AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2077

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2077


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2077] [Q 2077]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2077-01-04T18 Me e −22.83
2077-01-06T02 Lu xa +76.97
2077-01-07T05
** 
S +150.92
2077-01-07T22 Ve d −23.29
2077-01-07T23 Lu +d +25.09
2077-01-08T06 Ur v +289.26
2077-01-08T09 Ur c +289.26
2077-01-08T16 Lu o +109.55
2077-01-09T02 Ur a 20.56
2077-01-09T14 Ve xa +276.48
2077-01-13T02 Lu a 0.002711
2077-01-13T12 Lu V +167.84
2077-01-14T05 Ne o +115.19
2077-01-14T08 Ne p 28.99
2077-01-14T11 Ne V +115.19
2077-01-17T00 Me xa +277.89
2077-01-19T06 Ve v +288.65
2077-01-19T16 Me d −23.26
2077-01-20T08 Ma v +328.08
2077-01-20T15 Lu xd +256.32
2077-01-22T01
** 
B +106.92
2077-01-22T08 Lu d −25.12
2077-01-24T00 Lu c +305.17
2077-01-25T06 Lu p 0.002402
2077-01-25T07 Lu v +324.24
2077-02-02T05 Lu xa +75.47
2077-02-04T05 Lu +d +25.16
2077-02-05T15
** 
S +162.80
2077-02-07T11 Lu o +139.86
2077-02-09T14 Lu a 0.002716
2077-02-10T04 Lu V +172.03
2077-02-12T13 Me a 1.399
2077-02-16T20 Lu xd +253.86
2077-02-18T18 Lu d −25.26
2077-02-19T23
** 
B +122.26
2077-02-19T23 Me o +332.25
2077-02-22T11 Lu c +335.04
2077-02-22T17 Lu p 0.002385
2077-02-22T17 Lu v +339.11
2077-02-23T18 Ju d −14.96
2077-02-27T00 Ju Rg +224.56
2077-02-28T23 Me v +349.12
2077-03-01T05 Lu xa +72.65
2077-03-03T10 Lu +d +25.36
2077-03-07T15
** 
S +190.03
2077-03-07T17 Me xd +1.79
2077-03-07T23 Ve o +348.44
2077-03-08T10 Lu V +160.18
2077-03-08T15 Lu a 0.002717
2077-03-09T05 Lu o +169.83
2077-03-12T15 Ve a 1.720
2077-03-15T21 Lu xd +250.79
2077-03-18T00 Me e +18.33
2077-03-18T02 Lu d −25.53
2077-03-21T12
** 
B +146.35
2077-03-23T04 Lu v +353.96
2077-03-23T05 Lu p 0.002390
2077-03-23T20 Lu c +237.76
2077-03-25T18 Me Rg +20.82
2077-03-26T15 Me +d +11.21
2077-03-28T08 Lu xa +69.75
2077-03-30T17 Lu +d +25.62
2077-04-02T17 Ne Pg +113.78
2077-04-04T10 Lu V +157.00
2077-04-04T13 Me c +15.95
2077-04-04T21 Lu a 0.002715
2077-04-05T09
** 
S +218.44
2077-04-05T10 Me V +15.25
2077-04-07T13 Ne +d +20.83
2077-04-07T23 Lu o +199.24
2077-04-08T00 Me p 0.5841
2077-04-11T22 Lu xd +248.51
2077-04-14T08 Lu d −25.75
2077-04-14T23 Me xa +9.41
2077-04-18T05 Me Pg +8.95
2077-04-18T21
** 
B +160.81
2077-04-18T23 Sa Rg +281.24
2077-04-19T07 Sa +d −22.14
2077-04-20T11 Lu v +7.10
2077-04-20T12 Lu p 0.002414
2077-04-22T05 Lu c +33.25
2077-04-22T18 Ur +d −21.87
2077-04-23T06 Me d +2.26
