AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2073

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2073


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2073] [Q 2073]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2073-01-05T11 Ne p 28.96
2073-01-05T12 Ne o +106.28
2073-01-05T15 Ne V +106.27
2073-01-06T22 Lu d −19.07
2073-01-07T08
** 
B +153.91
2073-01-07T20 Lu c +288.64
2073-01-10T20 Ve xd +338.00
2073-01-11T06 Lu xd +330.97
2073-01-13T14 Lu a 0.002707
2073-01-13T15 Lu V +359.16
2073-01-17T09 Me v +308.52
2073-01-21T10 Lu +d +19.03
2073-01-23T08 Lu o +124.41
2073-01-23T20
** 
S +227.90
2073-01-25T02 Lu xa +150.55
2073-01-25T05 Lu v +152.40
2073-01-25T09 Lu p 0.002424
2073-01-29T05
** 
s +146.33
2073-02-01T06 Me xd +331.65
2073-02-02T21 Me e +18.29
2073-02-03T06 Lu d −19.00
2073-02-06T13 Lu c +318.87
2073-02-07T11
** 
B +158.09
2073-02-07T12 Lu xd +330.47
2073-02-09T10 Me Rg +337.03
2073-02-10T07 Lu a 0.002713
2073-02-10T10 Lu V +4.86
2073-02-12T15 Me +d −6.51
2073-02-15T06 Ve Rg +356.85
2073-02-17T21 Lu +d +18.98
2073-02-18T09 Me c +330.85
2073-02-19T01 Me V +330.11
2073-02-20T19 Me p 0.6371
2073-02-21T10
** 
S +224.60
2073-02-21T13 Lu xa +150.54
2073-02-21T19 Lu o +154.31
2073-02-22T17 Lu p 0.002394
2073-02-22T18 Lu v +168.81
2073-02-23T08 Ju Pg +90.80
2073-02-23T14 Sa d −16.88
2073-02-24T02 Ve +d +5.30
2073-02-28T18 Ju xd +90.85
2073-03-02T11 Lu d −18.99
2073-03-03T06 Me Pg +321.99
2073-03-03T15 Sa Rg +235.48
2073-03-06T10 Ma v +331.25
2073-03-06T19 Lu xd +330.57
2073-03-06T19
** 
B +154.76
2073-03-07T14 Ve p 0.2778
2073-03-08T00 Ve V +348.85
2073-03-08T04 Ve c +348.73
2073-03-08T08 Lu c +348.84
2073-03-09T11 Lu V +2.14
2073-03-09T15 Lu a 0.002717
2073-03-09T17 Me d −13.18
2073-03-11T12 Me xa +325.16
2073-03-16T21 Me e −27.62
2073-03-17T05 Lu +d +19.05
2073-03-18T20
** 
b +140.34
2073-03-21T00 Lu xa +150.26
2073-03-21T10
** 
S +221.40
2073-03-23T05 Lu p 0.002385
2073-03-23T05 Lu o +183.65
2073-03-23T08 Lu v +186.03
2073-03-24T17 Ne Pg +104.87
2073-03-27T00 Ju +d +23.46
2073-03-29T00 Ve Pg +340.78
2073-03-29T18 Lu d −19.11
2073-03-31T09 Ur +d −23.53
2073-04-02T23 Lu xd +329.88
2073-04-03T10 Ne +d +21.84
2073-04-04T12
** 
B +155.57
2073-04-05T00 Lu V +353.62
2073-04-05T17 Lu a 0.002717
2073-04-07T02 Lu c +18.38
2073-04-09T05 Ur Rg +276.47
2073-04-11T11 Ve d −3.32
2073-04-13T12 Lu +d +19.24
2073-04-17T07 Lu xa +148.70
2073-04-20T06
** 
S +227.18
2073-04-20T15 Lu p 0.002395
2073-04-20T21 Lu v +201.97
2073-04-21T13 Lu o +212.52
2073-04-25T20 Me a 1.331
2073-04-26T02 Lu d −19.32
