AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2065

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2065


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2065] [Q 2065]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2065-01-01T03
** 
B +142.79
2065-01-01T13 Me xa +266.14
2065-01-02T07 Lu p 0.002461
2065-01-02T11 Lu v +232.94
2065-01-04T11 Lu d −26.86
2065-01-06T07 Lu c +287.02
2065-01-07T17 Lu xa +306.41
2065-01-08T20 Ne d +22.15
2065-01-09T21 Me d −24.09
2065-01-11T17 Ve xd +339.06
2065-01-14T07 Lu V +27.88
2065-01-14T09 Lu a 0.002703
2065-01-17T02
** 
S +225.94
2065-01-18T17 Lu +d +26.88
2065-01-21T21 Lu o +122.97
2065-01-22T04 Lu xd +126.45
2065-01-22T12 Me a 1.423
2065-01-27T04 Lu p 0.002471
2065-01-27T04 Lu v +196.95
2065-01-29T00 Sa p 8.136
2065-01-29T04 Sa o +130.31
2065-01-29T10 Sa V +130.29
2065-01-29T11
** 
B +170.64
2065-01-30T00 Me o +311.24
2065-01-31T18 Lu d −26.89
2065-02-04T02 Lu xa +306.53
2065-02-04T22 Lu c +317.15
2065-02-10T10 Me v +331.53
2065-02-11T06 Lu a 0.002705
2065-02-11T11 Lu V +37.82
2065-02-14T18
** 
S +310.20
2065-02-15T02 Lu +d +26.86
2065-02-17T14 Ve Rg +359.21
2065-02-18T13 Lu xd +126.35
2065-02-19T10 Ju d −13.61
2065-02-20T06 Me xd +348.72
2065-02-20T11 Lu o +152.89
2065-02-22T17 Ju Rg +220.24
2065-02-23T01 Lu p 0.002436
2065-02-23T01 Lu v +190.78
2065-02-26T03 Ve +d +6.30
2065-02-26T14 Me e +18.07
2065-02-28T00 Lu d −26.80
2065-02-28T00
** 
s +204.68
2065-02-28T07
** 
B +198.13
2065-03-03T08 Lu xa +306.05
2065-03-04T19 Ur d −20.19
2065-03-05T00 Ur Rg +241.26
2065-03-05T11 Me Rg +0.71
2065-03-06T14 Lu c +347.04
2065-03-06T20 Ne Pg +87.00
2065-03-07T12 Me +d +3.21
2065-03-10T01 Ve p 0.2783
2065-03-10T11 Ve V +351.16
2065-03-10T14 Ve c +351.08
2065-03-11T01 Lu a 0.002711
2065-03-11T12 Lu V +46.58
2065-03-14T11 Lu +d +26.70
2065-03-14T19 Me c +355.27
2065-03-15T14
** 
S +297.11
2065-03-15T15 Me V +354.46
2065-03-17T21 Lu xd +125.13
2065-03-18T00 Me p 0.6087
2065-03-21T21 Lu o +182.34
2065-03-23T04 Ma xa +269.87
2065-03-23T04 Lu v +201.64
2065-03-23T04 Lu p 0.002403
2065-03-27T06 Lu d −26.60
2065-03-28T07 Me Pg +347.19
2065-03-28T11
** 
B +183.57
2065-03-29T17
** 
b +179.57
2065-03-30T10 Lu xa +304.23
2065-03-30T12 Me xa +347.42
2065-03-31T10 Ve Pg +343.11
2065-04-02T20 Me d −5.19
2065-04-05T07 Lu c +16.58
2065-04-06T19 Sa Pg +126.83
2065-04-06T23 Sa +d +19.36
2065-04-07T11 Lu a 0.002717
2065-04-08T00 Ma d −23.60
2065-04-08T04 Lu V +50.97
2065-04-10T17 Lu +d +26.46
2065-04-11T09 Me e −27.63
2065-04-12T18
** 
S +342.68
2065-04-13T19 Ve d −2.62
2065-04-14T01 Lu xd +122.50
2065-04-20T06 Lu o +211.20
