AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2079

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2079


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2079] [Q 2079]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2079-01-01T18 Ma v +330.30
2079-01-02T05 Lu d −27.56
2079-01-02T18 Lu c +283.08
2079-01-03T04 Me d −24.53
2079-01-03T15
** 
B +95.61
2079-01-05T19 Ju d −23.17
2079-01-07T21 Me a 1.437
2079-01-11T11 Lu xa +37.31
2079-01-14T00 Me o +294.61
2079-01-14T06 Sa v +294.96
2079-01-14T06 Sa a 11.01
2079-01-14T12 Sa c +294.99
2079-01-14T14 Lu p 0.002431
2079-01-15T00 Lu v +89.14
2079-01-15T11 Lu +d +27.59
2079-01-16T22 Ur v +297.57
2079-01-16T23 Lu o +117.51
2079-01-17T01 Ur c +297.57
2079-01-17T17
** 
S +145.41
2079-01-17T19 Ur a 20.68
2079-01-19T01 Ne o +119.63
2079-01-19T05 Ne V +119.63
2079-01-19T06 Ne p 29.01
2079-01-24T11 Lu xd +215.95
2079-01-26T00 Lu V +234.32
2079-01-26T09 Lu a 0.002705
2079-01-27T21 Me v +318.25
2079-01-29T11 Lu d −27.65
2079-02-01T11 Lu c +313.26
2079-02-01T13
** 
B +101.89
2079-02-07T11 Lu xa +34.19
2079-02-09T11 Me xd +338.87
2079-02-10T19 Lu p 0.002468
2079-02-11T15 Lu v +93.52
2079-02-11T19 Lu +d +27.74
2079-02-13T00 Me e +18.13
2079-02-15T11 Lu o +147.46
2079-02-15T23
** 
S +156.45
2079-02-19T14 Me Rg +346.62
2079-02-20T14 Lu xd +212.93
2079-02-22T07 Me +d −2.62
2079-02-23T01 Lu V +242.60
2079-02-23T06 Lu a 0.002702
2079-02-25T19 Lu d −27.84
2079-02-28T16 Me c +340.74
2079-03-01T09 Me V +339.96
2079-03-02T03
** 
B +112.80
2079-03-03T01 Lu c +343.19
2079-03-03T11 Me p 0.6263
2079-03-06T13 Lu xa +32.02
2079-03-07T09 Lu v +43.69
2079-03-07T14 Lu p 0.002466
2079-03-07T19 Ve xd +23.70
2079-03-11T00 Lu +d +27.93
2079-03-13T20 Me Pg +332.11
2079-03-16T01
** 
S +170.25
2079-03-17T01 Lu o +177.14
2079-03-19T17 Me xa +333.74
2079-03-19T19 Lu xd +211.39
2079-03-19T20 Me d −10.13
2079-03-23T01 Lu V +250.26
2079-03-23T02 Lu a 0.002704
2079-03-23T09 Ma xd +31.54
2079-03-25T03 Lu d −28.03
2079-03-27T16 Me e −27.78
2079-03-30T06
** 
B +127.25
2079-04-01T13 Lu c +12.47
2079-04-02T20 Lu xa +31.20
2079-04-03T20 Lu v +45.85
2079-04-03T21 Lu p 0.002431
2079-04-07T06 Lu +d +28.06
2079-04-07T17 Ne Pg +118.22
2079-04-11T05 Ne +d +20.13
2079-04-13T21
** 
S +191.97
2079-04-15T17 Lu o +206.37
2079-04-16T02 Lu xd +211.13
2079-04-19T18 Lu a 0.002710
2079-04-19T19 Lu V +255.67
2079-04-21T11 Lu d −28.08
2079-04-28T03
** 
B +147.24
2079-04-29T20 Ju +d −22.18
2079-04-30T06 Lu xa +31.22
2079-04-30T22 Lu c +41.22
