AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2064

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2064


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2064] [Q 2064]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2064-01-02T12 Lu +d +27.82
2064-01-02T18 Me e −22.61
2064-01-03T21 Lu o +103.78
2064-01-06T08 Lu v +139.43
2064-01-06T15 Lu p 0.002441
2064-01-06T18 Lu xd +145.33
2064-01-11T15
** 
B +167.72
2064-01-15T08 Lu d −27.85
2064-01-15T16 Me xa +276.18
2064-01-16T01 Sa p 8.081
2064-01-16T04 Sa o +116.35
2064-01-16T06 Sa V +116.34
2064-01-18T00 Lu c +298.23
2064-01-19T03 Me d −23.40
2064-01-20T05 Lu xa +324.90
2064-01-20T22 Ju d −2.81
2064-01-22T17 Lu a 0.002710
2064-01-22T19 Lu V +355.82
2064-01-24T07 Ju Rg +190.35
2064-01-24T12 Ve d −22.60
2064-01-29T08 Ne d +22.04
2064-01-29T11
** 
S +345.07
2064-01-29T22 Lu +d +27.89
2064-02-02T09 Lu o +133.85
2064-02-03T03 Lu xd +144.80
2064-02-03T17 Lu v +153.86
2064-02-03T18 Lu p 0.002406
2064-02-08T21 Ve xa +294.18
2064-02-10T11 Me a 1.402
2064-02-11T14 Lu d −27.92
2064-02-12T00
** 
s +202.72
2064-02-16T12 Lu xa +324.88
2064-02-16T19 Lu c +328.41
2064-02-17T23 Me o +329.42
2064-02-18T23 Ve v +306.67
2064-02-19T06 Lu a 0.002716
2064-02-19T07 Lu V +358.17
2064-02-22T13
** 
B +204.17
2064-02-26T07 Lu +d +27.91
2064-02-27T06 Me v +346.72
2064-02-28T18 Ur d −19.15
2064-02-29T04 Ur Rg +236.71
2064-03-01T14 Lu xd +144.88
2064-03-02T20 Lu o +163.56
2064-03-03T05 Lu p 0.002386
2064-03-03T08 Lu v +171.23
2064-03-04T07 Ne Pg +84.77
2064-03-05T09 Me xd +359.98
2064-03-05T16 Ma xd +25.09
2064-03-06T16
** 
S +295.28
2064-03-09T20 Lu d −27.87
2064-03-14T17 Lu xa +324.73
2064-03-15T03 Me e +18.28
2064-03-16T19 Lu V +349.32
2064-03-17T09 Lu a 0.002718
2064-03-17T13 Lu c +331.54
2064-03-22T18 Me Rg +17.99
2064-03-23T08 Sa Pg +112.87
2064-03-23T19 Me +d +10.14
2064-03-23T19
** 
B +162.91
2064-03-24T14 Lu +d +27.77
2064-03-24T17 Ju V +185.45
2064-03-24T19 Ju o +185.44
2064-03-25T11 Ju p 4.455
2064-03-27T08 Sa +d +21.70
2064-03-28T23 Lu xd +144.00
2064-03-31T17 Lu p 0.002388
2064-03-31T22 Lu v +188.21
2064-04-01T05 Lu o +192.80
2064-04-01T11 Me c +13.05
2064-04-02T08 Me V +12.33
2064-04-04T20
** 
S +225.71
2064-04-04T22 Me p 0.5872
2064-04-06T03 Lu d −27.68
2064-04-10T20 Lu xa +323.25
2064-04-12T15 Me xa +6.17
2064-04-12T21 Lu V +347.04
2064-04-13T14 Lu a 0.002716
2064-04-15T03 Me Pg +5.90
2064-04-16T07 Lu c +27.58
2064-04-20T06 Me d +1.22
