AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2056

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2056


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2056] [Q 2056]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2056-01-01T12 Ma d −24.07
2056-01-02T06
** 
S +182.71
2056-01-02T08 Lu +d +21.19
2056-01-02T10 Lu o +102.25
2056-01-03T19 Lu xa +120.87
2056-01-05T11 Me c +285.37
2056-01-05T17 Me V +285.07
2056-01-06T06 Me p 0.6714
2056-01-08T07 Ju a 6.160
2056-01-08T12 Me +d −19.74
2056-01-09T20 Ju c +289.81
2056-01-10T04 Lu p 0.002475
2056-01-10T10 Lu v +213.12
2056-01-11T14 Ju v +290.22
2056-01-15T08 Lu d −21.18
2056-01-15T23
** 
B +125.54
2056-01-16T10 Me Pg +276.60
2056-01-16T10 Lu c +296.51
2056-01-16T18 Lu xd +300.85
2056-01-21T17 Ur d −6.99
2056-01-23T02 Ur Rg +199.44
2056-01-23T14 Lu a 0.002704
2056-01-23T15 Lu V +26.17
2056-01-25T00 Ve d −22.58
2056-01-28T02 Me e −24.76
2056-01-29T18 Lu +d +21.18
2056-01-30T23
** 
S +173.32
2056-01-31T04 Lu xa +120.94
2056-02-01T00 Me d −21.83
2056-02-01T00 Lu o +132.38
2056-02-03T17 Me xa +291.20
2056-02-04T12 Lu v +182.08
2056-02-04T12 Lu p 0.002453
2056-02-05T09 Ne d +19.86
2056-02-09T19 Ve xa +294.69
2056-02-11T14 Lu d −21.20
2056-02-13T01 Lu xd +300.84
2056-02-14T09
** 
B +118.08
2056-02-15T02 Lu c +326.61
2056-02-15T09 Ne Pg +66.79
2056-02-19T02 Ve v +306.22
2056-02-20T10 Lu a 0.002708
2056-02-20T18 Lu V +35.63
2056-02-26T03 Lu +d +21.26
2056-02-27T13 Lu xa +120.38
2056-02-29T13
** 
S +165.02
2056-03-01T12 Lu o +162.15
2056-03-02T13 Ve V +321.66
2056-03-03T08 Lu p 0.002416
2056-03-03T08 Lu v +189.05
2056-03-06T11 Ve v +326.49
2056-03-06T16
** 
b +44.81
2056-03-07T16 Me a 1.372
2056-03-09T20 Lu d −21.33
2056-03-11T05 Lu xd +299.76
2056-03-13T23 Me o +354.39
2056-03-14T19
** 
B +113.72
2056-03-15T18 Lu c +252.37
2056-03-18T21 Ma v +331.12
2056-03-19T01 Lu a 0.002715
2056-03-19T16 Lu V +42.78
2056-03-20T13 Me v +7.43
2056-03-24T10 Me xd +15.13
2056-03-24T12 Lu +d +21.47
2056-03-25T19 Lu xa +118.39
2056-03-30T06
** 
S +164.81
2056-03-30T22 Lu o +191.44
2056-03-31T15 Lu v +202.40
2056-03-31T16 Lu p 0.002391
2056-04-01T00 Sa c +12.53
2056-04-01T00 Sa a 10.42
2056-04-01T05 Sa v +12.56
2056-04-05T23 Ur o +197.41
2056-04-06T01 Lu d −21.56
2056-04-06T07 Ur V +197.39
2056-04-06T16 Ur p 17.36
2056-04-07T06 Lu xd +297.20
2056-04-08T13 Me e +19.19
2056-04-13T11
** 
B +115.69
2056-04-14T11 Lu c +25.78
2056-04-15T07 Lu a 0.002718
2056-04-15T19 Lu V +41.50
2056-04-16T13 Me +d +18.78
2056-04-17T22 Me Rg +43.74
2056-04-19T13
** 
s +63.93
2056-04-20T19 Lu +d +21.72