2077-04-24T15 Lu xa +68.07
2077-04-26T07 Ur Rg +293.34
2077-04-27T01 Lu +d +25.80
2077-04-28T20 Ju o +219.69
2077-04-28T21 Ju V +219.69
2077-04-30T04 Ju p 4.425
2077-05-02T06 Lu V +163.68
2077-05-02T11 Me e −26.70
2077-05-02T12 Lu a 0.002708
2077-05-02T17 Ve xd +57.51
2077-05-04T22
** 
S +264.80
2077-05-05T10 Ma xd +48.49
2077-05-07T14 Lu o +228.19
2077-05-09T03 Lu xd +247.80
2077-05-11T14 Lu d −25.85
2077-05-15T09 Ma c +55.68
2077-05-18T05 Lu v +13.45
2077-05-18T07 Lu p 0.002448
2077-05-20T04
** 
B +183.63
2077-05-21T14 Lu c +61.65
2077-05-22T01 Lu xa +67.84
2077-05-24T11 Lu +d +25.86
2077-05-25T20
** 
s +193.23
2077-05-30T06 Lu V +171.85
2077-05-30T06 Lu a 0.002703
2077-06-01T04 Ve +d +24.54
2077-06-03T17 Me xd +68.42
2077-06-05T11 Lu xd +247.80
2077-06-06T03 Lu o +256.63
2077-06-07T21 Lu d −25.85
2077-06-07T23 Me o +77.78
2077-06-08T04
** 
S +281.57
2077-06-08T11 Me a 1.322
2077-06-08T12 Me v +78.93
2077-06-12T23 Lu v +351.72
2077-06-13T08 Lu p 0.002471
2077-06-15T22 Me +d +25.04
2077-06-18T09 Lu xa +67.85
2077-06-20T01 Lu c +89.83
2077-06-20T19 Lu +d +25.84
2077-06-23T00 Ma a 2.523
2077-06-25T15
** 
B +162.00
2077-06-26T09 Ju +d −11.93
2077-06-27T01 Lu a 0.002703
2077-06-27T07 Lu V +180.15
2077-06-28T06 Sa V +277.96
2077-06-28T12 Sa o +277.95
2077-06-28T15 Sa p 9.049
2077-06-30T13 Ju Pg +214.67
2077-07-02T19 Lu xd +247.53
2077-07-05T05 Lu d −25.84
2077-07-05T13 Lu o +284.62
2077-07-06T02 Ma +d +24.03
2077-07-08T21 Lu v +332.56
2077-07-09T02 Lu p 0.002451
2077-07-09T04
** 
S +212.86
2077-07-11T21 Ur p 18.59
2077-07-11T22 Me xa +137.12
2077-07-12T13 Ur o +291.36
2077-07-12T20 Ur V +291.35
2077-07-14T23 Me e +26.58
2077-07-15T14 Lu xa +67.03
2077-07-17T14 Ne a 31.00
2077-07-17T18 Ne c +116.31
2077-07-17T21 Ne v +116.31
2077-07-18T02 Lu +d +25.84
2077-07-19T12 Lu c +118.01
2077-07-24T18 Lu a 0.002707
2077-07-24T20
** 
B +139.53
2077-07-25T07 Lu V +188.11
2077-07-29T00 Me Rg +147.52
2077-07-30T01 Lu xd +245.93
2077-08-01T13 Lu d −25.89
2077-08-02T18 Me d +8.47
2077-08-03T21 Lu o +312.68
2077-08-05T15 Lu v +338.32
2077-08-05T19 Lu p 0.002418
2077-08-07T01
** 
S +190.32
2077-08-08T14 Me p 0.5999
2077-08-11T01 Me V +141.07
2077-08-11T16 Lu xa +64.84
2077-08-11T21 Me c +140.37
2077-08-14T07 Lu +d +25.95
2077-08-18T02 Lu c +146.34
2077-08-21T09 Lu a 0.002714
2077-08-21T16
** 
B +133.38
2077-08-21T21 Me Pg +135.36
2077-08-22T03 Lu V +194.76
2077-08-22T06 Ve xa +191.33
2077-08-26T04 Lu xd +243.06
2077-08-28T11 Me +d +14.84