2073-04-29T00 Me o +40.29
2073-04-30T01 Lu xd +327.70
2073-04-30T05 Me xd +42.94
2073-05-01T07 Me v +45.23
2073-05-02T09 Ve xa +358.03
2073-05-02T10 Lu V +355.68
2073-05-03T03 Lu a 0.002713
2073-05-06T03
** 
B +158.21
2073-05-06T18 Lu c +47.29
2073-05-08T20
** 
s +145.71
2073-05-10T18 Lu +d +19.45
2073-05-11T13 Sa V +232.19
2073-05-11T18 Sa o +232.18
2073-05-11T19 Sa p 8.911
2073-05-14T09 Lu xa +145.97
2073-05-17T01 Ve e −45.98
2073-05-18T20 Lu p 0.002423
2073-05-19T03 Lu v +214.66
2073-05-20T22 Lu o +240.98
2073-05-20T23
** 
S +224.96
2073-05-23T09 Me +d +25.62
2073-05-23T13 Lu d −19.52
2073-05-27T03 Lu xd +324.77
2073-05-28T07 Me e +22.87
2073-05-30T07 Lu V +2.43
2073-05-30T19 Lu a 0.002706
2073-06-05T07 Lu c +75.78
2073-06-06T06
** 
B +150.41
2073-06-07T01 Lu +d +19.59
2073-06-07T11 Me xa +97.14
2073-06-10T10 Lu xa +143.30
2073-06-10T12 Me Rg +97.49
2073-06-15T08 Lu p 0.002456
2073-06-15T20 Lu v +220.16
2073-06-18T23
** 
S +203.50
2073-06-19T06 Lu o +269.07
2073-06-19T23 Lu d −19.61
2073-06-21T12 Me p 0.5549
2073-06-22T18 Me V +92.99
2073-06-23T02 Me c +92.78
2073-06-23T07 Lu xd +322.45
2073-06-24T10 Ur p 18.32
2073-06-24T21 Ur o +274.48
2073-06-25T03 Ur V +274.47
2073-06-27T06 Lu V +9.88
2073-06-27T13 Lu a 0.002702
2073-06-30T14 Me d +18.72
2073-07-04T10 Lu +d +19.61
2073-07-04T14 Me Pg +88.59
2073-07-04T14
** 
B +136.69
2073-07-04T19 Lu c +103.95
2073-07-07T13 Lu xa +141.74
2073-07-08T03 Ne v +107.38
2073-07-08T10 Ne c +107.39
2073-07-08T10 Ne a 30.97
2073-07-10T19 Lu p 0.002470
2073-07-11T08 Lu v +195.38
2073-07-11T16 Ju v +112.02
2073-07-12T12 Sa +d −15.24
2073-07-13T18 Ju c +112.49
2073-07-15T08 Ju a 6.238
2073-07-15T21 Me e −20.51
2073-07-17T08 Lu d −19.59
2073-07-17T14
** 
S +185.14
2073-07-18T17 Lu o +297.24
2073-07-20T14 Lu xd +321.41
2073-07-21T19 Sa Pg +228.81
2073-07-25T05 Lu V +17.43
2073-07-25T07 Lu a 0.002703
2073-07-25T18 Me +d +22.02
2073-07-27T05 Me xd +109.69
2073-07-31T12 Ma xd +81.15
2073-07-31T19 Lu +d +19.56
2073-08-01T17 Ve +d +22.19
2073-08-03T00
** 
B +123.37
2073-08-03T05 Lu c +132.00
2073-08-03T20 Lu xa +141.43
2073-08-06T05 Lu p 0.002444
2073-08-06T07 Lu v +176.52
2073-08-06T20 Me v +130.71
2073-08-10T23 Me o +139.29
2073-08-13T15 Lu d −19.56
2073-08-15T22 Me a 1.360
2073-08-16T11
** 
S +169.64
2073-08-16T22 Lu xd +321.45
2073-08-17T05 Lu o +325.45
2073-08-18T07 Ma +d +23.65
2073-08-22T01 Lu a 0.002709
2073-08-22T03 Lu V +24.53
2073-08-23T12 Ve xd +121.66
2073-08-28T05 Lu +d +19.58
2073-08-31T06 Lu xa +141.44
2073-09-01T02
** 
B +116.10
2073-09-01T13 Lu c +160.23
2073-09-03T03 Lu p 0.002411