2079-05-02T01 Lu p 0.002402
2079-05-02T04 Lu v +59.50
2079-05-02T05 Ur +d −20.32
2079-05-04T01 Ju Rg +287.54
2079-05-04T13 Lu +d +28.07
2079-05-05T05 Ur Rg +301.63
2079-05-06T06 Me a 1.327
2079-05-07T04 Ve +d +26.43
2079-05-07T23 Me o +47.71
2079-05-08T11 Me xd +48.73
2079-05-08T19 Sa +d −19.41
2079-05-10T09 Me v +52.94
2079-05-13T00 Sa Rg +304.06
2079-05-13T08 Lu xd +211.19
2079-05-14T00
** 
S +238.37
2079-05-15T09 Lu o +235.21
2079-05-17T00 Lu V +254.84
2079-05-17T04 Lu a 0.002715
2079-05-18T12 Ve e +45.38
2079-05-18T17 Lu d −28.02
2079-05-27T16 Lu xa +30.83
2079-05-28T12
** 
B +180.05
2079-05-29T01 Me +d +25.65
2079-05-30T06 Lu c +69.58
2079-05-30T11 Lu p 0.002388
2079-05-30T15 Lu v +74.93
2079-05-31T22 Lu +d +27.99
2079-06-08T13 Me e +23.84
2079-06-09T12 Lu xd +210.27
2079-06-12T12 Lu V +246.04
2079-06-13T07 Lu a 0.002716
2079-06-14T00 Lu o +263.71
2079-06-14T15
** 
S +351.08
2079-06-14T23 Lu d −27.94
2079-06-15T17 Me xa +107.49
2079-06-16T15 Ma +d +24.21
2079-06-17T15 Ju xa +284.67
2079-06-22T04 Me Rg +109.07
2079-06-23T22 Lu xa +29.11
2079-06-24T07
** 
s +209.81
2079-06-27T09 Ve xa +132.07
2079-06-27T20 Lu p 0.002394
2079-06-28T01 Lu v +89.66
2079-06-28T08 Lu +d +27.95
2079-06-28T13 Lu c +97.50
2079-06-29T14
** 
B +193.10
2079-07-02T21 Me p 0.5623
2079-07-03T21 Ju o +282.65
2079-07-03T22 Ju V +282.65
2079-07-04T13 Ma c +103.28
2079-07-04T16 Me V +104.23
2079-07-05T03 Ju p 4.185
2079-07-05T05 Me c +103.90
2079-07-06T04 Ve Rg +133.48
2079-07-06T14 Lu xd +208.02
2079-07-07T17 Me d +18.05
2079-07-09T19 Lu V +246.23
2079-07-10T13 Lu a 0.002713
2079-07-12T04 Lu d −27.96
2079-07-13T15 Lu o +291.90
2079-07-14T07
** 
S +303.22
2079-07-16T08 Me Pg +99.62
2079-07-21T00 Ur p 18.71
2079-07-21T00 Lu xa +26.26
2079-07-21T17 Ur o +299.65
2079-07-22T00 Ur V +299.64
2079-07-22T16 Ne a 31.01
2079-07-22T21 Sa o +300.74
2079-07-22T21 Ne c +120.74
2079-07-23T02 Sa p 8.990
2079-07-23T04 Sa V +300.72
2079-07-23T06 Ne v +120.76
2079-07-23T09 Ma a 2.624
2079-07-25T18 Lu +d +28.01
2079-07-26T02 Lu p 0.002416
2079-07-26T07 Lu v +102.58
2079-07-26T15 Me e −19.81
2079-07-27T15 Ve p 0.2899
2079-07-27T15 Ve c +125.29
2079-07-27T17 Ve V +125.24
2079-07-27T20 Lu c +125.48
2079-07-28T14 Ve d +12.78
2079-07-28T15
** 
B +189.46
2079-08-01T15 Me +d +21.04
2079-08-02T16 Lu xd +205.14
2079-08-04T10 Me xd +116.19
2079-08-06T13 Lu V +251.70
2079-08-07T03 Lu a 0.002707
2079-08-08T10 Lu d −28.08
2079-08-12T05 Lu o +320.22
2079-08-13T11
** 
S +288.92
2079-08-16T02 Me v +138.53