2064-04-20T20 Lu +d +27.56
2064-04-21T05
** 
B +147.91
2064-04-25T04 Lu xd +141.72
2064-04-29T01 Lu p 0.002409
2064-04-29T08 Lu v +202.83
2064-04-29T09 Me e −26.86
2064-04-30T14 Lu o +221.50
2064-05-03T05
** 
S +193.10
2064-05-03T12 Lu d −27.49
2064-05-07T22 Lu xa +320.51
2064-05-10T14 Lu V +352.30
2064-05-11T04 Lu a 0.002709
2064-05-14T04 Ur o +234.70
2064-05-14T07 Ur V +234.69
2064-05-14T08 Ur p 17.73
2064-05-15T21 Lu c +56.36
2064-05-18T01 Lu +d +27.41
2064-05-20T06
** 
B +120.38
2064-05-22T04 Lu xd +138.82
2064-05-23T04 Ju +d +1.16
2064-05-24T00 Ve o +64.20
2064-05-24T19 Ve a 1.734
2064-05-26T05 Ju Pg +180.40
2064-05-27T00 Lu p 0.002442
2064-05-27T09 Lu v +212.63
2064-05-29T22 Lu o +249.82
2064-05-30T21 Lu d −27.38
2064-06-01T01 Ve xd +74.10
2064-06-01T02
** 
S +156.39
2064-06-01T09 Me xd +66.77
2064-06-04T01 Lu xa +317.72
2064-06-05T14 Me a 1.322
2064-06-05T23 Me v +76.82
2064-06-06T00 Me o +76.87
2064-06-07T12 Lu V +359.64
2064-06-07T22 Lu a 0.002703
2064-06-08T06 Ma +d +24.29
2064-06-14T05 Me +d +25.12
2064-06-14T07 Lu +d +27.37
2064-06-14T10 Lu c +84.62
2064-06-16T22 Ne v +87.27
2064-06-17T04 Ve +d +24.00
2064-06-17T04 Ne c +87.28
2064-06-17T12 Ne a 30.89
2064-06-17T17
** 
B +94.45
2064-06-18T06 Lu xd +136.67
2064-06-22T12 Lu p 0.002470
2064-06-23T06 Lu v +207.04
2064-06-27T06 Lu d −27.38
2064-06-28T08 Lu o +277.94
2064-06-30T14
** 
S +135.78
2064-07-01T06 Lu xa +316.07
2064-07-05T12 Lu V +7.19
2064-07-05T16 Lu a 0.002702
2064-07-09T15 Me xa +134.99
2064-07-11T15 Lu +d +27.41
2064-07-11T21 Me e +26.43
2064-07-13T20 Lu c +112.76
2064-07-15T12 Lu xd +135.81
2064-07-15T23
** 
B +83.40
2064-07-17T21 Lu p 0.002458
2064-07-17T23 Lu v +170.98
2064-07-19T22 Ma c +118.52
2064-07-24T12 Lu d −27.44
2064-07-24T15 Sa v +123.35
2064-07-25T01 Sa c +123.40
2064-07-25T05 Sa a 10.11
2064-07-25T22 Me Rg +144.56
2064-07-27T19 Lu o +306.01
2064-07-28T14 Lu xa +315.68
2064-07-28T15 Ur +d −18.18
2064-07-28T23 Ne +d +22.21
2064-07-29T08
** 
S +129.57
2064-07-30T08 Ur Pg +232.64
2064-07-31T02 Me d +9.48
2064-08-01T04 Ma a 2.650
2064-08-02T06
** 
b +45.08
2064-08-02T10 Lu a 0.002706
2064-08-02T10 Lu V +14.54
2064-08-05T12 Me p 0.5969
2064-08-07T23 Me V +138.22
2064-08-08T00 Lu +d +27.46
2064-08-08T19 Me c +137.54
2064-08-11T21 Lu xd +135.75
2064-08-12T05 Lu c +140.82
2064-08-12T18
** 
B +81.68
2064-08-14T08 Lu p 0.002425
2064-08-14T10 Lu v +173.15
2064-08-18T21 Me Pg +132.61
2064-08-20T18 Lu d −27.44
2064-08-24T21 Lu xa +315.80