2073-09-03T05 Lu v +185.04
2073-09-03T10 Me xa +181.43
2073-09-04T07 Ur d −23.69
2073-09-09T03
** 
b +93.96
2073-09-09T20 Lu d −19.61
2073-09-09T23 Ur Pg +272.48
2073-09-13T04 Lu xd +321.30
2073-09-14T21
** 
S +165.21
2073-09-15T20 Lu o +219.17
2073-09-18T14 Lu a 0.002715
2073-09-18T18 Lu V +28.77
2073-09-24T09 Me e +26.10
2073-09-24T12
** 
s +94.22
2073-09-24T13 Lu +d +19.70
2073-09-27T15 Lu xa +140.59
2073-09-29T21
** 
B +114.63
2073-09-30T22 Lu c +188.84
2073-10-01T11 Lu p 0.002389
2073-10-01T13 Lu v +198.84
2073-10-06T21 Me d −16.83
2073-10-07T02 Lu d −19.77
2073-10-07T07 Me Rg +215.98
2073-10-10T07 Lu xd +319.83
2073-10-13T06
** 
S +161.66
2073-10-15T09 Lu V +21.17
2073-10-15T13 Lu o +23.30
2073-10-15T20 Lu a 0.002717
2073-10-17T20 Me p 0.6648
2073-10-18T22 Me V +207.61
2073-10-19T08 Me c +207.08
2073-10-21T20 Lu +d +19.92
2073-10-21T21 Ne Rg +109.91
2073-10-23T04 Me xd +202.82
2073-10-24T19 Ne d +21.22
2073-10-24T20 Lu xa +138.33
2073-10-27T02
** 
b +84.76
2073-10-27T21
** 
B +109.12
2073-10-28T07 Me Pg +200.36
2073-10-29T22 Lu p 0.002387
2073-10-30T00 Lu v +213.83
2073-10-30T07 Lu c +218.02
2073-10-30T08 Me +d −6.45
2073-11-03T11 Lu d −20.02
2073-11-04T01 Me e −18.64
2073-11-06T08 Lu xd +317.10
2073-11-11T01
** 
S +161.80
2073-11-11T02 Lu V +14.89
2073-11-11T22 Lu a 0.002715
2073-11-14T07 Lu o +53.03
2073-11-18T03 Lu +d +20.15
2073-11-19T05 Sa a 10.94
2073-11-19T07 Sa c +238.08
2073-11-19T17 Sa v +238.13
2073-11-20T22 Lu xa +135.26
2073-11-24T10 Me v +233.57
2073-11-25T01
** 
B +119.46
2073-11-25T06 Ju d +17.26
2073-11-27T08 Lu p 0.002405
2073-11-27T10 Lu v +228.42
2073-11-28T17 Lu c +247.58
2073-11-28T19 Ju Rg +133.59
2073-11-30T10 Me xa +243.04
2073-11-30T22 Lu d −20.21
2073-12-03T10 Lu xd +314.07
2073-12-07T12 Me V +254.18
2073-12-08T21 Lu V +20.42
2073-12-09T10 Lu a 0.002710
2073-12-10T10
** 
S +183.88
2073-12-10T21 Me a 1.451
2073-12-12T00 Me o +261.23
2073-12-13T02 Ve xa +260.13
2073-12-14T01 Lu o +83.21
2073-12-15T10 Lu +d +20.27
2073-12-17T23 Lu xa +132.90
2073-12-20T14 Me d −25.20
2073-12-22T00 Ve o +271.34
2073-12-22T03 Ve a 1.711
2073-12-23T07
** 
B +142.97
2073-12-24T02 Ve d −23.80
2073-12-25T11 Lu p 0.002440
2073-12-25T13 Lu v +239.16
2073-12-25T16 Ve v +276.00
2073-12-27T06 Ur c +276.62
2073-12-27T06 Ur v +276.62
2073-12-27T18 Ur a 20.36
2073-12-27T19 Ma d +12.68
2073-12-28T05 Lu c +277.60
2073-12-28T10 Lu d −20.27
2073-12-30T06 Me v +290.30
2073-12-30T17 Lu xd +312.43[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2073.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19