AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2072

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2072


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2072] [Q 2072]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2072-01-03T23 Ne V +104.04
2072-01-03T23 Ne p 28.95
2072-01-04T01 Ne o +104.04
2072-01-04T09 Lu +d +18.46
2072-01-05T06 Lu o +105.22
2072-01-06T00 Lu v +116.71
2072-01-06T06 Lu p 0.002395
2072-01-06T08 Ma p 0.6294
2072-01-07T00 Me d −24.32
2072-01-09T06 Ma V +111.13
2072-01-09T15 Lu xa +170.66
2072-01-10T12 Ma o +110.63
2072-01-12T17
** 
B +189.22
2072-01-14T11 Ju d +18.44
2072-01-15T16 Me a 1.430
2072-01-17T11 Lu d −18.43
2072-01-19T18 Lu c +300.00
2072-01-19T20 Ju Pg +56.05
2072-01-21T07 Lu a 0.002717
2072-01-21T23 Me o +302.03
2072-01-22T02 Lu V +327.45
2072-01-23T22 Lu xd +349.43
2072-01-23T23 Ve d −22.62
2072-01-25T07
** 
s +224.00
2072-01-31T21 Lu +d +18.35
2072-02-03T07 Ma +d +26.80
2072-02-03T14 Lu v +133.60
2072-02-03T16 Lu o +135.27
2072-02-03T18 Lu p 0.002383
2072-02-04T04
** 
S +291.06
2072-02-04T04 Me v +324.94
2072-02-05T17 Ur d −23.61
2072-02-05T22 Lu xa +168.94
2072-02-07T23 Ve xa +293.69
2072-02-13T08 Sa d −13.57
2072-02-13T18 Lu d −18.31
2072-02-15T09 Me xd +343.85
2072-02-17T08 Lu a 0.002718
2072-02-17T13 Lu V +318.07
2072-02-18T00 Ma Pg +101.60
2072-02-18T14 Lu c +330.25
2072-02-19T00 Ve v +307.39
2072-02-20T03 Lu xd +348.61
2072-02-20T07 Me e +18.07
2072-02-20T15 Sa Rg +223.72
2072-02-23T00
** 
B +187.84
2072-02-27T00 Me Rg +353.63
2072-02-28T07 Lu +d +18.27
2072-02-29T09 Me +d +0.28
2072-03-03T05 Lu v +151.11
2072-03-03T06 Lu p 0.002394
2072-03-04T03 Lu o +164.92
2072-03-04T09 Lu xa +168.69
2072-03-06T09
** 
S +293.35
2072-03-07T04 Me c +347.95
2072-03-07T23 Me V +347.16
2072-03-10T04 Me p 0.6177
2072-03-10T05 Ur +d −23.61
2072-03-12T01 Lu d −18.26
2072-03-15T15 Lu V +315.75
2072-03-15T17 Lu a 0.002714
2072-03-18T09 Lu xd +348.73
2072-03-19T08 Lu c +53.55
2072-03-20T13 Me Pg +339.58
2072-03-21T16
** 
B +181.09
2072-03-22T05 Ne Pg +102.64
2072-03-24T15 Me xa +340.36
2072-03-26T07 Me d −7.73
2072-03-26T13 Lu +d +18.29
2072-03-31T13 Lu p 0.002422
2072-03-31T16 Lu v +166.71
2072-03-31T19 Lu xa +168.67
2072-04-02T13 Lu o +194.18
2072-04-03T04 Ne +d +22.00
2072-04-03T12 Me e −27.77
2072-04-04T08
** 
S +269.63
2072-04-04T17 Ur Rg +272.19
2072-04-08T09 Lu d −18.34
2072-04-12T09 Lu V +321.26
2072-04-12T10 Lu a 0.002707
2072-04-14T16 Lu xd +348.33
2072-04-17T23 Lu c +29.35
2072-04-21T13
** 
B +163.02
2072-04-22T19 Lu +d +18.43
2072-04-28T02 Lu xa +167.52
2072-04-28T03 Lu p 0.002457
