AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2053

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2053


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2053] [Q 2053]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2053-01-01T22 Me a 1.441
2053-01-03T06 Lu +d +18.42
2053-01-03T09 Lu p 0.002392
2053-01-03T10 Lu v +92.58
2053-01-04T05 Lu o +104.84
2053-01-04T09
** 
S +249.97
2053-01-06T14 Ur d −1.35
2053-01-06T23 Me o +287.63
2053-01-08T04 Ur Rg +185.13
2053-01-09T09 Lu xa +178.42
2053-01-09T13 Ve d −23.24
2053-01-12T07 Ve xa +277.92
2053-01-15T04 Lu V +249.38
2053-01-15T20 Lu a 0.002714
2053-01-16T23 Ve v +283.74
2053-01-16T23 Lu d −18.38
2053-01-19T11 Lu c +300.36
2053-01-20T18
** 
B +166.05
2053-01-22T01 Me v +312.90
2053-01-22T14
** 
b +126.61
2053-01-23T23 Lu xd +356.97
2053-01-30T17 Lu +d +18.30
2053-01-30T18 Ne d +18.52
2053-01-31T17 Lu p 0.002421
2053-01-31T17 Lu v +105.78
2053-02-02T17 Lu o +134.84
2053-02-04T05
** 
S +241.47
2053-02-04T19 Me xd +334.82
2053-02-05T15 Lu xa +176.34
2053-02-07T08 Me e +18.21
2053-02-07T22 Ne Pg +60.06
2053-02-12T05 Lu V +257.93
2053-02-12T13 Lu a 0.002708
2053-02-13T07 Lu d −18.24
2053-02-13T21 Me Rg +341.28
2053-02-15T06 Ju d −12.24
2053-02-16T20 Me +d −4.79
2053-02-18T04 Lu c +330.48
2053-02-18T13 Ju Rg +216.06
2053-02-19T16
** 
B +163.04
2053-02-20T03 Lu xd +355.86
2053-02-22T08 Sa v +334.95
2053-02-22T11 Sa a 10.74
2053-02-22T15 Sa c +334.99
2053-02-22T21 Me c +335.25
2053-02-23T14 Me V +334.48
2053-02-25T12 Me p 0.6321
2053-02-27T01 Lu +d +18.19
2053-02-28T07 Lu p 0.002459
2053-02-28T08 Lu v +109.95
2053-03-04T05 Lu o +164.60
2053-03-05T00 Lu xa +175.82
2053-03-05T03
** 
S +244.77
2053-03-07T22 Me Pg +326.48
2053-03-12T08 Lu V +267.56
2053-03-12T09 Lu a 0.002703
2053-03-12T16 Lu d −18.16
2053-03-14T04 Me d −11.87
2053-03-15T02 Me xa +328.89
2053-03-16T00 Ve o +356.38
2053-03-19T11 Lu xd +355.86
2053-03-19T19 Lu c +253.25
2053-03-19T23 Ve a 1.721
2053-03-21T00
** 
B +165.57
2053-03-21T16 Me e −27.72
2053-03-22T15 Ur V +183.09
2053-03-22T18 Ur o +183.09
2053-03-23T13 Ur p 17.30
2053-03-25T06 Lu v +76.65
2053-03-25T09 Lu p 0.002471
2053-03-26T07 Lu +d +18.17
2053-04-01T09 Lu xa +175.90
2053-04-02T18 Lu o +193.98
2053-04-04T03
** 
S +234.23
2053-04-09T00 Lu d −18.22
2053-04-09T05 Lu a 0.002704
2053-04-09T11 Lu V +276.91
2053-04-15T19 Ma +d +25.00
2053-04-15T20 Lu xd +355.64
2053-04-18T06 Lu c +29.18
2053-04-20T07 Ju o +211.19
2053-04-20T10 Ju V +211.17
2053-04-20T21
** 
B +151.77
2053-04-21T00 Lu v +68.96
2053-04-21T02 Lu p 0.002440
2053-04-21T11 Ju p 4.440
2053-04-22T13 Lu +d +18.28
