AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2078

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2078


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2078] [Q 2078]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2078-01-02T22 Sa a 11.04
2078-01-03T02 Sa c +283.62
2078-01-03T12 Sa v +283.67
2078-01-03T21 Me xa +267.79
2078-01-05T05
** 
b +56.69
2078-01-05T20 Lu a 0.002703
2078-01-06T00 Lu V +200.11
2078-01-09T03 Lu xd +237.51
2078-01-10T11
** 
B +100.16
2078-01-11T09 Me d −23.99
2078-01-11T10 Ve Pg +263.77
2078-01-12T09 Lu d −26.51
2078-01-12T17 Ur v +293.43
2078-01-12T17 Ur c +293.43
2078-01-13T11 Ur a 20.62
2078-01-13T13 Lu c +294.28
2078-01-16T11 Ne V +117.42
2078-01-16T15 Ne o +117.41
2078-01-16T18 Ne p 29.00
2078-01-17T11 Lu v +349.60
2078-01-17T17 Ve +d −17.56
2078-01-18T07 Lu p 0.002469
2078-01-22T05 Lu xa +56.40
2078-01-24T07
** 
S +151.37
2078-01-25T07 Lu +d +26.54
2078-01-25T13 Me a 1.420
2078-01-27T13 Lu o +128.56
2078-02-01T23 Me o +313.99
2078-02-02T16 Lu a 0.002705
2078-02-03T02 Lu V +208.56
2078-02-05T07 Lu xd +234.72
2078-02-07T14
** 
B +108.99
2078-02-08T18 Lu d −26.63
2078-02-12T01 Lu c +324.31
2078-02-13T05 Me v +334.04
2078-02-14T01 Lu v +353.46
2078-02-14T11 Lu p 0.002433
2078-02-17T11 Ve d −18.65
2078-02-18T05 Lu xa +53.37
2078-02-21T12 Lu +d +26.72
2078-02-21T21
** 
S +167.26
2078-02-22T14 Me xd +350.63
2078-02-26T05 Lu o +158.58
2078-03-01T10 Me e +18.09
2078-03-02T10 Lu a 0.002710
2078-03-02T23 Lu V +215.56
2078-03-03T08 Ve e −46.68
2078-03-04T08 Lu xd +231.71
2078-03-08T03 Lu d −26.87
2078-03-08T09 Me Rg +3.45
2078-03-08T13
** 
B +122.93
2078-03-09T16
** 
s +96.62
2078-03-10T07 Me +d +4.34
2078-03-13T12 Lu c +342.64
2078-03-14T09 Lu v +6.97
2078-03-14T16 Lu p 0.002401
2078-03-17T08 Lu xa +50.68
2078-03-17T18 Me c +358.08
2078-03-18T15 Me V +357.28
2078-03-20T12 Ma Rg +225.28
2078-03-20T17 Lu +d +26.96
2078-03-21T01 Me p 0.6055
2078-03-21T10
** 
S +172.35
2078-03-23T08 Ma d −14.50
2078-03-24T08
** 
b +93.53
2078-03-27T23 Lu o +188.14
2078-03-28T06 Ju d −21.78
2078-03-29T20 Lu a 0.002715
2078-03-30T11 Lu V +218.12
2078-03-31T00 Ju Rg +255.27
2078-03-31T08 Me Pg +350.12
2078-03-31T11 Lu xd +229.82
2078-04-01T20 Me xa +350.24
2078-04-03T23 Ve xa +330.98
2078-04-04T10 Lu d −27.07
2078-04-04T22
** 
B +124.36
2078-04-05T06 Ne Pg +116.00
2078-04-05T19 Me d −4.18
2078-04-09T08 Ne +d +20.49
2078-04-11T21 Lu c +22.88
2078-04-11T23 Lu v +23.72
2078-04-12T02 Lu p 0.002387
2078-04-13T16 Lu xa +49.51
2078-04-14T10 Me e −27.56
2078-04-17T00 Lu +d +27.11
2078-04-18T23
** 
S +190.27
2078-04-25T22 Lu a 0.002716
