AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2054

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2054


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2054] [Q 2054]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2054-01-04T11 Me v +295.46
2054-01-07T01
** 
B +126.85
2054-01-07T07 Lu d −18.77
2054-01-08T10 Lu c +288.87
2054-01-09T17 Lu a 0.002717
2054-01-10T13 Lu V +313.76
2054-01-11T15 Ur d −3.26
2054-01-12T14 Lu xd +338.16
2054-01-13T03 Ur Rg +189.91
2054-01-18T23 Ve Pg +271.21
2054-01-21T11 Lu +d +18.72
2054-01-21T20 Ma d −23.89
2054-01-21T22 Me e +18.62
2054-01-22T03
** 
S +184.36
2054-01-22T09 Ve +d −17.21
2054-01-22T16 Me xd +321.98
2054-01-23T03 Lu v +121.11
2054-01-23T07 Lu p 0.002383
2054-01-23T08 Lu o +124.04
2054-01-25T08
** 
s +75.74
2054-01-25T13 Lu xa +157.71
2054-01-28T13 Me Rg +324.92
2054-02-01T13 Me +d −11.12
2054-02-01T18 Ne d +18.99
2054-02-03T14 Lu d −18.68
2054-02-05T04
** 
B +128.83
2054-02-05T18 Lu a 0.002718
2054-02-05T22 Lu V +303.42
2054-02-06T11 Me c +318.39
2054-02-07T00 Me V +317.74
2054-02-07T06 Lu c +319.21
2054-02-08T10 Me p 0.6492
2054-02-08T19 Lu xd +337.41
2054-02-10T09 Ne Pg +62.30
2054-02-17T21 Lu +d +18.64
2054-02-18T20 Me Pg +309.38
2054-02-19T02
** 
S +178.99
2054-02-19T08 Ve d −18.03
2054-02-20T18 Lu v +138.67
2054-02-20T19 Lu p 0.002395
2054-02-21T18 Lu o +153.87
2054-02-22T00 Lu xa +157.44
2054-02-24T05
** 
b +65.69
2054-02-26T07 Me d −16.49
2054-03-01T23 Me xa +315.05
2054-03-02T21 Lu d −18.64
2054-03-04T03 Me e −27.16
2054-03-05T00
** 
B +127.13
2054-03-05T02 Lu V +302.25
2054-03-05T04 Lu a 0.002713
2054-03-06T23 Sa a 10.64
2054-03-07T01 Sa c +347.20
2054-03-07T05 Sa v +347.22
2054-03-08T01 Lu xd +337.51
2054-03-09T00 Lu c +349.17
2054-03-10T17 Ve e −46.63
2054-03-17T05 Lu +d +18.68
2054-03-18T23 Ju d −20.40
2054-03-20T05
** 
S +183.44
2054-03-21T01 Lu p 0.002425
2054-03-21T05 Lu v +153.79
2054-03-21T10 Lu xa +157.35
2054-03-22T00 Ju Rg +246.47
2054-03-23T05 Lu o +183.32
2054-03-27T20 Ur o +187.87
2054-03-28T03 Ur V +187.86
2054-03-28T15 Ur p 17.32
2054-03-30T05 Lu d −18.73
2054-04-01T21 Lu V +308.22
2054-04-01T22 Lu a 0.002706
2054-04-03T13
** 
B +133.65
2054-04-04T07 Lu xd +337.03
2054-04-06T17 Ve xa +332.95
2054-04-07T16 Lu c +18.56
2054-04-10T06 Ma v +330.93
2054-04-13T08 Me a 1.339
2054-04-13T10 Lu +d +18.83
2054-04-16T23 Me o +27.71
2054-04-17T12 Lu p 0.002461
2054-04-17T17 Lu xa +156.32
2054-04-17T21 Lu v +159.11
2054-04-19T02
** 
S +198.08
2054-04-20T12 Me v +35.21
2054-04-20T16 Me xd +35.48
2054-04-21T16 Lu o +212.29