2053-04-27T09
** 
s +151.61
2053-04-28T14 Lu xa +175.23
2053-04-30T11 Me a 1.329
2053-05-02T08 Lu o +222.88
2053-05-03T00 Me o +43.69
2053-05-03T19 Me xd +45.41
2053-05-04T18
** 
S +201.31
2053-05-05T06 Me v +48.60
2053-05-05T11 Ve xd +58.87
2053-05-06T08 Lu d −18.36
2053-05-06T22 Lu a 0.002709
2053-05-07T11 Lu V +284.99
2053-05-13T03 Lu xd +354.11
2053-05-17T15 Lu c +57.71
2053-05-19T00 Lu v +78.28
2053-05-19T02 Lu p 0.002408
2053-05-19T22 Lu +d +18.42
2053-05-20T17
** 
B +134.01
2053-05-22T06 Ne v +62.54
2053-05-22T17 Ne c +62.56
2053-05-23T09 Ne a 30.83
2053-05-25T16 Lu xa +173.17
2053-05-25T20 Me +d +25.66
2053-05-31T23 Lu o +251.42
2053-06-02T07 Me e +23.34
2053-06-02T16 Lu d −18.49
2053-06-02T19 Ve +d +24.49
2053-06-03T10 Lu a 0.002714
2053-06-04T04
** 
S +182.60
2053-06-04T04 Lu V +289.69
2053-06-05T05 Ur +d +0.28
2053-06-07T03 Ur Pg +180.99
2053-06-09T06 Lu xd +351.42
2053-06-11T01 Me xa +101.88
2053-06-15T18 Me Rg +102.72
2053-06-15T22 Lu c +85.78
2053-06-16T07 Lu v +91.33
2053-06-16T09 Lu +d +18.50
2053-06-16T09 Lu p 0.002390
2053-06-18T04 Ju +d −8.88
2053-06-18T06 Sa +d −7.74
2053-06-18T07
** 
B +127.12
2053-06-19T00
** 
b +143.23
2053-06-21T17 Lu xa +170.29
2053-06-22T00 Ju Pg +206.16
2053-06-24T02 Sa Rg +344.57
2053-06-26T13 Me p 0.5582
2053-06-28T02 Me V +98.07
2053-06-28T13 Me c +97.81
2053-06-29T23 Lu d −18.52
2053-06-30T14 Lu o +279.75
2053-06-30T14 Lu a 0.002717
2053-07-01T02 Lu V +285.77
2053-07-03T00
** 
S +182.07
2053-07-03T20 Me d +18.56
2053-07-06T07 Lu xd +348.68
2053-07-09T20 Me Pg +93.58
2053-07-13T20 Lu +d +18.47
2053-07-13T22
** 
s +147.80
2053-07-14T16 Lu v +105.45
2053-07-14T19 Lu p 0.002390
2053-07-15T05 Lu c +113.73
2053-07-16T15
** 
B +130.36
2053-07-18T21 Lu xa +167.89
2053-07-20T16 Me e −20.16
2053-07-27T07 Lu d −18.44
2053-07-27T15 Lu V +277.48
2053-07-27T19 Lu a 0.002714
2053-07-28T16 Me +d +21.64
2053-07-30T05 Lu o +308.03
2053-07-30T18 Me xd +112.46
2053-07-31T18
** 
S +182.24
2053-08-02T10 Lu xd +347.03
2053-08-10T07 Lu +d +18.38
2053-08-10T20 Me v +134.12
2053-08-12T00 Lu v +118.96
2053-08-12T02 Lu p 0.002408
2053-08-13T12 Lu c +141.75
2053-08-15T05
** 
B +126.07
2053-08-15T05 Lu xa +166.81
2053-08-16T00 Me o +144.60
2053-08-20T17 Me a 1.365
2053-08-23T14 Lu d −18.35
2053-08-24T03 Lu V +280.20
2053-08-24T06 Lu a 0.002709
2053-08-25T00 Ve xa +193.05
2053-08-28T19 Lu o +336.47
2053-08-28T22 Ne +d +19.52
2053-08-29T15 Lu xd +346.70
2053-08-30T20
** 
S +177.82
2053-09-02T16 Sa o +341.17
2053-09-02T19 Sa p 8.690
2053-09-02T22 Sa V +341.15
2053-09-06T14 Lu +d +18.32
2053-09-06T16 Ne Rg +65.12
