AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2063

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2063


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2063] [Q 2063]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2063-01-01T21 Lu a 0.002716
2063-01-01T22 Sa p 8.052
2063-01-01T23 Sa V +102.25
2063-01-02T02 Sa o +102.24
2063-01-02T16 Lu V +320.54
2063-01-04T14 Me +d −20.19
2063-01-04T17 Lu xa +344.74
2063-01-07T21
** 
S +232.49
2063-01-09T02 Me Pg +269.89
2063-01-12T11 Lu +d +28.38
2063-01-14T07 Lu o +114.65
2063-01-14T13 Lu v +118.64
2063-01-14T18 Lu p 0.002386
2063-01-17T13 Lu xd +163.93
2063-01-19T05
** 
B +171.06
2063-01-20T07 Me e −24.12
2063-01-25T11 Lu d −28.43
2063-01-27T16 Me d −22.41
2063-01-28T19 Me xa +286.65
2063-01-29T00 Lu c +309.64
2063-01-29T00 Lu a 0.002718
2063-01-29T14 Lu V +316.75
2063-01-31T20 Lu xa +343.20
2063-02-03T15
** 
S +350.58
2063-02-04T23 Ne d +21.89
2063-02-08T21 Lu +d +28.48
2063-02-12T04 Lu v +136.14
2063-02-12T07 Lu p 0.002386
2063-02-12T17 Lu o +144.58
2063-02-13T23 Lu xd +163.05
2063-02-14T02
** 
B +206.56
2063-02-18T15
** 
s +363.13
2063-02-21T17 Lu d −28.53
2063-02-23T07 Ju p 4.401
2063-02-23T08 Ju o +155.26
2063-02-23T11 Ju V +155.24
2063-02-23T18 Ur d −17.97
2063-02-24T09 Ur Rg +232.13
2063-02-25T03 Lu V +308.25
2063-02-25T05 Lu a 0.002716
2063-02-25T05
** 
S +274.78
2063-02-27T19 Lu c +339.77
2063-02-28T02 Lu xa +343.04
2063-02-28T15 Me a 1.381
2063-03-02T19 Ne Pg +82.52
2063-03-08T00 Me o +348.20
2063-03-08T05 Lu +d +28.54
2063-03-09T15 Ve xd +24.75
2063-03-09T21 Sa Pg +98.77
2063-03-10T13
** 
B +187.57
2063-03-12T17 Lu p 0.002407
2063-03-12T18 Lu v +153.05
2063-03-13T10 Lu xd +163.04
2063-03-14T04 Lu o +174.13
2063-03-14T18 Me v +1.41
2063-03-19T12 Me xd +10.75
2063-03-21T00 Lu d −28.50
2063-03-21T13
** 
S +251.47
2063-03-24T17 Lu V +311.50
2063-03-24T19 Lu a 0.002710
2063-03-27T08 Lu xa +343.02
2063-03-28T09 Sa +d +22.74
2063-03-29T12 Lu c +9.37
2063-04-01T23 Me e +18.83
2063-04-04T11 Lu +d +28.44
2063-04-06T11
** 
B +152.21
2063-04-08T18 Ma Rg +241.61
2063-04-09T17 Lu p 0.002442
2063-04-09T19 Lu xd +162.64
2063-04-09T23 Lu v +165.42
2063-04-10T06 Me +d +16.47
2063-04-10T17 Me Rg +35.95
2063-04-12T14 Lu o +203.23
2063-04-17T08 Lu d −28.37
2063-04-19T06
** 
S +210.42
2063-04-19T11
** 
b +149.54
2063-04-21T00 Me c +31.45
2063-04-21T14 Lu a 0.002703
2063-04-21T14 Lu V +318.28
2063-04-21T18 Me V +30.92
2063-04-22T01 Ma d −19.68
2063-04-23T14 Lu xa +341.95
2063-04-23T18 Ju +d +12.54
2063-04-24T02 Me p 0.5679
2063-04-25T17
** 
s +149.73
2063-04-25T22 Ju Pg +150.21
2063-04-26T18 Me xa +27.65
