AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2068

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2068


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2068] [Q 2068]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2068-01-02T06 Lu xa +251.23
2068-01-02T17 Lu d −22.27
2068-01-02T20 Sa Rg +174.12
2068-01-04T14 Lu c +284.54
2068-01-05T17
** 
B +155.52
2068-01-06T08 Lu p 0.002416
2068-01-06T09 Lu v +311.24
2068-01-08T05 Me e +19.18
2068-01-11T21 Me xd +310.40
2068-01-12T21 Ju a 6.135
2068-01-14T09 Ju c +294.52
2068-01-15T00 Lu xd +70.80
2068-01-15T00 Ju v +294.67
2068-01-15T04 Me Rg +311.39
2068-01-15T13 Lu +d +22.24
2068-01-18T21 Lu o +119.09
2068-01-20T16 Me +d −15.63
2068-01-20T18
** 
S +234.38
2068-01-22T03 Lu a 0.002714
2068-01-22T16 Lu V +164.08
2068-01-24T03 Me c +304.45
2068-01-24T12 Me V +303.94
2068-01-25T13 Me p 0.6606
2068-01-29T14 Lu xa +249.57
2068-01-30T05 Lu d −22.15
2068-02-03T01 Lu c +314.50
2068-02-03T02
** 
B +169.60
2068-02-03T17 Lu p 0.002390
2068-02-03T18 Lu v +325.35
2068-02-04T21 Me Pg +295.44
2068-02-09T05 Ve xd +4.92
2068-02-11T01 Lu xd +68.53
2068-02-11T19 Lu +d +22.06
2068-02-14T11 Me d −19.34
2068-02-17T15 Me e −26.30
2068-02-17T16 Lu o +149.35
2068-02-18T08 Lu a 0.002717
2068-02-18T15 Lu V +160.58
2068-02-18T17
** 
S +272.35
2068-02-19T04 Me xa +304.59
2068-02-25T16 Lu xa +246.65
2068-02-26T14 Lu d −21.89
2068-02-28T02
** 
s +164.85
2068-03-03T05 Lu v +340.48
2068-03-03T06 Lu p 0.002385
2068-03-03T11 Lu c +344.20
2068-03-05T03
** 
B +176.00
2068-03-09T02 Lu xd +65.35
2068-03-09T16 Ve e +46.26
2068-03-09T17 Sa V +170.75
2068-03-09T20 Sa p 8.409
2068-03-09T23 Sa o +170.73
2068-03-10T02 Lu +d +21.78
2068-03-13T06 Ne Pg +93.71
2068-03-15T22 Lu V +148.93
2068-03-16T10 Lu a 0.002716
2068-03-18T04 Ur Rg +254.72
2068-03-18T10 Lu o +179.22
2068-03-19T12 Ur d −22.52
2068-03-21T05
** 
S +257.45
2068-03-23T17 Lu xa +243.82
2068-03-24T20 Lu d −21.63
2068-03-28T18 Me a 1.351
2068-03-31T15 Lu v +354.88
2068-03-31T16 Lu p 0.002402
2068-04-01T20 Lu c +13.49
2068-04-03T00 Me o +14.92
2068-04-05T07 Lu xd +63.04
2068-04-05T16
** 
B +162.05
2068-04-06T11 Lu +d +21.56
2068-04-07T06 Me v +23.74
2068-04-08T21 Me xd +27.12
2068-04-12T12 Lu V +153.00
2068-04-12T22 Lu a 0.002711
2068-04-17T03 Lu o +208.49
2068-04-19T20 Lu xa +242.34
2068-04-20T20
** 
S +219.82
2068-04-21T01 Lu d −21.48
2068-04-22T02 Ne +d +22.33
2068-04-25T17 Ma +d +24.82
2068-04-26T00 Ve +d +27.19
2068-04-28T17 Lu v +5.27
2068-04-28T18 Lu p 0.002433
2068-04-28T22 Ve Rg +68.87
2068-04-29T01 Me e +20.45
