AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2069

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2069


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2069] [Q 2069]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2069-01-02T23 Lu xd +51.81
2069-01-04T23 Lu +d +20.64
2069-01-05T02
** 
S +169.30
2069-01-07T01 Lu o +107.88
2069-01-07T05 Me c +288.01
2069-01-07T11 Me V +287.68
2069-01-08T01 Me p 0.6703
2069-01-08T11 Ve d −23.27
2069-01-08T13 Sa d −0.59
2069-01-08T18 Me +d −19.41
2069-01-10T11 Ve xa +276.96
2069-01-11T12
** 
b +88.90
2069-01-14T00 Lu a 0.002703
2069-01-14T07 Lu V +197.83
2069-01-14T16 Sa Rg +186.96
2069-01-17T01 Lu xa +230.65
2069-01-18T06 Me Pg +279.19
2069-01-18T16 Ve v +287.22
2069-01-19T09 Lu d −20.57
2069-01-19T17
** 
B +119.57
2069-01-22T15 Lu c +303.68
2069-01-25T08 Lu v +342.46
2069-01-25T20 Lu p 0.002450
2069-01-29T22 Ma d −23.81
2069-01-30T00 Lu xd +49.27
2069-01-30T02 Me e −24.97
2069-02-01T06 Lu +d +20.48
2069-02-01T19 Me d −21.56
2069-02-02T22
** 
S +176.35
2069-02-05T01 Me xa +293.03
2069-02-05T17 Lu o +138.04
2069-02-10T20 Lu a 0.002708
2069-02-11T08 Lu V +205.95
2069-02-13T03 Lu xa +227.51
2069-02-15T19 Lu d −20.34
2069-02-16T14 Ju a 6.009
2069-02-16T21 Ju c +329.28
2069-02-17T15 Ju v +329.46
2069-02-17T21
** 
B +130.97
2069-02-21T03 Lu c +333.52
2069-02-22T10 Lu v +353.19
2069-02-22T18 Lu p 0.002413
2069-02-26T01 Lu xd +46.28
2069-02-28T12 Lu +d +20.23
2069-03-04T21
** 
S +195.21
2069-03-07T10 Lu o +167.97
2069-03-10T09 Lu a 0.002713
2069-03-10T19 Me a 1.369
2069-03-11T00 Ve o +351.50
2069-03-11T01 Lu V +210.99
2069-03-12T05 Lu xa +224.91
2069-03-15T03 Lu d −20.10
2069-03-15T04 Ve a 1.720
2069-03-15T19 Ne Pg +95.94
2069-03-16T23 Me o +357.33
2069-03-20T00
** 
B +147.27
2069-03-22T13 Lu c +3.03
2069-03-22T20 Ur Rg +259.14
2069-03-22T22 Lu v +9.09
2069-03-23T01 Sa p 8.519
2069-03-23T02 Sa V +183.60
2069-03-23T03 Sa o +183.60
2069-03-23T03 Lu p 0.002391
2069-03-23T05 Me v +9.75
2069-03-25T06 Lu xd +44.25
2069-03-25T11 Ur d −23.01
2069-03-26T18 Me xd +16.86
2069-03-27T18 Lu +d +20.02
2069-04-04T18
** 
S +224.10
2069-04-06T04 Lu o +197.48
2069-04-06T14 Lu a 0.002716
2069-04-07T02 Lu V +208.18
2069-04-08T09 Lu xa +223.78
2069-04-11T09 Lu d −19.95
2069-04-11T12 Me e +19.33
2069-04-11T23 Ne +d +22.30
2069-04-17T23 Ma v +329.94
2069-04-19T08 Me +d +19.59
2069-04-19T14
** 
s +140.73
2069-04-19T23
** 
B +158.79
2069-04-20T12 Lu v +26.15
2069-04-20T14 Lu p 0.002388
2069-04-20T22 Lu c +31.96
2069-04-21T02 Me Rg +46.73
2069-04-21T16 Lu xd +43.80
2069-04-24T03 Lu +d +19.92
2069-05-01T18 Me c +42.45