2054-04-26T13 Lu d −18.92
2054-04-29T17 Lu a 0.002701
2054-04-29T20 Lu V +315.45
2054-05-01T12 Lu xd +335.21
2054-05-04T00
** 
B +147.33
2054-05-07T04 Lu c +47.37
2054-05-10T17 Lu +d +19.02
2054-05-11T16 Lu v +110.30
2054-05-12T15 Lu p 0.002469
2054-05-14T18 Lu xa +153.91
2054-05-14T23 Me e +21.69
2054-05-16T06 Me +d +25.15
2054-05-18T19
** 
S +214.63
2054-05-21T03 Lu o +240.83
2054-05-21T22 Ju o +241.60
2054-05-22T07 Ju V +241.56
2054-05-23T11 Ju p 4.361
2054-05-23T23 Lu d −19.11
2054-05-25T06 Ne c +64.81
2054-05-25T11 Ne v +64.81
2054-05-25T23 Ne a 30.83
2054-05-27T10 Me Rg +82.67
2054-05-27T12 Lu a 0.002702
2054-05-27T18 Lu V +322.46
2054-05-28T14 Lu xd +332.34
2054-05-28T22 Me xa +82.58
2054-06-01T13
** 
s +132.42
2054-06-03T14
** 
B +147.36
2054-06-05T14 Lu c +75.69
2054-06-07T02 Lu +d +19.16
2054-06-07T22 Lu v +109.39
2054-06-08T01 Me p 0.5498
2054-06-08T09 Me V +78.40
2054-06-08T10 Lu p 0.002440
2054-06-08T10 Me c +78.37
2054-06-10T09 Ur +d −1.64
2054-06-10T19 Lu xa +151.05
2054-06-11T02
** 
b +132.00
2054-06-12T06 Ur Pg +185.77
2054-06-16T14
** 
S +203.97
2054-06-19T15 Lu o +269.08
2054-06-20T05 Me d +18.09
2054-06-20T07 Lu d −19.19
2054-06-20T09 Me Pg +74.11
2054-06-24T05 Lu a 0.002708
2054-06-24T14 Lu V +328.48
2054-06-24T16 Lu xd +329.81
2054-07-01T06 Sa +d −3.19
2054-07-02T04
** 
B +143.00
2054-07-02T20 Me e −21.53
2054-07-04T12 Lu +d +19.18
2054-07-04T22 Lu c +103.69
2054-07-06T02 Lu v +121.28
2054-07-06T09 Lu p 0.002409
2054-07-07T08 Sa Rg +356.96
2054-07-07T23 Lu xa +149.10
2054-07-16T09
** 
S +204.78
2054-07-17T15 Lu d −19.17
2054-07-17T15 Me xd +101.56
2054-07-17T20 Ju +d −18.59
2054-07-18T12 Me +d +22.94
2054-07-19T05 Lu o +297.29
2054-07-19T10 Ve +d +22.93
2054-07-21T17 Lu a 0.002714
2054-07-21T21 Lu xd +328.56
2054-07-22T02 Lu V +331.32
2054-07-23T09 Ju Pg +236.61
2054-07-27T02 Me v +120.90
2054-07-28T20 Ve xd +106.30
2054-07-31T00 Me o +129.07
2054-07-31T23 Lu +d +19.12
2054-08-01T01
** 
B +148.41
2054-08-03T05 Lu c +131.64
2054-08-03T06 Me a 1.348
2054-08-03T14 Lu v +137.02
2054-08-03T16 Lu p 0.002391
2054-08-04T08 Lu xa +148.44
2054-08-13T21 Lu d −19.11
2054-08-16T05
** 
S +219.85
2054-08-17T21 Lu o +325.68
2054-08-17T22 Lu a 0.002716
2054-08-17T23 Lu V +326.74
2054-08-18T02 Lu xd +328.40
2054-08-24T21 Me xa +173.92
2054-08-28T09 Lu +d +19.11
2054-08-30T21 Ne +d +19.92
2054-08-31T03
** 
B +158.08
2054-08-31T19 Lu xa +148.45
2054-08-31T23
** 
s +195.65
2054-09-01T02 Lu p 0.002390
2054-09-01T04 Lu v +154.19
2054-09-01T13 Lu c +159.82
2054-09-09T03 Ne Rg +67.37
2054-09-10T03 Lu d −19.13