2068-05-01T06 Lu c +42.20
2068-05-02T16 Lu xd +62.17
2068-05-03T20 Lu +d +21.46
2068-05-04T14
** 
B +150.48
2068-05-04T17 Me +d +23.51
2068-05-04T17
** 
b +139.35
2068-05-10T06 Me Rg +65.98
2068-05-10T12 Lu V +161.03
2068-05-10T15 Lu a 0.002705
2068-05-14T05 Sa +d +7.07
2068-05-16T17 Lu o +237.19
2068-05-17T02 Lu xa +242.14
2068-05-17T03 Me xa +64.23
2068-05-18T05 Sa Pg +167.27
2068-05-18T07 Lu d −21.45
2068-05-19T05
** 
S +217.81
2068-05-20T04 Ve V +60.69
2068-05-20T07 Ve p 0.2875
2068-05-20T07 Ve c +60.62
2068-05-21T14 Me c +61.84
2068-05-21T20 Me V +61.69
2068-05-22T17 Me p 0.5501
2068-05-25T17 Lu v +1.11
2068-05-25T20 Lu p 0.002465
2068-05-30T01 Lu xd +62.22
2068-05-30T09 Ju +d −16.40
2068-05-30T16 Lu c +70.56
2068-05-30T19 Ve xa +54.77
2068-05-31T05 Lu +d +21.45
2068-05-31T15
** 
B +156.30
2068-06-01T18 Ur V +252.72
2068-06-01T19 Ur p 17.99
2068-06-01T21 Ur o +252.71
2068-06-03T02 Me Pg +57.23
2068-06-03T04 Ju Rg +316.76
2068-06-05T13 Me d +15.68
2068-06-07T10 Lu a 0.002702
2068-06-07T13 Lu V +169.54
2068-06-10T19 Ve Pg +52.38
2068-06-13T11 Lu xa +242.09
2068-06-14T15 Lu d −21.45
2068-06-15T04 Lu o +265.48
2068-06-15T17
** 
S +227.84
2068-06-16T15 Me e −22.91
2068-06-18T07
** 
s +151.86
2068-06-19T16 Lu v +328.49
2068-06-19T23 Lu p 0.002464
2068-06-20T17 Ve d +15.63
2068-06-26T08 Lu xd +61.87
2068-06-26T12 Ne c +96.22
2068-06-26T16 Ne v +96.23
2068-06-26T18 Ne a 30.92
2068-06-27T13 Lu +d +21.45
2068-06-29T03 Lu c +98.77
2068-06-30T08
** 
B +153.85
2068-07-05T04 Lu a 0.002705
2068-07-05T13 Lu V +177.69
2068-07-05T20 Me xd +92.82
2068-07-09T12 Me +d +23.68
2068-07-10T18 Lu xa +241.20
2068-07-12T01 Lu d −21.41
2068-07-14T01 Me v +110.00
2068-07-14T14 Lu o +293.40
2068-07-15T08
** 
S +208.51
2068-07-16T22 Lu v +327.83
2068-07-17T00 Me o +116.33
2068-07-17T02 Lu p 0.002432
2068-07-19T03 Me a 1.337
2068-07-23T11 Lu xd +60.35
2068-07-24T20 Lu +d +21.35
2068-07-28T15 Lu c +126.87
2068-07-29T22 Ve e −45.64
2068-07-30T19
** 
B +140.20
2068-08-01T20 Lu a 0.002711
2068-08-02T12 Lu V +185.28
2068-08-02T18 Ju V +311.83
2068-08-02T19 Ju o +311.82
2068-08-03T11 Ju p 4.066
2068-08-06T23 Lu xa +238.89
2068-08-08T11 Lu d −21.24
2068-08-12T21 Lu o +321.55
2068-08-13T02 Me xa +165.27
2068-08-14T00 Lu v +338.05
2068-08-14T00
** 
S +190.04
2068-08-14T03 Lu p 0.002402
2068-08-14T19 Ve +d +20.63
2068-08-16T16 Ur +d −22.03
2068-08-18T02 Ur Pg +250.68
2068-08-19T12 Lu xd +57.66
2068-08-21T02 Lu +d +21.14
2068-08-27T03 Me e +27.22
2068-08-27T06 Lu c +155.34
2068-08-29T06
** 
B +129.01
2068-08-29T08 Lu a 0.002717