2064-08-25T21 Me +d +15.53
2064-08-26T09 Lu o +334.41
2064-08-26T12
** 
S +131.27
2064-08-26T15 Me e −18.29
2064-08-28T08 Me xd +138.20
2064-08-30T02 Lu a 0.002712
2064-08-30T05 Lu V +20.36
2064-09-04T09 Lu +d +27.39
2064-09-08T07 Lu xd +135.46
2064-09-10T05
** 
B +83.99
2064-09-10T14 Lu c +169.19
2064-09-11T13 Lu p 0.002397
2064-09-11T16 Lu v +185.49
2064-09-12T16 Me v +163.87
2064-09-17T00 Lu d −27.32
2064-09-20T14 Ve xa +210.64
2064-09-21T00 Me o +179.48
2064-09-21T01 Lu xa +315.12
2064-09-24T19
** 
S +135.89
2064-09-25T01 Lu o +157.98
2064-09-26T10 Lu V +19.61
2064-09-26T11 Lu a 0.002717
2064-09-28T08 Me a 1.408
2064-10-01T10 Ne Rg +89.82
2064-10-01T16 Lu +d +27.20
2064-10-05T14 Me xa +204.49
2064-10-05T14 Lu xd +133.93
2064-10-08T17
** 
B +95.12
2064-10-09T22 Lu c +197.99
2064-10-09T23 Lu p 0.002386
2064-10-10T02 Lu v +200.14
2064-10-11T06 Ju a 6.453
2064-10-12T17 Ju c +200.70
2064-10-13T05 Ju v +200.80
2064-10-14T07 Lu d −27.11
2064-10-18T03 Lu xa +312.96
2064-10-22T17 Lu V +8.37
2064-10-23T13 Lu a 0.002716
2064-10-23T22
** 
S +152.71
2064-10-24T19 Lu o +32.68
2064-10-28T22 Lu +d +26.98
2064-11-01T17 Lu xd +131.14
2064-11-06T06
** 
B +113.71
2064-11-06T08 Me e +23.13
2064-11-07T10 Lu p 0.002395
2064-11-07T12 Lu v +215.25
2064-11-08T07 Lu c +227.26
2064-11-10T16 Lu d −26.92
2064-11-11T12 Ve d −25.80
2064-11-12T02 Me d −24.94
2064-11-14T04 Lu xa +309.81
2064-11-16T18 Me Rg +254.54
2064-11-17T18 Ur v +236.99
2064-11-17T21 Ur a 19.76
2064-11-18T01 Ur c +237.01
2064-11-18T17 Sa d +17.27
2064-11-19T03 Lu V +10.10
2064-11-19T20 Lu a 0.002713
2064-11-21T00
** 
S +171.73
2064-11-23T13 Lu o +62.51
2064-11-23T13 Sa Rg +133.76
2064-11-24T07 Me xd +249.78
2064-11-25T03 Lu +d +26.85
2064-11-26T16 Me p 0.6780
2064-11-26T23 Me V +246.27
2064-11-27T01 Me c +246.12
2064-11-28T17 Lu xd +128.19
2064-12-04T08
** 
B +123.34
2064-12-05T17 Lu p 0.002423
2064-12-05T19 Lu v +228.22
2064-12-06T14 Me Pg +238.32
2064-12-07T00 Me +d −17.13
2064-12-07T18 Lu c +256.96
2064-12-08T02 Lu d −26.82
2064-12-11T09 Lu xa +307.37
2064-12-15T09 Me e −21.18
2064-12-17T03 Lu V +18.16
2064-12-17T13 Lu a 0.002707
2064-12-18T17 Ne p 28.90
2064-12-18T19 Ne V +88.41
2064-12-19T00 Ne o +88.41
2064-12-19T06
** 
S +186.32
2064-12-22T09 Lu +d +26.84
2064-12-23T06 Lu o +92.69
2064-12-25T20 Lu xd +126.67
2064-12-28T21 Ve e +47.24[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2064.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19