2063-04-28T02 Lu c +38.37
2063-05-01T16 Lu +d +28.27
2063-05-04T06
** 
B +145.43
2063-05-04T10 Me Pg +25.40
2063-05-06T05 Ma xa +236.97
2063-05-06T06 Lu p 0.002471
2063-05-06T10 Lu v +153.76
2063-05-06T22 Lu xd +160.83
2063-05-07T18 Ve +d +26.32
2063-05-09T00 Me d +7.59
2063-05-10T02 Ur V +230.12
2063-05-10T05 Ur o +230.12
2063-05-10T10 Ur p 17.67
2063-05-12T01 Lu o +231.90
2063-05-14T10 Ma o +234.18
2063-05-14T17 Lu d −28.21
2063-05-17T06 Ma V +233.16
2063-05-17T06
** 
S +195.02
2063-05-18T17 Me e −25.54
2063-05-19T09 Lu a 0.002701
2063-05-19T13 Lu V +325.46
2063-05-20T17 Lu xa +339.47
2063-05-22T13 Ma p 0.5264
2063-05-23T06 Ve e +45.36
2063-05-27T13 Lu c +66.82
2063-05-28T23 Lu +d +28.14
2063-05-30T21 Lu v +113.85
2063-05-31T13 Lu p 0.002458
2063-06-01T19
** 
B +125.84
2063-06-02T23 Lu xd +158.05
2063-06-10T12 Lu o +260.20
2063-06-11T00 Lu d −28.11
2063-06-14T09
** 
S +163.72
2063-06-15T10 Ma +d −18.12
2063-06-15T12 Me xd +76.70
2063-06-15T14 Ne c +85.04
2063-06-15T20 Ne v +85.05
2063-06-15T23 Ne a 30.89
2063-06-16T03 Lu a 0.002705
2063-06-16T10 Lu V +332.14
2063-06-16T19 Lu xa +336.62
2063-06-21T11 Me v +89.65
2063-06-21T23 Me o +90.81
2063-06-22T16 Ma Pg +225.09
2063-06-23T02 Me a 1.325
2063-06-24T15 Me +d +24.66
2063-06-25T07 Lu +d +28.13
2063-06-25T22 Lu c +94.90
2063-06-27T16 Lu v +120.84
2063-06-28T01 Lu p 0.002426
2063-06-29T05 Ve xa +135.38
2063-06-29T17
** 
B +102.97
2063-06-30T01 Lu xd +155.54
2063-07-08T06 Lu d −28.15
2063-07-10T01 Lu o +288.39
2063-07-10T19 Ve Rg +137.78
2063-07-11T01 Sa c +109.32
2063-07-11T01 Sa v +109.32
2063-07-11T06 Sa a 10.06
2063-07-13T12
** 
S +146.37
2063-07-13T18 Lu a 0.002711
2063-07-13T22 Lu xa +334.63
2063-07-14T03 Lu V +337.03
2063-07-17T19
** 
b +80.70
2063-07-22T17 Lu +d +28.20
2063-07-23T18 Me xa +147.53
2063-07-24T14 Ur +d −16.91
2063-07-25T05 Lu c +122.85
2063-07-26T01 Lu v +134.96
2063-07-26T05 Lu p 0.002399
2063-07-26T07 Ur Pg +228.05
2063-07-27T05
** 
B +98.76
2063-07-27T07 Lu xd +154.21
2063-07-30T08 Ve d +11.28
2063-07-30T18 Me e +27.18
2063-08-01T07 Ve c +129.61
2063-08-01T08 Ve p 0.2896
2063-08-01T11 Ve V +129.49
2063-08-04T11 Lu d −28.24
2063-08-08T16 Lu o +316.68
2063-08-10T03 Lu a 0.002715
2063-08-10T03 Lu xa +333.98
2063-08-10T10 Lu V +337.44
2063-08-10T14
** 
S +150.80
2063-08-13T18 Me Rg +162.73
2063-08-16T20 Me d +2.89
2063-08-18T10 Ne +d +22.13
2063-08-19T02 Lu +d +28.29
2063-08-22T21 Ve Pg +121.32
2063-08-23T13 Lu c +150.96
2063-08-23T14 Lu v +151.67
2063-08-23T14 Lu p 0.002388
2063-08-23T18 Lu xd +154.04
2063-08-23T18
** 
B +105.59
2063-08-24T12 Me p 0.6173
2063-08-26T18 Me V +155.61
