AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2067

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2067


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2067] [Q 2067]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2067-01-01T02 Lu a 0.002716
2067-01-07T14 Me v +298.42
2067-01-10T19
** 
B +119.69
2067-01-12T11 Lu d −23.96
2067-01-13T06 Lu xa +269.72
2067-01-14T19 Lu p 0.002385
2067-01-14T23 Lu c +295.32
2067-01-14T23 Lu v +295.44
2067-01-22T03 Ju d −23.11
2067-01-24T18 Me e +18.54
2067-01-25T00 Me xd +324.15
2067-01-25T12
** 
S +182.37
2067-01-25T12 Lu +d +23.92
2067-01-26T10 Lu xd +89.49
2067-01-27T11 Lu V +101.29
2067-01-28T03 Lu a 0.002716
2067-01-29T22 Lu o +130.59
2067-01-31T08 Me Rg +327.55
2067-01-31T21
** 
s +109.27
2067-02-04T03 Me +d −10.16
2067-02-06T21 Ve d −21.51
2067-02-08T03 Ma xa +262.46
2067-02-08T21 Lu d −23.81
2067-02-09T06 Me c +321.08
2067-02-09T10
** 
B +129.86
2067-02-09T14 Lu xa +268.49
2067-02-09T20 Me V +320.42
2067-02-11T07 Me p 0.6468
2067-02-12T07 Lu p 0.002399
2067-02-12T14 Lu v +312.84
2067-02-13T10 Lu c +325.23
2067-02-17T06
** 
b +104.40
2067-02-21T18 Me Pg +312.09
2067-02-21T19 Lu +d +23.73
2067-02-22T13 Lu xd +87.53
2067-02-22T23
** 
S +184.16
2067-02-23T20 Ma d −23.63
2067-02-24T00 Lu V +104.50
2067-02-24T14 Lu a 0.002711
2067-02-25T10 Sa V +157.56
2067-02-25T10 Sa p 8.305
2067-02-25T14 Sa o +157.55
2067-02-28T16 Lu o +160.66
2067-02-28T23 Me d −15.83
2067-03-04T07 Me xa +317.19
2067-03-07T03 Me e −27.28
2067-03-08T04 Lu d −23.58
2067-03-08T09 Ve xa +311.82
2067-03-08T17 Lu xa +265.92
2067-03-09T04
** 
B +137.24
2067-03-11T20 Ne Pg +91.47
2067-03-12T12 Lu p 0.002431
2067-03-12T21 Lu v +326.24
2067-03-14T04 Ma v +285.50
2067-03-14T11 Ur Rg +250.26
2067-03-14T20 Lu c +225.49
2067-03-15T02 Ur d −21.88
2067-03-21T03 Lu +d +23.46
2067-03-21T15 Lu xd +84.54
2067-03-23T22 Lu V +111.73
2067-03-24T08 Lu a 0.002705
2067-03-24T20
** 
S +210.16
2067-03-30T08 Lu o +190.16
2067-04-04T09 Lu d −23.33
2067-04-04T17 Lu xa +262.99
2067-04-07T11
** 
B +160.09
2067-04-08T17 Lu p 0.002465
2067-04-09T11 Lu v +329.60
2067-04-13T07 Lu c +23.97
2067-04-16T07 Me a 1.337
2067-04-17T11 Lu +d +23.24
2067-04-17T18 Lu xd +81.90
2067-04-20T00 Me o +30.77
2067-04-20T22 Lu V +119.62
2067-04-21T03 Lu a 0.002702
2067-04-23T00 Me xd +37.16
2067-04-23T02 Me v +37.40
2067-04-24T14 Ju +d −22.61
2067-04-24T22
** 
S +275.67
2067-04-28T20 Lu o +219.12
2067-04-29T03 Ju Rg +282.77
2067-05-01T15 Lu d −23.17
2067-05-01T20 Lu xa +261.13
2067-05-02T07 Sa +d +11.74
2067-05-03T17 Lu p 0.002466
