AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2051

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2051


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2051] [Q 2051]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2051-01-03T11 Lu a 0.002704
2051-01-03T20 Lu V +184.70
2051-01-04T22 Ma xd +8.32
2051-01-06T17 Lu xa +219.36
2051-01-09T11
** 
B +185.16
2051-01-10T00 Lu d −19.77
2051-01-12T06 Lu c +292.51
2051-01-13T08 Me xa +274.48
2051-01-14T20 Lu v +329.41
2051-01-15T07 Lu p 0.002446
2051-01-16T17
** 
b +152.05
2051-01-17T15 Me d −23.54
2051-01-19T15 Lu xd +38.04
2051-01-21T13
** 
s +152.05
2051-01-22T20 Lu +d +19.70
2051-01-25T13
** 
S +339.69
2051-01-26T09 Lu o +126.87
2051-01-27T16 Ne d +17.48
2051-01-30T14 Sa a 10.91
2051-01-30T18 Sa c +311.33
2051-01-31T03 Sa v +311.37
2051-01-31T07 Lu a 0.002708
2051-01-31T20 Lu V +192.75
2051-02-02T19 Lu xa +216.22
2051-02-03T23 Ne Pg +55.56
2051-02-06T10 Lu d −19.57
2051-02-07T09 Me a 1.405
2051-02-07T19 Ve d −21.41
2051-02-10T18 Lu c +322.46
2051-02-12T00 Lu v +340.80
2051-02-12T07 Lu p 0.002410
2051-02-12T20
** 
B +182.20
2051-02-14T23 Me o +326.60
2051-02-15T16 Lu xd +34.95
2051-02-15T21 Ma v +35.68
2051-02-18T20 Ju V +150.93
2051-02-18T22 Ju p 4.384
2051-02-19T02 Ju o +150.89
2051-02-19T02 Lu +d +19.47
2051-02-24T13 Me v +344.33
2051-02-25T02 Lu o +156.98
2051-02-27T20
** 
S +254.67
2051-02-27T21 Lu a 0.002714
2051-02-28T13 Lu V +197.92
2051-03-01T21 Lu xa +213.60
2051-03-04T01 Me xd +358.14
2051-03-05T20 Lu d −19.33
2051-03-10T05 Ve xa +312.92
2051-03-12T04 Lu c +352.06
2051-03-12T12 Lu v +356.63
2051-03-12T17 Lu p 0.002389
2051-03-13T06 Me e +18.23
2051-03-13T14 Ur V +173.50
2051-03-13T15 Ur o +173.50
2051-03-14T11 Ur p 17.29
2051-03-14T22 Lu xd +32.98
2051-03-15T12
** 
B +157.59
2051-03-18T09 Lu +d +19.26
2051-03-20T17 Me Rg +15.18
2051-03-21T23 Me +d +9.05
2051-03-26T21 Lu o +186.64
2051-03-27T00 Lu a 0.002716
2051-03-27T11 Lu V +193.93
2051-03-29T01 Lu xa +212.50
2051-03-29T12
** 
S +215.60
2051-03-30T09 Me c +10.16
2051-03-31T06 Me V +9.43
2051-04-02T03 Lu d −19.19
2051-04-02T20 Me p 0.5903
2051-04-10T02 Lu v +13.89
2051-04-10T04 Lu p 0.002389
2051-04-10T14 Lu c +21.18
2051-04-11T07 Lu xd +32.48
2051-04-11T08 Me xa +3.00
2051-04-12T10
** 
B +147.46
2051-04-13T01 Me Pg +2.86
2051-04-14T17 Lu +d +19.17
2051-04-18T06 Me d +0.18
2051-04-19T11 Ju +d +14.00
2051-04-21T11 Ju Pg +145.85
2051-04-23T02 Lu V +186.46
2051-04-23T04 Lu a 0.002715
