AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2061

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2061


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2061] [Q 2061]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2061-01-03T02 Lu p 0.002435
2061-01-03T13 Lu v +76.50
2061-01-04T18 Lu +d +28.03
2061-01-05T14 Lu o +106.27
2061-01-07T16
** 
B +206.74
2061-01-08T04
** 
s +333.42
2061-01-09T00 Ve d −23.26
2061-01-11T10 Ve xa +277.44
2061-01-13T03 Lu xd +204.62
2061-01-14T12 Lu V +221.10
2061-01-14T14 Me e +18.88
2061-01-14T20 Lu a 0.002705
2061-01-16T19 Me xd +316.29
2061-01-17T17 Ve v +285.38
2061-01-18T22 Lu d −28.06
2061-01-19T13
** 
S +256.84
2061-01-21T03 Lu c +302.12
2061-01-21T08 Me Rg +318.14
2061-01-24T21 Sa d +20.41
2061-01-25T23 Me +d −13.49
2061-01-27T02 Lu xa +22.93
2061-01-30T02 Lu p 0.002470
2061-01-30T06 Me c +311.40
2061-01-30T07
** 
B +217.32
2061-01-30T18 Me V +310.81
2061-01-31T00 Lu v +78.53
2061-01-31T22 Me p 0.6552
2061-02-01T02 Lu +d +28.14
2061-02-04T03 Lu o +136.34
2061-02-08T12 Ne d +21.48
2061-02-09T06 Lu xd +201.66
2061-02-09T06 Sa Pg +70.50
2061-02-11T08 Me Pg +302.36
2061-02-11T14 Lu V +229.49
2061-02-11T17 Lu a 0.002702
2061-02-12T21
** 
S +262.73
2061-02-13T19 Ur d −15.29
2061-02-14T16 Ur Rg +222.91
2061-02-15T05 Lu d −28.24
2061-02-18T10 Ju Pg +85.87
2061-02-19T16 Me d −18.04
2061-02-19T17 Lu c +332.11
2061-02-20T00 Ma d −5.79
2061-02-22T10 Ma Rg +202.07
2061-02-23T04 Lu xa +20.70
2061-02-23T14 Lu v +26.88
2061-02-23T21 Lu p 0.002463
2061-02-24T01 Me xa +309.71
2061-02-24T10 Me e −26.76
2061-02-25T18 Ne Pg +78.03
2061-02-26T20
** 
B +195.51
2061-02-28T07 Lu +d +28.32
2061-03-05T17 Lu o +166.19
2061-03-08T11 Lu xd +200.10
2061-03-11T06
** 
S +273.44
2061-03-11T13 Lu a 0.002705
2061-03-11T13 Lu V +237.16
2061-03-12T23 Ve o +353.32
2061-03-14T14 Lu d −28.40
2061-03-17T15 Ve a 1.721
2061-03-21T05 Lu c +101.44
2061-03-22T11 Lu xa +19.93
2061-03-23T07 Lu v +32.40
2061-03-23T09 Lu p 0.002427
2061-03-27T02
** 
B +155.25
2061-03-27T13 Lu +d +28.45
2061-04-02T00 Ma o +193.31
2061-04-03T17 Ma V +192.66
2061-04-04T09 Lu o +195.65
2061-04-04T18 Lu xd +199.91
2061-04-05T14 Me a 1.344
2061-04-07T01 Ma p 0.6320
2061-04-08T05 Lu a 0.002711
2061-04-08T07 Lu V +242.32
2061-04-08T16
** 
S +192.62
2061-04-10T00 Me o +21.29
2061-04-10T22 Lu d −28.45
2061-04-13T22 Me v +29.52
2061-04-14T18 Me xd +31.30
2061-04-18T22 Lu xa +19.98
2061-04-19T15 Lu c +30.57
2061-04-20T15 Lu p 0.002399
2061-04-20T17 Lu v +47.09
2061-04-20T22 Ju +d +23.42
2061-04-21T16 Ju xd +91.56
2061-04-23T20 Lu +d +28.45
2061-04-24T12