2072-04-28T13 Lu v +174.35
2072-04-29T04 Sa V +220.42
2072-04-29T09 Sa o +220.40
2072-04-29T09 Sa p 8.829
2072-05-01T23 Lu o +222.91
2072-05-04T08
** 
S +216.15
2072-05-05T19 Lu d −18.52
2072-05-10T05 Lu a 0.002702
2072-05-10T07 Lu V +328.30
2072-05-11T20 Lu xd +346.54
2072-05-12T17 Me a 1.324
2072-05-13T08 Me xd +52.81
2072-05-13T23 Me o +54.21
2072-05-15T22 Me v +58.44
2072-05-17T12 Lu c +57.96
2072-05-20T02 Lu +d +18.60
2072-05-20T23 Ve o +61.19
2072-05-21T11
** 
B +137.33
2072-05-22T11 Lu v +127.50
2072-05-22T15 Ve a 1.734
2072-05-23T12 Lu p 0.002471
2072-05-25T03 Lu xa +165.16
2072-05-31T03 Ve xd +73.66
2072-05-31T10 Lu o +251.30
2072-06-01T01 Me +d +25.58
2072-06-02T04 Lu d −18.65
2072-06-03T14
** 
S +181.36
2072-06-06T18 Ju v +78.22
2072-06-07T00 Lu a 0.002702
2072-06-07T05 Lu V +335.27
2072-06-07T22 Ju c +78.49
2072-06-07T22 Lu xd +343.67
2072-06-10T05 Ju a 6.093
2072-06-15T16 Me e +24.53
2072-06-15T21 Lu c +86.13
2072-06-16T11 Lu +d +18.68
2072-06-16T14 Ve +d +24.01
2072-06-18T10 Lu v +122.20
2072-06-18T22 Lu p 0.002444
2072-06-19T06
** 
B +121.15
2072-06-19T18 Ur p 18.26
2072-06-19T20 Ur V +270.20
2072-06-20T03 Ur o +270.19
2072-06-20T14 Me xa +114.42
2072-06-21T04 Lu xa +162.34
2072-06-29T11 Me Rg +117.38
2072-06-29T13 Lu d −18.69
2072-06-29T22 Lu o +279.53
2072-07-01T10 Sa +d −11.52
2072-07-02T21
** 
S +167.64
2072-07-04T04 Ur d −23.65
2072-07-04T17 Lu a 0.002707
2072-07-05T01 Lu xd +341.15
2072-07-05T01 Lu V +341.34
2072-07-05T20 Ne c +105.16
2072-07-05T22 Ne a 30.96
2072-07-06T04 Ne v +105.17
2072-07-09T02
** 
b +93.19
2072-07-09T06 Sa Pg +217.01
2072-07-10T01 Me p 0.5690
2072-07-11T10 Me d +16.85
2072-07-12T03 Me V +112.25
2072-07-12T19 Me c +111.81
2072-07-13T22 Lu +d +18.65
2072-07-15T05 Lu c +114.15
2072-07-16T13 Lu v +133.43
2072-07-16T20 Lu p 0.002412
2072-07-17T03
** 
B +116.50
2072-07-18T08 Lu xa +160.34
2072-07-23T17 Me Pg +107.42
2072-07-25T05
** 
s +94.58
2072-07-26T20 Lu d −18.63
2072-07-29T12 Lu o +307.76
2072-07-31T05
** 
S +165.86
2072-08-01T05 Lu xd +339.85
2072-08-01T06 Lu a 0.002713
2072-08-01T15 Lu V +345.01
2072-08-01T22 Ju +d +23.08
2072-08-02T07 Me e −19.36
2072-08-05T23 Me +d +20.14
2072-08-09T07 Me xd +120.98
2072-08-10T09 Lu +d +18.58
2072-08-13T13 Lu c +142.10
2072-08-14T00 Lu v +149.20
2072-08-14T03 Lu p 0.002392
2072-08-14T17 Lu xa +159.72
2072-08-15T02
** 
B +111.45
2072-08-21T17 Me v +144.14
2072-08-23T02 Lu d −18.55
2072-08-26T23 Me o +154.68
2072-08-28T04 Lu o +336.26
2072-08-28T11 Lu xd +339.67
2072-08-28T12 Lu a 0.002716
2072-08-28T14 Lu V +341.24
2072-08-29T16
** 
S +157.14
2072-09-02T06