2068-08-30T04 Lu V +189.75
2068-09-03T00 Lu xa +235.91
2068-09-04T20 Lu d −20.98
2068-09-09T21 Me Rg +190.00
2068-09-11T00 Me d −7.68
2068-09-11T05 Lu o +349.86
2068-09-11T08 Lu v +351.90
2068-09-11T12 Lu p 0.002386
2068-09-11T17
** 
S +175.39
2068-09-15T14 Lu xd +54.95
2068-09-16T02 Ma a 2.649
2068-09-17T09 Lu +d +20.89
2068-09-18T22 Sa c +177.33
2068-09-19T01 Sa a 10.46
2068-09-19T08 Sa v +177.39
2068-09-20T16 Me p 0.6452
2068-09-20T22 Ve xd +139.78
2068-09-22T08 Me V +182.00
2068-09-23T00 Me c +181.30
2068-09-25T12 Lu a 0.002718
2068-09-25T22 Lu c +184.21
2068-09-25T23 Lu V +184.67
2068-09-26T06
** 
B +118.30
2068-09-30T02 Lu xa +233.70
2068-09-30T17 Ju d −19.36
2068-10-01T10 Ma c +189.57
2068-10-01T15 Ju Pg +306.91
2068-10-01T19 Me xd +175.28
2068-10-02T02 Me Pg +175.26
2068-10-02T03 Lu d −20.77
2068-10-05T04 Me +d +2.37
2068-10-08T12 Me e −17.93
2068-10-09T20 Lu v +7.39
2068-10-09T22
** 
S +164.60
2068-10-09T23 Lu p 0.002389
2068-10-10T09 Ne Rg +98.75
2068-10-10T13 Lu o +18.57
2068-10-12T21 Lu xd +53.25
2068-10-14T17 Lu +d +20.72
2068-10-15T16 Ur xa +252.09
2068-10-21T14 Ne d +22.11
2068-10-22T15 Lu V +177.25
2068-10-22T17 Lu a 0.002715
2068-10-24T19 Me v +203.10
2068-10-25T02
** 
B +111.12
2068-10-25T16 Lu c +213.59
2068-10-27T06 Lu xa +232.97
2068-10-29T08 Lu d −20.66
2068-11-07T06 Lu v +22.54
2068-11-07T08 Lu p 0.002412
2068-11-07T23 Me o +226.63
2068-11-08T05
** 
S +159.08
2068-11-08T23 Lu o +47.94
2068-11-09T01 Me xa +228.36
2068-11-09T08 Lu xd +53.00
2068-11-11T03 Lu +d +20.65
2068-11-13T03 Me a 1.447
2068-11-19T06 Lu V +181.38
2068-11-19T07 Lu a 0.002709
2068-11-22T21
** 
b +86.05
2068-11-23T02
** 
B +110.96
2068-11-23T13 Lu xa +233.07
2068-11-24T09 Lu c +243.46
2068-11-25T14 Lu d −20.67
2068-12-05T07 Lu p 0.002449
2068-12-05T09 Lu v +33.22
2068-12-05T11 Ur v +254.93
2068-12-05T18 Ur c +254.95
2068-12-05T21 Ur a 20.02
2068-12-06T18 Lu xd +52.94
2068-12-07T04 Me d −25.71
2068-12-07T12
** 
S +163.78
2068-12-08T11 Lu o +77.76
2068-12-08T13 Lu +d +20.68
2068-12-17T03 Lu a 0.002704
2068-12-17T06 Lu V +189.15
2068-12-20T20 Lu xa +232.58
2068-12-21T11 Me e +20.06
2068-12-22T07
** 
B +118.12
2068-12-22T23 Lu d −20.67
2068-12-24T01 Lu c +273.56
2068-12-26T02 Ma xa +247.48
2068-12-27T09
** 
s +91.69
2068-12-27T13 Ne V +97.35
2068-12-27T13 Ne p 28.92
2068-12-27T18 Ne o +97.34
2068-12-28T18 Me xd +295.38
2068-12-29T02 Me Rg +295.41
2068-12-30T02 Lu v +357.27
2068-12-31T03 Lu p 0.002476[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2068.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19