2069-05-02T09 Me V +42.04
2069-05-03T15 Ve xd +57.97
2069-05-03T16 Lu V +200.46
2069-05-03T18 Lu a 0.002715
2069-05-04T00 Me xa +41.00
2069-05-04T05
** 
S +227.48
2069-05-04T08 Me p 0.5590
2069-05-05T15 Lu xa +223.84
2069-05-05T21 Lu o +226.44
2069-05-06T18
** 
b +139.00
2069-05-08T15 Lu d −19.93
2069-05-14T21 Me Pg +36.99
2069-05-18T15
** 
B +157.97
2069-05-18T23 Me d +10.97
2069-05-18T23 Lu p 0.002405
2069-05-19T01 Lu v +42.59
2069-05-19T03 Lu xd +43.76
2069-05-20T06 Lu c +60.34
2069-05-21T14 Lu +d +19.94
2069-05-27T00 Sa +d +2.20
2069-05-29T01 Me e −24.61
2069-05-31T02 Lu V +202.01
2069-05-31T06 Lu a 0.002709
2069-05-31T21 Sa Pg +180.15
2069-06-01T17 Ve +d +24.53
2069-06-01T22 Lu xa +223.65
2069-06-02T19
** 
S +230.51
2069-06-04T12 Lu o +254.98
2069-06-04T22 Lu d −19.96
2069-06-06T14 Ur p 18.06
2069-06-06T18 Ur o +257.13
2069-06-06T21 Ur V +257.13
2069-06-15T11 Lu xd +43.14
2069-06-16T01 Lu p 0.002434
2069-06-16T08 Lu v +55.93
2069-06-17T18
** 
B +158.90
2069-06-18T00 Lu +d +19.95
2069-06-18T14 Lu c +88.41
2069-06-22T17 Me xd +82.58
2069-06-27T20 Lu V +207.44
2069-06-27T22 Lu a 0.002703
2069-06-28T18 Ne v +98.44
2069-06-29T02 Ne c +98.46
2069-06-29T02 Lu xa +222.42
2069-06-29T06 Ne a 30.93
2069-06-29T11 Me v +97.08
2069-06-29T19 Me +d +24.34
2069-07-01T00 Me o +100.39
2069-07-02T06 Lu d −19.94
2069-07-02T08 Me a 1.328
2069-07-04T01 Lu o +283.20
2069-07-04T01
** 
S +229.89
2069-07-07T13 Ju +d −4.07
2069-07-11T03 Ju Rg +352.68
2069-07-12T15 Lu xd +41.26
2069-07-13T02 Lu p 0.002465
2069-07-13T17 Lu v +57.03
2069-07-15T10 Lu +d +19.89
2069-07-17T23 Lu c +116.41
2069-07-18T13
** 
B +159.73
2069-07-25T16 Lu a 0.002701
2069-07-25T17 Lu V +214.08
2069-07-26T05 Lu xa +219.80
2069-07-29T15 Lu d −19.80
2069-07-30T23 Me xa +154.30
2069-08-02T11 Lu o +311.30
2069-08-03T14
** 
S +234.07
2069-08-06T10 Lu v +6.76
2069-08-07T05 Lu p 0.002465
2069-08-08T15 Lu xd +38.41
2069-08-09T13 Me e +27.36
2069-08-11T17 Lu +d +19.71
2069-08-16T10 Lu c +144.64
2069-08-17T16
** 
B +161.50
2069-08-21T17 Ur +d −22.65
2069-08-22T07 Lu xa +217.03
2069-08-22T11 Lu a 0.002704
2069-08-22T15 Lu V +220.90
2069-08-22T22 Ur Pg +255.11
2069-08-23T04 Ve xa +191.91
2069-08-23T13 Me Rg +172.94
2069-08-25T19 Me d −1.05
2069-08-26T00 Lu d −19.59
2069-08-31T21 Lu o +339.59
2069-09-01T11
** 
S +236.65
2069-09-02T23 Lu v +10.00
2069-09-03T08 Me p 0.6283
2069-09-03T08 Lu p 0.002433
2069-09-04T18 Lu xd +36.01
2069-09-05T09 Me V +165.44
2069-09-06T04 Me c +164.69
2069-09-07T22 Lu +d +19.50
2069-09-09T00 Ju p 3.968
2069-09-09T06 Ju o +347.69
2069-09-09T10 Ju V +347.66
2069-09-14T09
