AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2060

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2060


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2060] [Q 2060]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2060-01-02T18 Lu d −27.19
2060-01-03T04 Lu c +283.08
2060-01-06T21 Lu v +335.55
2060-01-07T14 Lu p 0.002466
2060-01-09T08
** 
B +146.90
2060-01-09T15 Ju d +17.04
2060-01-11T20 Lu xa +45.15
2060-01-14T14 Ju Pg +50.82
2060-01-15T10 Me v +305.78
2060-01-15T15 Lu +d +27.22
2060-01-16T18 Sa d +17.36
2060-01-17T05 Lu o +117.37
2060-01-22T03
** 
S +187.07
2060-01-23T04 Lu a 0.002705
2060-01-23T14 Lu V +195.57
2060-01-25T23 Lu xd +223.48
2060-01-27T04 Sa Pg +56.50
2060-01-30T03 Lu d −27.29
2060-01-30T22 Me xd +329.56
2060-02-01T01 Me e +18.34
2060-02-01T14 Ma v +327.03
2060-02-01T17 Lu c +313.09
2060-02-03T13 Lu v +340.42
2060-02-03T22 Lu p 0.002429
2060-02-06T11
** 
B +121.40
2060-02-07T14 Me Rg +334.39
2060-02-07T20 Lu xa +42.11
2060-02-09T06 Ne d +21.22
2060-02-09T18 Ur d −13.79
2060-02-10T03 Ve xd +5.55
2060-02-10T18 Ur Rg +218.26
2060-02-10T22 Me +d −7.54
2060-02-11T21 Lu +d +27.36
2060-02-12T01
** 
b +74.61
2060-02-15T22 Lu o +147.49
2060-02-16T13 Me c +328.13
2060-02-17T04 Me V +327.41
2060-02-18T21 Me p 0.6397
2060-02-19T21 Lu a 0.002711
2060-02-20T12 Lu V +202.70
2060-02-20T15
** 
S +172.01
2060-02-22T00 Lu xd +220.43
2060-02-24T08 Ne Pg +75.78
2060-02-26T12 Lu d −27.49
2060-02-27T19
** 
s +78.40
2060-02-29T07 Me Pg +319.23
2060-03-02T04 Lu c +342.86
2060-03-02T23 Lu v +354.71
2060-03-03T05 Lu p 0.002399
2060-03-05T13
** 
B +119.50
2060-03-05T23 Lu xa +39.45
2060-03-06T23 Me d −13.96
2060-03-09T04 Me xa +322.89
2060-03-10T02 Lu +d +27.57
2060-03-12T00 Ve e +46.22
2060-03-13T21 Me e −27.55
2060-03-16T15 Lu o +177.33
2060-03-18T06 Lu a 0.002715
2060-03-18T22 Lu V +204.18
2060-03-19T15
** 
S +162.75
2060-03-20T03 Lu xd +218.53
2060-03-24T20 Lu d −27.68
2060-03-31T12 Lu v +11.40
2060-03-31T13 Lu c +12.12
2060-03-31T16 Lu p 0.002387
2060-04-02T07 Lu xa +38.27
2060-04-03T09
** 
B +104.90
2060-04-05T16 Ma c +17.15
2060-04-06T09 Lu +d +27.74
2060-04-14T08 Lu a 0.002716
2060-04-14T11 Lu V +196.05
2060-04-15T09 Lu o +206.66
2060-04-16T08 Lu xd +218.08
2060-04-17T09
** 
S +144.01
2060-04-21T02 Lu d −27.78
2060-04-22T22 Me a 1.332
2060-04-25T04 Ur o +216.23
2060-04-25T11 Ur V +216.22
2060-04-25T15 Ur p 17.51
2060-04-26T00 Me o +37.22
2060-04-27T13 Ve +d +27.37
2060-04-27T21 Me xd +41.29
2060-04-28T17 Me v +43.04
2060-04-29T02 Lu v +28.40
2060-04-29T02 Lu p 0.002395
2060-04-29T18 Lu xa +38.18