2077-08-28T23 Lu d −26.06
2077-08-29T11 Me e −18.22
2077-08-30T16 Me xd +140.32
2077-09-02T05 Lu o +340.92
2077-09-02T20 Lu v +350.79
2077-09-03T00 Lu p 0.002393
2077-09-04T04
** 
S +180.48
2077-09-07T08 Sa Pg +274.64
2077-09-07T17 Lu xa +61.96
2077-09-10T13 Lu +d +26.17
2077-09-15T08 Me v +166.21
2077-09-16T17 Lu c +175.04
2077-09-17T18 Lu a 0.002718
2077-09-18T13 Lu V +196.69
2077-09-20T04
** 
B +118.10
2077-09-22T05 Lu xd +240.30
2077-09-24T00 Me o +182.28
2077-09-25T00 Ur d −22.51
2077-09-25T07 Lu d −26.32
2077-09-27T08 Ur Pg +289.38
2077-10-01T07 Lu v +5.52
2077-10-01T09 Me a 1.411
2077-10-01T11 Lu p 0.002385
2077-10-01T13 Lu o +9.47
2077-10-03T07
** 
S +162.23
2077-10-04T21 Lu xa +59.58
2077-10-07T19 Lu +d +26.40
2077-10-07T22 Me xa +206.05
2077-10-10T00 Sa d −22.76
2077-10-11T19 Ve e +46.70
2077-10-14T20 Lu a 0.002717
2077-10-14T23 Lu V +186.70
2077-10-16T11 Lu c +204.28
2077-10-18T17
** 
B +109.45
2077-10-19T08 Lu xd +238.82
2077-10-22T13 Lu d −26.49
2077-10-29T19 Lu v +21.46
2077-10-29T22 Lu p 0.002397
2077-10-30T17 Ne Rg +118.81
2077-10-30T22 Lu o +38.66
2077-10-31T12 Ne d +19.92
2077-11-01T06
** 
S +157.47
2077-11-01T06 Lu xa +58.63
2077-11-04T04 Lu +d +26.52
2077-11-06T10 Ve d −27.84
2077-11-09T08 Me e +22.93
2077-11-11T03 Lu V +185.33
2077-11-11T05 Lu a 0.002712
2077-11-14T06 Ju a 6.382
2077-11-14T07 Me d −25.17
2077-11-15T05 Lu c +234.00
2077-11-15T14 Lu xd +238.67
2077-11-16T05
** 
B +108.05
2077-11-16T08 Ju c +235.15
2077-11-17T12 Ju v +235.40
2077-11-18T19 Lu d −26.54
2077-11-19T13 Me Rg +257.10
2077-11-26T15 Me xd +252.86
2077-11-27T04 Lu v +35.62
2077-11-27T04 Lu p 0.002428
2077-11-28T17 Lu xa +58.65
2077-11-29T04
** 
S +154.78
2077-11-29T09 Lu o +68.31
2077-11-29T11 Me p 0.6782
2077-11-29T17 Me V +248.85
2077-11-29T19 Me c +248.73
2077-12-01T13 Ve Rg +279.08
2077-12-01T14 Lu +d +26.54
2077-12-08T23 Lu a 0.002706
2077-12-08T23 Lu V +191.74
2077-12-09T09 Me Pg +240.86
2077-12-09T16 Me +d −17.62
2077-12-12T21 Lu xd +238.64
2077-12-13T10 Ve xd +276.24
2077-12-13T19
** 
B +103.16
2077-12-14T22 Lu c +264.09
2077-12-16T01 Lu d −26.51
2077-12-18T08 Me e −21.38
2077-12-21T20 Ve p 0.2643
2077-12-22T02 Ve c +271.39
2077-12-22T03 Ve V +271.36
2077-12-24T14 Lu p 0.002465
2077-12-24T16 Lu v +38.35
2077-12-26T02 Lu xa +58.24
2077-12-26T19
** 
S +148.36
2077-12-28T22 Lu o +98.37
2077-12-28T23 Lu +d +26.50[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2077.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19