AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2070

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2070


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2070] [Q 2070]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2070-01-01T08 Ma d +22.81
2070-01-01T20 Me Pg +263.22
2070-01-03T20 Ma Pg +61.12
2070-01-05T06 Lu xa +211.84
2070-01-06T07 Lu V +223.81
2070-01-06T17 Lu a 0.002708
2070-01-09T05
** 
s +168.56
2070-01-09T12 Lu d −19.32
2070-01-10T09
** 
B +170.48
2070-01-11T23 Lu c +292.62
2070-01-12T13 Me e −23.48
2070-01-13T22 Ve Pg +266.24
2070-01-19T06 Lu xd +30.15
2070-01-19T10 Ve +d −17.48
2070-01-20T18 Sa d −5.29
2070-01-22T16 Lu p 0.002452
2070-01-22T22 Me xa +282.22
2070-01-22T23 Lu +d +19.23
2070-01-23T06 Lu v +86.94
2070-01-23T15 Me d −22.87
2070-01-24T12
** 
S +260.31
2070-01-26T01 Lu o +126.93
2070-01-27T05 Sa Rg +199.50
2070-02-01T08 Lu xa +208.65
2070-02-03T07 Lu V +231.81
2070-02-03T13 Lu a 0.002703
2070-02-05T22 Lu d −19.13
2070-02-09T03
** 
B +173.24
2070-02-10T14 Lu c +322.67
2070-02-15T07 Lu xd +27.22
2070-02-17T03 Lu p 0.002475
2070-02-18T00 Lu v +65.85
2070-02-18T01 Ve d −18.46
2070-02-19T06 Lu +d +19.02
2070-02-20T13 Me a 1.390
2070-02-24T00
** 
S +267.87
2070-02-24T14 Lu o +156.84
2070-02-27T23 Me o +340.16
2070-02-28T12 Lu xa +206.33
2070-03-03T08 Lu V +240.05
2070-03-03T10 Lu a 0.002703
2070-03-05T07 Lu d −18.92
2070-03-05T18 Ve e −46.67
2070-03-07T22 Me v +355.34
2070-03-12T03 Lu c +352.46
2070-03-12T19
** 
B +173.77
2070-03-13T15 Me xd +6.30
2070-03-14T11 Lu xd +25.77
2070-03-15T02 Lu v +34.47
2070-03-15T06 Lu p 0.002447
2070-03-18T06 Ne Pg +98.17
2070-03-18T12 Lu +d +18.85
2070-03-24T08 Ju v +5.42
2070-03-25T10 Me e +18.56
2070-03-25T12 Ju c +5.70
2070-03-25T16 Ma +d +25.43
2070-03-26T05 Lu o +186.42
2070-03-26T14 Ju a 5.949
2070-03-27T11
** 
S +258.08
2070-03-27T12 Ur Rg +263.52
2070-03-27T18 Lu xa +205.49
2070-03-31T04 Lu a 0.002708
2070-03-31T05 Lu V +246.76
2070-04-01T14 Lu d −18.79
2070-04-02T01 Ur d −23.36
2070-04-02T16 Me Rg +28.31
2070-04-02T23 Me +d +13.93
2070-04-04T21 Ve xa +331.63
2070-04-05T01 Sa p 8.629
2070-04-05T02 Sa o +196.15
2070-04-05T07 Sa V +196.13
2070-04-06T23 Ne +d +22.23
2070-04-10T14 Lu c +21.63
2070-04-10T20 Lu xd +25.56
2070-04-11T11
** 
B +166.98
2070-04-12T05 Lu p 0.002413
2070-04-12T05 Lu v +45.75
2070-04-12T17 Me c +23.64
2070-04-13T13 Me V +23.01
2070-04-14T18 Lu +d +18.79
2070-04-16T01 Me p 0.5756
2070-04-20T21 Me xa +18.32
2070-04-24T01 Lu xa +205.56
2070-04-24T21 Lu o +215.54
2070-04-25T01
** 
S +243.03