2065-04-20T13 Lu v +215.63
2065-04-20T14 Lu p 0.002386
2065-04-23T14 Lu d −26.38
2065-04-24T12 Ju o +215.36
2065-04-24T23 Ju V +215.30
2065-04-24T23
** 
B +205.11
2065-04-25T19 Ju p 4.434
2065-04-26T11 Lu xa +301.27
2065-05-03T07 Ve xa +359.10
2065-05-04T15 Lu a 0.002718
2065-05-04T19 Lu V +43.45
2065-05-04T23 Lu c +45.58
2065-05-07T23 Lu +d +26.27
2065-05-11T02 Lu xd +119.55
2065-05-12T13 Ma +d −23.36
2065-05-18T21
** 
s +234.74
2065-05-18T22 Lu v +230.06
2065-05-19T00 Lu p 0.002389
2065-05-19T03 Ur V +239.25
2065-05-19T04 Ur o +239.25
2065-05-19T06 Me xd +56.92
2065-05-19T06 Ur p 17.79
2065-05-19T09 Ve e −45.96
2065-05-19T14 Lu o +239.60
2065-05-20T02 Me a 1.323
2065-05-20T23 Lu d −26.24
2065-05-20T23 Me o +60.72
2065-05-22T10 Me v +63.89
2065-05-22T20
** 
S +291.03
2065-05-23T15 Lu xa +298.68
2065-05-31T13 Lu V +37.85
2065-05-31T21 Lu a 0.002716
2065-06-03T15 Lu c +74.13
2065-06-04T04 Lu +d +26.21
2065-06-05T03 Me +d +25.47
2065-06-07T04 Lu xd +117.71
2065-06-09T10
** 
B +178.44
2065-06-12T08 Ma Rg +297.38
2065-06-16T05 Lu v +242.91
2065-06-16T07 Lu p 0.002410
2065-06-17T10 Lu d −26.22
2065-06-17T21 Lu o +267.73
2065-06-19T18 Ne c +89.52
2065-06-19T22 Ne v +89.53
2065-06-19T22 Lu xa +297.35
2065-06-20T02 Ne a 30.90
2065-06-21T08
** 
S +246.65
2065-06-22T06 Ju +d −10.40
2065-06-23T18 Me e +25.18
2065-06-26T06 Ju Pg +210.34
2065-06-26T12 Me xa +120.92
2065-06-28T06 Lu V +42.68
2065-06-28T11 Lu a 0.002709
2065-07-01T10 Lu +d +26.23
2065-07-02T18 Ne +d +22.27
2065-07-03T05 Lu c +102.34
2065-07-04T09 Lu xd +117.22
2065-07-07T09
** 
B +155.00
2065-07-07T17 Me Rg +125.59
2065-07-13T08 Ma o +292.03
2065-07-14T03 Lu v +250.99
2065-07-14T05 Lu p 0.002442
2065-07-14T18 Lu d −26.24
2065-07-14T20 Ma V +291.61
2065-07-16T19 Me d +15.09
2065-07-17T05 Lu o +295.71
2065-07-17T08 Lu xa +297.26
2065-07-18T04 Me p 0.5767
2065-07-19T07 Ma p 0.3996
2065-07-19T12
** 
S +211.52
2065-07-20T12 Me V +120.10
2065-07-21T06 Me c +119.58
2065-07-26T04 Lu a 0.002703
2065-07-26T04 Lu V +49.99
2065-07-28T17 Lu +d +26.24
2065-07-31T17 Lu xd +117.32
2065-07-31T21 Me Pg +115.04
2065-08-01T17 Lu c +130.56
2065-08-02T05 Ve +d +22.16
2065-08-02T16 Ur +d −19.34
2065-08-03T22
** 
B +142.01
2065-08-04T07 Ur Pg +237.20
2065-08-04T21 Ma d −28.35
2065-08-08T04 Sa v +137.22
2065-08-08T19 Sa c +137.30
2065-08-08T23 Sa a 10.17
2065-08-09T07 Lu v +235.40
2065-08-09T17 Lu p 0.002470
2065-08-09T20 Me e −18.97
2065-08-11T02 Lu d −26.21
2065-08-11T17 Me +d +19.04
2065-08-13T16 Lu xa +297.20
2065-08-15T02 Ma Pg +285.92
2065-08-15T05 Me xd +125.88
2065-08-15T15 Lu o +323.83
2065-08-16T12
** 
S +189.09
2065-08-22T22 Lu a 0.002702