2067-05-03T19 Lu v +288.43
2067-05-05T07 Sa Pg +154.07
2067-05-09T13
** 
B +190.33
2067-05-11T04 Ne +d +22.33
2067-05-12T19 Lu c +52.69
2067-05-14T19 Lu +d +23.14
2067-05-15T00 Lu xd +80.68
2067-05-18T02 Me e +21.93
2067-05-18T05 Me +d +25.32
2067-05-18T21 Lu V +126.88
2067-05-18T22 Lu a 0.002704
2067-05-25T22
** 
s +192.39
2067-05-27T14
** 
S +348.47
2067-05-28T06 Lu o +247.58
2067-05-28T23 Lu d −23.12
2067-05-28T23 Ur p 17.92
2067-05-29T00 Ur o +248.26
2067-05-29T01 Ur V +248.25
2067-05-29T04 Lu xa +260.64
2067-05-30T17 Me Rg +85.87
2067-05-30T19 Lu p 0.002434
2067-05-30T20 Lu v +284.81
2067-05-31T06 Me xa +85.85
2067-06-11T02 Lu +d +23.13
2067-06-11T05 Me p 0.5505
2067-06-11T07 Lu xd +80.68
2067-06-11T08 Lu c +81.07
2067-06-11T10
** 
B +184.33
2067-06-11T17 Me V +81.56
2067-06-11T20 Me c +81.50
2067-06-15T14 Lu a 0.002711
2067-06-15T16 Lu V +132.77
2067-06-22T20 Me d +18.35
2067-06-23T16 Me Pg +77.27
2067-06-24T17 Ne v +93.98
2067-06-24T22 Ne c +93.99
2067-06-25T04 Ne a 30.91
2067-06-25T09 Lu d −23.14
2067-06-25T14 Lu xa +260.65
2067-06-26T02
** 
S +284.56
2067-06-26T02
** 
b +184.36
2067-06-26T14 Lu o +275.55
2067-06-27T21 Lu p 0.002404
2067-06-28T00 Lu v +296.40
2067-06-29T00 Ju o +277.88
2067-06-29T10 Ju V +277.82
2067-06-29T13 Ve xd +89.66
2067-06-30T08 Ju p 4.208
2067-07-02T05
** 
s +184.43
2067-07-03T07 Ve +d +23.51
2067-07-05T22 Me e −21.31
2067-07-08T08 Lu +d +23.12
2067-07-08T14 Lu xd +80.61
2067-07-10T23 Lu c +109.24
2067-07-11T22
** 
B +173.14
2067-07-13T00 Lu V +133.80
2067-07-13T02 Lu a 0.002716
2067-07-19T23 Me xd +103.36
2067-07-20T07 Me +d +22.76
2067-07-22T20 Lu d −23.06
2067-07-22T23 Lu xa +260.07
2067-07-25T22 Lu o +303.50
2067-07-26T05 Lu p 0.002387
2067-07-26T09 Lu v +310.66
2067-07-26T12
** 
S +240.24
2067-07-28T19 Ve a 1.733
2067-07-29T16 Me v +123.05
2067-07-30T23 Ve o +128.32
2067-08-01T23 Me o +129.99
2067-08-04T14 Lu +d +23.02
2067-08-04T17 Lu xd +79.43
2067-08-06T06 Me a 1.351
2067-08-08T05 Ju xa +273.62
2067-08-08T13 Lu V +125.39
2067-08-09T06 Lu a 0.002718
2067-08-09T14 Lu c +137.59
2067-08-12T03
** 
B +154.91
2067-08-12T16 Ur +d −21.27
2067-08-14T04 Ur Pg +246.22
2067-08-19T05 Lu xa +258.07
2067-08-19T05 Lu d −22.90
2067-08-23T15 Lu p 0.002390
2067-08-23T19 Lu v +325.35
2067-08-24T05 Lu o +331.67
2067-08-25T20
** 
S +214.21
2067-08-27T05 Me xa +175.61
2067-08-28T23 Ma +d +1.67
2067-08-29T07 Ju Pg +272.93
2067-08-30T12 Ma Rg +16.10
2067-08-31T18 Lu xd +76.96
2067-08-31T21 Lu +d +22.80
2067-09-04T16 Lu V +123.68
2067-09-05T12 Lu a 0.002715
2067-09-06T07 Sa c +164.30