2053-09-07T00 Me xa +183.87
2053-09-09T01 Lu v +128.97
2053-09-09T03 Lu p 0.002439
2053-09-11T16 Lu xa +166.76
2053-09-11T21 Lu c +170.09
2053-09-13T16
** 
B +125.98
2053-09-19T22 Lu d −18.33
2053-09-20T23 Lu a 0.002704
2053-09-21T00 Lu V +286.95
2053-09-25T16 Ma a 2.623
2053-09-25T23 Lu xd +346.75
2053-09-26T18 Ur a 19.31
2053-09-27T09 Lu o +37.60
2053-09-27T16 Ur c +185.53
2053-09-27T20 Ur v +185.54
2053-09-29T03 Me e +25.81
2053-09-29T08
** 
S +179.93
2053-10-03T20 Lu +d +18.38
2053-10-05T12 Lu v +117.33
2053-10-05T21 Lu p 0.002471
2053-10-09T00 Lu xa +166.54
2053-10-11T03 Me d −18.08
2053-10-11T08 Lu c +199.04
2053-10-11T21 Me Rg +220.13
2053-10-12T22
** 
B +128.11
2053-10-16T05 Ma c +203.82
2053-10-17T05
** 
b +95.73
2053-10-17T06 Lu d −18.45
2053-10-18T19 Lu a 0.002703
2053-10-19T01 Lu V +295.13
2053-10-19T08 Ve e +46.80
2053-10-22T07 Me p 0.6673
2053-10-23T06 Lu xd +345.97
2053-10-23T07 Me V +211.74
2053-10-23T16 Me c +211.25
2053-10-26T17 Me xd +207.68
2053-10-26T22 Lu o +34.48
2053-10-27T19
** 
S +184.49
2053-10-30T10 Lu v +84.27
2053-10-30T22 Lu p 0.002460
2053-10-31T02 Lu +d +18.54
2053-11-01T07
** 
s +98.88
2053-11-01T15 Me Pg +204.40
2053-11-03T13 Me +d −7.80
2053-11-05T04 Lu xa +165.16
2053-11-06T01 Ju a 6.407
2053-11-06T04 Ve d −27.58
2053-11-06T23 Sa d −10.45
2053-11-08T00 Ju c +226.55
2053-11-08T13 Me e −18.86
2053-11-09T09 Ju v +226.86
2053-11-09T23 Lu c +228.49
2053-11-10T06 Sa Pg +337.84
2053-11-10T09
** 
B +132.03
2053-11-13T15 Lu d −18.63
2053-11-15T15 Lu a 0.002707
2053-11-16T03 Lu V +303.76
2053-11-19T11 Lu xd +343.68
2053-11-24T09 Ne p 28.83
2053-11-24T22 Ne V +63.70
2053-11-25T00 Ne o +63.70
2053-11-25T10 Lu o +64.14
2053-11-25T12
** 
S +183.69
2053-11-27T04 Lu v +90.15
2053-11-27T11 Lu p 0.002423
2053-11-27T11 Lu +d +18.70
2053-12-02T04 Lu xa +162.36
2053-12-02T15 Me v +243.24
2053-12-03T23 Me xa +245.37
2053-12-05T23 Me V +248.44
2053-12-09T01 Ve Rg +286.54
2053-12-09T11 Ma xa +240.92
2053-12-09T15 Lu c +258.55
2053-12-09T20
** 
B +127.70
2053-12-10T23 Lu d −18.77
2053-12-13T08 Lu a 0.002714
2053-12-14T01 Lu V +311.39
2053-12-15T14 Me a 1.450
2053-12-16T04 Ve xd +285.50
2053-12-16T12 Lu xd +340.51
2053-12-16T23 Me o +265.77
2053-12-22T22 Me d −25.11
2053-12-24T11
** 
S +178.19
2053-12-24T21 Lu o +94.03
2053-12-24T23 Lu +d +18.76
2053-12-25T13 Lu v +104.18
2053-12-25T18 Lu p 0.002393
2053-12-29T02 Ve p 0.2647
2053-12-29T06 Lu xa +159.37
2053-12-29T09 Ve V +278.92
2053-12-29T13 Ve c +278.82
2053-12-31T16
** 
b +70.30[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2053.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19