2065-08-23T04 Lu V +57.91
2065-08-24T10 Ve xd +122.14
2065-08-25T02 Lu +d +26.16
2065-08-28T00 Lu xd +116.71
2065-08-28T10 Me v +149.89
2065-08-31T04 Lu c +158.88
2065-09-01T16
** 
B +124.20
2065-09-03T17 Lu v +209.08
2065-09-04T00 Me o +162.74
2065-09-04T01 Lu p 0.002457
2065-09-07T07 Lu d −26.07
2065-09-09T21 Lu xa +296.13
2065-09-10T12 Me a 1.387
2065-09-14T04 Lu o +352.39
2065-09-15T00
** 
S +171.04
2065-09-19T17 Lu a 0.002706
2065-09-20T05 Lu V +66.16
2065-09-21T10 Lu +d +25.95
2065-09-22T11 Me xa +195.10
2065-09-24T06 Lu xd +114.88
2065-09-29T14 Lu c +187.51
2065-09-30T03
** 
B +119.46
2065-10-01T09 Lu v +214.00
2065-10-01T15 Lu p 0.002422
2065-10-03T20 Ne Rg +92.06
2065-10-04T13 Lu d −25.85
2065-10-04T20
** 
b +109.29
2065-10-06T22 Lu xa +293.70
2065-10-13T19 Lu o +21.50
2065-10-14T08
** 
S +172.81
2065-10-17T09 Lu a 0.002713
2065-10-18T03 Lu V +73.44
2065-10-18T17 Lu +d +25.71
2065-10-19T18 Me e +24.44
2065-10-21T08 Lu xd +111.84
2065-10-28T18
** 
B +124.68
2065-10-28T23 Lu c +216.62
2065-10-29T02 Me d −22.64
2065-10-29T16 Lu v +226.93
2065-10-29T20 Lu p 0.002394
2065-10-31T08 Me Rg +238.70
2065-10-31T21 Lu d −25.63
2065-11-02T23 Lu xa +290.65
2065-11-10T01 Ju a 6.396
2065-11-10T11 Me p 0.6750
2065-11-11T02 Me V +230.31
2065-11-11T04 Me xd +230.20
2065-11-11T08 Me c +230.00
2065-11-11T15
** 
S +179.21
2065-11-12T02 Ju c +230.76
2065-11-12T12 Lu o +51.23
2065-11-13T14 Ju v +231.10
2065-11-13T18 Lu a 0.002717
2065-11-14T14 Lu V +75.94
2065-11-14T22 Lu +d +25.55
2065-11-17T10 Lu xd +109.15
2065-11-19T04 Ne d +22.21
2065-11-20T12 Me Pg +222.64
2065-11-21T17 Me +d −13.38
2065-11-22T18 Ur a 19.83
2065-11-22T19 Ur c +241.54
2065-11-23T03 Ur v +241.56
2065-11-25T13
** 
B +131.37
2065-11-27T04 Lu v +242.89
2065-11-27T08 Lu p 0.002385
2065-11-27T09 Lu c +246.24
2065-11-28T06 Me e −19.94
2065-11-28T07 Lu d −25.52
2065-11-30T05 Lu xa +288.59
2065-12-02T00 Sa d +13.45
2065-12-07T06 Sa Rg +147.49
2065-12-10T14
** 
S +195.77
2065-12-10T18 Lu a 0.002716
2065-12-10T23 Lu V +65.23
2065-12-12T04 Lu +d +25.51
2065-12-12T07 Lu o +81.33
2065-12-14T00 Ve xa +260.60
2065-12-14T13 Lu xd +108.00
2065-12-19T10 Me xa +256.43
2065-12-21T05 Ne p 28.90
2065-12-21T11 Ne o +90.64
2065-12-21T17 Ne V +90.64
2065-12-23T23 Ve o +273.18
2065-12-24T13
** 
B +147.64
2065-12-24T15 Ve d −23.79
2065-12-24T20 Ve a 1.711
2065-12-24T21 Ve v +274.31
2065-12-25T17 Lu d −25.53
2065-12-25T18 Lu v +259.94
2065-12-25T20 Lu p 0.002397
2065-12-26T20 Lu c +276.19
2065-12-27T15 Lu xa +287.99[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2065.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19