2070-04-26T06 Me Pg +17.11
2070-04-27T17 Lu a 0.002713
2070-04-27T18 Lu V +249.54
2070-04-28T22 Lu d −18.80
2070-05-01T03 Me d +4.97
2070-05-08T07 Lu xd +25.42
2070-05-09T23 Lu c +50.23
2070-05-10T11
** 
B +160.54
2070-05-10T13 Lu p 0.002392
2070-05-10T13 Me e −26.16
2070-05-10T16 Lu v +61.12
2070-05-12T04 Lu +d +18.82
2070-05-21T06 Lu xa +205.24
2070-05-24T10 Lu V +242.68
2070-05-24T13 Lu o +244.25
2070-05-24T17
** 
S +219.88
2070-05-24T22 Lu a 0.002716
2070-05-26T04 Lu d −18.87
2070-06-04T15 Lu xd +24.46
2070-06-07T22 Lu p 0.002389
2070-06-08T03 Lu v +76.39
2070-06-08T06 Lu c +78.29
2070-06-08T13 Sa +d −2.64
2070-06-08T15 Lu +d +18.89
2070-06-09T14
** 
B +144.47
2070-06-09T14 Me xd +72.56
2070-06-11T08 Ur p 18.12
2070-06-11T08 Ur V +261.53
2070-06-11T14 Ur o +261.52
2070-06-14T06 Sa Pg +192.72
2070-06-14T23 Me v +84.27
2070-06-14T23 Me o +84.31
2070-06-15T18 Me a 1.323
2070-06-17T09 Lu xa +203.57
2070-06-20T06 Me +d +24.86
2070-06-20T07 Lu V +238.04
2070-06-21T02 Lu a 0.002715
2070-06-22T12 Lu d −18.90
2070-06-23T04 Lu o +272.65
2070-06-24T09
** 
S +193.54
2070-07-01T16 Ne c +100.69
2070-07-01T19 Lu xd +22.05
2070-07-01T20 Ne a 30.94
2070-07-02T01 Ne v +100.70
2070-07-06T02 Lu +d +18.86
2070-07-06T06 Lu p 0.002405
2070-07-06T12 Lu v +90.53
2070-07-07T13 Lu c +106.30
2070-07-09T03
** 
B +132.61
2070-07-14T11 Lu xa +200.89
2070-07-17T20 Me xa +142.45
2070-07-17T21 Lu V +242.13
2070-07-18T08 Ve +d +22.96
2070-07-18T13 Lu a 0.002710
2070-07-19T19 Lu d −18.81
2070-07-22T19 Lu o +300.87
2070-07-22T21 Me e +26.93
2070-07-24T03
** 
S +182.87
2070-07-27T00 Ve xd +105.38
2070-07-28T20 Lu xd +19.24
2070-08-02T12 Lu +d +18.72
2070-08-03T08 Lu p 0.002434
2070-08-03T14 Lu v +101.20
2070-08-05T20 Lu c +134.31
2070-08-05T22 Me Rg +155.21
2070-08-07T00
** 
B +126.72
2070-08-09T18 Me d +5.72
2070-08-10T14 Lu xa +198.21
2070-08-14T19 Lu V +248.95
2070-08-14T22 Ju +d +9.99
2070-08-15T05 Lu a 0.002704
2070-08-16T04 Lu d −18.64
2070-08-16T14 Me p 0.6088
2070-08-18T07 Ju Rg +29.62
2070-08-18T20
** 
b +113.51
2070-08-18T23 Me V +148.41
2070-08-19T19 Me c +147.68
2070-08-21T07 Lu o +329.11
2070-08-21T15
** 
S +177.62
2070-08-24T22 Lu xd +17.17
2070-08-26T19 Ur +d −23.12
2070-08-27T19 Ur Pg +259.50
2070-08-29T14 Me Pg +142.48
2070-08-29T19 Lu +d +18.55
2070-08-30T10 Lu p 0.002466
2070-08-30T21 Lu v +101.07
2070-09-04T03
** 
B +125.69
2070-09-04T05 Me +d +12.96
2070-09-04T06 Lu c +162.59
2070-09-05T13 Me xd +145.83
2070-09-05T19 Me e −18.03
2070-09-06T20 Lu xa +196.71
2070-09-10T23
** 
s +115.61
