AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2076

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2076


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2076] [Q 2076]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2076-01-01T05 Me c +281.16
2076-01-01T09 Me V +280.92
2076-01-01T19 Me p 0.6733
2076-01-03T04
** 
B +130.32
2076-01-05T01 Ur c +285.07
2076-01-05T01 Ur v +285.07
2076-01-05T05 Lu xd +275.56
2076-01-05T16 Lu d −23.48
2076-01-05T16 Ur a 20.49
2076-01-05T22 Lu c +285.99
2076-01-06T06 Lu p 0.002386
2076-01-06T08 Me +d −20.08
2076-01-06T08 Lu v +292.53
2076-01-11T22 Me Pg +272.48
2076-01-12T12 Ne V +112.98
2076-01-12T19 Ne o +112.97
2076-01-12T20 Ne p 28.99
2076-01-16T12
** 
S +190.50
2076-01-18T12 Lu xa +95.53
2076-01-19T02 Lu +d +23.48
2076-01-19T21 Lu V +111.77
2076-01-20T09 Lu a 0.002717
2076-01-20T16 Lu o +121.00
2076-01-23T08 Me e −24.35
2076-01-25T05 Ju d −4.47
2076-01-28T13 Ju Rg +194.64
2076-01-29T08 Me d −22.19
2076-01-30T06
** 
B +144.56
2076-01-31T03 Me xa +288.45
2076-02-01T16 Lu xd +275.07
2076-02-02T03 Lu d −23.52
2076-02-03T19 Lu p 0.002389
2076-02-04T00 Lu v +310.65
2076-02-04T09 Lu c +315.88
2076-02-04T12 Ma d −0.39
2076-02-08T07 Ve xd +4.27
2076-02-08T14 Ma Rg +188.76
2076-02-13T17
** 
S +228.13
2076-02-14T16 Lu xa +94.41
2076-02-15T07 Lu +d +23.57
2076-02-15T22 Lu V +108.78
2076-02-16T14 Lu a 0.002714
2076-02-19T11 Lu o +151.19
2076-02-24T14 Sa d −22.18
2076-02-26T10
** 
B +175.30
2076-02-28T21 Lu xd +273.02
2076-02-29T11 Lu d −23.68
2076-03-02T17 Me a 1.378
2076-03-03T05 Lu p 0.002412
2076-03-03T12 Lu v +326.50
2076-03-04T19 Lu c +345.62
2076-03-07T06 Ve e +46.30
2076-03-10T00 Me o +351.11
2076-03-10T19
** 
S +309.72
2076-03-12T18 Lu xa +91.73
2076-03-13T14 Lu +d +23.79
2076-03-14T16 Lu V +114.40
2076-03-15T05 Lu a 0.002708
2076-03-16T10 Me v +3.75
2076-03-18T20 Ma o +179.64
2076-03-20T01 Ma V +179.17
2076-03-20T04 Lu o +180.99
2076-03-20T20 Me xd +12.51
2076-03-21T21
** 
B +211.60
2076-03-22T02
** 
s +254.08
2076-03-22T10 Ma p 0.6574
2076-03-26T22 Lu xd +270.03
2076-03-27T17 Lu d −23.93
2076-03-29T01 Ju o +189.74
2076-03-29T10 Ju V +189.69
2076-03-29T20 Ju p 4.457
2076-03-31T02 Lu p 0.002447
2076-03-31T06 Ne Pg +111.56
2076-03-31T14 Lu v +336.63
2076-03-31T20
** 
S +284.98
2076-04-03T05 Lu c +14.83
2076-04-03T21 Me e +18.94
2076-04-05T22 Ne +d +21.13
2076-04-07T01 Sa Rg +269.90
2076-04-08T20 Lu xa +88.74
2076-04-09T22 Lu +d +24.05
2076-04-11T15 Lu V +122.14
2076-04-11T23 Lu a 0.002703
2076-04-12T02 Me +d +17.38
2076-04-12T20 Me Rg +38.89
2076-04-14T03
** 
B +191.53
2076-04-17T16
** 
b +206.90
2076-04-17T19 Ur +d −22.47