2079-08-17T01 Lu xa +23.71
2079-08-18T06 Ve Pg +117.00
2079-08-20T23 Me o +148.49
2079-08-22T01 Lu +d +28.17
2079-08-22T21 Lu p 0.002449
2079-08-23T04 Lu v +110.24
2079-08-26T05 Lu c +153.61
2079-08-26T18 Me a 1.370
2079-08-29T09
** 
B +170.37
2079-08-29T21 Lu xd +202.96
2079-09-02T23 Ju Pg +277.71
2079-09-03T12 Lu V +259.39
2079-09-03T20 Lu a 0.002702
2079-09-04T17 Lu d −28.26
2079-09-05T13 Ve +d +14.76
2079-09-10T17 Lu o +348.70
2079-09-11T00 Ju d −23.37
2079-09-11T16 Me xa +187.13
2079-09-12T21
** 
S +229.98
2079-09-13T05 Lu xa +22.27
2079-09-17T20 Lu p 0.002473
2079-09-18T07 Lu +d +28.33
2079-09-18T11 Lu v +96.06
2079-09-24T16 Lu c +182.25
2079-09-26T04 Lu xd +202.11
2079-09-28T00
** 
B +148.62
2079-10-01T01 Sa Pg +297.44
2079-10-01T14 Lu V +267.92
2079-10-01T15 Lu a 0.002703
2079-10-02T01 Lu d −28.38
2079-10-03T04 Sa d −21.04
2079-10-04T04 Ur d −21.17
2079-10-05T04 Me e +25.48
2079-10-06T09 Ur Pg +297.69
2079-10-07T02 Ve e −46.22
2079-10-10T05 Lu o +17.61
2079-10-10T13 Lu xa +22.08
2079-10-11T18
** 
S +197.77
2079-10-13T14 Lu p 0.002450
2079-10-13T16 Lu v +66.88
2079-10-15T12 Lu +d +28.39
2079-10-16T13 Me d −19.54
2079-10-17T15 Me Rg +225.32
2079-10-18T12 Ve xd +159.98
2079-10-23T12 Lu xd +202.14
2079-10-24T06 Lu c +211.49
2079-10-26T01
** 
B +132.01
2079-10-28T00 Me p 0.6697
2079-10-28T21 Me V +216.91
2079-10-29T05 Me c +216.46
2079-10-29T09 Lu d −28.37
2079-10-29T11 Lu a 0.002709
2079-10-29T15 Lu V +276.66
2079-10-31T09 Me xd +213.79
2079-11-04T15 Ne Rg +123.24
2079-11-04T17 Ne d +19.08
2079-11-06T23 Lu xa +22.08
2079-11-07T05 Me Pg +209.49
2079-11-08T13
** 
S +179.09
2079-11-08T16 Lu o +46.88
2079-11-08T23 Me +d −9.46
2079-11-10T10 Lu p 0.002414
2079-11-10T11 Lu v +73.70
2079-11-11T19 Lu +d +28.33
2079-11-14T07 Me e −19.10
2079-11-19T18 Lu xd +201.85
2079-11-22T23 Lu c +241.36
2079-11-23T10
** 
B +118.85
2079-11-25T16 Lu d −28.27
2079-11-26T03 Lu a 0.002716
2079-11-26T12 Lu V +283.74
2079-12-04T07 Lu xa +20.82
2079-12-07T12
** 
S +161.53
2079-12-08T03 Lu o +76.74
2079-12-08T15 Me xa +248.51
2079-12-08T18 Lu p 0.002388
2079-12-08T20 Lu v +87.82
2079-12-09T05 Lu +d +28.23
2079-12-16T20 Lu xd +199.92
2079-12-21T12 Me a 1.448
2079-12-22T07
** 
B +107.50
2079-12-22T18 Lu c +271.56
2079-12-22T21 Lu d −28.20
2079-12-23T09 Lu a 0.002719
2079-12-23T09 Lu V +278.98
2079-12-23T23 Me o +272.58
2079-12-25T22 Me d −24.98
2079-12-31T11 Lu xa +18.15[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2079.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19