2054-09-11T15 Me e +26.74
2054-09-13T18 Lu V +321.04
2054-09-14T02 Lu a 0.002713
2054-09-14T09 Lu xd +328.41
2054-09-15T09
** 
S +235.89
2054-09-15T15 Sa V +353.54
2054-09-15T15 Sa o +353.54
2054-09-15T17 Sa p 8.586
2054-09-16T13 Lu o +329.10
2054-09-24T16 Lu +d +19.20
2054-09-25T00 Me Rg +203.90
2054-09-25T07 Me d −12.81
2054-09-28T04 Lu xa +147.97
2054-09-29T11 Lu p 0.002409
2054-09-29T17 Lu v +170.95
2054-09-29T21
** 
B +162.05
2054-09-30T21 Lu c +188.49
2054-10-01T22 Ur a 19.32
2054-10-02T17 Ur v +190.31
2054-10-02T19 Ur c +190.31
2054-10-05T17 Me p 0.6569
2054-10-07T01 Me V +195.65
2054-10-07T11 Lu d −19.28
2054-10-07T13 Me c +195.03
2054-10-09T15 Ve a 1.719
2054-10-09T22 Ma xd +90.55
2054-10-11T06 Lu V +323.65
2054-10-11T13 Lu xd +327.38
2054-10-11T14 Lu a 0.002708
2054-10-13T00 Ve o +200.45
2054-10-13T14 Me xd +189.41
2054-10-14T00
** 
S +235.08
2054-10-16T05 Lu o +23.58
2054-10-16T13 Me Pg +188.61
2054-10-19T00 Me +d −2.36
2054-10-21T22 Lu +d +19.40
2054-10-23T00 Me e −18.22
2054-10-25T09 Lu xa +146.14
2054-10-27T12 Lu p 0.002441
2054-10-28T00 Lu v +184.18
2054-10-28T01
** 
B +165.91
2054-10-30T08 Lu c +217.61
2054-11-03T20 Lu d −19.51
2054-11-07T16 Lu xd +324.82
2054-11-08T03 Lu V +330.21
2054-11-08T06 Ma Rg +95.91
2054-11-08T08 Lu a 0.002703
2054-11-09T11 Me v +217.70
2054-11-13T22
** 
S +262.52
2054-11-14T20 Lu o +53.22
2054-11-17T10 Ve xa +244.83
2054-11-18T05 Lu +d +19.62
2054-11-18T14 Sa d −5.98
2054-11-20T20 Me xa +236.04
2054-11-21T10 Lu xa +143.19
2054-11-22T18 Sa Pg +350.20
2054-11-23T03 Lu p 0.002473
2054-11-24T05 Lu v +182.55
2054-11-25T23 Me o +244.17
2054-11-26T21 Ne p 28.84
2054-11-27T11 Ne o +65.94
2054-11-27T12 Ne V +65.94
2054-11-28T09 Me a 1.451
2054-11-28T12 Ve v +258.75
2054-11-28T20 Lu c +247.32
2054-11-29T06
** 
B +176.67
2054-12-01T06 Lu d −19.69
2054-12-04T18 Lu xd +321.73
2054-12-06T03 Lu V +338.09
2054-12-06T04 Lu a 0.002703
2054-12-06T12 Me V +260.65
2054-12-06T16 Ju a 6.301
2054-12-08T18 Ju c +257.40
2054-12-09T16 Ju v +257.61
2054-12-10T10 Ve d −24.28
2054-12-10T23 Ma p 0.5702
2054-12-13T23 Me v +272.34
2054-12-14T10 Lu o +83.15
2054-12-14T18 Me d −25.47
2054-12-15T07 Ma V +87.01
2054-12-15T13 Lu +d +19.74
2054-12-16T10
** 
S +261.88
2054-12-17T10 Ma o +86.19
2054-12-17T16 Lu v +129.47
2054-12-18T04 Lu p 0.002458
2054-12-18T11 Lu xa +140.55
2054-12-25T11 Ma +d +26.42
2054-12-28T11 Lu c +277.47
2054-12-28T15 Lu d −19.76
2054-12-31T22 Lu xd +319.69[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2054.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19