2076-04-18T18 Lu o +210.14
2076-04-21T08 Ma +d +6.12
2076-04-21T20 Ur Rg +289.16
2076-04-22T23 Lu xd +267.50
2076-04-23T05 Me c +34.46
2076-04-23T23 Me V +33.96
2076-04-23T23 Lu d −24.16
2076-04-24T10 Ve +d +26.97
2076-04-26T04 Lu p 0.002472
2076-04-26T05 Me p 0.5654
2076-04-26T14 Ve Rg +66.68
2076-04-27T02 Lu v +325.89
2076-04-27T08
** 
S +329.64
2076-04-28T02 Me xa +31.25
2076-04-29T08 Ma Pg +169.61
2076-05-02T16 Lu c +43.62
2076-05-06T01 Lu xa +86.82
2076-05-06T14 Me Pg +28.56
2076-05-07T06 Lu +d +24.24
2076-05-09T15 Lu V +129.91
2076-05-09T19 Lu a 0.002702
2076-05-11T01
** 
B +196.43
2076-05-11T02 Me d +8.56
2076-05-16T13
** 
s +219.40
2076-05-17T22 Ve V +58.47
2076-05-17T23 Ve c +58.44
2076-05-17T23 Ve p 0.2873
2076-05-18T05 Lu o +238.67
2076-05-20T04 Lu xd +266.40
2076-05-20T20 Me e −25.31
2076-05-21T06 Lu d −24.29
2076-05-21T19 Lu v +289.86
2076-05-21T20 Lu p 0.002453
2076-05-24T11
** 
S +324.22
2076-05-27T10 Ju +d −0.55
2076-05-29T21 Ve xa +52.02
2076-05-30T14 Ju Pg +184.70
2076-06-01T05 Lu c +72.07
2076-06-02T08 Lu xa +86.30
2076-06-03T15 Lu +d +24.32
2076-06-06T12 Lu a 0.002707
2076-06-06T13 Lu V +136.72
2076-06-08T10 Ve Pg +50.21
2076-06-09T01
** 
B +185.59
2076-06-16T08 Sa o +266.60
2076-06-16T08 Sa V +266.60
2076-06-16T12 Sa p 9.046
2076-06-16T13 Lu xd +266.35
2076-06-16T14 Lu o +266.81
2076-06-16T20 Me xd +78.38
2076-06-17T14 Lu d −24.31
2076-06-18T12 Lu p 0.002419
2076-06-18T13 Ve d +15.28
2076-06-18T14 Lu v +296.19
2076-06-21T03
** 
S +256.97
2076-06-23T00 Me v +91.78
2076-06-24T00 Me o +93.90
2076-06-24T23 Me a 1.326
2076-06-25T09 Me +d +24.57
2076-06-29T15 Lu xa +86.40
2076-06-30T19 Lu c +100.35
2076-06-30T21 Lu +d +24.31
2076-07-04T03 Lu a 0.002714
2076-07-04T05 Lu V +141.14
2076-07-04T22 Ma xa +189.45
2076-07-07T06 Ur p 18.52
2076-07-07T14 Ur V +287.19
2076-07-07T20
** 
B +153.48
2076-07-07T22 Ur o +287.17
2076-07-13T23 Lu xd +266.20
2076-07-15T01 Lu d −24.31
2076-07-15T01 Ne a 30.99
2076-07-15T02 Ne v +114.08
2076-07-15T04 Ne c +114.08
2076-07-15T04 Sa +d −22.09
2076-07-15T22 Lu o +294.73
2076-07-16T18 Lu p 0.002394
2076-07-16T21 Lu v +309.51
2076-07-19T20
** 
S +202.34
2076-07-25T01 Me xa +149.47
2076-07-26T20 Lu xa +85.91
2076-07-27T12 Ve e −45.63
2076-07-28T03 Lu +d +24.32
2076-07-30T10 Lu c +128.63
2076-07-31T05 Lu V +138.06
2076-07-31T11 Lu a 0.002718
2076-08-01T18 Me e +27.24
2076-08-04T22
** 
B +133.48
2076-08-10T07 Lu xd +264.95
2076-08-11T10 Lu d −24.39
2076-08-14T03 Lu p 0.002386
2076-08-14T05 Lu o +322.82
2076-08-14T07 Lu v +324.02
2076-08-14T09 Ve +d +20.70
2076-08-15T18 Me Rg +165.58
2076-08-17T05
** 
S +180.74
2076-08-18T15 Me d +1.80