2051-04-25T07 Lu xa +212.54
2051-04-25T14 Lu o +215.84
2051-04-26T18
** 
S +199.37
2051-04-27T07 Me e −27.02
2051-04-29T08 Lu d −19.17
2051-05-08T13 Lu p 0.002407
2051-05-08T15 Lu v +30.33
2051-05-08T18 Lu xd +32.55
2051-05-09T22 Lu c +49.78
2051-05-11T02 Ma +d +24.62
2051-05-11T16
** 
B +132.30
2051-05-12T03 Lu +d +19.18
2051-05-18T03 Ne v +58.05
2051-05-18T13 Ne c +58.06
2051-05-19T06 Ne a 30.83
2051-05-20T13 Lu V +188.66
2051-05-20T17 Lu a 0.002709
2051-05-22T14 Lu xa +212.38
2051-05-25T05 Lu o +244.47
2051-05-25T09 Sa +d −15.49
2051-05-26T03
** 
S +175.46
2051-05-26T15 Lu d −19.22
2051-05-26T20 Ur +d +4.12
2051-05-28T18 Ur Pg +171.40
2051-05-30T11 Sa Rg +320.59
2051-05-31T00 Me xd +65.11
2051-06-03T18 Me a 1.322
2051-06-03T23 Me o +73.77
2051-06-04T10 Me v +74.70
2051-06-05T02 Lu xd +31.85
2051-06-05T12 Lu p 0.002439
2051-06-05T20 Lu v +42.71
2051-06-08T07 Lu c +77.98
2051-06-08T14 Lu +d +19.24
2051-06-09T21
** 
B +117.32
2051-06-13T13 Me +d +25.18
2051-06-17T09 Lu V +194.50
2051-06-17T10 Lu a 0.002703
2051-06-18T18 Lu xa +211.06
2051-06-22T23 Lu d −19.23
2051-06-23T18 Lu o +272.72
2051-06-25T01
** 
S +164.06
2051-07-01T08 Ve xd +90.55
2051-07-02T05 Lu xd +29.88
2051-07-02T08 Lu p 0.002468
2051-07-02T21 Lu v +39.07
2051-07-04T10 Ve +d +23.49
2051-07-05T23 Lu +d +19.21
2051-07-07T16 Lu c +106.01
2051-07-08T07 Me xa +132.82
2051-07-08T23
** 
B +113.45
2051-07-09T20 Me e +26.27
2051-07-15T04 Lu a 0.002701
2051-07-15T06 Lu V +201.22
2051-07-15T21 Lu xa +208.51
2051-07-20T01 Ma V +134.78
2051-07-20T08 Lu d −19.15
2051-07-23T04 Lu o +300.82
2051-07-23T20 Me Rg +141.59
2051-07-24T00
** 
S +162.14
2051-07-26T19 Lu v +352.14
2051-07-27T13 Lu p 0.002461
2051-07-29T06 Lu xd +27.10
2051-07-29T10 Me d +10.47
2051-08-02T02 Ve a 1.733
2051-08-02T07 Lu +d +19.07
2051-08-03T09 Me p 0.5938
2051-08-05T00 Ve o +133.12
2051-08-05T21 Me V +135.37
2051-08-06T03 Lu c +134.15
2051-08-06T09
** 
B +112.42
2051-08-06T17 Me c +134.72
2051-08-08T16
** 
b +117.94
2051-08-09T05 Sa V +317.24
2051-08-09T08 Sa o +317.23
2051-08-09T12 Sa p 8.870
2051-08-11T23 Lu a 0.002705
2051-08-11T23 Lu xa +205.67
2051-08-12T04 Lu V +207.88
2051-08-14T08
** 
s +118.01
2051-08-16T18 Lu d −18.95
2051-08-16T21 Me Pg +129.84
2051-08-21T08
** 
S +163.74
2051-08-21T13 Lu o +328.96
2051-08-23T11 Lu v +357.05
2051-08-23T20 Lu p 0.002428
2051-08-24T07 Me +d +16.18
2051-08-24T18 Me e −18.37
2051-08-25T08 Lu xd +24.69
2051-08-25T19 Ne +d +18.61
2051-08-27T00 Me xd +136.13