2060-04-29T22 Lu c +40.83
2060-05-01T06 Ve Rg +71.03
2060-05-01T21
** 
B +88.46
2060-05-03T17 Lu +d +27.78
2060-05-11T12 Lu V +193.40
2060-05-11T16 Lu a 0.002712
2060-05-13T15 Lu xd +218.22
2060-05-13T18
** 
b +19.43
2060-05-15T01 Lu o +235.51
2060-05-16T10
** 
S +132.79
2060-05-18T08 Lu d −27.74
2060-05-21T17 Me +d +25.57
2060-05-22T11 Ve V +62.86
2060-05-22T14 Ve p 0.2877
2060-05-22T15 Ve c +62.78
2060-05-25T04 Me e +22.62
2060-05-26T09 Ma a 2.442
2060-05-26T20 Sa c +66.83
2060-05-27T00 Sa a 10.09
2060-05-27T01 Sa v +66.86
2060-05-27T03 Lu xa +37.95
2060-05-27T08 Lu p 0.002420
2060-05-27T13 Lu v +43.72
2060-05-29T06 Lu c +69.16
2060-05-29T19
** 
B +84.48
2060-05-31T03 Lu +d +27.70
2060-05-31T10 Ju v +72.84
2060-05-31T17 Ve xa +57.56
2060-05-31T19 Ma xd +58.80
2060-06-02T15 Ju c +73.36
2060-06-04T22 Ju a 6.073
2060-06-05T03 Me xa +94.12
2060-06-06T12
** 
s +26.43
2060-06-07T06 Me Rg +94.30
2060-06-07T10 Ne v +78.28
2060-06-07T19 Ne c +78.29
2060-06-08T05 Lu V +197.97
2060-06-08T07 Ne a 30.88
2060-06-08T07 Lu a 0.002706
2060-06-09T20 Lu xd +217.58
2060-06-13T03 Ve Pg +54.54
2060-06-13T05
** 
S +131.62
2060-06-13T15 Lu o +263.89
2060-06-14T14 Lu d −27.67
2060-06-18T09 Me p 0.5535
2060-06-19T10 Me V +89.87
2060-06-19T17 Me c +89.69
2060-06-22T20 Ve d +15.95
2060-06-23T09 Lu xa +36.69
2060-06-24T00 Lu p 0.002453
2060-06-24T12 Lu v +52.64
2060-06-26T15
** 
B +81.71
2060-06-27T12 Lu +d +27.67
2060-06-27T15 Lu c +97.20
2060-06-28T06 Me d +18.72
2060-07-01T07 Me Pg +85.50
2060-07-06T01 Lu a 0.002701
2060-07-06T01 Lu V +204.23
2060-07-07T00 Lu xd +215.60
2060-07-07T13
** 
b +17.58
2060-07-09T08 Ur +d −12.45
2060-07-11T03
** 
S +127.88
2060-07-11T03 Ur Pg +214.15
2060-07-11T21 Lu d −27.67
2060-07-12T20 Me e −20.70
2060-07-13T03 Lu o +291.99
2060-07-18T12 Ma +d +23.93
2060-07-19T01 Lu v +14.24
2060-07-19T16 Lu p 0.002471
2060-07-20T10 Lu xa +34.22
2060-07-23T22 Me +d +22.26
2060-07-24T18
** 
B +78.70
2060-07-24T19 Lu +d +27.73
2060-07-24T20 Me xd +107.87
2060-07-27T00 Lu c +125.28
2060-08-01T07 Ve e −45.65
2060-08-02T20 Lu a 0.002702
2060-08-02T23 Lu V +210.98
2060-08-03T02 Lu xd +212.73
2060-08-04T05 Me v +128.52
2060-08-07T23 Me o +136.31
2060-08-08T05 Lu d −27.81
2060-08-09T06
** 
S +129.81
2060-08-11T12 Lu o +320.09
2060-08-12T22 Me a 1.357
2060-08-14T06 Lu v +359.33
2060-08-14T19 Lu p 0.002448
2060-08-15T06 Ve +d +20.55
2060-08-16T11 Lu xa +31.49
2060-08-21T01 Lu +d +27.88
2060-08-22T01
** 
B +87.32
2060-08-23T10 Ju +d +23.01
2060-08-25T12 Lu c +153.61
2060-08-30T05 Lu xd +210.28
2060-08-30T13 Lu a 0.002708