2076-08-22T22 Lu xa +84.09
2076-08-24T08 Lu +d +24.45
2076-08-26T09 Sa Pg +263.28
2076-08-26T13 Me p 0.6202
2076-08-26T19 Lu V +130.22
2076-08-27T15 Lu a 0.002717
2076-08-28T18 Me V +158.36
2076-08-29T01 Lu c +157.09
2076-08-29T13 Me c +157.60
2076-09-01T02
** 
B +124.90
2076-09-06T11 Lu xd +262.38
2076-09-07T19 Lu d −24.57
2076-09-08T02 Me Pg +152.17
2076-09-11T13 Lu p 0.002396
2076-09-11T16 Lu v +338.48
2076-09-12T12 Lu o +339.93
2076-09-12T17 Me +d +10.11
2076-09-12T19 Me xd +153.83
2076-09-13T23
** 
S +172.40
2076-09-14T22 Me e −17.88
2076-09-19T00 Lu xa +81.14
2076-09-20T00 Ve xd +139.22
2076-09-20T08 Ur d −23.00
2076-09-20T14 Lu +d +24.68
2076-09-22T20 Ur Pg +285.19
2076-09-23T06 Lu V +132.63
2076-09-23T23 Lu a 0.002713
2076-09-27T17 Lu c +185.98
2076-09-30T03
** 
B +111.71
2076-10-01T01 Me v +180.84
2076-10-03T12 Lu xd +259.51
2076-10-05T01 Lu d −24.84
2076-10-09T18 Lu p 0.002424
2076-10-09T22 Lu v +350.81
2076-10-11T21 Lu o +19.98
2076-10-12T00 Me o +200.25
2076-10-12T21
** 
S +153.75
2076-10-15T09 Ju a 6.449
2076-10-16T03 Lu xa +78.51
2076-10-16T23 Ju c +204.99
2076-10-17T22 Lu +d +24.94
2076-10-18T16 Ju v +205.36
2076-10-19T01 Me a 1.429
2076-10-21T01 Me xa +215.31
2076-10-21T04 Lu V +139.88
2076-10-21T15 Lu a 0.002706
2076-10-27T08 Lu c +215.31
2076-10-28T06 Ne Rg +116.59
2076-10-28T15
** 
B +100.61
2076-10-29T11 Ne d +20.29
2076-10-30T14 Lu xd +257.59
2076-11-01T07 Lu d −25.03
2076-11-06T07 Lu p 0.002461
2076-11-06T13 Lu v +355.37
2076-11-06T21 Ma d −24.69
2076-11-10T09 Lu o +49.36
2076-11-11T01
** 
S +147.04
2076-11-12T10 Lu xa +77.21
2076-11-14T07 Lu +d +25.08
2076-11-18T06 Lu V +148.97
2076-11-18T11 Lu a 0.002703
2076-11-25T00 Me d −25.84
2076-11-25T23 Lu c +245.09
2076-11-26T07
** 
B +99.05
2076-11-26T18 Me e +21.64
2076-11-26T20 Lu xd +257.10
2076-11-28T13 Lu d −25.11
2076-12-01T04 Lu p 0.002471
2076-12-01T08 Lu v +320.38
2076-12-05T19 Me Rg +272.91
2076-12-09T18
** 
S +147.13
2076-12-09T18 Me xd +271.47
2076-12-09T19 Lu xa +77.14
2076-12-09T23 Lu o +79.27
2076-12-11T16 Lu +d +25.11
2076-12-15T05 Sa d −22.57
2076-12-15T11 Me c +264.90
2076-12-15T12 Me V +264.85
2076-12-15T14 Me p 0.6775
2076-12-15T23
** 
b +55.71
2076-12-16T08 Lu a 0.002705
2076-12-16T10 Lu V +158.83
2076-12-22T14 Sa a 11.05
2076-12-22T18 Sa c +272.30
2076-12-23T00 Sa v +272.33
2076-12-24T06 Lu xd +257.10
2076-12-24T06 Me +d −19.77
2076-12-24T08
** 
B +99.81
2076-12-25T12 Lu c +275.14
2076-12-25T14 Me Pg +256.60
2076-12-25T22 Lu d −25.09
2076-12-28T02 Lu p 0.002436
2076-12-28T03 Lu v +312.89[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2076.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19