** 
B +119.07
2061-04-30T01 Ur V +220.89
2061-04-30T05 Ur o +220.88
2061-04-30T13 Ur p 17.56
2061-05-02T00 Lu xd +199.93
2061-05-04T02 Lu o +224.64
2061-05-04T13 Ve xd +58.42
2061-05-05T09 Lu V +240.19
2061-05-05T14 Lu a 0.002715
2061-05-05T16 Ma +d −0.08
2061-05-06T23 Me e +21.04
2061-05-08T04 Lu d −28.39
2061-05-08T04
** 
S +157.14
2061-05-10T20 Me +d +24.51
2061-05-13T09 Ma Pg +183.32
2061-05-16T07 Lu xa +19.49
2061-05-18T20 Me Rg +74.27
2061-05-18T23 Lu c +59.00
2061-05-19T00 Lu p 0.002388
2061-05-19T04 Lu v +62.76
2061-05-21T05 Lu +d +28.34
2061-05-22T02
** 
B +103.52
2061-05-23T00 Me xa +73.61
2061-05-25T12
** 
b +81.41
2061-05-29T04 Lu xd +198.95
2061-05-30T11 Me c +70.09
2061-05-30T14 Me V +70.02
2061-05-30T21 Me p 0.5490
2061-05-31T22 Lu V +231.81
2061-06-01T17 Lu a 0.002716
2061-06-02T06 Ve +d +24.51
2061-06-02T18 Lu o +253.22
2061-06-04T09 Lu d −28.29
2061-06-05T17
** 
S +151.46
2061-06-10T09 Ne c +80.54
2061-06-10T18 Ne v +80.56
2061-06-10T19 Sa c +80.95
2061-06-10T21 Ne a 30.88
2061-06-11T00 Sa a 10.06
2061-06-11T07 Sa v +81.01
2061-06-11T17 Me Pg +65.69
2061-06-12T13 Lu xa +17.74
2061-06-13T00 Me d +17.08
2061-06-16T10 Lu p 0.002396
2061-06-16T15 Lu v +77.71
2061-06-17T06 Lu c +87.08
2061-06-17T15 Lu +d +28.28
2061-06-18T07 Ma xa +190.29
2061-06-19T02
** 
B +103.40
2061-06-22T04
** 
s +85.75
2061-06-24T18 Me e −22.20
2061-06-25T06 Lu xd +196.66
2061-06-28T07 Lu V +232.79
2061-06-29T00 Lu a 0.002712
2061-07-01T15 Lu d −28.27
2061-07-02T08 Lu o +281.51
2061-07-03T20
** 
S +149.14
2061-07-08T05 Ju v +107.55
2061-07-08T20 Ju c +107.69
2061-07-09T15 Lu xa +14.97
2061-07-10T15 Ju a 6.215
2061-07-11T17 Me xd +97.15
2061-07-13T23 Me +d +23.34
2061-07-14T11 Ur +d −14.03
2061-07-14T15 Lu p 0.002420
2061-07-14T21 Lu v +90.15
2061-07-15T00 Lu +d +28.30
2061-07-15T19
** 
b +83.69
2061-07-16T05 Ur Pg +218.81
2061-07-16T13 Lu c +115.03
2061-07-17T18
** 
B +98.87
2061-07-20T13 Me v +115.38
2061-07-22T08 Lu xd +193.76
2061-07-22T23 Me o +120.60
2061-07-26T02 Lu V +238.82
2061-07-26T15 Lu a 0.002706
2061-07-26T15 Me a 1.342
2061-07-28T21 Lu d −28.36
2061-07-31T22 Lu o +309.74
2061-08-02T06
** 
S +148.65
2061-08-05T16 Lu xa +12.38
2061-08-11T07 Lu p 0.002453
2061-08-11T08 Lu +d +28.44
2061-08-11T16 Lu v +96.80
2061-08-14T21 Lu c +143.11
2061-08-15T05
** 
B +105.76
2061-08-18T12 Lu xd +191.64
2061-08-18T23 Me xa +169.64
2061-08-21T20 Sa +d +22.23
2061-08-23T01 Lu V +246.39
2061-08-23T08 Lu a 0.002702
2061-08-24T02 Ve xa +192.48
2061-08-25T04 Lu d −28.52
2061-08-30T10 Lu o +338.07
2061-08-31T07
** 
S +164.23
2061-09-01T20 Lu xa +11.06