2067-09-06T10 Sa v +164.31
2067-09-06T11 Sa a 10.36
2067-09-08T06 Lu c +166.20
2067-09-10T20
** 
B +147.10
2067-09-14T15 Me e +26.62
2067-09-14T18 Ve v +184.95
2067-09-15T07 Lu xa +255.18
2067-09-15T12 Lu d −22.64
2067-09-18T17 Ju d −23.46
2067-09-20T23 Lu p 0.002410
2067-09-21T02 Lu v +338.79
2067-09-22T12 Lu o +346.03
2067-09-23T01 Ve V +195.21
2067-09-24T09
** 
S +205.98
2067-09-26T00 Ma p 0.3967
2067-09-27T21 Lu xd +74.00
2067-09-27T22 Me Rg +206.53
2067-09-28T01 Me d −13.73
2067-09-28T05 Lu +d +22.53
2067-09-30T19 Ma V +10.16
2067-10-02T07 Ma o +9.70
2067-10-02T10 Lu V +129.19
2067-10-03T00 Lu a 0.002709
2067-10-05T01 Ve v +210.09
2067-10-07T00
** 
b +143.57
2067-10-07T21 Lu c +195.14
2067-10-08T14 Me p 0.6587
2067-10-08T20 Ne Rg +96.52
2067-10-09T07
** 
B +144.31
2067-10-09T21 Me V +198.26
2067-10-10T09 Me c +197.66
2067-10-12T08 Lu xa +252.69
2067-10-12T17 Lu d −22.41
2067-10-15T22 Me xd +192.26
2067-10-18T10
** 
s +145.00
2067-10-18T18 Ma d −0.58
2067-10-18T22 Lu p 0.002445
2067-10-19T02 Ve xa +227.51
2067-10-19T02 Lu v +348.05
2067-10-19T08 Me Pg +191.18
2067-10-21T17 Me +d −3.27
2067-10-21T23 Lu o +29.14
2067-10-22T19
** 
S +207.33
2067-10-24T20 Ne d +22.18
2067-10-25T02 Lu xd +71.93
2067-10-25T14 Lu +d +22.35
2067-10-25T21 Me e −18.29
2067-10-30T11 Lu V +137.60
2067-10-30T18 Lu a 0.002704
2067-11-01T14 Ma Pg +4.27
2067-11-06T12 Lu c +224.61
2067-11-07T11
** 
B +144.36
2067-11-08T12 Lu xa +251.49
2067-11-08T23 Lu d −22.29
2067-11-12T16 Me v +220.73
2067-11-14T04 Lu p 0.002474
2067-11-14T14 Lu v +336.91
2067-11-20T11 Lu o +58.69
2067-11-21T10 Lu xd +71.46
2067-11-21T12
** 
S +204.62
2067-11-21T22 Lu +d +22.29
2067-11-23T04 Me xa +237.59
2067-11-25T02 Ve d −24.90
2067-11-27T14 Lu V +147.17
2067-11-27T15 Lu a 0.002704
2067-11-30T00 Me o +248.34
2067-12-01T08 Me a 1.451
2067-12-02T03 Ur c +250.51
2067-12-02T05 Ur a 19.96
2067-12-02T09 Ur v +250.53
2067-12-05T02
** 
b +130.58
2067-12-05T20 Lu xa +251.47
2067-12-06T02 Lu c +254.51
2067-12-06T07 Lu d −22.29
2067-12-06T09 Me V +258.41
2067-12-06T20
** 
B +146.51
2067-12-09T13 Lu p 0.002453
2067-12-09T14 Lu v +304.46
2067-12-09T15 Ma xd +12.45
2067-12-16T06 Me d −25.41
2067-12-18T08 Me v +277.16
2067-12-18T19 Lu xd +71.49
2067-12-19T07 Lu +d +22.29
2067-12-20T03 Lu o +88.80
2067-12-21T17
** 
S +214.62
2067-12-25T11 Lu a 0.002708
2067-12-25T17 Lu V +156.67
2067-12-26T03 Ne p 28.92
2067-12-26T08 Ne o +95.11
2067-12-26T13 Ne V +95.10
2067-12-28T00 Sa d +4.25[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2067.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19