04T00 Lu V +74.78
2048-08-04T05 Lu a 0.002707
2048-08-04T07 Lu +d +23.68
2048-08-05T01 Lu xd +86.82
2048-08-09T05 Lu c +137.84
2048-08-10T16
** 
B +148.99
2048-08-16T16 Me xa +167.92
2048-08-18T04 Lu d −23.58
2048-08-18T16 Lu xa +265.82
2048-08-19T03 Ne +d +17.04
2048-08-20T00 Lu p 0.002447
2048-08-20T12 Lu v +292.09
2048-08-23T06 Lu o +331.29
2048-08-24T23
** 
S +215.84
2048-08-26T00 Ne Rg +53.87
2048-08-31T15 Lu +d +23.47
2048-08-31T20 Lu V +80.94
2048-08-31T21 Me e +27.10
2048-08-31T22 Lu a 0.002702
2048-09-01T04 Lu xd +84.58
2048-09-01T21 Ur a 19.30
2048-09-02T21 Ur c +161.56
2048-09-03T07 Ur v +161.58
2048-09-07T18 Lu c +166.28
2048-09-09T04
** 
B +154.62
2048-09-10T03 Ma d −26.41
2048-09-12T03 Sa Pg +279.36
2048-09-14T09 Lu d −23.34
2048-09-14T12 Me Rg +194.31
2048-09-14T18 Lu xa +263.14
2048-09-15T02 Lu p 0.002473
2048-09-15T09 Me d −9.31
2048-09-15T15 Lu v +275.82
2048-09-15T17
** 
b +139.86
2048-09-21T16 Lu o +286.76
2048-09-22T10 Ve xa +211.65
2048-09-23T04
** 
S +230.66
2048-09-25T07 Me p 0.6492
2048-09-26T20 Me V +186.22
2048-09-27T11 Me c +185.53
2048-09-27T23 Lu +d +23.21
2048-09-28T06 Lu xd +81.64
2048-09-28T18 Lu a 0.002702
2048-09-28T18 Sa d −22.71
2048-09-28T19 Lu V +88.05
2048-10-05T09 Me xd +179.49
2048-10-06T12 Me Pg +179.37
2048-10-07T01
** 
B +167.48
2048-10-07T05 Lu c +195.13
2048-10-09T09 Me +d +0.93
2048-10-09T19
** 
s +149.90
2048-10-10T04 Lu v +237.18
2048-10-10T17 Lu p 0.002453
2048-10-11T15 Lu d −23.10
2048-10-11T19 Lu xa +260.36
2048-10-12T22 Me e −17.99
2048-10-18T03 Ju Rg +91.02
2048-10-21T06 Lu o +29.03
2048-10-22T09
** 
S +265.74
2048-10-25T06 Lu +d +23.01
2048-10-25T09 Lu xd +79.35
2048-10-26T13 Lu a 0.002707
2048-10-26T17 Lu V +95.22
2048-10-29T12 Me v +207.45
2048-11-05T16 Lu c +224.47
2048-11-07T06 Lu v +247.57
2048-11-07T11 Lu p 0.002417
2048-11-07T19
** 
B +175.43
2048-11-07T22 Lu d −22.96
2048-11-08T00 Lu xa +258.80
2048-11-12T08 Ve d −25.73
2048-11-12T15 Me xa +230.64
2048-11-12T21 Ne p 28.83
2048-11-13T08 Ne V +52.46
2048-11-13T15 Ne o +52.45
2048-11-14T00 Me o +232.81
2048-11-17T19 Me a 1.449
2048-11-19T23 Lu o +58.84
2048-11-21T13 Lu +d +22.94
2048-11-21T14 Lu xd +78.52
2048-11-23T05 Lu a 0.002714
2048-11-23T11 Lu V +100.34
2048-11-24T00
** 
S +258.22
2048-11-30T12 Ju +d +22.97
2048-12-05T03 Lu c +254.15
2048-12-05T09 Lu d −22.94
2048-12-05T10 Lu xa +258.52
2048-12-05T19 Lu v +264.55
2048-12-05T20 Lu p 0.002391
2048-12-09T11 Me d −25.64
2048-12-10T03
** 
B +162.70
2048-12-15T08 Ju p 4.121
2048-12-16T07 Ju V +86.00
2048-12-16T17 Ju o +85.94
2048-12-18T06 Ur d +6.26
2048-12-18T19 Lu +d +22.95
2048-12-18T21 Lu xd +78.60
2048-12-19T18 Lu o +89.04
2048-12-20T02 Ur Rg +165.96
2048-12-20T08 Lu V +95.86
2048-12-20T12 Lu a 0.002716
2048-12-25T07
** 
S +216.73
2048-12-26T01 Me e +19.78
2048-12-26T13 Ma v +340.38[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2048.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19