2060-08-30T20 Lu V +217.51
2060-09-01T02 Me xa +179.78
2060-09-04T10 Ne +d +21.70
2060-09-04T13 Lu d −27.99
2060-09-07T01
** 
S +142.85
2060-09-09T21 Lu o +348.48
2060-09-11T08 Lu v +9.91
2060-09-11T14 Lu p 0.002414
2060-09-12T16 Lu xa +29.68
2060-09-16T17 Sa +d +21.10
2060-09-17T06 Lu +d +28.06
2060-09-19T10
** 
B +101.71
2060-09-21T09 Me e +26.25
2060-09-21T20 Ve xd +140.32
2060-09-22T09 Ne Rg +80.84
2060-09-24T03 Lu c +182.36
2060-09-26T10 Lu xd +209.20
2060-09-27T05 Lu a 0.002715
2060-09-27T12 Lu V +222.18
2060-09-28T05 Sa Rg +77.44
2060-10-01T21 Lu d −28.13
2060-10-04T03 Me d −16.00
2060-10-04T10 Me Rg +213.37
2060-10-05T06
** 
S +155.99
2060-10-08T21
** 
s +99.86
2060-10-09T06 Lu o +17.28
2060-10-09T20 Lu v +26.21
2060-10-09T22 Lu p 0.002390
2060-10-10T01 Lu xa +29.17
2060-10-14T13 Lu +d +28.17
2060-10-14T23 Me p 0.6633
2060-10-16T02 Me V +205.02
2060-10-16T13 Me c +204.46
2060-10-17T06 Ju d +22.91
2060-10-18T05
** 
B +106.63
2060-10-20T05
** 
b +97.76
2060-10-20T20 Me xd +199.85
2060-10-22T21 Ju Rg +95.94
2060-10-23T16 Lu xd +209.21
2060-10-23T21 Lu c +211.74
2060-10-24T11 Lu V +218.70
2060-10-24T12 Lu a 0.002717
2060-10-25T12 Me Pg +197.81
2060-10-27T15 Me +d −5.57
2060-10-29T04 Lu d −28.16
2060-10-30T07 Ur a 19.53
2060-10-30T11 Ur v +218.59
2060-10-30T18 Ur c +218.61
2060-11-01T04 Me e −18.55
2060-11-02T18
** 
S +162.27
2060-11-06T12 Lu xa +29.16
2060-11-07T10 Lu p 0.002385
2060-11-07T12 Lu v +44.38
2060-11-07T16 Lu o +46.52
2060-11-10T22 Lu +d +28.14
2060-11-14T01
** 
B +125.05
2060-11-19T22 Lu xd +209.05
2060-11-20T02 Lu V +211.12
2060-11-20T14 Lu a 0.002716
2060-11-20T14 Me v +229.63
2060-11-22T16 Lu c +241.65
2060-11-25T09 Lu d −28.08
2060-11-28T02 Me xa +241.47
2060-12-01T08
** 
S +206.06
2060-12-03T22 Lu xa +28.41
2060-12-04T15 Sa V +73.96
2060-12-04T16 Sa p 8.074
2060-12-04T19 Sa o +73.95
2060-12-05T21 Lu p 0.002401
2060-12-06T04 Lu v +61.96
2060-12-06T16 Me V +254.97
2060-12-07T02 Lu o +76.29
2060-12-07T23 Me a 1.451
2060-12-07T23 Me o +257.05
2060-12-08T08 Lu +d +28.04
2060-12-09T19 Ne p 28.88
2060-12-10T05 Ne o +79.43
2060-12-10T09 Ne V +79.42
2060-12-12T02
** 
B +162.14
2060-12-17T01 Lu xd +207.57
2060-12-17T14 Lu V +213.78
2060-12-18T01 Lu a 0.002711
2060-12-19T02 Me d −25.27
2060-12-20T03 Ju p 4.141
2060-12-21T06 Ju V +90.90
2060-12-21T11 Ju o +90.87
2060-12-22T10 Lu c +271.86
2060-12-22T15 Lu d −28.01
2060-12-26T21 Me v +287.01
2060-12-28T12
** 
S +327.87
2060-12-31T01 Lu xa +26.04[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2060.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19