2056-04-21T22 Lu xa +115.38
2056-04-27T22
** 
S +163.50
2056-04-28T11 Me c +39.40
2056-04-29T01 Lu v +216.89
2056-04-29T02 Lu p 0.002385
2056-04-29T03 Me V +38.96
2056-04-29T05
** 
b +63.44
2056-04-29T06 Lu o +220.19
2056-05-01T05 Me p 0.5611
2056-05-01T16 Me xa +37.32
2056-05-03T10 Lu d −21.82
2056-05-04T08 Lu xd +294.23
2056-05-11T16
** 
B +113.63
2056-05-11T16 Me Pg +33.79
2056-05-12T04 Lu V +30.99
2056-05-12T10 Lu a 0.002718
2056-05-14T04 Lu c +54.60
2056-05-15T22 Me d +10.07
2056-05-18T01 Lu +d +21.93
2056-05-18T23 Lu xa +112.86
2056-05-25T05 Ju +d −17.72
2056-05-25T22 Me e −24.86
2056-05-25T23 Ve o +65.98
2056-05-26T13
** 
S +166.24
2056-05-27T00 Ve a 1.734
2056-05-27T09 Lu v +230.67
2056-05-27T11 Lu p 0.002399
2056-05-28T14 Lu o +248.50
2056-05-29T02 Ju Rg +311.83
2056-05-29T10 Ne c +69.30
2056-05-29T11 Ne v +69.30
2056-05-30T02 Ne a 30.85
2056-05-30T20 Lu d −21.98
2056-05-31T14 Lu xd +292.28
2056-06-01T23 Ve xd +74.55
2056-06-08T14 Lu V +32.79
2056-06-08T21 Lu a 0.002713
2056-06-09T09
** 
B +120.13
2056-06-12T19 Lu c +83.01
2056-06-14T08 Lu +d +22.01
2056-06-15T02 Lu xa +111.73
2056-06-17T17 Ve +d +23.98
2056-06-19T18 Ur +d −5.43
2056-06-20T09 Me xd +80.89
2056-06-21T14 Ur Pg +195.31
2056-06-24T12 Lu v +241.74
2056-06-24T14 Lu p 0.002428
2056-06-25T01
** 
S +180.86
2056-06-26T21 Lu o +276.48
2056-06-26T22 Me v +95.00
2056-06-27T07 Lu d −22.01
2056-06-27T23 Lu xd +291.64
2056-06-27T23 Me o +97.30
2056-06-28T01 Me +d +24.44
2056-06-29T11 Me a 1.327
2056-07-01T07 Ve V +110.61
2056-07-06T11 Lu V +39.47
2056-07-06T13 Lu a 0.002706
2056-07-07T04 Ve v +117.83
2056-07-08T19
** 
B +138.22
2056-07-11T15 Lu +d +22.01
2056-07-12T08 Lu c +111.22
2056-07-12T09 Lu xa +111.62
2056-07-21T20 Lu v +241.56
2056-07-21T23 Lu p 0.002460
2056-07-24T15
** 
S +213.59
2056-07-24T16 Lu d −22.01
2056-07-25T08 Lu xd +291.64
2056-07-26T06 Lu o +304.55
2056-07-27T01 Sa +d +6.44
2056-07-28T15 Me xa +152.42
2056-07-28T18 Ju o +306.90
2056-07-29T01 Ju V +306.86
2056-07-29T13 Ju p 4.089
2056-08-02T20 Sa Rg +22.67
2056-08-03T07 Lu a 0.002702
2056-08-03T10 Lu V +47.37
2056-08-06T13 Me e +27.33
2056-08-07T23 Lu +d +22.02
2056-08-08T02
** 
B +159.66
2056-08-08T17 Lu xa +111.60
2056-08-10T19 Lu c +139.40
2056-08-15T16 Lu v +207.44
2056-08-16T04 Lu p 0.002468
2056-08-20T13 Me Rg +170.13
2056-08-20T23 Lu d −22.06
2056-08-21T15 Lu xd +291.24
2056-08-22T18
** 
S +243.59
2056-08-23T00 Me d +0.04
2056-08-24T18 Lu o +332.80
2056-08-26T20 Ma xd +88.87
2056-08-31T01 Lu a 0.002704
2056-08-31T08 Me p 0.6255
2056-08-31T11 Lu V +55.61
2056-09-02T11 Me V +162.73
2056-09-02T11 Ne +d +20.65