** 
b +84.47
2072-09-02T15 Me a 1.379
2072-09-05T07 Ur Pg +268.18
2072-09-06T18 Lu +d +18.54
2072-09-09T09 Ur +d −23.64
2072-09-11T04 Lu xa +159.71
2072-09-11T13 Lu p 0.002389
2072-09-11T14 Lu v +166.46
2072-09-11T21 Lu c +170.49
2072-09-12T21
** 
B +108.49
2072-09-16T13 Me xa +191.14
2072-09-19T09 Lu d −18.57
2072-09-19T16 Ve xa +210.13
2072-09-24T06 Lu V +334.62
2072-09-24T15 Lu a 0.002714
2072-09-24T17 Lu xd +339.69
2072-09-26T20 Lu o +5.15
2072-09-28T08
** 
S +161.17
2072-09-30T00 Ma xa +213.90
2072-10-04T01 Lu +d +18.64
2072-10-08T13 Lu xa +159.22
2072-10-09T22 Lu p 0.002405
2072-10-10T04 Lu v +183.39
2072-10-11T05 Lu c +199.29
2072-10-11T17
** 
B +116.37
2072-10-11T23 Me e +24.97
2072-10-16T17 Lu d −18.71
2072-10-19T08 Ne Rg +107.68
2072-10-21T17 Lu V +336.67
2072-10-21T21 Lu xd +338.69
2072-10-22T02 Lu a 0.002709
2072-10-22T09 Me d −21.22
2072-10-23T01 Ju d +22.72
2072-10-23T04 Ne d +21.47
2072-10-24T00 Me Rg +232.02
2072-10-26T13 Lu o +34.45
2072-10-27T05
** 
S +172.95
2072-10-27T15 Ju Rg +100.87
2072-10-31T07 Lu +d +18.83
2072-11-03T06 Me p 0.6727
2072-11-04T00 Me V +223.62
2072-11-04T07 Me c +223.23
2072-11-04T18 Lu xa +157.44
2072-11-05T07 Me xd +221.94
2072-11-07T02 Lu p 0.002437
2072-11-07T10 Sa a 10.87
2072-11-07T11 Sa c +226.42
2072-11-07T13 Lu v +197.78
2072-11-07T17 Sa v +226.45
2072-11-08T20
** 
B +126.92
2072-11-09T16 Lu c +228.67
2072-11-11T02 Ve d −25.84
2072-11-12T23 Ur d −23.65
2072-11-13T02 Lu d −18.91
2072-11-13T08 Me Pg +216.07
2072-11-14T20 Me +d −11.49
2072-11-18T00 Lu xd +336.07
2072-11-18T14 Lu V +343.17
2072-11-18T20 Lu a 0.002704
2072-11-19T18 Ma a 2.447
2072-11-20T18 Me e −19.50
2072-11-24T15
** 
S +190.12
2072-11-25T04 Lu o +64.33
2072-11-27T14 Lu +d +19.01
2072-12-01T19 Lu xa +154.40
2072-12-03T23 Lu p 0.002472
2072-12-04T23 Lu v +199.10
2072-12-07T21
** 
B +141.09
2072-12-09T05 Lu c +258.47
2072-12-10T13 Lu d −19.06
2072-12-13T13 Me xa +252.45
2072-12-15T02 Lu xd +333.01
2072-12-16T15 Lu V +351.23
2072-12-16T17 Lu a 0.002702
2072-12-19T04 Ma d −24.18
2072-12-22T14 Ur v +272.34
2072-12-22T20 Ur c +272.35
2072-12-23T06 Ur a 20.29
2072-12-24T12
** 
S +211.20
2072-12-24T19 Lu o +94.38
2072-12-24T22 Ju p 4.164
2072-12-24T23 Lu +d +19.07
2072-12-26T01 Ju V +95.83
2072-12-26T05 Ju o +95.80
2072-12-26T13 Ve e +47.25
2072-12-28T05 Me a 1.444
2072-12-28T07 Lu v +144.20
2072-12-28T19 Me d −24.80
2072-12-28T19 Lu p 0.002461
2072-12-28T20 Lu xa +151.78
2072-12-29T15 Ma c +279.28
2072-12-31T23 Me o +281.39[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2072.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19