2063-08-27T14 Me c +154.87
2063-08-31T17 Lu d −28.29
2063-09-06T01 Lu V +329.94
2063-09-06T04 Me Pg +149.49
2063-09-06T06 Lu a 0.002715
2063-09-06T10 Lu xa +334.08
2063-09-06T16
** 
S +156.97
2063-09-07T08 Lu o +345.29
2063-09-09T06 Ve +d +13.90
2063-09-11T01 Me +d +10.94
2063-09-11T11 Me xd +151.52
2063-09-12T11 Ju a 6.436
2063-09-12T23 Ju c +170.73
2063-09-13T02 Me e −17.91
2063-09-14T00 Ju v +170.96
2063-09-15T10 Lu +d +28.25
2063-09-20T04 Lu xd +153.98
2063-09-20T14
** 
B +109.68
2063-09-21T01 Lu p 0.002396
2063-09-21T04 Lu v +168.93
2063-09-21T21 Lu c +179.41
2063-09-28T00 Lu d −28.19
2063-09-29T06 Me v +178.41
2063-09-29T21 Ne Rg +87.58
2063-09-30T06 Ma d −25.65
2063-10-03T04 Lu V +328.23
2063-10-03T13 Lu a 0.002711
2063-10-03T15 Lu xa +333.71
2063-10-05T10
** 
S +162.95
2063-10-07T01 Lu o +14.32
2063-10-10T00 Me o +197.52
2063-10-11T16 Ve e −46.28
2063-10-12T16 Lu +d +28.10
2063-10-17T01 Me a 1.427
2063-10-17T12 Lu xd +152.89
2063-10-18T23
** 
B +119.10
2063-10-19T07 Lu p 0.002422
2063-10-19T16 Lu v +184.80
2063-10-19T17 Me xa +213.75
2063-10-20T08 Ve xd +161.46
2063-10-21T06 Lu c +208.43
2063-10-25T09 Lu d −28.01
2063-10-30T19 Lu xa +331.88
2063-10-30T21 Lu V +333.17
2063-10-31T04 Lu a 0.002706
2063-11-03T12
** 
S +180.76
2063-11-05T17 Lu o +43.83
2063-11-06T11 Sa d +20.17
2063-11-08T21 Lu +d +27.90
2063-11-10T12 Sa Rg +119.81
2063-11-13T14 Lu xd +150.33
2063-11-14T02 Ur a 19.70
2063-11-14T07 Ur c +232.45
2063-11-14T16 Ur v +232.47
2063-11-16T00 Lu p 0.002458
2063-11-16T10
** 
B +136.70
2063-11-16T17 Lu v +194.55
2063-11-18T14 Sa xd +119.75
2063-11-19T18 Lu c +237.98
2063-11-21T18 Lu d −27.85
2063-11-24T08 Me d −25.80
2063-11-24T19 Me e +21.83
2063-11-26T21 Lu xa +328.83
2063-11-27T20 Lu V +340.60
2063-11-28T00 Lu a 0.002702
2063-12-02T04
** 
S +208.18
2063-12-04T00 Me Rg +270.35
2063-12-05T08 Lu o +73.70
2063-12-06T03 Lu +d +27.80
2063-12-08T10 Me xd +268.58
2063-12-08T13
** 
s +148.13
2063-12-10T14 Lu xd +147.30
2063-12-10T17 Lu v +148.57
2063-12-11T02 Lu p 0.002474
2063-12-13T18 Me c +262.29
2063-12-13T19 Me V +262.26
2063-12-13T19 Me p 0.6778
2063-12-15T07
** 
B +148.36
2063-12-15T10
** 
b +147.56
2063-12-17T06 Ne p 28.89
2063-12-17T13 Ne o +86.17
2063-12-17T16 Ne V +86.16
2063-12-19T02 Lu d −27.79
2063-12-19T08 Lu c +267.96
2063-12-22T19 Me +d −19.54
2063-12-23T19 Me Pg +254.05
2063-12-23T23 Lu xa +326.09
2063-12-25T18 Ma v +331.77
2063-12-25T21 Lu V +348.69
2063-12-25T21 Lu a 0.002704
2063-12-30T10
** 
S +222.44[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2063.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19