** 
B +164.30
2069-09-14T23 Lu c +173.21
2069-09-15T13 Me Pg +159.07
2069-09-18T11 Lu xa +215.19
2069-09-18T16 Me xd +159.85
2069-09-19T04 Lu a 0.002711
2069-09-19T11 Lu V +226.97
2069-09-19T15 Me +d +7.91
2069-09-22T04 Me e −17.83
2069-09-22T08 Lu d −19.39
2069-09-30T01
** 
S +247.49
2069-09-30T06 Lu o +95.38
2069-10-01T07 Lu v +23.78
2069-10-01T11 Lu p 0.002402
2069-10-02T00 Lu xd +34.91
2069-10-02T03 Sa c +190.04
2069-10-02T05 Sa a 10.57
2069-10-02T09 Sa v +190.08
2069-10-05T05 Lu +d +19.33
2069-10-06T11
** 
s +186.23
2069-10-08T05 Me v +187.25
2069-10-12T21 Ne Rg +100.98
2069-10-14T07 Ve e +46.73
2069-10-14T16 Lu c +202.41
2069-10-14T17
** 
B +168.69
2069-10-15T17 Lu xa +214.71
2069-10-16T17 Lu a 0.002716
2069-10-16T21 Lu V +228.80
2069-10-19T15 Lu d −19.30
2069-10-20T00 Me o +207.70
2069-10-21T04 Ne d +22.00
2069-10-22T18 Ma Rg +78.07
2069-10-26T13 Ma xd +77.96
2069-10-26T18 Me a 1.436
2069-10-26T22 Me xa +219.15
2069-10-29T11 Lu xd +34.77
2069-10-29T15 Lu o +37.26
2069-10-29T21 Lu p 0.002385
2069-10-29T22 Lu v +41.31
2069-10-30T12
** 
S +258.95
2069-11-01T14 Lu +d +19.30
2069-11-04T06 Ju d −8.04
2069-11-06T08 Ve d −27.76
2069-11-06T19 Ju Pg +342.79
2069-11-11T23 Lu xa +214.84
2069-11-12T11 Lu V +220.64
2069-11-12T19 Lu a 0.002717
2069-11-13T10 Lu c +232.15
2069-11-15T09
** 
B +172.86
2069-11-15T21 Lu d −19.33
2069-11-21T14 Ma +d +23.51
2069-11-22T07 Ma p 0.5222
2069-11-25T22 Lu xd +34.56
2069-11-27T09 Lu p 0.002390
2069-11-27T09 Ma V +69.74
2069-11-27T14 Lu v +59.71
2069-11-28T01 Lu o +66.94
2069-11-29T01 Lu +d +19.34
2069-11-29T02 Me d −25.87
2069-11-29T22 Ma o +68.79
2069-11-29T23
** 
S +257.36
2069-12-04T01 Ve Rg +281.55
2069-12-04T10 Me e +21.14
2069-12-09T04 Lu xa +214.13
2069-12-09T12 Lu V +217.91
2069-12-10T01 Lu a 0.002714
2069-12-10T08 Ur c +259.35
2069-12-10T11 Ur v +259.36
2069-12-10T13 Ur a 20.09
2069-12-12T23 Me Rg +279.53
2069-12-13T04 Lu d −19.38
2069-12-13T05 Lu c +262.28
2069-12-14T08 Ve xd +279.40
2069-12-14T18
** 
b +163.11
2069-12-15T02
** 
B +169.11
2069-12-15T15 Me xd +278.86
2069-12-22T11 Me c +271.71
2069-12-22T14 Me V +271.57
2069-12-22T19 Me p 0.6762
2069-12-23T05 Lu xd +33.03
2069-12-24T06 Ve p 0.2644
2069-12-24T14 Ve c +273.86
2069-12-24T14 Ve V +273.86
2069-12-25T19 Lu p 0.002415
2069-12-26T03 Lu v +76.20
2069-12-26T13 Lu +d +19.35
2069-12-27T10
** 
S +254.78
2069-12-27T12 Lu o +96.89
2069-12-30T01 Ne p 28.93
2069-12-30T04 Ne o +99.57
2069-12-30T07 Me +d −20.17
2069-12-30T08 Ne V +99.57[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2069.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19