2056-09-03T06 Me c +161.98
2056-09-03T22 Ma +d +23.52
2056-09-04T07 Lu +d +22.15
2056-09-04T23 Lu xa +110.39
2056-09-06T09
** 
B +167.31
2056-09-09T05 Lu c +167.81
2056-09-11T16 Lu v +203.64
2056-09-11T22 Lu p 0.002438
2056-09-12T16 Me Pg +156.42
2056-09-13T05 Ne Rg +71.85
2056-09-16T08 Me xd +157.48
2056-09-16T22 Me +d +8.78
2056-09-17T04 Lu d −22.23
2056-09-17T17 Lu xd +289.42
2056-09-19T08 Me e −17.85
2056-09-20T09
** 
S +264.61
2056-09-21T12 Ve xa +211.14
2056-09-23T07 Lu o +67.59
2056-09-26T07 Ju d −20.44
2056-09-26T21 Ju Pg +301.99
2056-09-27T02
** 
s +235.19
2056-09-27T19 Lu a 0.002710
2056-09-28T11 Lu V +63.57
2056-10-01T15 Lu +d +22.38
2056-10-02T03 Lu xa +107.82
2056-10-05T09 Me v +184.73
2056-10-06T05
** 
B +184.52
2056-10-08T15 Lu c +196.55
2056-10-09T18 Lu v +213.83
2056-10-09T23 Lu p 0.002405
2056-10-11T03 Sa V +19.22
2056-10-11T03 Ur a 19.37
2056-10-11T06 Sa p 8.374
2056-10-11T07 Sa o +19.21
2056-10-11T17 Ur v +199.81
2056-10-11T22 Ur c +199.83
2056-10-14T10 Lu d −22.49
2056-10-14T18 Lu xd +286.53
2056-10-17T00 Me o +205.00
2056-10-22T23 Lu o +30.80
2056-10-23T12
** 
S +319.31
2056-10-23T19 Me a 1.433
2056-10-24T14 Me xa +217.59
2056-10-25T08 Lu a 0.002716
2056-10-26T04 Lu V +68.91
2056-10-28T23 Lu +d +22.64
2056-10-29T05 Lu xa +104.79
2056-11-07T00 Lu c +225.83
2056-11-07T04 Lu v +228.52
2056-11-07T09 Lu p 0.002386
2056-11-09T20
** 
B +188.91
2056-11-10T18 Lu d −22.73
2056-11-10T21 Lu xd +283.88
2056-11-11T22 Ve d −25.76
2056-11-21T11 Lu a 0.002717
2056-11-21T18 Lu o +60.66
2056-11-22T01 Lu V +64.12
2056-11-25T05 Lu +d +22.81
2056-11-25T07 Lu xa +102.83
2056-11-26T08
** 
S +292.87
2056-11-27T12 Me d −25.87
2056-11-30T20 Ne p 28.85
2056-12-01T09 Ne o +70.43
2056-12-01T11 Me e +21.31
2056-12-01T15 Ne V +70.43
2056-12-03T07 Ma d +19.23
2056-12-05T18 Lu v +245.22
2056-12-05T21 Lu p 0.002389
2056-12-06T10 Lu c +255.57
2056-12-08T05 Lu d −22.83
2056-12-08T05 Lu xd +282.52
2056-12-10T04 Me Rg +276.97
2056-12-10T15
** 
B +175.91
2056-12-11T15 Sa d +3.83
2056-12-11T21
** 
b +144.39
2056-12-13T07 Me xd +276.06
2056-12-14T08 Ma Rg +134.48
2056-12-17T10 Sa Pg +15.84
2056-12-18T13 Lu V +55.28
2056-12-18T15 Lu a 0.002714
2056-12-19T18 Me c +269.08
2056-12-19T20 Me V +268.97
2056-12-20T00 Me p 0.6767
2056-12-21T13 Lu o +90.93
2056-12-22T12 Lu +d +22.85
2056-12-22T12 Lu xa +102.41
2056-12-25T17
** 
S +290.09
2056-12-27T23 Me +d −20.05
2056-12-30T00 Me Pg +260.66
2056-12-30T01
** 
s +152.24
2056-12-31T06 Ve e +47.23[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2056.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19