2078-04-26T02 Lu V +210.77
2078-04-26T13 Ma o +217.23
2078-04-26T16 Lu o +217.32
2078-04-27T12 Ur +d −21.15
2078-04-27T16 Lu xd +229.43
2078-04-27T22 Sa +d −21.22
2078-04-29T00 Ma V +216.31
2078-04-30T19 Ur Rg +297.50
2078-04-30T22 Sa Rg +292.62
2078-05-01T16 Lu d −27.15
2078-05-01T22
** 
B +151.46
2078-05-03T17 Ma p 0.5739
2078-05-10T12 Lu v +40.73
2078-05-10T13 Lu p 0.002394
2078-05-11T02 Lu xa +49.47
2078-05-11T06 Lu c +51.47
2078-05-14T10 Lu +d +27.15
2078-05-16T15
** 
S +265.29
2078-05-21T14 Me xd +58.57
2078-05-22T21 Ma xa +208.96
2078-05-22T22 Me a 1.322
2078-05-23T01 Lu V +207.23
2078-05-23T05 Lu a 0.002713
2078-05-24T00 Me o +63.83
2078-05-24T23 Lu xd +229.50
2078-05-24T23 Me v +66.01
2078-05-26T08 Lu o +246.03
2078-05-28T03
** 
B +196.39
2078-05-28T22 Lu d −27.12
2078-05-29T14 Ma +d −11.00
2078-05-30T22 Ju o +250.40
2078-05-31T10 Ju V +250.34
2078-06-01T11 Ju p 4.326
2078-06-06T00 Ma Pg +207.62
2078-06-06T02
** 
s +231.11
2078-06-06T18 Me +d +25.42
2078-06-07T12 Lu xa +49.24
2078-06-07T19 Lu p 0.002417
2078-06-07T23 Lu v +56.08
2078-06-08T12
** 
S +289.54
2078-06-09T13 Lu c +79.65
2078-06-10T19 Lu +d +27.11
2078-06-19T16 Lu V +210.93
2078-06-19T19 Lu a 0.002707
2078-06-21T04 Lu xd +228.86
2078-06-21T07
** 
B +189.93
2078-06-24T22 Lu o +274.29
2078-06-25T04 Lu d −27.08
2078-06-26T21 Me e +25.39
2078-06-28T19 Me xa +123.32
2078-07-03T02
** 
S +274.05
2078-07-04T18 Lu xa +48.06
2078-07-05T13 Lu p 0.002449
2078-07-06T00 Lu v +66.08
2078-07-08T04 Lu +d +27.08
2078-07-08T22 Lu c +107.70
2078-07-10T13 Sa V +289.31
2078-07-10T15 Sa o +289.31
2078-07-10T19 Sa p 9.031
2078-07-10T20 Me Rg +128.67
2078-07-16T09 Ur p 18.65
2078-07-16T19 Ur V +295.53
2078-07-16T21
** 
B +167.77
2078-07-17T03 Ur o +295.51
2078-07-17T12 Lu V +217.05
2078-07-17T13 Lu a 0.002702
2078-07-17T18 Ve +d +22.98
2078-07-18T08 Lu xd +226.93
2078-07-19T02 Me d +14.31
2078-07-20T01 Ne v +118.52
2078-07-20T02 Ne a 31.00
2078-07-20T07 Ne c +118.53
2078-07-21T08 Me p 0.5796
2078-07-22T11 Lu d −27.12
2078-07-23T17 Me V +123.06
2078-07-24T10 Lu o +302.43
2078-07-24T11 Me c +122.51
2078-07-25T11 Ju +d −20.56
2078-07-26T03 Ve xd +104.93
2078-07-30T05
** 
S +239.60
2078-07-31T13 Lu v +41.39
2078-07-31T14 Lu p 0.002472
2078-07-31T20 Lu xa +45.58
2078-08-01T04 Ju Pg +245.42
2078-08-04T00 Me Pg +117.91
2078-08-04T12 Lu +d +27.18
2078-08-07T07 Lu c +135.70
2078-08-12T18 Me e −18.85
2078-08-14T01 Me +d +18.55
2078-08-14T08 Lu a 0.002702
2078-08-14T10 Lu V +223.93
2078-08-14T10 Lu xd +224.11
2078-08-14T10
** 
B +153.82
2078-08-17T13 Me xd +127.85
2078-08-18T19 Lu d −27.27
2078-08-22T20 Lu o +330.68