2051-08-29T13 Lu +d +18.87
2051-09-02T12 Ma a 2.672
2051-09-02T14 Ne Rg +60.63
2051-09-04T06
** 
B +114.62
2051-09-04T16 Lu c +162.60
2051-09-08T03 Lu xa +203.92
2051-09-08T06 Ju a 6.424
2051-09-08T11 Ju v +166.42
2051-09-08T15 Ju c +166.46
2051-09-08T15 Lu a 0.002712
2051-09-08T23 Lu V +213.58
2051-09-10T00 Ma c +167.79
2051-09-10T23 Me v +161.57
2051-09-13T03 Lu d −18.77
2051-09-17T10 Ur a 19.29
2051-09-18T09 Ur v +175.94
2051-09-18T09 Ur c +175.95
2051-09-19T00 Me o +176.67
2051-09-19T19
** 
S +166.41
2051-09-19T22 Lu o +204.16
2051-09-20T20 Lu v +11.53
2051-09-21T00 Lu p 0.002399
2051-09-21T16 Lu xd +23.63
2051-09-25T19 Lu +d +18.72
2051-09-26T08 Me a 1.405
2051-10-03T18
** 
B +119.35
2051-10-04T00 Ve v +207.49
2051-10-04T06 Me xa +202.92
2051-10-04T08 Lu c +191.59
2051-10-05T08 Lu xa +203.46
2051-10-06T03 Lu a 0.002717
2051-10-06T08 Lu V +214.92
2051-10-10T10 Lu d −18.68
2051-10-16T19 Sa d −17.70
2051-10-17T22 Sa Pg +313.92
2051-10-19T02 Lu xd +23.55
2051-10-19T06
** 
S +175.95
2051-10-19T07 Lu o +26.35
2051-10-19T10 Lu p 0.002385
2051-10-19T11 Lu v +28.96
2051-10-20T22 Ve xa +228.47
2051-10-23T03 Lu +d +18.68
2051-11-01T15 Lu xa +203.59
2051-11-01T21 Lu V +206.63
2051-11-02T05 Lu a 0.002717
2051-11-02T07
** 
B +128.60
2051-11-03T03 Lu c +221.14
2051-11-04T08 Me e +23.32
2051-11-06T16 Lu d −18.72
2051-11-10T18 Me d −24.67
2051-11-14T22 Me Rg +251.98
2051-11-15T13 Lu xd +23.32
2051-11-16T22 Lu p 0.002392
2051-11-17T03 Lu v +47.11
2051-11-17T05
** 
S +186.81
2051-11-17T17 Lu o +55.81
2051-11-19T14 Lu +d +18.76
2051-11-20T10 Ne p 28.83
2051-11-21T02 Ne o +59.21
2051-11-21T06 Ne V +59.20
2051-11-21T14
** 
b +94.09
2051-11-22T23 Me xd +246.67
2051-11-24T21 Me p 0.6778
2051-11-25T05 Me V +243.69
2051-11-25T08 Me c +243.51
2051-11-26T03 Ve d −24.86
2051-11-28T20 Lu xa +202.86
2051-11-29T00 Lu V +204.93
2051-11-29T12 Lu a 0.002714
2051-11-30T20
** 
B +134.03
2051-12-02T21 Lu c +251.14
2051-12-03T23 Lu d −18.80
2051-12-04T19 Me Pg +235.78
2051-12-05T09 Me +d −16.60
2051-12-12T20 Lu xd +21.78
2051-12-13T10 Me e −20.98
2051-12-15T07 Lu p 0.002418
2051-12-15T15
** 
S +197.02
2051-12-15T16 Lu v +63.59
2051-12-17T02 Lu +d +18.80
2051-12-17T04 Lu o +85.64
2051-12-25T22 Lu xa +200.57
2051-12-26T19 Lu V +210.75
2051-12-27T04 Lu a 0.002707
2051-12-29T21
** 
B +145.72
2051-12-31T05 Me xa +264.50
2051-12-31T07 Lu d −18.80[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2051.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19