2061-09-02T18 Ne +d +21.88
2061-09-03T21 Me e +27.02
2061-09-05T22 Lu p 0.002472
2061-09-06T12 Lu v +77.00
2061-09-07T14 Lu +d +28.58
2061-09-12T19
** 
B +122.19
2061-09-13T08 Lu c +171.61
2061-09-14T20 Lu xd +190.83
2061-09-17T11 Me Rg +196.99
2061-09-18T04 Me d −10.31
2061-09-20T01 Lu V +254.60
2061-09-20T03 Lu a 0.002704
2061-09-21T12 Lu d −28.63
2061-09-24T21 Ne Rg +83.09
2061-09-28T05 Me p 0.6513
2061-09-28T07
** 
S +183.62
2061-09-28T21 Lu o +6.81
2061-09-29T04 Lu xa +10.82
2061-09-29T17 Me V +188.85
2061-09-30T07 Me c +188.18
2061-10-02T01 Lu p 0.002447
2061-10-02T03 Lu v +53.24
2061-10-04T19 Lu +d +28.64
2061-10-07T17 Me xd +182.20
2061-10-09T08 Me Pg +181.95
2061-10-10T05
** 
B +137.28
2061-10-12T02 Me +d +0.00
2061-10-12T04 Lu xd +190.88
2061-10-12T19 Sa Rg +91.57
2061-10-12T22 Lu c +200.64
2061-10-15T18 Me e −18.04
2061-10-16T20 Ve e +46.77
2061-10-17T22 Lu a 0.002710
2061-10-18T02 Lu V +262.93
2061-10-18T20 Lu d −28.61
2061-10-26T14
** 
S +214.01
2061-10-26T14 Lu xa +10.80
2061-10-28T08 Lu o +35.97
2061-10-29T02 Ma d −24.86
2061-10-29T22 Lu p 0.002411
2061-10-30T01 Lu v +61.29
2061-11-01T02 Lu +d +28.56
2061-11-01T12 Me v +210.25
2061-11-03T02 Sa d +22.17
2061-11-04T07 Ur a 19.58
2061-11-04T15 Ur c +223.24
2061-11-05T01 Ur v +223.27
2061-11-06T06 Ve d −27.67
2061-11-07T14
** 
B +162.76
2061-11-08T09 Lu xd +190.52
2061-11-11T15 Lu c +230.30
2061-11-14T13 Lu a 0.002716
2061-11-14T21 Lu V +269.05
2061-11-14T23 Me xa +232.19
2061-11-15T03 Lu d −28.50
2061-11-16T23 Me o +235.43
2061-11-20T18 Me a 1.450
2061-11-20T18 Ju d +18.43
2061-11-22T23 Lu xa +9.60
2061-11-24T09 Ju Rg +128.98
2061-11-25T01
** 
S +290.97
2061-11-26T18 Lu o +65.54
2061-11-27T08 Lu p 0.002387
2061-11-27T10 Lu v +75.39
2061-11-28T11 Lu +d +28.45
2061-12-05T11 Lu xd +188.70
2061-12-06T13 Ve Rg +284.04
2061-12-08T07
** 
B +195.30
2061-12-10T23 Me d −25.59
2061-12-11T10 Lu c +260.42
2061-12-11T14 Lu V +262.23
2061-12-11T19 Lu a 0.002719
2061-12-12T07 Ne p 28.88
2061-12-12T08 Lu d −28.39
2061-12-12T11
** 
s +202.01
2061-12-12T14 Ne V +81.68
2061-12-12T16 Ne o +81.68
2061-12-15T06 Ve xd +282.50
2061-12-18T17 Sa V +88.10
2061-12-18T19 Sa p 8.050
2061-12-18T23 Sa o +88.08
2061-12-20T02 Lu xa +6.88
2061-12-23T08
** 
b +201.65
2061-12-25T20 Lu p 0.002384
2061-12-25T21 Lu +d +28.39
2061-12-25T22 Lu v +91.09
2061-12-26T04 Lu o +95.47
2061-12-26T16 Ve p 0.2645
2061-12-26T16
** 
S +276.08
2061-12-26T23 Ve V +276.39
2061-12-27T02 Ve c +276.34
2061-12-28T23 Me e +19.65[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2061.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19