2070-09-11T19 Lu V +256.97
2070-09-12T00 Lu a 0.002702
2070-09-12T12 Lu d −18.47
2070-09-19T16
** 
S +177.47
2070-09-19T19 Lu o +239.65
2070-09-20T14
** 
b +115.52
2070-09-21T04 Lu xd +16.43
2070-09-22T07 Me v +172.29
2070-09-24T10 Lu p 0.002465
2070-09-24T14 Lu v +64.94
2070-09-26T01 Lu +d +18.43
2070-10-02T00 Me o +189.96
2070-10-03T19 Lu c +191.43
2070-10-03T19
** 
B +125.49
2070-10-04T04 Lu xa +196.42
2070-10-04T21 Ve a 1.720
2070-10-07T23 Ve o +195.57
2070-10-09T05 Me a 1.419
2070-10-09T19 Lu a 0.002706
2070-10-09T20 Lu d −18.42
2070-10-09T20 Lu V +265.54
2070-10-12T16 Ma a 2.569
2070-10-13T19 Me xa +209.92
2070-10-14T13 Sa v +202.39
2070-10-14T22 Sa a 10.68
2070-10-14T22 Sa c +202.44
2070-10-15T08 Ne Rg +103.21
2070-10-15T23 Ju p 3.954
2070-10-16T17 Ju V +24.61
2070-10-17T02 Ju o +24.56
2070-10-18T13 Lu xd +16.55
2070-10-19T06 Lu o +26.72
2070-10-19T13
** 
S +180.05
2070-10-21T15
** 
s +116.23
2070-10-21T15 Lu p 0.002430
2070-10-21T17 Lu v +62.33
2070-10-21T18 Ne d +21.86
2070-10-23T07 Lu +d +18.43
2070-10-31T11 Lu xa +196.50
2070-11-02T10 Lu c +220.82
2070-11-02T16
** 
B +128.75
2070-11-06T04 Lu d −18.48
2070-11-06T13 Lu a 0.002713
2070-11-06T20 Lu V +273.55
2070-11-09T13 Ve v +236.33
2070-11-10T06 Ma c +228.72
2070-11-13T01 Ma xa +230.65
2070-11-14T23 Lu xd +16.05
2070-11-15T14 Ve xa +243.89
2070-11-17T02 Me e +22.37
2070-11-17T09 Ve V +246.11
2070-11-17T17 Lu o +56.18
2070-11-18T03
** 
S +184.38
2070-11-18T19 Lu p 0.002398
2070-11-18T22 Lu v +74.25
2070-11-19T15 Me d −25.58
2070-11-19T16 Lu +d +18.52
2070-11-26T19 Me Rg +263.72
2070-11-27T15 Lu xa +195.45
2070-11-30T00 Ve v +261.95
2070-12-02T04 Lu c +250.81
2070-12-02T08
** 
B +130.64
2070-12-02T13 Me xd +260.82
2070-12-03T11 Lu d −18.58
2070-12-04T01 Lu a 0.002718
2070-12-04T08 Lu V +276.52
2070-12-05T11
** 
b +112.71
2070-12-06T15 Me p 0.6784
2070-12-06T18 Me V +255.54
2070-12-06T18 Me c +255.51
2070-12-09T08 Ve d −24.31
2070-12-10T07 Ju d +6.40
2070-12-12T05 Lu xd +14.01
2070-12-13T22 Ju Pg +19.65
2070-12-14T14 Ur v +263.70
2070-12-14T21 Ur c +263.72
2070-12-15T03 Ur a 20.16
2070-12-16T07 Me +d −18.71
2070-12-16T14 Me Pg +247.44
2070-12-16T16
** 
S +187.09
2070-12-17T04 Lu o +86.05
2070-12-17T04 Lu +d +18.58
2070-12-17T07 Lu p 0.002383
2070-12-17T09 Lu v +89.41
2070-12-24T16 Lu xa +192.86
2070-12-26T00 Me e −21.98
2070-12-30T10 Lu V +262.48
2070-12-30T19 Lu d −18.58
2070-12-30T20
** 
B +134.64
2070-12-31T02 Lu a 0.002718[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2070.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19