2078-08-25T19 Lu v +12.78
2078-08-26T08 Lu p 0.002452
2078-08-26T17
** 
S +196.20
2078-08-27T21 Lu xa +42.76
2078-08-31T02 Me v +152.19
2078-08-31T17 Lu +d +27.36
2078-09-05T20 Lu c +164.16
2078-09-07T00 Me o +165.61
2078-09-10T13 Lu xd +221.62
2078-09-11T02 Lu a 0.002707
2078-09-11T07 Lu V +230.55
2078-09-12T01
** 
B +122.10
2078-09-13T13 Me a 1.390
2078-09-15T03 Lu d −27.49
2078-09-19T04 Sa Pg +286.01
2078-09-21T05 Lu o +97.54
2078-09-22T19 Lu v +22.54
2078-09-23T01 Lu p 0.002418
2078-09-24T01 Lu xa +40.93
2078-09-24T13
** 
S +160.80
2078-09-24T19 Me xa +196.68
2078-09-27T00 Sa d −22.35
2078-09-27T22 Lu +d +27.56
2078-09-29T16 Ur d −21.89
2078-10-01T22 Ur Pg +293.54
2078-10-02T13 Ve a 1.721
2078-10-05T11 Lu c +193.08
2078-10-06T00 Ve o +193.75
2078-10-07T18 Lu xd +220.48
2078-10-08T18 Lu a 0.002714
2078-10-09T00 Lu V +235.49
2078-10-10T08
** 
B +102.51
2078-10-12T11 Lu d −27.64
2078-10-12T20 Ma d −25.24
2078-10-20T14 Lu o +28.16
2078-10-21T07 Lu v +38.45
2078-10-21T08 Lu p 0.002392
2078-10-21T10 Lu xa +40.46
2078-10-22T18 Me e +24.25
2078-10-23T10
** 
S +145.34
2078-10-25T05 Lu +d +27.65
2078-10-31T15 Me d −23.12
2078-11-02T04 Ne Rg +121.03
2078-11-02T15 Ne d +19.52
2078-11-03T04 Me Rg +241.26
2078-11-04T00 Lu xd +220.41
2078-11-04T04 Lu c +222.71
2078-11-05T02 Lu V +233.13
2078-11-05T02 Lu a 0.002717
2078-11-07T05
** 
b +46.32
2078-11-07T08
** 
B +94.86
2078-11-08T17 Lu d −27.66
2078-11-10T03 Ve v +237.72
2078-11-13T07 Me p 0.6757
2078-11-13T12 Me xd +233.33
2078-11-13T20 Me V +232.88
2078-11-14T01 Me c +232.60
2078-11-14T16 Ve xa +243.42
2078-11-17T21 Lu xa +40.49
2078-11-18T20 Lu p 0.002384
2078-11-18T23 Lu v +56.77
2078-11-19T00 Lu o +57.60
2078-11-19T08 Ve V +249.27
2078-11-20T20
** 
S +145.91
2078-11-21T15 Lu +d +27.64
2078-11-23T07 Me Pg +225.17
2078-11-24T10 Me +d −14.06
2078-11-25T05
** 
s +53.88
2078-11-30T20 Ve v +263.66
2078-12-01T04 Me e −20.11
2078-12-01T06 Lu xd +220.35
2078-12-01T15 Lu V +224.59
2078-12-02T03 Lu a 0.002716
2078-12-04T00 Lu c +252.75
2078-12-05T20
** 
B +97.50
2078-12-05T23 Lu d −27.59
2078-12-08T19 Ve d −24.32
2078-12-15T07 Lu xa +39.64
2078-12-15T09 Ju a 6.258
2078-12-17T09 Lu p 0.002399
2078-12-17T10 Ju c +266.40
2078-12-17T15 Lu v +74.71
2078-12-18T11 Lu o +87.45
2078-12-18T23 Ju v +266.75
2078-12-19T01 Lu +d +27.56
2078-12-19T11
** 
S +143.62
2078-12-21T18 Me xa +258.03
2078-12-23T07 Sa xa +292.39
2078-12-28T09 Lu xd +218.86
2078-12-29T02 Lu V +227.05
2078-12-29T14 Lu a 0.002712
2078-12-30T16
** 
b +43.61[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2078.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19